onsdag, december 26, 2007

Stilla Liv

Gruvarbetaren Han återvänder efter 16 år till sin hemby för att finna sin exfru och dotter. Sjuksköterskan Chen återvänder för att tala med sin make. Deras sökande kompliceras av att byn sedan många år lagts under vatten genom ett dammbygge.

Med Han Sanming, Wang Hong Wei, Zhao Tao
Regi Jia Zhang Ke

fredag, december 14, 2007

Min bäste vän är död, frid över hans minne och tack för allt Du gav mig.


Natten till den 14 december insåg även jag att min hund inte längre hade ett värdigt liv.

Därför ringde min fru veterinärkliniken direkt när de öppnade kl. 08.00 och vi fick en tid för avlivning kl. 08.30. Den 4 december var jag och min hustru på deras filial i Arninge och vi fick veta att han hade en infektion mellan trampdynorna på högerfoten (bak).

Han hade även gått ner i vikt 2,5 kg under det senaste året och tappat mycket av sin muskelmassa ,trots dagliga promenader av varierande längd.. Han fick en antibiotikakur på tolv dagar samt tid för återbesök och event. avlivning på kliniken i Åkersberga den 10 december. Men redan 5-9 december märkte jag en klar förbättring då även hans nedärvda jaktinstinkt vaknade till liv av den nya medicineringen.

Han fick även sedan tidigare Metacam med 32 enheter, som nu efter ny vägning minskades ner till 29 enheter för att han inte skulle ha ont i sina muskler och leder . Samt Rinexin för sina prostattabesvär.

Han blev döv, hade egendomligt skall, var orolig och skällde även nattetid under sina sista levnadsdagar. Förmodligen led han av en hjärntumör och såg och hörde saker, som ingen annan gjorde. Han ville alltid vara med mig och skällde uppfordrande på hustrun om jag inte var hemma hos honom eller kunde ta med honom i bilen, som han älskade att vakta.

Min bäste vän "Willie" föddes 950703 som "Prince Valiant" hos Teachers kennel på Tyresö, är död, frid över hans minne och tack för allt Du gav mig. Och jag hoppas att vi ses i någon annan livsform i framtiden.
torsdag, december 13, 2007

Or

17-åriga Or vill helst av allt att hennes mor skall sluta gå på gatan. Hon har flera arbeten samtidigt som hon går i skolan och försöker övertyga modern om att överge sitt destruktiva liv. Men mamman är motsträvig och Or vet inte vad hon ska göra.

Med Dana Ivgy, Ronit Elkabetz, Meshar Cohen
Regi Keren Yedaya

Ors mother is a recovering drug user and whore. Or takes care of herself and her mother, goes to school, washes dishes at a restaurant, recycles. Or is obsessed with cleaning. Ors mother is not good at cleaning. In fact Or worked out a house cleaning job for her mother but her mother can't hack it and would rather sneak out to work the streets. Eventually johns from the past even visit Ors mother at home. Or deals with her mothers condition at first optimistically, helping her out of her need for self deprivation, but after a while, or can't take it and stops going to school, meets more and more boys who take advantage of her inability to say no, denys the one kid who might have genuinely like her, until finally she too falls into a self destructive cycle.This is an amazing film about the destructive life of a mother and her daughter who tries to help her but in the end cannot bare the weight of such burdensome obligations. Its hopeless and grim. All the technical aspects compliment the mood of the film. The camera takes an objective view by being completely still and having actions happen even if on the boarder of the frame. The naturalistic sound, with no music, increases a kind of uneasiness in the viewer. Furthermore, the long silences, scenes with just a few words and gestures, natural lighting, sometimes under lit, great spaces and scenery surrounding characters on screen work in a way to create a very unique world with a dense psychological complexity. We are simply viewing this world from the window director Keren Yadaya has given us.When this film ended I was left feeling that people are parts of whole systems working continuously but constantly wearing down as time goes on. Where everything is connected, the newer and less worn parts work more efficiently for a short time, taking the work load of those in its proximity. But in the end, every part is eventually going to be overworked, and will become faulty.Yet, despite it's rather dark message this film, and others like it, (mostly, I'm thinking Requiem for a Dream) are not meant to depress people or lead to thoughts of suicide in the dark existence we inhabit. Not at all. Instead, I think films like this are meant to show people how bad things can get, they objectively separate us as viewers from worlds where real people like the ones portrayed might exist, and as viewers we are suppose to more consciously understand the complexity of life and the characters in it. So this being the case, films like these, are odes to life, messages to insight in us living for goodness, away from darkness which the films most immediate layers transmit.This film is not entertainment, it is art at its highest form. I'm glad I have discovered (thanks to a friend) the work of Keren Yedaya. Its artists like this who constantly reform cinema as not just mindless entertainment but truly as a powerful medium for commenting and critiquing the world around us. For that, an 8 out of 10

onsdag, december 12, 2007

Leo

Leo firar sin 30-årsdag. Omgiven av familj och vänner skålar han för framtiden. Men när festen är slut och Leo och hans flickvän vandrar hemåt, händer något som för alltid ska förändra deras liv.

Med Leonard Terfelt, Shahab Salehi, Josef Fares
Regi Josef Fares"

tisdag, december 04, 2007

4 månader, 3 veckor & 2 dagar

Bukarest strax före kommunismens fall. Studentskan Otilia hjälper sin rumskamrat Gabita med en illegal abort. De tar in på hotell där en läkare skall utföra ingreppet, men väl där vägrar abortören - om han inte får sexuella tjänster i utbyte.

Med Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov
Regi Cristian Mungiu"

torsdag, november 29, 2007

American Gangster

I början av 70-talet arbetar sig Frank Lucas upp till toppen som USA:s dominerande heroinleverantör samtidigt som narkotikapolisen Richie Roberts försöker stoppa både Frank och sina alltför många korrupta kollegor.

Med Denzel Washington, Russel Crowe, Chiwetel Ejiofor
Regi Ridley Scott

onsdag, november 21, 2007

En smak av livet

När Fanis var 7 år deporterades hans familj från Turkiet till Grekland. Under hela sin uppväxt saknar han sin morfar och sin första kärlek Saime som är kvar i Turkiet. När Fanis är 40 återvänder han till Turkiet för att söka upp Saime och sin åldrige och sjuke morfar.

Med George Corraface, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou
Regi Tassos Boulmetis

torsdag, november 15, 2007

Herr Lazarescus död

Herr Lazarescu bor i en sliten lägenhet i en av Bukarests förorter. En kväll känner han sig dålig och ringer efter ambulans. Medan han skjutsas från det ena till det andra blir han allt sämre.

Med Ioan Fiscuteanu, Luminita Gheorghiu, Doru Ana
Regi Cristi Puiu

Elizabeth: The Golden Age

1585. England hotas av religiöst inbördeskrig och Maria Stuart försöker manövrera bort Elizabeth från tronen. Spanjorerna söker en anledning att angripa landet och drottning Elizabeth drabbas av omöjlig kärlek till Walter Raleigh.

Med Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen
Regi Sir Francis Walsingham, Shekhar Kapur

Darling

Eva är en bortskämd och uttråkad ung kvinna på Östermalm. Bernhard är en 60-årig arbetslös elektroingenjör. Deras vägar kommer en kort period att korsas när de råkar arbeta på samma hamburgerrestaurang.

Med Michelle Meadows, Michael Segerström, Richard Ulfsäter
Regi Johan Kling

fredag, oktober 26, 2007

Red Road

Jackie lever ensam sedan hon förlorade man och barn i en olycka för flera år sedan. En dag känner hon igen den man som bidrog till familjens död och börjar följa efter honom i syfte att hämnas.

Med Kate Dixie, Tony Curran, Martin Compston, Natalie Press
Regi Andrea Arnold

söndag, oktober 21, 2007

Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man är jävig

Vid KOMMUNFULLMÄKTIGE 070924 behandlades bl.a. Interpellationen " Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för byggindustriföretag?" inlämnad av Håkan Westin (rp) och ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). Ordföranden föreslår att den inlämnade interpellationen flyttas från punkten 23 till punkt 3 a på föredragningslistan.

Kommunfullmäktiges beslut
Den inlämnade interpellationen av Håkan Westin (rp) behandlas som nr 3 a på föredragningslistan för dagens sammanträde. Föredragningslistan fastställs med den av Håkan Westin (rp) inlämnade interpellationen som ärende nummer 3 a.

Ordningsfråga ställd av Håkan Westin (rp)
Ärende
Håkan Westin (rp) har riktat en ordningsfråga till Kommunfullmäktige med förslag om att en utredning inleds av en utomstående för att utröna huruvida jäv föreligger från Byggnadsnämndens ordförande p g a dennes engagemang i Bofrämjandet. Håkan Westin (rp) yrkar vidare att detaljplaneringen för Täljöviken omgående avbryts i avvaktan på den föreslagna utredningen.

Beredning
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna dels med avseende på huruvida jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande dels avseende förslaget att avbryta detaljplaneringen för Täljöviken. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat stöd för sin bedömning av ordningsfrågan av juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige är förhindrad att behandla hemställan i ordningsfrågan då den inte faller inom fullmäktiges ansvarsområde. Eventuellt jävsförhållande ska prövas genom överklagande av det specifika ärendet i Byggnadsnämnden för varje särskilt beslut och inom utsatt tid. Detaljplaneringen för Täljöviken kan inte avbrytas då den inte är ett ärende för dagens sammanträde.

Interpellation – "Är det förenligt med förtroendeuppdraget som ordförande i Byggnadsnämnden att samtidigt upprätthålla en tjänst som VD i en lobbyingorganisation för en byggindustri?" – inlämnad av Håkan Westin (rp) till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström(m)
Ärende
Håkan Westin (rp) har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation som är ställd till Kommunstyrelsen ordförande. Interpellationen ifrågasätter om jäv föreligger hos Byggnadsnämndens ordförande i och med dennes engagemang hos Bofrämjandet. Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de legala förutsättningarna för fullmäktige att bevilja ledamoten att ställa interpellationen. Ordföranden har inhämtat stöd för sin bedömning hos juridiska enheten vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen kan inte ställas till Kommunstyrelsens ordförande då hon är jävig. Kommunstyrelsens ordförande kan således inte heller delegera besvarandet av interpellationen till annan person. Ärendet tillhör Byggnadsnämnden och jävsfrågan ska prövas där genom överklagande av varje särskilt beslut inom utsatt tid.

Uttalande med anledning av namninsamling
Ärende
Med anledning av vad som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog", föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ställer sig bakom ett särskilt uttalande.

Beredning
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet i § KS 140, 2007-09-03.

Yrkanden och votering
Kenneth Netterström (m) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag. Björn Molin (rp) yrkar bifall endast till punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Bo Edlén (v) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag och instämmer i Björn Molins (rp) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Kenneth Netterströms (m) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag och Björn Molins (rp) förslag om bifall till endast punkten 1 i Kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kenneth Netterströms (m) förslag. Votering begärs och genomförs med ja-röst för bifall till Kenneth Netterströms (m) yrkande och nej-röst för Björn Molins (rp) yrkande.

