måndag, september 29, 2008

Dagens Arena | Politiken måste åter sätta sig vid ratten

Kan representanthusets talman demokraten Nancy Pelosi verkligen rädda USA från kapitalismens ständigt pågående globala skadeverkningar annat än kortsiktigt?

Dagens Arena | Politiken måste åter sätta sig vid ratten

Pär Nuders blogg | Newsmill

Kan september 2008 bli ett större politiskt paradigmskifte än september 2001?

Pär Nuders blogg | Newsmill

lördag, september 27, 2008

Politikerbloggen » Stefan Mårtensson: “Är pensionärer bara steroider för fackens medlemstal?”

Gäller detta även i Vänster-och andra politiska partier?

Skyr verkligen alla politiska partier pensionärer som pesten som påstås i kommentaren av sign. "Rospiggen"?
Är verkligen pensionärer improduktiva och ett störande inslag i organisationernas verksamhet?

Väljarna tror inte på alliansen

Alliansen vinner inte nästa val tror 62 procent av väljarna, enligt en Sifomätning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt anses dock fortfarande vara skickligare än Mona Sahlin på att leda regeringen.

Endast 23 procent tror på borgerlig valseger enligt en mätning som Göteborgs-Posten låtit Sifo göra. Inte ens de som säger att de tänker rösta borgerligt nästa val tror att alliansen kommer att vinna valet 2010. Av dem tror 46 procent inte att de borgerliga vinner medan 44 procent tror att de gör det.

Festsällskap
Statsminister Fredrik Reinfeldts egna partikamrater är mest hoppfulla när det gäller en möjlig seger. Av moderatväljarna tror 45 procent på seger mot 44 procent som tror på motsatsen, skriver Göteborgs-Posten.Tvivlar gör däremot inte oppositionens väljare. Enligt Sifomätningen är 81 procent övertygade om att det blir regeringsskifte i nästa val.
Fredrik Reinfeldt kan dock glädja sig åt att han fortfarande anses mer kompetent än socialdemokraternas Mona Sahlin. 54,1 procent av de tillfrågade i en Skopundersökning tycker att Reinfeldt är skickligast på att leda en regering, jämfört med 45,9 procent som litar mer på Mona Sahlin. Men när det handlar om festsällskap är Sahlin vinnaren av de två. På frågan om man skulle ha trevligast och roligast om man satt vid samma bord som Reinfeldt eller Sahlin svarade 58,6 procent att de föredrog socialdemokraternas partiledare.

Minskad ledning
Statsministerns ledning i kompetensligan har minskat – från 15,4 procentenheter i juni till 8,2 i augusti/september. Ändå tror nära en femtedel av socialdemokraternas sympatisörer – 19 procent – att Reinfeldt är skickligast på att leda en regering.Svaren i Sifos undersökning baseras på intervjuer med 1 000 personer som tillfrågades i mitten av september. Skop intervjuade drygt 1 100 personer under augusti och september.

Källa:TT

Jag ska opereras för grå starr och funderar.....................

Om jag väljer s.k. "monofokala linser" d.v.s. med olika styrkor på resp. lins, så kan operationerna ske efter remiss och på Stockholms läns landstings bekostnad för c:a 10 000:- /öga.

Men då måste jag som nu även efter operationerna fortsätta att vara glasögonbärare antingen på nära eller långt håll.

Jag får i alla fall själv välja!

I dag har jag dubbelslipade glasögon för såväl när- som avståndsseende.

Om jag väljer dubbelslipade linser som i mina nuvarande glasögon med olika styrka för när-och avståndsseeende kostar varje öga/lins 21 000 kronor, då operationen betraktas som privat.

Varför ska jag tvingas välja mellan privat och offentlig vård, när jag är i behov av gråstarrsoperation och nya linser, betalar skatt utan jobbavdrag då jag inte längre p.g.a. åldern är yrkesaktiv. Borde jag inte själv få välja vilka linser jag vill ha, utan privatekonomiska och ideologiska funderingar?

Startsida - Capio Medocular

fredag, september 26, 2008

Politiker reagerar över felmedicinering

Politiker reagerar över felmedicinering

Gör läkemedelsgenomgångar obligatoriska kräver Eva Olofsson (v), ledamot av riksdagens socialutskott.

Eva Olofsson har reagerat på den senaste tidens mediarapporteringar om omfattande felmedicinering av äldre. I onsdags visade SVT:s Uppdrag Granskning flera fall av felmedicinering av äldre med katastrofala följder och kunde också påvisa hur sporadiskt läkemedelsgenomgångar görs. Samtidigt finns belägg för hur sådana genomgångar ofta ger ökad kvalitet för patienten och sparar pengar åt landstingen.

Eva Olofsson reagerar också på sänkta statsbidrag till kommunerna.

Regeringen urholkar välfärden och bantar möjligheterna till en värdig äldreomsorg. På grund av personalbristen saknas kontinuitet i kontakten med äldre, säger hon i ett pressmeddelande.

Dagens Samhälle - Politiker reagerar över felmedicinering

onsdag, september 24, 2008

Tuyas bröllop

En kvinnlig fåraherde, med sjuk man och två barn bestämmer sig för att skilja sig och gifta om sig. Många friare kommer och hälsar på, men inte så många är intresserade. Ett villkor är nämligen att hon vill fortsätta ta hand om sin fd make.

Med Yu Nan
Regi Quanan Wang

Patrik 1,5

Göran och Sven har blivit godkända för adoption. Problemet är att det saknas givarländer som accepterar homosexuella föräldrar. En dag öppnar sig en möjlighet att få adoptera ett svenskt föräldralöst barn, 'Patrik 1,5'. Men när Patrik anländer visar han sig vara någon annan än den de trott. Ett kommatecken har hamnat fel i byråkratin, och in kliver en femtonårig homofob med kriminellt förflutet.

Med Gustaf Skarsgård, Torkel Petersson, Tom Ljungman
Regi Ella Lemhagen

måndag, september 22, 2008

Dagens Samhälle - Krav på pappografi

PRO:s kongress vill att alla män över 55 år ska testas för att upptäcka prostatacancer.

Idag avslutar PRO (Pensionärernas Riksorganisation sin kongress).

Pappografi för alla män över 55 år vartannat år för att upptäcka prostatacancer och bättre kunskap för att möta äldres vårdbehov är två av kongressens krav.

- För att klara framtida behov behöver vården ta 10 procent av BNP i anspråk säger informationschef Maja Fröman till Dagens Samhälle. Det skulle innebära ytterligare 30 miljarder.

-Nära vård är viktig för äldre, det ska landsting och kommuner tänka på vid vårdval. Ersättningen ska gynna förebyggande vård och hälsosamtal ska hållas vart tredje år,säger Maja Fröman.

Dagens Samhälle - Krav på pappografi

söndag, september 21, 2008

Rättvisa skatter som riktar sig till alla åldrar.

PRO startar idag en ny kampanj för rättvisa skatter som riktar sig till alla åldrar.

– När vi lät fråga personer under 65 år visade det sig att 96 procent tyckte att pensionärer ska betala lägre eller samma skatt som yrkesverksamma. Detta är inte en generationsskiljande fråga som många kanske tror och därför riktar vi oss nu till alla som stödjer vårt krav – lika skatt för lika inkomst, säger PROs ordförande Lars Wettergren.

Till att börja med kommer PRO att samla in namn och e-postadresser för kravet. Det finns även en kampanjknapp som sprids, i form av en gumma - kanske mumindalens Lilla My som pensionär - med ett demonstrationsplakat. Inom kort öppnas en ny hemsida: www.rattvisaskatter.nu som kommer att matas med information och utvecklas efterhand. Där ska man också kunna skriva på uppropet. Ett nyhetsbrev kommer att ges ut till undertecknarna för att hjälpa dem att själva vara aktiva i debatten.

Undersökningen som visade det massiva stödet bland yngre genomfördes av Synovate första veckan i september. 1016 intervjuer genomfördes med personer 25-64 år.

Bland de intervjuade visste bara en av fem - 21 procent - att pensionärer idag beskattas hårdare än löntagare, vid lika inkomst. Fler än så - 26 procent - trodde att pensionärer beskattades lägre och 45 procent trodde att samma skatt gällde.

På frågan vad man själv tyckte svarade 58 procent att pensionärer bör betala lägre skatt än yrkesverksamma och 38 procent ansåg att man borde betala samma skatt. Bara en procent ansåg att pensionärer bör betala högre inkomstskatt än yrkesverksamma med lika inkomst.