Omröstningen utfaller med 43 ja-röster och 7 nej-röster. 1 avstår från att rösta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar genom ett särskilt uttalande (bilaga KF § 114/2007) avstånd från de påståenden som framgår av uppropet i anslutning till namninsamlingen "Rädda vår skog". 2. Kommunfullmäktige beslutar översända uttalandet till Regeringen/ Miljödepartementet.

ReservationLedamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot Kommunfullmäktiges uttalande angående namninsamling mot planerna för Björkhagaområdet

lördag, oktober 20, 2007

Fur Is Dead: Learn what happens on fur farms and in the wild

Eightyfive percent of the fur industry’s skins come from animals living captive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensiveconfinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the expense of the animals. © Swiss Animal Protection/EAST International

fredag, oktober 19, 2007

Sicko

Dokumentär skildring av det privatfinansierade amerikanska sjukvårdssystemet som även jämförs med andra länders offentligfinansierade vård.

Med Michael Moore, George W Bush, Hillary Rodham Clinton, Richard Nixon
Regi Michael Moore

Dessa satans mördare

Vilken religion tillhör dessa satans mördare som flår hundar levande och slår ihjäl dem mot marken? De borde dömas till lagens strängaste straff och/eller bli hundar i sitt nästa liv.

Eighty-five percent of the fur industry’s skins come from animals living captive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensive-confinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the expense of the animals. © Swiss Animal Protection/EAST International

fredag, oktober 12, 2007

Flickan från Auschwitz

Journalisten Cordelia Edvardsson som har sitt sommarboende i Österåkers kommun berättar om sina barndomsår i Auschwitz, hur hon efter krigsslutet kom till Sverige och så småningom började sin bana som journalist, sedan flyttade till Israel och därifrån skildrar Palestinakonflikten.

Med Cordelia Edvardson
Regi Stefan Jarl som efter inbjudan besökte Åkersberga Filmstudio i Österåkers kommun, som i år firar 30-års jubileum och denna termin har 354 medelemmar.

"A good film is one that goes against the grain of its era. A filmmaker´s task is to be a historian of his day. Being contemporary means creating your era, not recreating it."
Stefan Jarl

"One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals and convictions. In our 'heavy industry' there aren’t many like him."
Ingmar Bergman

tisdag, oktober 09, 2007

Du levande

"Ingen förstår mig" var temat för denna film. Genom att följa den alkoholiserade kvinnan, lärarinnan, de unga älskande och många till i deras glädje och sorg, utsatthet och besvikelser ges en inblick i hur de hanterar sina liv för att bli bekräftade och älskade.

Med Jessika Lundberg, Elisabet Helander, Björn Englund, Leif Larsson
Regi Roy Andersson"

Svarta Nejlikan

När Harald Edelstam tillträder som ambassadör i Chile stöder han president Allende. Vid militärkuppen 1973 kan han inte stillatigande åse militärjuntans övergrepp utan engagerar sig för att rädda så många som möjligt undan diktaturens förföljelse.

Med Michael Nyqvist, Lisa Werlinder, Kate del Castillo
Regi Ulf Hultberg

torsdag, oktober 04, 2007

12:08 Öster om Bukarest

Sexton år efter kommunistdiktaturens fall i Rumänien anordnar en lokal TV-station i en liten stad utanför Bukarest en paneldebatt om vad som hände. De två gästerna har dock olika minnesbilder och tittarna ifrågasätter dem båda.

Med Mircea Andreescu, Teo Corban,Ion Sapdaru
Regi Corneliu Porumboiu"

måndag, september 17, 2007

Byggföretagslobbyist leder byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

17 sep 2007WEBBNUMMER: 11321 Lobbyist leder byggnadsnämnd

-->
Byggnadsnämndens ordförande i Österåker ifrågasätts som jävig i samtliga stora detaljplaneärenden det senaste året.
VERKTYG
skicka artikeln
skriv ut artikeln

Byggnadsnämndens ordförande i Österåker Jan Olov Sundström (m) är också sedan ett drygt år vd i föreningen Bofrämjandet, en lobbyingorganisation för byggindustrin.
Medlemmar är ett flertal av byggbranschens största aktörer och vissa av dem är inblandade i stora byggprojekt i Österåkers kommun. Det här förhållandet protesterar lokala Roslagspartiet emot.
I en färsk interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande ifrågasätter kommunstyrelseledamoten Håkan Westin (rp) om de båda rollerna är förenliga. För byggbranschen är det förstås idealiskt med en framstående lobbyist som ordförande i byggnadsnämnden, men för kommunen är det knappast etiskt riktigt, resonerar han ungefär i interpellationen. Österåkers kommun har vidarebefordrat frågan till jurister på Sveriges Kommuner och Landsting. Svaret: "i alla de ärenden som rör kommunens arbete med detaljplaner torde ordföranden vara jävig." Själv tar Jan Olov Sundström uppståndelsen med ro. – Jag har naturligtvis funderat över detta och det är fullständigt självklart att jag inte är jävig, säger han. Byggnadsnämndsordföranden förklarar att hans vd-uppdrag i Bofrämjandet uteslutande handlar om arbete på nationell nivå. Bofrämjandet jobbar med att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande i landet, lobbyarbetet är inriktat på principiella frågor och dem man försöker påverka är regering och riksdag. – Juristerna har tydligen inte tagit reda på hur det förhåller sig i Bofrämjandet. Mitt arbete har ingen vare sig regional eller lokal koppling, säger Jan Olov Sundström. Roslagspartiet har en annan åsikt och partiet tänker driva frågan vidare. Jan Olov Sundström är gift med kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). I Roslagspartiets ögon är båda makarna jäviga i de beslut som byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattat kring stora byggprojekt. – Det här är en viktig moral och etikfråga. Någon måste reagera, säger Håkan Westin. Interpellationen kommer att anmälas vid fullmäktigesammanträde nästa vecka svar kan dröja ännu en månad.
-->Av Måns Wikstrand
Vill du läsa fler artiklar som handlar om:
Juridik
Samhällsplanering


Dagens Samhälle - Lobbyist leder byggnadsnämnd

fredag, september 07, 2007

GUE / NGL

EU-Parlamentet kräver stopp för djurförsök på apor
En majoritet av EU-parlamentet gav på onsdagen sitt stöd till Jens Holms krav att stoppa djurförsök på apor. Endast en dag innan tidsfristen går ut skrev den 393e parlamentsledamoten under på hans krav. Kommissionen väntas i år föreslå ändringar av EU-lagstiftningen som gäller djurförsök. Holms skriftliga förklaring kommer nu att skickas som parlamentets uppmaning till kommissionen att de ska föreslå ett stopp för experiment på primater. "Jag är jätteglad att majoriteten i parlamentet vill stoppa de här onödiga och plågsamma djurförsöken" säger Jens Holm. "Det innebär inte att kampen är över, men det sätter press på kommissionen och det är en bra plattform för att gå vidare."

Social dumping av konsumenträttigheter?
EU-parlamentet beslöt med stor majoritet att stödja mer harmonisering av EU:s konsumentregler. Rapporten (A6-0281/2007) från inre markandens utskott var en översyn av den rådande konsumentlagstiftningen som bekräftade inre marknadens dominans över konsumentlagarna. Bland annat kompletteras dagens minimilagstiftning med en princip om ömsesidigt erkännande. Då kan Sverige visserligen ha kvar strängare lagar än andra EU-länder. Men vi får inte rätt att tillämpa dessa strängare krav på företag etablerade i andra medlemsstater. Vänsterpartiets ledamöter röstade emot rapporten, och hade till skillnad från parlamentes majoritet gärna sett initiativ till att lösa tvister mellan konsumentlagar i olika länder.

EU-parlamentet fördömer politiska arresteringar i Bangladesh
EU-parlamentet öser kritik över Bangladeshs militärregims fängslande av 160 politiska ledare. Ledamöterna är också djupt oroade över de förhållanden som Sigma Huda, FN:s särskilda rapportör om människohandel, hålls fängslad under. Sigma dömdes i förra veckan till tre års fängelse av en specialdomstol. Vänsterpartiets parlamentariker har arbetat för att uppmaningen skulle antas. "Jag är rädd att Hudas fängslande kan vara en hämnd från en självsvåldig militärregim" säger Eva-Britt Svensson. "Jag hade gärna sett att vi gått ett steg längre och krävt en omprövning av rättegången. Det fanns en sådan överenskommelse mellan alla politiska grupper. Men den konservativa gruppen svek i sista stund."

Resa till Grönland
Jens Holm kom förra veckan hem från en resa till Grönland för att studera klimatförändringarna. Han deltog som enda svenska EU-parlamentariker. "Norra halvklotets snabbast smältande glaciär finns i Ilulissat" säger Holm. "Den har fördubblat sin avsmältningshastighet bara på några år och rör sig nu med en hastighet av 30 meter per dag. På en dag smälter den av lika mycket färskvatten som hela New York förbrukar på ett år." Han är medlem av EU-parlamentets tillfälliga utskott för att bekämpa klimatförändringarna. Resan var en delegation av EU-parlamentariker och personal arrangerad av vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentet._________________________________________________För mer information, besök www.vguengl.org


GUE / NGL

tisdag, september 04, 2007

This Is England

Shaun är en faderlös och ensam pojke som i sitt sökande efter en fadersgestalt hamnar i en grupp rasistiska unga män.

Med Joseph Gilgun, Stephen Graham, Kieran Hardcastle
Regi Shane Meadows"

söndag, augusti 26, 2007

Rädda kvalitetsfilmen!

Kvalitetsfilmens ställning, särskilt utanför storstäderna, hotas genom att distributörerna och biograferna blir allt färre. Mats Sladö, ordförande för Sveriges förenade filmstudios (inkl. Åkersberga Filmstudio) med fler än hundra filmklubbar som medlemmar, oroar sig och kräver att staten kliver in och tar sitt ansvar för kvalitetsfilmens överlevnad fullt ut.

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) organiserar mer än hundra filmklubbar på mindre och medelstora orter runt om i landet. Människor som brinner för filmen som konstart arbetar ideellt för att visa kvalitetsfilm på biograf. Tillsammans med Folkets Hus och Parkers Bio Kontrast håller SFF filmkonsten och biografkulturen levande, fjärran från storstädernas filmutbud. Många av filmerna som visas importeras och distribueras av små filmbolag som äger ett fåtal eller inga biografer alls. Därför är de beroende av biograferna Zita, Sture och Astoria Cinemas för att kunna premiärvisa sina filmer i Stockholm.

Ofta är det festival- och kritikerprisade filmer från olika delar av världen, som med hjälp av ett litet statligt ekonomiskt stöd köps in i ett fåtal kopior. Många filmer lever sedan sitt eget liv på SFF:s och Bio Kontrasts repertoarer ute i landet. De ses av tusentals filmintresserade, men dessa besökare finns inte med i någon officiell statistik. Därmed befästs uppfattningen att den ”smala” filmen sällan har någon stor publik.Nyligen gick Triangelfilm och Astoria Cinema i konkurs. Tillsammans med Folkets bio var Triangelfilm det största av de alternativa filmbolagen, och drev dessutom tre biografer. Triangelfilm köpte 2005 Sandrews Metronomes biografer, som blev Astoria Cinemas med viktiga premiärbiografer för kvalitetsfilm.

Visserligen återstår flera filmimportörer – små men betydelsefulla bolag som Novemberfilm och Starlet Media. Ändå kan konkurserna innebära att filmimporten av icke-anglosaxisk film minskar och att det blir svårare, för att inte säga omöjligt, för ”smal” film att visas på biograf. Och i så fall drabbas alla filmintresserade i hela Sverige. Då utarmas utbudet och Bio Kontrasts och SFF:s möjligheter att visa kvalitetsfilmer i Forsa, Fellingsbro, Gislaved, Hemse, Hjo, Mora, Simrishamn, Varberg, Vilhelmina, Vittangi och Västervik minskar.Om ingenting görs nu, om inte rätt beslut fattas och samhället tar sitt ansvar, väntar en utarmning av en redan tidigare hårt ansatt filmkultur. SF är ingen garant för att biografer inte läggs ner – tvärtom. SF ser inget negativt i att dominera biografkulturen i Sverige och filmer som inte ger god ekonomisk avkastning är SF helt naturligt inte intresserad av.

Förvånande är att debatten i stort sett uteblivet om vad dessa konkurser får för konsekvenser för svenskt filmliv i framtiden. Var håller den kulturelit hus som säger sig slå vakt om filmen som konstart? Var är artiklarna, uppropen och oron över att Sverige i framtiden ska bli ett filmens u-land?

Förutom Triangelfilms ägare Mattias Nohrborg, som själv kommenterat vad som hänt och varför (DN 25/7), har tystnaden i det närmaste varit total. Filminstitutets vd Cissi Elwins svar till Nohrborg (DN 27/7) är optimistiskt och mellan raderna kan man skönja ett starkt patos. Samtidigt är det något som inte stämmer. Varför filmen och biograferna inte, i samma utsträckning som andra konstnärliga verksamheter, får stöd av samhället är höljt i dunkel.

I första hand är det redan befintliga filmbolag, biografer och visningsorganisationer som behöver ett ökat ekonomiskt stöd, som bara kan komma från staten och kommunerna. Folkets Bio vill driva vidare Spegeln i Malmö och Victoria i Stockholm. Utmärkt, man applåderar kämpatakterna, och hoppas att politikerna ger Folkets bio den chansen. Men om det ska fungera måste även offentliga medel till för att garantera verksamheten i framtiden. Varför är det så svårt att få klartecken för det som borde vara en självklarhet?

Nu är det absolut nödvändigt med en förbättring av det rådande filmklimatet! Hylla vår nyligen bortgångne filmdiktare Ingmar Bergman genom att rädda biograferna och öka stödet till de små filmbolagen och visningsorganisationerna! Det skulle filmälskaren Bergman ha uppskattat.

lördag, augusti 18, 2007

Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

Registrering av lobbyister/beslutsfattare som Jan-Olov Sundström (m) är en fråga om öppenhet och transparens i det demokratiska systemet. Det sker redan i många andra parlament, skriver Lars Lindblad, gruppledare för moderaterna i riksdagen. Han menar att Sverige under lång tid haft ett lätt naivt perspektiv på frågan och inte diskuterat hur lobbying påverkar beslutsprocessen.

Regeringspartierna är överens om att de vill öppna för möjligheten till kommunala extraval, genom den grundlagsutredning som nu arbetar. De säger sig vilja stärka väljarnas inflytande också över den lokala demokratin som behöver vitaliseras och tydliggöras. De vill införa en möjlighet för kommunerna att göra om ett val, om de som valdes inte får ihop ett fungerande majoritetsstyre i kommunen.

Hur har missnöjespartierna Österåkers-och Roslagspartiet vitaliserat och tydliggjort den lokala demokratin i Österåker?

Exempelvis i Byggnadsnämnden genom ledamöterna ; Rolf Granström (öp), vice ordförande och Björn Rapp (rp) samt ersättare Lars-Åke Karlsson (öp)?

Hur många viktiga beslut som för oss medborgare är demokratiska och enligt de kriterier vi gick till val på har egentligen genomförts? Jag känner många som röstade på den borgerliga majoriteten och oppositionen som redan har ångrat sina val.

Dessutom tror jag faktiskt inte att extraval i kommunerna kan stoppa Sverigedemokraterna, tvärtom skulle ett omval av denna orsak få motsatt verkan nämligen att fler skulle röstade på dem.

Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk, det här är inte den politik som människor vill ha. Det ger arbetarrörelsen ett starkt mandat att ta på sig uppgiften att organisera kampen mot alliansen och för ett rättvist solidariskt samhälle.
Läs vidare vad som planeras den 18 september på http://www.18september.se/

De gemensamma huvudparollerna lyder: Ett år räcker; Mot högerpolitiken – för solidaritet och rättvisa; För gemensam välfärd. Den 18 september bli en ny massiv protestdag mot högerpolitiken i stil med 6 oktober 1992, då 200 000 demonstrerade i hela landet.

torsdag, augusti 16, 2007

Kultur i Österåkers kommun

ÅKERSBERGA FILMSTUDIO HÖSTEN 2007
Välkommen till biografen Facklan onsdagar eller torsdagar kl. 19.00 då vi visar


5.9 DE ANDRAS LIV Tyskland 2006, Henckel von Donnersmarck 137 min
6.9
Plikttrogen tjänsteman inom säkerhetspolisen avlyssnar känt författar- och skådespelarpar i 1980-talets Östtyskland men han drabbas av tvivel. En mästerlig film om civilkurage, moral och konstnärens frihet.

12.9 LITTLE MISS SUNSHINE USA 2006, Dayton/Faris 103 min
13.9
Rörande varm och charmig komedi om den udda familjen Hoover som ger sig iväg i sin gula folkabuss till Kalifornien där sjuåriga Olive ska delta i en skönhetstävling.

26.9 BABEL USA 2006, González Inárritu 142 min
27.9
Fängslande om vår oförmåga att kommunicera, och vilka följder det kan få. Två turister i Marocko, en kvinna i Mexiko och en flicka i Japan dras in i situationer som har anknytning till varandra.

3.10 12:08 ÖSTER OM BUKAREST Rumänien 2006, Porumboiu 89 min
4.10
Ironisk och smått absurd komedi om hur en lokal TV-station utanför Bukarest vill uppmärksamma 16-årsdagen av Ceausescus fall genom att bjuda in två minst sagt tvivelaktiga vittnen till vad som hände.

10.10 FLICKAN FRÅN AUSCHWITZ Sverige 2005, Jarl 78 min
11.10
Om humanisten Cordelia Edvardsson som överlevde förintelselägret, blev journalist och författare, under många år bosatt i Israel, men också en berättelse om den till synes olösliga konflikten i Mellan Östern.

24.10 RED ROAD Storbritannien/Danmark 2006, Arnold 118 min
25.10
Psykologiskt, återhållsamt drama, om en ung kvinna som arbetar vid bevakningsmonitorer i Glasgow. När plötsligt en man dyker upp på skärmen känner hon instinktivt att hon måste konfrontera honom.

7.11 DARLING Sverige 2007, Kling 94 min
8.11
Stilsäker, vemodig och konsekvent nutidsskildring om uttråkade och nollställda östermalmstjejen Eva och sextioplussaren Bernhard, en nyskild arbetslös ingenjör, ute efter vilket jobb som helst.

14.11 HERR LAZARESCUS DÖD Rumänien 2005, Puiu 154 min
15.11
Trovärdigt spel i realistisk svart komedi av moment 22-karaktär där ensam spritdoftande äldre man under en natt transporteras från sjukhus till sjukhus då ingen vill ta sig an den alltmer medtagne patienten.

21.11 EN SMAK AV LIVET Grekland 2003, Boulmetis 107 min
22.11
Ömsint och vackert om matlagning, kärlek och längtan där 40-årige Fanis återvänder till Turkiet, landet hans familj deporterades från när han var sju år, för att söka upp sin gamla morfar och sin första kärlek.

5.12 INFÖDD SOLDAT Algeriet/Belgien/Frankrike/Marocko 2006, Bouchareb 128 min
6.12
Känslostarkt och upprörande drama om hur soldater från de franska nordafrikanska kolonierna offrade livet under 2:a världskriget men behandlades som andra klassens människor både under och efter kriget.

12.12 OR Israel 2004, Yedaya 100 min
13.12
17-åriga Or både arbetar och går i skolan och gör allt hon kan för att förmå sin mamma att sluta gå på gatan, men mamman är motsträvig i hjärtskärande socialrealistiskt drama som fick pris i Cannes 2004.

19.12 ALLT OM MIN PAPPA Italien 2006, Rossi Stuart 108 min
20.12
Välspelat och gripande om barns utsatthet. Om Tommaso och hans syster vilka lever med sin pappa som försöker hålla ihop familjen sedan mamman försvunnit och vad som händer när hon dyker upp igen.

MEDLEMSKORT kostar 280:- (12 filmer) och säljs på BIBLIOTEKET från 25.8 till 5.9 eller före varje visning. Ditt medlemskort gäller för onsdag eller torsdag. Kortet är personligt och får ej över- låtas! Enstaka biljetter säljs inte! Med reservation för ändringar. Se även www.osteraker.se/kultur

UPPLYSNINGAR: Mats Sladö 540 654 36, Eddie Vivenius 540 239 08 ÅLDERSGRÄNS: 15 år

söndag, augusti 12, 2007

Direktören för det hele

När Ravn grundade ett IT-företag uppfann han en fiktiv direktör som han kunde gömma sig bakom när impopulära beslut behövde fattas. När han nu vill sälja firman måste han visa upp direktören och anlitar därför en arbetslös skådespelare.

Medverkande: Jens Albinus, Peter Gantzler, Iben Hjelje, Benedikt Erlingsson, Louise Mieritz m fl
Fotograf: Automavision
Regi Lars von Trier

Maaret Koskinen skriver om "Chefen som inte ville fatta beslut

Lars von Trier är tillbaka med en kontors­komedi och en självgående kamera. Hon faller pladask för den danske film­direktören för det hela.