Andra slutsatser av undersökningen:
Kvinnor tror oftare än män att deras ekonomiska situation som pensionär kommer att bli dålig. 32 procent av kvinnorna trodde det, mot 22 procent av männen.

Mer än var tredje - 37 procent - tror inte att de på sin ålderdom kommer att få den vård och omsorg de behöver för att kunna bo kvar i eget boende så länge de vill.

En av fem – 20 procent – tror inte att det kommer att finnas ett särskilt boende som de kan flytta till när de blir riktigt gamla och inte längre kan bo kvar hemma.

Mer än var tredje – 34 procent - tror inte att de kommer att ha tillgång till en bra hälso- och sjukvård på sin ålderdom, som ger vård när de behöver.

Mer än en av fem – 22 procent – tror att de sammantaget kommer att få ett mycket otryggt eller ganska otryggt liv som pensionär.

De yngres oro är befogad på många områden om vi inte får till stånd en annan syn på åldrande och äldre människor. Idag behandlas äldre ofta som en grupp vid sidan av som inte har samma rättigheter och krav som andra. Ett konkret exempel är att vi ska vara tacksamma för en skattesänkning på 68 kronor samtidigt som yrkesverksamma får en tusenlapp varje månad. Det behövs ett helt nytt synsätt, säger PROs ordförande Lars Wettergren.

Kontakt: Maja Fröman, informationschef PRO, 08-701 67 32, 070-247 17 99

PRO startar generationsövergripande skattekampanj - PRO

Pensionärernas PRO, SPF, SPRF, RPG, och SKPF har funnits i decennier.

Men de är -inte- några kamp - utan endast trivselorganisationer för sina medlemmar tills nu.

För de är också transportkompanier i valtider för de etablerade politiska riksdagspartierna trots att de enligt sina stadgar skall vara religiöst och politiskt obundna.

Vi som inte är medlemmar i någon av dessa pensionärsorganisationer måste i likhet med deras egna medlemmar själva stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter, ordna aktiviteter och försöka bryta den sociala isoleringen.

Alla handlingar skall betraktas som frihetshandlingar. De befriar oss från ansvar samtidigt som de ser till att makten inte hamnar i händerna på ett fåtal.

Du letar efter ledare? Starka män och kvinnor utan fel och brister. De finns inte. De förändras. De flyr. De dör. Det finns inga andra ledare än Du själv. Inse det och ta egna initiativ. Håll ut!

Ett annat Sverige är möjligt efter september 2010

PRO startar generationsövergripande skattekampanj - PRO

lördag, september 20, 2008

Vi har råd.

Ja och det gäller även i moderatstyrda Österåkers kommun, som var den kommun som tevenyhetsprogrammet gällde. Närmare bestämt Röllingby gymnasium i Åkersberga!

Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03, mål nr 5051-07 och 5053-07 säger
nej till att IT Gymnasiet i Sverige ska få kommunala bidrag till gymnasier i
Luleå och Skellefteå.

Men i Österåker ville Ingela Gardner Sundström (m) och Bengt Svensson (fp)
stärka IT-gymnasiets makt att själv bestämma sin etablering i kommunen. Men
vad händer om företaget inte ger den vinst som förväntas eller går i
konkurs?
Erinra dig gärna vad som hände då Havsörnen (s) i Österåkers kommun
gjick i konkurs! Den slutlige konsumenten i form av kommunens skattebetalare
och elever får alltid betala priset när de politiska oligarkerna och
majoriteten bestämmer över huvudet på fullmäktigeopposition och vanligt
folk.

Inför läsåret 2007/2008 ville friskolebolaget starta gymnasier i Luleå och
Skellefteå. Utbildningsprogrammen skulle handla om IT, elektronik och
naturvetenskap.

Skolverket avslog ansökan om tillstånd och länsrätten gick på Skolverkets
linje. Kammarrätten ändrar inte det beslutet.

Den konstaterar i sin dom att de planerade frigymnasierna inte tillför något
nytt i förhållande till de utbud som redan finns i de aktuella kommunerna.

Kammarrätten pekar också på att elevunderlaget i regionen minskar kraftigt.
Nya gymnasier skulle därför leda till stora svårigheter för kommunerna att
hålla ett brett och varierat utbud.

Dagens Samhälle har utan framgång sökt IT Gymnasiet i Sverige AB för en
kommentar.

Det finns sex gymnasieskolor i Österåker. John Bauergymnasiet, IT-Gymnasiet,
Skärgårdsgymnasiet, RHS-Gymnasiet, Runö gymnasium och Röllingby gymnasium.
Röllingby är Österåkers kommunala gymnasieskola och den enda av skolorna där
eleverna inte får gratis skollunch.

fredag, september 19, 2008

Himlens hjärta

Svenska skådespelareliten i mycket stark kärleksfilm och otrohetsdrama.

Med Mikael Persbrandt, Lena Endre, Maria Lundqvist, Jakob Eklund
Regi Simon Staho

IT-Gymnasiet Åkersberga

Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03, mål nr 5051-07 och 5053-07 säger
nej till att IT Gymnasiet i Sverige ska få kommunala bidrag till gymnasier i
Luleå och Skellefteå.

Men i Österåker ville Ingela Gardner Sundström (m) och Bengt Svensson (fp)
stärka IT-gymnasiets makt att själv bestämma sin etablering i kommunen. Men
vad händer om företaget inte ger den vinst som förväntas eller går i
konkurs? Erinra dig gärna vad som hände då Havsörnen (s) i Österåkers kommun
gjick i konkurs! Den slutlige konsumenten i form av kommunens skattebetalare
och elever får alltid betala priset när de politiska oligarkerna och
majoriteten bestämmer över huvudet på fullmäktigeopposition och vanligt
folk.

Inför läsåret 2007/2008 ville friskolebolaget starta gymnasier i Luleå och
Skellefteå. Utbildningsprogrammen skulle handla om IT, elektronik och
naturvetenskap.

Skolverket avslog ansökan om tillstånd och länsrätten gick på Skolverkets
linje. Kammarrätten ändrar inte det beslutet.

Den konstaterar i sin dom att de planerade frigymnasierna inte tillför något
nytt i förhållande till de utbud som redan finns i de aktuella kommunerna.

Kammarrätten pekar också på att elevunderlaget i regionen minskar kraftigt.
Nya gymnasier skulle därför leda till stora svårigheter för kommunerna att
hålla ett brett och varierat utbud.

Dagens Samhälle har utan framgång sökt IT Gymnasiet i Sverige AB för en
kommentar.

Det finns sex gymnasieskolor i Österåker. John Bauergymnasiet, IT-Gymnasiet,
Skärgårdsgymnasiet, RHS-Gymnasiet, Runö gymnasium och Röllingby gymnasium.
Röllingby är Österåkers kommunala gymnasieskola och den enda av skolorna där
eleverna inte får gratis skollunch.

tisdag, september 16, 2008

Österåkers kommunfullmäktige sammanträder!

Organ Kommunfullmäktige 6/ 2008
Plats OBS! Fullmäktigesalen, plan 4 i kommunalhuset,
Alceahuset, Åkersberga

Tid Måndagen den 29 september 2008 kl 18.30

Åkersberga den 15 september 2008

Lars Österlind Maj Åberg Palm
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering

4 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Miljö-och Hälsoskyddsnämnden –inlämnad av Stig Himberg (öp) samt val av ny ledamot (öp) i Miljö-och hälsoskyddsnämnden

5 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden,
inlämnad av Christer Rydén (öp) samt val av ny ledamot (öp) i Kultur- och fritidsnämnden

6 Avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Attunda tingsrätt, inlämnad av Nils Edspång (öp) samt val av ny nämndeman (öp) vid Attunda tingsrätt

7 Avsägelse av uppdraget som ersättare i Förskolenämnden, inlämnad av Moa Bäckström (fp) samt val av ny ersättare (fp) i Förskolenämnden

8 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Socialnämnden, inlämnad av Hans Fransson (kd) samt val av ny ledamot (kd) i Socialnämnden

9 Avsägelse från uppdragen som ordförande i Valnämnden och
begravningsombud för Österåkers kommun – inlämnad av Ove Holter (m)

samt val av ny ledamot (m) tillika ordförande i Valnämnden samt
nominering hos Länsstyrelsen av nytt begravningsombud i Österåkers kommun