Fotografen för Lars von Triers senaste film "Direktören för det hele" uppges nämligen heta "Automavision". Que? Jo, det är en kamera som när den väl fastlåsts i ett läge ger ett antal slumpmässiga val för till exempel brännvidd och bildkomposition, allt - enligt regissören själv - för att "begränsa det mänskliga inflytandet och i stället ge tillfälligheterna spelrum".Vad är nu detta? En sentida filmisk motsvarighet till de litterära surrealisternas automatiska skrift: en självgående kamera som "direktör för det hele"? Nja, snarare ett uttryck för denne regissörs ständigt pågående "revitaliseringsplan", som han kallar det själv. Eller, om man så vill, en ytterligare tillspetsning av de vid det här laget institutionaliserade Dogma-reglerna.Kort sagt: Lars von Trier är åter i full färd med att dekonstruera sin egen skicklighet. Eller som Nils Petter Sundgren så träffande uttryckte det om en annan storhet som på sin tid vägrade leva på sina lagrar och i stället sökte ett mer avskalat uttryck: här handlar det om att avstå från den egna virtuositeten. Ja, redan i början av filmen insisterar von Trier själv på (ungefär som i början av "Riket") att i det som följa skall finns "ingen reflexion, ingen pedagogik - bara trivsel". Nå, tillåt oss hysa ett visst tvivel. Här finns både samhällskritisk udd och en allegorisk dimension (inte minst över den egna verksamheten), om än förklädda i ett underhållande divertissement. Filmen, inspelad på fem futtiga veckor, handlar kort och gott om ägaren till ett IT-företag som vill sälja sin firma. Problemet är bara att han redan från starten uppfann en fiktiv direktör som personalen aldrig träffat, medan han själv hela tiden arbetat kvar som omtyckt kollega i kollektivet. Varje konflikträdd beslutfattares våta dröm således, och för all del även realpolitisk praktik: när obehagliga beslut ska meddelas hänvisa till osynliga makter uppåt i hierarkin. Men, som sagt, mindre lyckat när en penningstark köpare materialiserar sig och insisterar på att förhandla med direktören för det hele, in person. Vad göra? Direktören får en briljant idé: rekrytera en skådespelare som stand-in, i detta fall den arbetslöse Kristoffer.Och vad kunde vara ett bättre utgångsläge för förvirring, förvecklingar och tragikomisk fars? Gastkramande för Kristoffer som tvingas in i ett förutbestämt, för honom okänt scenario, men med verkliga människor som motspelare. Och för personalen, däribland sekreteraren som direktören tydligen utlovat giftermål per mejl. Men framför allt är det komiskt. Alla dessa gruppkramar för att hålla neurosen stången. Den fjärran och sorgsna blick Kristoffer tar till när han inte kan svara på någon för honom fullständigt obegriplig fråga. Eller när han under första personalmötet framför sin skralt inövade minnesläxa så långsamt och uselt att den uppfattas som menings­diger. Det är en uppvisning i ren Kremlologi, anbefallt av en tolk­nings­exercerande gurukultur. Lite faktiskt som i "Life of Brian": ni är individer, tänk själva, ropar den ofrivilligt upphöjde desperat till sina fanatiska anhängare - och be­möts av ett kollektivt, masspsykotiskt skanderande: ja vi är alla individer! Inte tu tal om att den spastiskt ryckiga automavisionen i all sin godtycklighet är kongenial med detta kontorsinferno: den vill se och styra allt - inklusive, som sagt, självaste direktören till "Direktören för det hele". Men så lätt ska man inte låta lura sig. Regissörskontrollen finns där likafullt. Fast nu inte längre med en Dogma-skakig kamera som främs­ta estetiska kännemärke, utan en klippning med uppseendeväckande jump-cuts. Ingen ordning alls, helt enkelt: ljus, blickriktning, bildvinklar, beskärning, ljud - allt är miserabelt osynkat.Men det fina i kråksången - eller det djävliga, beroende på graden av automavisionstro - är att åskådaren köper och naturaliserar paketet tämligen omgående. Den som såg och gillade von Triers "Dogville" kommer ihåg att det hände också där: snart gav den stora hangarbyggnaden med sina kritstreck på golvet märkvärdig relief åt det egentliga, inre dramat. Så sant: redan gamle Brecht fick bita i det sur(söt)a äpplet när publiken engagerade sig känslomässigt, trots eller kanske ännu mer tack vare det förmodat medvetandegörande förfrämligandet. Och så är det ju detta att så länge Lars von Trier skriver dialog som han gör kan det bara inte bli fel. (Re)vitaliserande var ordet. Kort sagt, låt de ihärdiga sabotagen mot den egna skickligheten pågå - så länge de befäster det auteurskyddade varumärkesnamnet von Trier: direktören, trots allt, för det hele".tisdag, juli 31, 2007

vivenius - Global virtuell nätinformation- och kommunikation utan geografiska gränser. Hundar, sociala fysiska nätverk, film på biograf samt inrikespolitik.

Vill Du göra en medmänsklig insats genom att skriva under vår namninsamling för att rädda vår skog i Österåkers kommn och vår i Sverige unika allemansrätt? Besök då http://vivenius.blogg.se/ Tillsammans är vi starka och kan förändra.

I en av Stockholms förortskommuner Österåker, är trenden att fler och fler engagerar sig genom att bilda aktionsgrupper. För närvarande har tre olika aktionsgrupper bildats på endast några månader.

1. 800 namnunderskrifter överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande innan Kommunfullmäktige (nr 4/2007) den 20 juni 2007, kl. 18.30 på Berga teater, Kulturknuten.Namnunderskrifterna var en protest mot planering för att ombilda kommunens hyresrätter till bostadsrätter. Besök i hyresbostäderna och dialog med hyresgästerna skedde inte för att propagera för ett enskilt lokalt parti utan för att ta reda på vilka frågor, som medborgarna i området ansåg vara viktiga och behövde lösas?

2. Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker den styrande borgerliga majoriteten av kommunens politiker (alla partier utom v som saknar parlamentarisk representaion i kommunala styrelser och nämnder, trots 2 mandat i KF och 796 röster i kommunalvalet 2006 ) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde deras representanter att politikerna inte delade deras oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter.Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

3. En aktionsgrupp har bildats för att Rädda vår orörda och unika skog innan det är för sent. http://www.freewebs.com/raddavarskog/

vivenius - Global virtuell nätinformation- och kommunikation utan geografiska gränser. Hundar, sociala fysiska nätverk, film på biograf samt inrikespolitik.

måndag, juli 30, 2007

Hjälp oss att rädda vår skog!

Rädda vår skog!

Insamlingen har f.n. 1942 Underskrifter!


En protest mot byggnation och exploatering av Björkhagaområdet i Österåkers kommun, ligger nu på regeringens bord.

Vi berörda som bor runtom skogen, har inte respekterats av de styrande och beslutande på Byggnadsnämnden i Österåkers kommun, som med egna privata vinstintressen har godkänt skövling av skog samt en dramatisk förändring av landskapet.

Detta trots att Österåkers kommun tydligt har uttryckt:"I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen.
Möjligheter ges till insyn och påverkan."

Vidare står det..."All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö..."

Denna ORÖRDA skog är unik och betydelsefull för alla Österåkers invånare som bor i näheten av Åkersberga centrum.. Det är den enda skogen av sitt slag som finns kvar. Vi som skrivit under, kräver härmed att skövlandet och exploateringen av Björkhagaskogen stoppas. Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;RÄDDA VÅR SKOG! Info och bilder finner du på: www.freewebs.com/raddavarskog

Vänligen hjälp oss! Sänd detta vidare för fler namnteckningar. Tillsammans är vi starka.

Skriv under!

fredag, juli 20, 2007

Ernest Hemingway - Banquet Speech

"The importance of being ernest"

För reklamfilm till Expressen sökes Look-a-like Oscar Wilde. Man ca 30-50 år. Look-a-like Strindberg. Man ca 40-60 år.

Look-a-like Hemingway. Man ca 40-60 år. Look-a-like Virginia Wolf. Kvinna ca 30-45 år. Look-a-like Dostojevskij. Man ca 35-60 år. Samt bakgrundsstatister/författare.

I found a web page you might like to see: Ernest Hemingway - Banquet Speech

torsdag, juli 12, 2007

Look a-like Hemingway?

Ernest Hemingway var en amerikansk författare som fick nobelpriset 1954. Han levde ett omväxlande och äventyrligt liv, och om äventyr, krig och spännande händelser handlar många av hans böcker.

Hemingway var ambulansförare i Italien under första världskriget, och om en sådan handlar romanen Farväl till vapnen. Han bevakade spanska inbördeskriget på 1930-talet som journalist, och sedan skrev han romanen Klockan klämtar för dig.

Han bosatte sig på Cuba, där han hade en båt.

Hans sista roman, "Den gamle och havet", handlar om en gammal kubansk fiskare som kämpar med hajar om en stor fångst.
Ernest Hemingway föddes 1899. Han sökte spänning hela sitt liv. När han inte längre fann den hade han heller inget att skriva om. Han begick självmord år 1961.


"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"

From: "HOLM Jens" <jens.holm@europarl.europa.eu>To: <info@jensholm.se>Subject: Stort stöd för folkomröstning!Date: Tue, 10 Jul 2007 09:33:35 +0200
Hej alla
Ett meddelande i all hast.
Idag har jag, Eva-Britt, Nils Lundgren och andra EU-parlamentariker en debattartikel på DN-debatt. Den klipps in nedan eller går att läsa på:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=669261
Vill du också ha en folkomröstning om EUs konstitution. Skriv på uppropet på nystartade:
www.x09.eu

Just nu är jag på Schiphol, Amsterdam och väntar på planet till Strasbourg, där ännu en session väntar. Mer om den på www.jensholm.se och i nästa nyhetsbrev.

I all hast
Jens

P S Är du i Almedalen på fredag? Kul, jag också! Kom gärna på vänsterpartiets aktiviteter:
http://www.vansterpartiet.se/vp/37350.cs

"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"
Ny Sifo i dag: Svagt stöd för att riksdagen ska gå till beslut utan föregående folkomröstning. Bara 29 procent av de tillfrågade i en ny Sifo-mätning accepterar att riksdagen tar beslutet om det nya EU-fördraget utan att först låta väljarna säga sitt i en ny folkomröstning. Så mycket som 67 procent svarar spontant att de vill folkomrösta på frågan från Sifo: "Hur tycker du att svenska folket ska ta ställning till hur EU styrs - via riksdagsbeslut eller i folkomröstning?" Det här visar att folkomröstning är det enda rimliga eftersom de valda politikerna inte är representativa för sina väljare i denna fråga, skriver Nils Lundgren, ledare för det EU-kritiska partiet junilistan.