10 Val av ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter Ingeborg Landwehr (s)

11 Val av ersättare i Byggnadsnämnden efter Lars-Åke Karlsson (öp)

12 Val av ersättare i Byggnadsnämnden efter Petra Nieto (s)

13 Val av ledamot i Byggnadsnämnden efter Margareta Gustavsson (s)

14 Val av ledamot i Valnämnden efter Edvin Blomberg (fp)

15 Val av ersättare i Valnämnden efter Erling Böhlin (fp)

16 Svar på motion – Angående öppna bolagsstämmor – väckt av Björn
Sundman (s)

17 Svar på motion – Bygg en ny brandstation på Näsvägen – väckt av Björn Molin (rp)

18 Svar på motion – Jämställdhet i skolan – väckt av Anas Abdullah (s)

19 Svar på motion – Tillsätt en arbetsgrupp med syfte att förändra beräkningen av skolbudgeten med målsättningen att skapa en resultatinriktad
budgetberäkning
– väckt av Björn Rapp (rp)

20 Svar på motion – Angående handikappanpassning av Domarudden och dess
omgivning
– väckt av Kristina Embäck (s) och Klas-Göran Wändesjö (s)

21 Svar på motion – fler fritidsgårdar med längre öppettider – väckt av Kristina Embäck (s)

22 Svar på motion – Förslag om inrättande av ett Skönhetsråd i Österåkers
kommun
– väckt av Björn Sundman (s)

23 Svar på motion – Handlingsplan för äldre med utländsk bakgrund – väckt av Anas Abdullah (s)

24 Inredning av fullmäktigesalen i Alceahuset - finansiering

25 Delårsbokslut per 2008-06-30 för Österåkers kommun

26 Österåkersvatten AB - borgensansökan

27 Svinningevägen,del nordost i Svinninge – antagande av detaljplan

28 Hästängsuddsvägen del 1, i Svinninge – antagande av detaljplan

29 Trygarn i Svinninge – antagande av detaljplan

30 Exploateringsavtal Åkersberga centrum

31 Ersättning till utförare av vård- och omsorg vid särskilt boende, för inköp av heldygnskost

32 Gång- och cykelplan 2008

33 Röllingbyprojektet – godkännande av program för detaljplaner

34 En gemensam räddningstjänst – kommunalförbund inom området skydd mot
olyckor


35 Svar på fråga – Kundval!? Vem är kund i de kundvalssystem som nu finns
inom förskolorna?
Frågan är ställd till Förskolenämndens ordförande Lotta
Holmgren (m) av Björn Sundman (s)

36 Svar på fråga – När får utövarna av äldreomsorg själva välja sina
vårdtagare?
Frågan är ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande
Mikael Ottosson (kd) av Rosita Olsson Palmberg (s)

37 Svar på fråga – Hur prövade Förskolenämnden Barnkonventionen och vad
kom man fram till när det gäller beslutet att ändra i kösystemet?
Frågan är
ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) av
Ann-Christine Furustrand (s) men besvaras av Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren (m)

38 Svar på fråga – Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs? Frågan är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) men
besvaras av Utbildningsnämndens ordförande Ritva Elg (fp) och
Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren (m) gemensamt

39 Svar på motion – Cykelväg till Täby och Stockholm samt fler och bättre
ridvägar inom kommunen
– väckt av Håkan Westin (rp)

40 Svar på motion - Om stopp för flaskvatten – väckt av Michael Solander (mp)och Monique Stalås-Hörnsten (mp)

41 Svar på motion – Miljökrav på transporter i Österåkers kommun – väckt av Tony Svedenfjord (s)

42 Svar på motion – Angående Armadas hyresnivå – väckt av Björn Molin (rp)

43 Svar på motion – Ang fallolyckor bland äldre i Österåkers kommun – väckt av Margareta Olin (s) och Rosita Olsson Palmberg (s)

44 Svar på motion – Kulturfestival i Österåkers kommun – väckt av Gunilla Ysberg (rp)

45 Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) -
Ang Byggnadsnämndens ordförande Jan-Olov Sundströms (m) yttrande
avseende framtida hyresrätter i Österåkers kommun
– ställd av Björn Molin
(rp)

46 Rapportering från Socialnämnden enligt 16 kap f § Socialtjänstlagen av ej
verkställda gynnande beslut


47 Rapportering från Vård-och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut 2008-
06-30


Kommunfullmäktige serveras en enklare måltid i Hacksta Bistro, till
vänster i entrén, huvudingången i Alceahuset från k1 18.00.