EU-sabotörerna laddar om

Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-födraget

Grönrödblåorange enighet

Vi kräver folkomröstning om EU-konstitutionen!Tysklands förbundskansler Angela Merkel hyllas nu av ledarskribenter och kommentatorer. Bilden som tecknas är att hon har räddat EU. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte den 21-22 juni är gränslöst och kritiklöst. Debatten och kommentarerna har i övrigt handlat om det politiska spelet på toppnivå med Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Vaclav Klaus och Lech Kaczynski i centrum. Spännande politisk teater förvisso. Men vad var det politiska innehållet? Det handlar faktiskt om medlemsländernas framtid som självständiga stater och därmed om den europeiska demokratins villkor. Ursprunget är att EU:s ledare vid toppmötet i Laeken 2001 definierade EU:s centrala problem: låg demokratisk legitimitet, bristande öppenhet och en långtgående centralisering och detaljreglering. De enades om att man måste klara ut vad EU skall göra och vad medlemsländerna skall sköta själva. Vikten av att respektera subsidiaritetsprincipen och att EU förblir ett samarbete mellan likvärdiga stater betonades. Ett konvent tillsattes för att föreslå reformer i denna riktning. Att sammanfatta EU:s fördrag i en samlad grundlag var inte uppgiften utan beskrevs bara som en möjlig lösning. Och här spårade det ur. Konventets president, den förre franske presidenten Valery Giscard d'Estaing, frångick i praktiken uppgiften och satsade med mycket auktoritära metoder helt på ett författningsförslag för att lägga grunden till en EU-stat. Det gick så långt att förslag som aldrig diskuterats i arbetsgrupper eller ens i presidiet sattes in i texten. Det stod naturligtvis klart för alla som ville se att Giscard d'Estaings förslag till EU-grundlag skulle förändra medlemsländernas styrelseskick. I Sverige konstaterade tunga remissinstanser som JK, HD och Regeringsrätten att ett riksdagsbeslut om EU-konstitutionen kan strida mot svensk grundlag. Tio länder fann att frågan måste avgöras i folkomröstning, däribland Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Det ledde till katastrof för projektet. De franska och holländska folken röstade nej i folkomröstningar redan på försommaren 2005 med stora majoriteter och högt valdeltagande. Alla förstod att även britterna skulle säga nej, och rent rättsligt hade ju förslaget fallit redan efter franska folkets nej. Det som sedan hänt är från demokratisk synpunkt skrämmande. De politiska ledarna i EU har bakom kulisserna enats om att driva igenom fördraget i alla fall, utan folkligt stöd där så krävs. För att klara detta måste nya folkomröstningar till varje pris undvikas. De regeringar som hade lovat folkomröstning måste därför kunna hävda att det nu har gjorts sådana ändringar att löftet inte längre gäller. Samtidigt skulle förslaget genomdrivas med i praktiken oförändrat innehåll. Regeringscheferna svarade redan i mars ja på Angela Merkels fråga om det kunde vara en god idé att ändra terminologin utan att ändra den politiska substansen. Och så blev det! Det nya förslaget är praktiskt taget identiskt med det som fransmän och holländare röstade nej till. Kosmetiska förändringar har gjorts. Nu heter det reformfördrag i stället för konstitutionellt fördrag, utrikesministern har fått en annan titel och symboler som nationalsång och flagga har strukits. Men den politiska substansen är, helt enligt planerna, oförändrad. Och nu skall vi alla svälja påståendet att detta förslag å ena sidan är så totalt förändrat att alla löften om folkomröstning faller och samtidigt så totalt oförändrat att länder som redan ratificerat inte behöver göra om processen.Förslaget innebär ett avgörande steg i byggandet av en EU-stat. Vi går nu snabbt mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Ett gemensamt försvar skall skapas och överstatligheten inom det rättspolitiska området skall förstärkas. En EU-president och en utrikesminister med egen diplomatkår skall införas. Den kostsamma jordbruks- och regionalpolitiken befästs. En europeisk åklagarmyndighet införs. Vetorätten avskaffas inom ett femtiotal områden. EU blir en juridisk person och kan ingå avtal som binder medlemsstaterna. Sveriges röststyrka och inflytande i ministerrådet halveras nästan. Det rör sig alltså om fundamentala förändringar för Sverige som nation och för svensk demokrati, och vi vet att folkmajoriteten har en helt annan syn än riksdagsmajoriteten på denna fråga. Så är det i flertalet EU-länder. Det blir därmed orimligt att en riksdagsmajoritet utan förankring i folkviljan tar beslutet. Folkomröstning är den enda rimliga lösningen, när de valda politikerna inte är representativa för sina väljare i en av vår tids viktigaste politiska frågorDet går inte att bygga det europeiska projektet i strid med folkviljan, och opinionsmätningarna visar att en klar majoritet av svenskarna vill folkomrösta om EU-fördraget. I dag presenteras en omfattande Sifomätning som visar att en majoritet av de tillfrågade, 51 procent, anser att det är ett dåligt förslag som nu lagts fram. Mätningen visar också att 67 procent vill folkomrösta om frågan. Bara 30 procent tycker att förslaget är bra och 29 procent accepterar att riksdagen ska kunna ta beslutet utan föregående folkomröstning.Det är därför Sveriges riksdag måste utlysa folkomröstning om detta och sedan i valkampanjen ta sig an uppgiften att övertyga medborgarna i stället för att köra över dem med ett riksdagsbeslut för vilket de i praktiken saknar politiskt mandat. Sverige är förtjänt av en ny debatt. En sådan folkomröstning handlar inte om ja eller nej till EU utan om ja eller nej till detta författningsförslag. Ett nej leder till omförhandling av fördraget och dessutom till möjlighet för Sverige att i likhet med Storbritannien och Danmark erhålla permanenta undantag från bland annat kravet på att införa euron. Undertecknade sex svenska ledamöter av Europaparlamentet kommer från vitt skilda politiska partier, men vi har alla valts på mandatet att säga nej till den utveckling av EU som nu föreslås. Vi kräver att svenska folket i folkomröstning får ta ställning till detta nygamla förslag till EU-grundlag. Svenska folket står inför ett historiskt vägskäl och måste ha rätten att självt välja sin framtid.Hélène Goudin, junilistanJens Holm, vänsterpartietNils Lundgren, junilistanCarl Schlyter, miljöpartietEva-Britt Svensson, vänsterpartietLars Wohlin, kristdemokraterna
"Nästan sju av tio svenskar vill rösta om EU-fördraget"

Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

Citat från: Björn Molin: Så här började denna debattrunda: I veckans Lokaltidning "Södra Roslagen", som även kan läsas genom att klicka här; http://www.mitti.se/erez/roslagen.html läser jag följande;"Sundström får lön av byggbolag. Byggnadsnämndens ordförande i Österåker Jan-Olov Sundström (m), är även VD för Bofrämjandet, en lobbyorganisation som finansieras av flera stora svenska byggbolag som bygger i kommunen. Idyllen blir till byggarbetsplats. Många upprörs när ännu en grön lunga försvinner. Flera Österåkersbor är upprörda över byggplanerna i Björkhaga. Ett grönområde försvinner och trafiksituationen blir ohållbar. 150 nya villor ersätter skogen. Den populära skogen i Björkhaga används till motion och rekreation. Stora delar kommer att skövlas när 150 småhus byggs. trafiken kommer också att öka på grund av inflyttningen."Svar: DEAB som ska bebygga Björkhagaområdet är inte delägare i Bofrämjandet, där Sundström är vd så hela upplägget är felaktigt. Dessutom går det inte att stoppa projektet och alla försök som kan fördröja detta är dåliga och gynnar inte vårt samhälle. Det finns tillräkligt med skogar i Österåker. Jag som ofta går på skogspromenad blir alltid fundersam över varför så få vill gå ut i naturen. Lägg ner denna fåniga proteströrelse.

Vem har påstått att DEAB är delägare i Bofrämjandet? Det är andra företag än DEAB, som nämns som intressenter i Björkhagaområdet och bakom Bofrämjandet i verkligheten och den refererade tidningsartikeln. Enligt Fastighetstidningen; "Nystart för Bofrämjandet Bofrämjandet, som stöds av bygg- och fastighetsföretag har varit vilande under några år. Men nu tar sammanslutningen ny sats. Flera nya företag har anslutit sig för att tillsammans verka för att stimulera intresset för boendet och öka kunskapen och förståelsen för bostadsfrågor. Särskild uppmärksamhet ska ägnas boendets och boendeformernas sociala aspekter, och verksamheten kommer att bedrivas genom studier, debatt och information.

Vi kommer inte att vara rädda för att provocera. Vi avser att väcka opinion och debatt kring ett antal frågor, bland annat ägarlägenheter och finansieringsformer, något som fungerar alldeles utmärkt i våra nordiska grannländer, säger Bofrämjandets vd Jan Olov Sundström.Han har ett förflutet från JM-koncernen och även lång politisk erfarenhet. Även ordförande i Bofrämjandet, Magnus Key, har ett förflutet inom JM som tidigare vice VD. Bakom Bofrämjandet finns företagen Besqab, Cementa, Einar Mattsson, Electrolux Hemprodukter, Fastighets AB L E Lundberg, Folkhem, Föreningssparbanken, JM, Kone Hissar, Lennart Ericsson Fastigheter, NCC Construction Boende Sverige, Nyréns Arkitekter, Peab Sverige, Saint Gobain Isover, SBC, Skanska PDR Nordic, Strängbetong, SWECO FFNS Arkitekter, Veidekke Bostad, White Arkitekter samt WSP Sverige."

Således ett flertal företag med intressen i Björkhagaområdet, Luffarbacken och övriga delar av Österåkers kommun.


Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

onsdag, juli 11, 2007

Den borgerliga majoritetens brist på etik och moral.

Att hitta den borgerliga majoritetens brist på etik och moral genom att utestänga oppositionspartierna från möjlighet att ge till känna vår politik bereder mig inga som helst svårigheter. Nedan följer några exempel på denna brist och förklaring till varför vi endast kan göra vår stämma hörd i KF, trots att även vi liksom nedan uppräknade partier har 2 mandat i KF.

Medborgarna i Österåkers kommun utser vart fjärde år i allmänna val ett Kommunfullmäktige som därmed är den enda direktvalda organisationen i kommunen. Fullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen och utser i sin tur Kommunstyrelse, nämnder, revision samt styrelser i de kommunala bolagen.

Alla nämnder har formulerat sina tjänstedeklarationer där de beskriver vad som ingår i de tjänster de erbjuder. I tjänstedeklarationerna ska du lätt kunna se kommunens kvalitetsnivå i de olika verksamhetsområdena. Du kan läsa mer om detta under respektive nämnd och då under rubriken Tjänstedeklarationer.

I mandatfördelningen till Kommunfullmäktige 2007-2010 erhöll följande 5 partier Kristdemokraterna, Center-, Vänster-, Miljö- och Österåkerspartiet 2 mandat vardera. Men totalt finns det 51 mandat i KF och Moderata Samlingspartiet som fick 17 mandat, Folkpartiet liberalerna 5 mandat har tillsammans med Kristdemokraterna, Center-och Österåkerspartiet bildat majoritet för mandatperioden 2007 - 2010 med 28 mandat.

Ledamöter i Kommunstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), Björn Pålhammar (c) och Rolf Granström (öp) Ersättare: Mikael Ottosson (kd) och Marie-Louise Brännfors (c).
Ledamöter i Byggnadsnämnden är; Rolf Granström (öp), vice ordförande och Börje Löfvén (c) Ersättare: Lars-Åke Karlsson (öp) och Lars Andersson (kd)
Ledamöter i Förskolenämnden är; Magdalena Ottosson (kd) och Maria Ullenius (öp) Ersättare: Berit Munter (c).
Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden är; Laila Selkälä (c), ordförande och Christer Rydén (öp) Ersättare: Samuel Nordström (kd) och Per Albinsson (c).
Ledamöter i Miljö- och hälsokyddsnämnden är; Stig Himberg (öp) och Thomas Brottman (c) Ersättare: Kenneth Drake af Hagelsrum (kd).
Ledamöter i Produktionsstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), vice ordförande Ersättare: Jan Winberg (kd), Björn Påhlhammar (c) och Franz Heinel (öp)
Ledamöter i Socialnämnden är; Marie-Louise Brännfors (c) och Hans Fransson (kd) Ersättare: Nils Edspång (öp)
Ledamöter i Utbildningsnämnden är; Ulf Nyman (kd) Ersättare; Anna Linusson (c) och Björn Gerzén (öp).
Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden är; Mikael Ottosson (kd), ordförande Ersättare: Gunvi Hubler (kd), Len Blomgren (c) och Ingrid Jacobsen (öp)
Revisor
är: Håkan von Knorring (kd)Österåkers kommun Kommunens politiska organisation

torsdag, juli 05, 2007

Visionen - Stockholm Nordost

Gustaf Douglas, Rydbo är av Moderaternas valberedning föreslagen till omval till partistyrelsen på partistämman i Gävle den 25-28 oktober.

Det bör undersöka vad som händer med köpcentrum endast för bilburna i Rosenkälla och Gustaf Douglas inblandning i detta.

Vänster-och Miljöpartiet i Österåker reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen den 20 juni 2007 eftersom miljöaspekterna inte är tillfredställande. En miljökonsekvensutredning kräves.

onsdag, juli 04, 2007

Våldet i Åkersberga

800 namnunderskrifter överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande innan Kommunfullmäktige (nr 4/2007) den 20 juni 2007, kl. 18.30 på Berga teater, Kulturknuten.

Namnunderskrifterna var en protest mot att ombilda kommunens hyresrätter till bostadsrätter. Besök i hyresbostäderna och dialog med hyresgästerna skedde inte för att propagera för Vänsterpartiet utan för att ta reda på vilka frågor, som medborgarna i området ansåg vara viktiga och behövde lösas?

Detta har vi för avsikt att fortsätta med genom att partiet formulerar krav, genomför nya aktioner eller liknande och följer därefter upp våra aktiviteter med möten eller nya besök. Den här arbetsformen kräver en hel del aktiva sympatisörer och vi vill prova den inom Vänsterpartiet och söker därför efter nya medlemmar och sympatisörer, som är intresserade av att prova denna arbetsform.

Under KF hade man en s.k. " Allmänpolitisk debatt" (som kritiserades för att inte alls vara en "Allmänpolitisk debatt") utan endast en debatt om "Trygg i Österåker" f.d. BRÅ.

Fredrik Bratt, närpolischef i Åkersberga inledde med att informera om brottsutvecklingen i kommunen.
Inriktningen är ungdomars brottslighet. På helgdagsaftnar i Åkersberga centrala delar. Uppmanade föräldrar att kolla max.hastigheten på sina barns mopeder. Om Lag & Rätt och att Våga vittna!. Mörkertal statistik. Bilinbrott ökar. Övrigt går ner ex. misshandel och villainbrott. Upplevd otrygghet bland ungdomar. Stora årskullar i övre tonåren. Cannabis är vanligt samt olaga hot via Internet och sms. Ingen organiserad brottslighet men lokalt förankrad dito.

Resp. partiledare uttryckte bl.a. att på Österåkersanstalten kan många av internerna varken läsa eller skriva. Många barn och ungdomar har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Österåker har fått fler synliga poliser. Ibland kan man nu få se 7 poliser som snackar med 3 mopedister. Högt välstånd = många mopeder. Allmänna mötesplatser med aktiviteter saknas under sommaren. Osäkerhet vid bankomatuttag. Kriminella ungdomar kollar upp vilka som är ADHD-ungdomar och utnyttjar dem för brottslig verksamhet. Det gamla kommunalhuset på Storängstorget som nu töms vid flytten till Alcea borde komma till användning för kommunens pensionärer. Man ska vara hård mot dom hårda och tänka i positiva och negativa spiraler. Straffmyndighetsåldern borde sänkas. Kommunen saknar identitet. Alla ungdomar är inte intresserade av idrott eller fritidsgårdar.

Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker den styrande borgerliga majoriteten av kommunens politiker (alla partier utom rp, v och mp) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde deras representanter att politikerna inte delade deras oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter. Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

Inbjudan till möte med Vänsterpartiet i Österåker.

Måndagen den 21 augusti kl. 18.30 träffas vi i Folkets Hus till ett möte för att informera och inspirera varandra inför höstens alla aktiviteter.

Särskilt välkomna önskar vi alla nya sympatisörer.

Vi äldre och yngre medlemmar och förtroendevalda vill informera dig om vad som har hänt och kommer att hända under återstoden av mandatperioden. Vi informerar från kommunstyrelsen, kultur-och fritidsnämnden, "Trygg i Österåker" och kommunfullmäktige. Vi vill och hoppas att Du talar om för oss vilka aktiviteter Du vill vi ska ägna oss åt och vilka kampnjer Du vill vi ska driva i Vänsterpartiets namn.

Ta gärna med vänner och bekanta som sympatiserar med vår politik.V
i bjuder på kaffe och the´med tilltugg.

FOKUS — Sveriges nyhetsmagasin jämför Österåker med övriga 289 kommuner.

Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (kd) i Österåker är förvånad över Länsstyrelsens kritik som kan läsas här

Och Österåkers utgifter för äldreomsorg resulterade redan tidigare i en mindre smickrande 274:e plats i Fokus ranking av Sveriges 290 kommuner.

Vad är låg skattesats värd, när den styrande borgerliga majoriteten inte ens kan ta hand om våra äldre medborgare på ett värdigt sätt?

måndag, juli 02, 2007

Rädda vår orörda och unika skog | Innan det är försent

En enskild individ vare sig orkar eller kan stå emot ett gigantiskt myndighetsmaskineri, eller en stor byggherre någon längre tid...
Därför behöver vi omgående DIN hjälp med att;
Rädda Björkhagaskogen! Förhindra byggandet!(Klicka för större bild)


Klicka här för att komma till vår namninsamling!
Den underbara skogen i området "Björkhaga" står idag mer hotat än någonsin. Det är skogen som sträcker sig över och längst med Tallsättra, Gransättra, Björksättra och bort till Högsättra. Skogen sträcker sig därifrån rakt norrut, och upp till Grandalen. Sedan 2003 är all skövling i området uppskjutet då ett flertal eldsjälar gång på gång har överklagat. Men nu står plötsligt träden rödmarkerade från de ängsmarker som inleder skogen från väst, till de underbara små sjöarna mitt inne i skogen. Detta rekreationsområde kommer att gå förlorat, om vi inte agerar idag!


Taktiken för byggbolagen, är inte alltför sällan att man börjar riva, gräva och bygga INNAN man fått sitt byggtillstånd och ärendet vunnit laga kraft. Och Kommunen sedan därefter beviljar tillstånd med motiveringen att "Ja, det är väl lika bra att de får fortsätta, byggbolaget har ju ändå redan börjat bygga nu..."
En överklagan ligger inne och väggbygget i vår skog är tillfälligt stoppat. Men byggbolaget verkar inte hysa någon större respekt för lagar och regler, det ser vi i och med trädmärkningen som trots överklagan nu har utförts i hela skogen. Risken finns (att om vi inte belyser problematiken med att börja bygga trots överklagan,) att byggbolaget går in med sina maskiner och nu även börjar fälla skog.
En överklagan har alltså tillfälligt stoppat skövlandet, men byggherrarna har mycket strategiskt ställt upp några grävskopor för att visa sin styrka och sin makt. Bl.a. straxt ovanför livsmedelsaffären Söra Närköp, i början på Björkhagsvägen. Det kallas psykologisk krigsföring, och signalerna till oss drabbade är; "Ni ska sakta tvingas vänja er vid det oundvikliga...för nu står vi här beredda och väntar tills ni tröttnar på att bråka med oss" och "Ni ska se få se att tiden och maskinerna vinner över er bakåtsträvande fotfolk som gnäller...vi har pengarna och makten, ni bor bara här".


Nu måste vi en gång för alla, i demokratisk anda visa att vi inte tolererar detta herravälde! Slut er samman med oss, och visa hur mycket vi älskar denna skog! Är vi tillräckligt många, KAN de inte blunda för oss! Skänk oss din signatur här!
______________________________________________________________________
I vårt svenska samhällssystem finns det allt oftare plats för juridiska kryphål, korrumperade och penninghungriga makter och missbruk på olika höga yrkesposter. Girigheten ger fler sedlar i plånboken för dem som befinner sig överst i hierarkin, och sällan får deras handlande konsekvenser för dem själva. Men med avsaknad av ansvarskännande för våra medmänniskor och miljön omkring oss, så söndras fundamentet vi står på och som vi alla är beroende av. Kortsiktigt tänkande får således allvarliga konsekvenser, som man inte får blunda för.
Vad det gäller vår skog - som snart är ett minne blott om vi inte agerar omgående - är den bara ytterligare ett ärendenummer i en pärm för de penningstinna byggherrarna och övriga inblandade på Kommunen. Vad vi som bor nära ett unikt naturområde - som snart skall skövlas - anser om saken, är det inte någon ansvarig byggherre eller Kommunalpamp som bryr sig om då det finns pengar att "kamma hem". Det står så vackert i Kommunens skrift att vi skall värna om miljön, ha tillgång till bullerfria zoner etc. Men tyvärr är det endast formalia på ett papper, verkligheten ser annorlunda ut och är förtvivlat krass.


Att vi förlorar möjligheten att gå ut med våra hundar, familjer, vänner och inandas lite syre, att vi förlorar möjligheten till rekreation, svamp- och bärplockning, att dagisbarnen förlorar sin trollsten, sina stigar ner till sjöarna, sina klätterträd, sina kurragömmaställen och fiske- och badplatser, att vi förlorar den fantastiska doften av fuktig mossa och blöta tallbackar efter ett regn, att vi snart inte längre kan se vilda djur i sin naturliga miljö, att vi inte längre får höra göken i väster, och skolungdomarna inte längre kan lära sig orientera i skogen, att våra barn mister möjligheten till andra fritidssysselsättningar som ex. kojbygge som komplement till tv och dataspel... Ja, vad gör väl det?
Vår önskan är inte de regerandes lag. Snarare tvärtom...deras beslut får vi finna oss i, misstycker vi får vi väl flytta.

När en äng blir villatomter, är det ingen äng längre!

Men går vi samman, hjälper och stöttar varandra, ser varandra som ett resursstarkt nätverk, ja, då kan vi påverka och omvandla de mest snurriga beslut! Berätta för mormor, vänner, farbror, ynglingar, moster, grannar, sysslingar om detta vansinnestänkande och "bygga-tätort-på-tätort-utan-andningshål-emellan-husen-problematik"! Be dem skriva under denna namninsamling- och protestlista och hjälpa oss behålla vår underbara skog till oss själva samt kommande generationer.

Visst måste vi bygga, eftersom vi blir fler och fler i vår kommun, och självklart skall våra ungdomar få flytta hemifrån de också! Vi strävar inte bakåt, men vi värnar om alla invånares hälsa på lång sikt, även kommande generationer. Än finns det plats och mark nog till oss alla, vi behöver inte tränga ihop människor mer än nödvändigt. För många människor sammanfösta på en och samma plätt, föder och göder bara sjuka själar!Hugger man ner träden runt en glänta, är det ingen glänta längre, utan ett kalhygge!Man måste stadsplanera med "långsiktigt tänk", huvudet på skaft, moral och förstånd i sig. Och ett skönhetsråd måste tidigt konsulteras och styra upp det estetiska. Utrymme och grönområden är av största vikt, det har det forskats om och blivit bekräftat många gånger om. Så det har vi väl lärt oss vid det här laget? Att då man planerar och bygger tätorter, så är det enda riktiga att man lämnar en grön yta orörd MED JÄMNA MELLANRUM mellan huskropparna och de bebyggda områdena!!!