Radio Österåker sänder Kommunfullmäktiges sammanträde på FM 103,7
MHz och för Ljusterö på FM 100,6 MHz.

Handlingar finns att hämta i receptionen, Alceahuset fr. o. m. den 22/9 2008.

söndag, september 14, 2008

"Internationalen" som gratis ringsignal till din mobiltelefon?

För att stärka samhörigheten inom Vänsterpartiet undrar jag om det är möjligt att erbjuda "Internationalen" som gratis ringsignal till medlemmars och sympatisörers mobiltelefoner?

lördag, september 13, 2008

Försoning

En 13-årig flickas falska anklagelse mot storasysterns pojkvän får tragiska konsekvenser för alla inblandade.

Med Keira Knightley, James McAvoy
Regi Joe Wright

Vid himlens utkant

Nejat som är professor i tyska flyttar till Istanbul efter det att hans far slagit ihjäl en f.d. prostituerad kvinna. Samtidigt flyr kvinnans dotter Ayten från Turkiet till Tyskland för att söka politisk asyl och där träffar hon Lotte som hon blir kär i. Då Ayten blir utvisad till Turkiet följer Lotte efter henne.

Med Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Nursel Kose
Regi Fatih Akin"

fredag, september 12, 2008

Värdig mänsklig ålderdom, vad är det?

Daglig motion och regelbunden rastning är nödvändig för alla hundar och omfattas enligt Jordbruksverkets bedömning av 2 § djurskyddslagen; d. v. s. djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Men hur ska målen för en värdig äldrevård för däggdjuret människan uppnås?
Varför inte behandla oroliga och aggresiva människor lika humant, som vi behandlar våra bästa vänner hundarna? Låta dem få somna in på ett värdigt sätt som ett tack och bevis på vad de har betytt för oss under sin levnad.Istället för att äldre människor ska fortsätta att inhumant diskrimineras och förnedras ända fram till sista andetaget i skitiga blöjor och farlig medicinering p.g.a. fel fördelning av samhällsekonomiska resurser.

Om du inte har läst http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/994&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en gör det!

Inte underligt att Sverigedemokraterna får fler och fler sympatisörer då de ställer socioekonomiska grupper mot varandra. Är detta enligt din mening "En bra och bättre ålderdom" än den som erbjuds idag med neddrogning etc.?

Vad vill ni göra för att förbättra för de äldre?
Det behövs mer resurser till äldreomsorgen, både pengar och personal, och högre grad av inflytande i det dagliga arbetet både för de äldre och för personalen. Det behövs arbetsro genom stopp för konkurrensutsättning och en begränsning av ideliga organisationsförändringar. Vi driver även krav på införandet av minimikrav så att äldre ska få rätt till exempelvis promenader. Personalens löner behöver höjas och utbildning och handledning ska finnas som en naturlig del i verksamheten. Vår stora satsning på 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn kommer att vara de äldre till stor hjälp med fler anställda och bättre kvalitet inom sjuk- och äldrevården.

Vad tycker ni om det nya pensionssystemet?
Vi har hela tiden varit motståndare till det nya pensionssystemet. Det missgynnar LO-arbetare och kvinnor som grupp. Systemet urholkar solidariteten mellan dagens förvärvsarbetare och pensionärer. Därmed ökar klyftorna mellan dagens gamla och dagens unga, mellan hög- och låginkomsttagare och mellan kvinnor och män. Detta avgörande systemskifte har dessutom genomförts av socialdemokraterna och de borgerliga partierna utan någon egentlig demokratisk förankring. Det är orimligt att nivån på den enskildes pension delvis ska baseras på tur eller otur på aktiebörsen. Det är dags att riva upp pensionsreformen och göra om det från grunden. Det vi föreslår är ett reformerat ATP-system.

Vad vill ni göra mer?
Den välfärd vi har idag har byggts upp av de kvinnor och män som nu är pensionärer. Samma kvinnor och män har drabbats hårt av de nedskärningar i välfärden som gjordes under nittiotalets nyliberalt inspirerade politik. Eftersom prisbasbeloppet inte följde prisutvecklingen under denna period minskade pensionerna i värde med ungefär tio procent. Därför måste de tidigare ATP-pensionärerna kompenseras för detta inkomstbortfall genom en engångsuppräkning.