Så det vi kräver nu, är inga konstigheter. Det är bara att göra just så! Hoppa över vår gröna yta, bygg ingenting där. Lämna vår skog orörd och rikta istället in er på att bygga norr om Grandalen och våra sjöar Trastsjön och Södersjön. Bygg ytterligare ett stycke tätort och lämna därefter åter en grön yta orörd...upprepa.
Det måste finnas plats för både människor och djur, både shoppingglada "Täby-Centrum-strosare" och naturälskare med picknickkorg. Vi som bor här måste ha en valmöjlighet för att må bra! Man ska inte behöva ta bilen, åka iväg långt och bort spy ut avgaser tur och retur, för att rasta sin hund. Man kan inte skövla en flera hundra år gammal skog med en unik flora och fauna, tränga undan djuren som snart inte längre har någonstans att bo, asfaltera, tätbebygga, dra upp busslinjer i den här skogen ostraffat! För vi som bor nära skogen, behöver skogen som den är. Minskar man arean på skogen finns ingen bullerfri mitt, ingen plats att rasta en större hund på. Då blir vår skog inte mångt större en mindre park. Vi säger alltså STOPP! Inte sedan, utan nu! Innan träden är fällda och skogen förstörd!


(Du som vill hjälpa till, vänligen uppmärksamma att det brådskar med namninsamlingen!)


(Ur led är tiden; Varför rödmarkerar man skogens träd, fastän inte ärendet vunnit laga kraft, om man inte är säker på att gå segrande ur striden? Men ponera att beslutet om byggande av tätort i vår skog skulle rivas upp, då står det tusentals neonrödmålade träd i skogen och gråter! Klottersanerar man sådant? Kommer någon inspektör, något skönhetsråd, ngn ansvarig på byggföretaget att åtgärda saken? Eller kan ett byggföretag, få förstöra träden med färg ostraffat, bara för att de äger marken? Vi som bor lider när vi ser alla nedklottrade träd!)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här står det att läsa i Österåkers text på nätet

Allmänt om planering och byggande:
Byggande och andra förändringar av markanvändningen och den fysiska miljön berör oss alla på många olika sätt. De får konsekvenser för miljön, grannar, kommunens ekonomi, områdets gestaltning mm., under lång tid. Därför finns lagstiftning om att sådana åtgärder ska planeras, planläggas och tillståndsprövas samt regler för hur detta ska gå till. Lagen som reglerar detta är Plan- och bygglagen, PBL.

Samhället, i första hand genom kommunen, har ett övergripande ansvar för att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och att grundläggande krav rörande bland annat säkerhet, hälsa, hygien, kulturmiljö och handikapptillgänglighet tillgodoses i byggnader och i den byggda miljön.


All bebyggelse ska i princip prövas lämplig från allmän synpunkt innan den får komma till. Detta sker i planläggningen eller i bygglovprövningen.

Utgångspunkten för all slags planläggning i kommunen är att den ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark- och vatten och med energi och råvaror ska främjas.

I planläggningen eller den fysiska planeringen görs en helhetsbedömning och konsekvensbeskrivning och olika intressen vägs mot varandra, både allmänna och enskilda intressen. Möjligheter ges till insyn och påverkan.

T ex innebär byggande av bostäder att kommunen måste tillhandahålla skola, barnomsorg m m, vilket får ekonomiska konsekvenser för kommunen och dess invånare. Trafikförsörjningen till bostäderna måste fungera på ett trafiksäkert sätt och vatten- och avloppsfrågor måste lösas. Områdets gestaltning påverkas bl.a. för grannar. Likaså miljön i vid bemärkelse. Utformningen av bostäderna och konsekvenser måste beskrivas långsiktigt och de berörda ges möjlighet att påverka. Detta sker i planläggningen.

Den fysiska planeringen ger underlag för olika enskilda, företag m fl, att planera sin verksamhet. Omvänt behövs som underlag för att forma den framtida fysiska miljön prognoser och planer för olika verksamheter. Det kan vara bedömningar av behovet av bostäder och befolkningsprognoser mm.

I en storstadsregion som Stockholms län är kommunerna starkt påverkade och beroende av varandra. Här behövs samordning av många planeringsfrågor bl.a. tar Landstingets Regionplane- och Trafikkontor fram regionplaner.

Planenheten
Det är kommunen som har ansvaret för att utföra planläggningen, vilket sker genom stadsarkitektkontorets planenhet. I detta arbete samverkar kommunen med myndigheter och enskilda. Länsstyrelserna har en viktig roll i att både att ta fram underlag och samordna statens intressen samt att vid överklaganden pröva kommunens beslut.Det finns två huvudsakliga planformer, översiktsplan och detaljplan. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som visar hur kommunen kommer att utvecklas, långsiktigt och översiktligt. I översiktsplanen redovisas kommunens allmänna intressen och riksintressena samt miljö- och riskfaktorer.

Reglering av markanvändningen sker i detaljplaner. I detaljplanen prövas de allmänna intressena mot de enskilda intressena. Detaljplanen reglerar utformningen och ger byggrätt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunens text som vi reagerade på här ovan, markerade vi med ”trädmarkeringsröd” färg i mitten av stycket. Vi skall alltså ha "möjligheter till insyn och påverkan". Vad bra! Men varför har inte alla runt om hela skogen, fått adekvat information och fått tycka till i sakfrågan? Vad är det för demokratisk process och hur mycket månar man om sina invånare? OM vi hade blivit tillfrågade, hade vi röstat ner förslaget direkt. Förslaget att tätbebygga allting ännu mer runtomkring oss, så vi ingen buller- och bilfri zon får ha, är horribelt. Så det är väl svaret. Därför har ni inte frågat oss som bor granne med skogen. Vi är så oerhört många på alla sidor skogsbrynet, och majoriteten av oss hade sagt ett absolut och rungande NEJ.
_________________________________
Senast uppdaterad 2007-07-01 - Under konstruktion


Rädda vår orörda och unika skog Innan det är försent

lördag, juni 30, 2007

Barnen i Österåkers första nyhetsbrev.

NYHETSBREV JUNI 2007

Det här är föreningen Barnen i Österåkers första nyhetsbrev.
Vår ambition är att försöka skicka ut ett nyhetsbrev varje månad.

Innan föreningens bildande fungerade föräldranätverket som en arbetsgrupp med öppen mailinglista. Sedan en tid tillbaka är e-postadresserna som mottar detta nyhetsbrev skyddade och endast kända av föreningens medlemsansvarig. Adresserna kommer ALDRIG att spridas till tredje part.

Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

I den här månadens nyhetsbrev berättar vi om följande:

• Föreningen
• Medlemskap
• Forumet
• Samverkansgruppen
• Möte med politikerna den 10 maj
• Hemsidan

FÖRENINGEN
Föreningen har en interimstyrelse. Vid medlemsmötet som kommer att hållas under hösten kommer en ordinarie styrelse att väljas. Föreningens stadgar hittar du på hemsidan.

Interimstyrelsen för Barnen i Österåker består av:

Sofia Söderqvist, ordförande
Jeanette Edman, vice ordförande (sammankallande i PR-kommittén)
Heidi Ekström, kassör (sammankallande i Samhällsvetenskapliga kommittén)
Nicklas Grandlund, ledamot (sammankallande i Statistik-och ekonomikommittén)
Rose Wotley, ledamot
Therese Hurtig, ledamot (sammankallande i IT-kommittén)
Vikki Lilliehöök, ledamot (sammankallande i Politik-och ekonomikommittén)
Jonas K Bergqvist, suppleant
Niklas Wikman, suppleant

Vill du kontakta någon i styrelsen, använd då e-post i första hand. Adresserna hittar du på hemsidan under ”Kontakt”.


MEDLEMSKAP
Funktionen för att registrera sig som medlem är nu färdig. Sprid gärna detta till vänner och bekanta. Medlemskapet i föreningen är GRATIS. Är din respektive inte anmäld? Tipsa honom/henne om att anmäla sig så att alla engagerade vuxna finns med i arbetet för våra barns bästa. Alla uppgifter för medlemskap (namn, adress, e-post) behandlas enligt PUL och är endast kända av föreningens medlemsansvarige. Vi välkomnar alla som fyllt 18 år och är bosatta i kommunen som medlemmar. Vill du också hjälpa oss aktivt i vårt arbete är du extra varmt välkommen att höra av dig!


FORUMET
Föreningen har ett diskussionsforum på nätet, som nås på adressen http://barneniosteraker.egetforum.se. Forumet är öppet för alla (efter registrering) och det finns ett antal olika grupper där man kan läsa och skriva inlägg och kommentarer.
Vid en uppgradering av forumet försvann tyvärr tidigare inlägg. Detta får naturligtvis inte hända och vi beklagar djupt att det inträffat. Under rubriken ”Medlemsregler” på hemsidan framgår vad som gäller för att bli medlem i forumet. Välkommen att registrera dig du också!


SAMVERKANSGRUPPEN
Barnen i Österåker samarbetar med kommunens övriga föräldraföreningar. Vi har regelbundna möten då vi träffas och diskuterar kommunens skola och barnomsorg.


MÖTE MED POLITIKERNA DEN 10 MAJ
Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker kommunens politiker (den styrande majoriteten) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde våra representanter att politikerna inte delar vår oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter. Föräldraföreningarna träffade kommunpolitikerna igen den 18 juni för fortsatta diskussioner. Information från mötet kommer på hemsidan.

HEMSIDAN
Hemsidan är just nu under utveckling. Saknar du information eller upptäcker något som inte stämmer, hör av dig till IT-kommitténs sammankallande: therese.hurtig@barneniosteraker.se

I tidningsmagasinet Fokus kan Du bl.a. läsa om;
SKOLA & DAGIS
5. Utgifter för skola, 268:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas?
6. Gymnasiebehöriga elever, 75:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas och många avgångselever inte var behöriga för gymnasiestudier?
7. Lärartäthet, 246:e plats.Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas eller tillåta fler lärare?
8. Personaltäthet förskolan, 238:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för förskolan inte kunde hållas eller tillåta fler förskolelärare?

torsdag, juni 28, 2007

Fokus.se

Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation. Med en målgrupp som är välutbildade och välavlönade svenskar, som har ett bredare intresse för kultur, ekonomi och politik. Bland ägarna finns en rad kapitalstarka personer och företag: familjen Ax:son Johnsons maktbolag Nordstjernan, finansmannen Johan Björkman och den schweiziska finansmannen Martin Ebner och dennes bolag BZ Gruppe. Fokus är som de amerikanska nyhetsmagasinen Time och Newsweek. Redaktionschef. är Martin Ahlquist, som har jobbat på Ekot och Godmorgon Världen på Sveriges Radio, Karin Pettersson har varit reporter på Finanstidningen men kommer närmast från Finansdepartementet där hon varit politisk sakkunnig åt Bosse Ringholm och Pär Nuder. Martin Ådahl har också ett förflutet på Finanstidningen men har de senaste åren arbetat som ekonom på Riksbanken samt tidningens vd Lars Grafström har tidigare varit försäljningschef på TV 3.I styrelsen ingår också Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson.
Men när de vill vara som filosofer utan ideologi dvs. som de flesta populistiska politiker och vara eliten till lags så blir tyvärr de olika parametrarna i undersökningen på samma sätt.
Flertalet kommuninvånare i Österåker är tyvärr inte kapitalstarka, välutbildade, välavlönade eller har ett bredare intresse för kultur, ekonomi och politik, varför undersökningen och 34:e platsen blir missvisande.

PRIVATEKONOMI
1. Kommunal skattesats, 18:e plats. Vad är det värt när vår gemensamma välfärd blivit lidande?
2. Taxeringsvärde småhus, 269:e plats. 9 975 hushåll har småhus, men övriga 4 025 bor i lägenheter.
3. Nettoförmögenhet, 26:e plats. Det är väl därför mandatfördelning i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige ser ut som de gör?
4. Antal miljonärer, 28:e plats. Det är väl därför mandatfördelning i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige ser ut som de gör?
SKOLA & DAGIS
5. Utgifter för skola, 268:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas?
6. Gymnasiebehöriga elever, 75:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas och många avgångselever inte var behöriga för gymnasiestudier?
7. Lärartäthet, 246:e plats.Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas eller tillåta fler lärare?
8. Personaltäthet förskolan, 238:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för förskolan inte kunde hållas eller tillåta fler förskolelärare?
SOCIALT OCH TRYGGHET
9. Utgifter för äldreomsorg, 274:e plats. Vad är låg skattesats värd, när vi inte kan ta hand om våra äldre medborgare på ett värdigt sätt?
10. Anmälda brott, 192:a plats. Är det därför BRÅ har upphört och ersatts med "Trygg i Österåker"?
11. Skilsmässor, 149:e plats. I yngre generationer är väl de flesta ogifta och kan därför inte skiljas, men är sambo, särbo, ingått partnerskap men har ändå gemensamma barn?
12. Självmord, 47:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
13. Sjukskrivningar, 17:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
14. Jämställdhetsindex, 39:e plats. Som feminist tycker jag att denna plats är hyfsat bra, men inte tillräckligt bra vi bör sikta på 1:a platsen.
15. Alkoholrelaterade dödsfall, 67:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
FRITID
16. Miljöskyddad areal, 84:e plats. Kan orsaken vara att man lagt ned den politiska ledningsgruppen för Agenda 21 med representation av samtliga partier i KF?
17. Serveringstillstånd, 161:a plats. Så dött som Åkersberga centrum är på kvällar och helger råder väl redan nu en överetablering av serveringstillstånd?
18. Utgifter kultur och fritid, 270:e plats. Men vi har i tidigare undersökningar faktiskt varit ännu sämre 289:e plats och vad är låg skattesats värd, när budgeten ändå inte kan hållas?
19. Idrottsföreningar, 261:a plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten inte kan hållas?
JOBB & TILLVÄXT
20. Arbetslöshet, 10:e plats. EU sätter inflationsbekämpning före arbetslöshetsbekämpning men denna plats är bra, men inte tillräckligt bra, vi bör sikta på 1:a platsen.
21. Nya företag, 6:e plats. Har denna förbättring skett sedan ÖNAB lades ner och dess VD Björn Molin (rp) fick sparken av de tre kommunalråden?
22. Företagsklimat, 166:e plats. Har denna försämring skett sedan ÖNAB lades ner och dess VD Björn Molin (rp) fick sparken av de tre kommunalråden?
23. Andel lågutbildade, 24:e plats. Som enfaldig inflyttad östgöte för 36 år sedan trodde jag inte att flertalet invånare var så välutbildade, p.g.a deras låga intresse för kultur, ekonomi och politik.
KOMMUNENS EKONOMI
24. In/utflyttning, 82:a plats. Varför sämre än 34:e platsen?
25. Födelseöverskott, 24:e plats. Bättre än 34:e platsen och mer medel från den kommunala skatteutjämningen .
26. Socialbidrag, 68:e plats. Varför 34 placeringar sämre än 34:e platsen?
27. Försörjningskvot, 35:e plats. Visar hur många kommuninvånare i åldersgrupperna 0–19 år och 65+ år som varje kommuninvånare i yrkesverksam ålder (20–64 år) måste försörja.
28. Skattekronor, 14:e plats. Bättre än 34:e platsen!
29. Soliditet, 192:a plats. Varför så dålig soliditet? Den beräknas ju som skatteunderlag i kronor per invånare. Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer.
30. Valdeltagande, 28:e plats. Det blåa laget ställer alltid upp när det är val. Beräknas som eget kapital / tillgångar i kommunens balansräkning.

Fokus.se

lördag, juni 23, 2007

Rapport från onsdagens Kommunfullmäktige i Österåker

800 namnunderskrifter som protest mot Armadas ombildning från hyresrätt till bostadsrätt överlämnades till kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström (m) före gårdagens KF-möte.

K U N G Ö R E L S E

Organ Kommunfullmäktige (nr 4/2007)

Plats Berga teater, Kulturknuten

Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 18.30 (observera datumet!)

Åkersberga den 8 juni 2007

Johan Boström Maj Åberg Palm

1:e vice ordförande Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA


1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare


2 Fastställande av föredragningslistan


3 Allmänpolitisk debatt - (som kritiserades för att inte vara en "Allmänpolitisk debatt") utan endast en debatt om "Trygg i Österåker".

Fredrik Bratt, närpolischef i Åkersberga inlede med information om brottsutvecklingen i kommunen

Inriktningen är ungdomars brottslighet. På helgdagsaftnar i Åkersberga centrala delar. Uppmanade föräldrar att kolla max.hastigheten på sina barns mopeder. Om Lag & Rätt och att Våga vittna!. Mörkertal statistik. Bilinbrott ökar. Övrigt går ner ex. misshandel och villainbrott. Upplevd otrygghet bland ungdomar. Stora årskullar i övre tonåren. Cannabis är vanligt samt olaga hot via Internet och sms. Ingen organiserad brottslighet men lokalt förankrad dito.

Resp. partiföreträdare uttryckte bl.a. att på Österåkersanstalten kan många av internerna varken läsa eller skriva. Många barn och ungdomar har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Österåker har fått fler synliga poliser. Ibland kan man nu få se 7 poliser som snackar med 3 mopedister. Högt välstånd = många mopeder. Allmänna mötesplatser med aktiviteter saknas under sommaren. Osäkerhet vid bankomatuttag. Kriminella ungdomar kollar upp vilka som är ADHD-ungdomar och utnyttjar dem för brottslig verksamhet. Det gamla kommunalhuset på Storängstorget som nu töms vid flytten till Alcea borde komma till användning för kommunens pensionärer. Man ska vara hård mot dom hårda och tänka i positiva och negativa spiraler. Straffmyndighetsåldern borde sänkas. Kommunen saknar identitet. Alla ungdomar är inte intresserade av idrott eller fritidsgårdar.


4 Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

5 Revidering av Planerings- och styrprocessen för Österåkers kommun


6 Detaljplan för Runö gårds norra verksamhetsområde


7 Detaljplan för Svinninge Marina i Svinninge, Österåkers kommun

Obesvarad fråga om bryggan för lastning och lossning kan vara tillgänglig även för allmänheten?


8 Svar på motionen nr 8/2007 - Ändra planläggningen av områdena Näsvik och Fåfängan - väckt av Björn Rapp(rp) 2007-03-26. Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.
9 Svar på motionen - Uppdatering av Österåkers kommuns hemsida - väckt av Björn Rapp (rp) 2007-03-26. Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.
10 Svar på motionen - Inför fem ersättarplatser i nämnderna - väckt av Bo Edlén (v) intentioner

och Fransisco Contreras (v) 2007-03-26. 40 nej-röster, 10 ja-röster och 1 avstod till motionens intentioner.
11 Svar på motionen - Införande av ungdomsrepresentanter i vissa nämnder - väckt av

Anas Abdullah(s) 2005-11-28. 33 nej-röster, 18 ja-röster till motionens intentioner.

12 Svar på motionen - En summa pengar till Ungdomsfullmäktiges förfogande - väckt

av Bo Edlen (v) 2004-11-24.Bordlades då motionären inte var närvarande vid mötet.

13 Svar på interpellationen - Angående lång handläggningstid för motioner - ställd av

Michael Solander (mp) och Monique Stalås Hörnsten (mp) 2007-03-26. Bordlades då motionärerna inte var närvarande vid mötet.
14 Förteckning över icke behandlade motioner 2007-06-20 (balanslista)

15 Biblioteksplan för Österåker 2007-2009

16 Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

17 Överflyttning av alkoholhandläggning från Socialnämnden till Miljö- och hälso-skyddsnämnden samt ändring av reglementen

18 Ny organisation för ökad valfrihet och kundval - reglementen för berörda nämnder

19 Borgensansökan Armada Fastighets AB

20 Gåvobrev Åby 3:6

21 Förslag till reviderad säkerhetspolicy för Österåkers kommun

22 Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige - inlämnad av

Maria Norenius (rp)

23 Nytillkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Motion nr 11 från Roslagspartiet - Armadas hyresnivå .

Björn Molin Roslagspartiet yrkar att: kommunfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen för Armada AB att sänka hyrorna för lägenheterna retroaktivt från årsskiftet 2006-2007 med ett totalt belopp motsvarande cirka 10 miljoner kronor per år. Så kan och får han inte skriva enl. KF:s presidium vid gårdagens KF men enl. honom själv enl. kommunjuristen.

Mötet avslutades av Kommunalrådet Ingela Gardner- Sundström (m) med orden, "Största skitsnackaren i Österåkers kommun är Björn Molin (rp) och f.d. kommunalråd (m) ".

"Trygghet" är en del av "gemensam välfärd".

I de handlingar vi erhöll inför onsdagens KF, nämndes bl.a. likheter mellan Västervik och Österåker betr. befolkningsstorlek och struktur.
Jag blev mycket intresserad och fann bl.a. följande samt att vår tidigare lokale partiordf.i Österåker Magnus Stavbom(v) numera är ordf. i Västervik.

Äldreomsorgen i Västervik är bland de fyra bästa i landet något att reflektera och agera över för mig och andra 65+ i Österåker.

Den 18 juni i år presenterade Sveriges kommuner och landsting den första sammanhållna rapporten när det gäller jämförelser av olika resultat och resultatindikatorer för äldreomsorgen på kommunnivå.

Rapporten är ett led i Sveriges kommuner och landstings arbete att öppet redovisa och jämföra olika verksamheters kvalitet i vård och omsorg om äldre i Sveriges kommuner. De resultatindikatorer som redovisats är god vård, social omsorg och service, personal, kostnader och äldreomsorgens innehåll.

Det som är mycket glädjande för Västerviks kommun är att Västervik tillsammans med Aneby, Högsby och Ödeshög är de kommuner i landet som har det sammantaget bästa resultatet. Enligt Sveriges kommuner och landstings analys så visar dessa fyra kommuner att det går bra att få bra resultat i vård och omsorg om äldre utan höga kostnader och utan att sänka servicenivån till den äldre befolkningen.
På alla indikationer utom en ligger Västervik mycket bra till i jämförelse med landets kommuner. Indikatorn där Västerviks kommun har förbättringsmöjligheter är bostadsstandarden i särkilt boende. Detta kommer inte som en överraskning och kommunen har de senaste åren uppmärksammat detta och investerar de närmaste åren 100 miljoner kronor på att öka standarden i de särskilda boendena.

För alla som arbetar med äldreomsorgsfrågor i Västerviks kommun, både inom kommunen och landstinget, är SKL:s rapport positiv. Rapporten visar att de äldre medborgarna i Västerviks kommun har en bra vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt.

I utvecklingen av äldeomsorgen har personalen deltagit på ett engagerat och uppoffrande sätt och detta är grunden för deras resultat. Detta är en bra grund för fortsatt framtida utveckling.