Eddie Vivenius (v) ersättare i Österåkers kommunfullmäktige och ledamot i Österåkers kommunala valnämnd.
vivenius@gmail.com
http://home.swipnet.se/vivenius/
http://vivenius.blogspot.com/
http://vivenius.blogg.se/
Sörahemsvägen 36
184 37 Åkersberga
Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 073-822 8528

måndag, september 08, 2008

Sjuk miljödebatt

Naturen skövlas i klimatets namn.

"Jag undrar hur länge till Göran Enander kommer att få sitta kvar på sin post. Han är generaldirektör för Skogsstyrelsen men har inte uppfört sig vare sig som en direktör eller en general. För någon vecka sedan krävde Skogsstyrelsen att dubbelt så mycket skog måste sättas av till reservat om den biologiska mångfalden ska ha någon chans. Två sekunder efter att Skogsstyrelsen krävt det klingade det till i mejlboxarna på landets redaktioner: Skogsbolagen och LRF:s alla markägare blev ursinniga när en av de där förbannade naturmupparna nu skulle ta ifrån dem deras vinster."

"Det verkar som om vi lever i en närmast schizofren civilisation där oförmågan att se sambandet mellan en allt snabbare reducering av artrikedomen och ett system som kräver evig materiell tillväxt vittnar om sjukdomstillståndet. Växthuseffekten ska i alla lägen bekämpas genom mer tillväxt: Köp miljöbilar (men minska inte bilismen), köp utsläppsrätter (men flyg inte mindre) och hugg ner skogen även om det sker på bekostnad av artrikedomen, det vill säga själva den oändligt komplexa livsväv där vi själva är invävda. "

Skrev Göran Greider i DN redan 07-10-15 vilket han påminner om i dagens DN när Göran Enander har fått sparken!

Läs mer

torsdag, september 04, 2008

PRO: alldeles för lite

PRO: alldeles för lite

Alldeles för litet. Så kan man sammanfatta pensionärsorganisationen PRO:s uppfattning om regeringens förslag till skattesänkning för pensionärerna. - Vårt krav är att beskattningen av pensionärer ska jämställas med beskattningen av löntagarna. Det här är inte ens i närheten av det. Det här något bredare än det förslag som gick ut på remiss tidigare men inte ens i närheten av skattesänkningarna för löntagarna, säger Anders Teljebäck, förbundssekreterare på PRO.I dag betalar en pensionär som har en inkomst på 13 000—14 000 kronor i månaden 600 kronor mer i skatt än en löntagare per månad, enligt Teljebäck.- Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan. Sverige är det enda land i Världsbankens undersökning av 53 länder där pensionärer faktiskt betalar mer i skatt än löntagarna, säger Teljebäck.- Om du går från att vara löntagare till pensionär får du lägre inkomst och högre skatt, konstaterar Teljebäck. Från TT

onsdag, september 03, 2008

En värdig ålderdom?

”En bra ålderdom”: Europeiska kommissionen frigör 600 miljoner euro för utveckling av nya digitala lösningar för äldre i Europa.

2020 kommer 25 % av befolkningen i EU att vara över 65 år. För att förbereda samhället på detta har ministerrådet idag antagit kommissionens förslag om att göra Europa till ett centrum för utveckling av digitala tekniker som ska hjälpa äldre att vara självständiga och bo kvar hemma längre. Enligt kommissionens förslag från den 14 juni 2007 kommer ytterligare cirka 150 miljoner euro att gå till ett nytt gemensamt europeiskt forskningsprogram. Totalt sett uppgår investeringarna till mer än 600 miljoner euro. Genom det nya programmet kommer företag ges möjlighet att utveckla höginnovativa digitala produkter och tjänster för att förbättra äldre människors livskvalitet hemma, på arbetet och i samhället i stort. Det rör sig bl.a. om intelligenta apparater för ökad säkerhet i hemmet, mobila patientmonitorer för övervakning av vitalparametrar och användarvänliga gränssnitt för personer med nedsatt syn eller hörsel – något som kommer att förbättra äldre människors livskvalitet, karriär och familjeliv. Europaparlamentet har redan godkänt planen vid en första behandling den 13 mars (rapporterande var Neen Gill). 20 EU-länder deltar i det gemensamma forskningsprogrammet tillsammans med Israel, Norge och Schweiz.