torsdag, april 30, 2009

En ofullbordad skilsmässa"Staten bör inte ställa särskilda krav på eller ge privilegier till Svenska kyrkan. Men staten borde ta ett större ansvar för det kulturarv som kyrkobyggnaderna utgör.

År 2009 förknippar troligen fler svenskar påsken med ägg och kycklingar än med Jesu död och återuppståndelse. Enligt undersökningen World Values Survey ser endast en tredjedel av svenskarna sig som religiösa. Ändå är drygt två tredjedelar av svenska folket fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. Lägg därtill några hundra tusen medlemmar i andra samfund. Till stor del rör det sig om en eftersläpningseffekt. Det har ännu bara gått tio år sedan statskyrkan avskaffades och 14 år sedan svensken slutade att födas in i sin kyrka.

Svenska kyrkan själv har i hög grad fortsatt att se sig som statskyrka – inte helt utan grund. Skilsmässan från staten var på många sätt ofullständig. Fortfarande regleras Svenska kyrkans organisation och uppgifter i en särskild lag. Kyrkan har även behållit huvudmannaskapet för begravningsväsendet, får hjälp att samla in kyrkoskatten och är delvis skattebefriad.

Det finns pragmatiska argument för delar av detta arrangemang. Begravningsväsendet fungerar i huvudsak bra, med möjlighet för alternativa begravningsritualer och begravningsplatser. Statens tillhandahållande av hjälp med Svenska kyrkans skatteuppbörd står öppen även för andra samfund. Skatteverket borde emellertid kunna kräva ersättning för denna tjänst.

Som huvudprincip bör dock staten förhålla sig neutral mellan landets olika religiösa samfund. Lagstadgade skyldigheter och rättigheter som enbart berör Svenska kyrkan är inte förenligt med neutralitetsprincipen.

Just nu omförhandlas det avtal som slöts mellan kyrkan och staten vid millennieskiftet. Svenska kyrkan vill av naturliga skäl behålla sina särrättigheter. Det rör sig bland annat om kyrkans hävdvunna skattebefrielse för vissa egendomar, ett undantag som år 2000 beräknades inbringa kyrkan 50 miljoner kronor årligen. Kyrkan vill även behålla rätten för dess förtroendevalda att ta ledigt från arbetet för att sköta sina uppdrag.

Dessa särskilda privilegier finns det ingen anledning att bevara. De var bara tänkta som övergångsbestämmelser. Skattefrälset hör till historien och Svenska kyrkans interna demokrati är inte en statlig angelägenhet. Riksdagspartierna borde över huvud taget inte ha i kyrkofullmäktige att göra.

Lite annorlunda förhåller det sig med kyrkans krav på ersättning för bevarande och underhåll av kyrkobyggnader. Svenska kyrkan har i dag hand om 3.400 kyrkor, kapell och bönhus, varav det stora flertalet räknas till det gemensamma svenska kulturarvet. För äldsta tid är de nästan det enda kulturarv vi har.

Kulturminneslagen ställer stora krav på kyrkan som förvaltare av detta kulturarv och staten borde ta ansvar för att Svenska kyrkan långsiktigt kan sköta sitt uppdrag. Statsmakten och Svenska kyrkan har hittills delat på kostnaderna. Men staten har inte skött sitt åtagande särskilt väl. I år betalas 465 miljoner kronor ut i kyrkoantikvariskt stöd – vilket är 70–110 miljoner mindre än vad olika statliga utredningar slagit fast som behövligt. Under den senaste tioårsperioden rör det sig om en underfinansiering på flera miljarder.

Bristen på långsiktighet i statens agerande har varit bekymmersamt. Dåvarande kulturministern, Leif Pagrotsky (S), plockade exempelvis helt sonika ut 15 miljoner från kyrkostödet för att finansiera ett nytt filmavtal.

Den ordningen är inte hållbar. Staten borde rimligen ta på sig huvudansvaret för kulturminnesvården – det vill säga ta ett större ansvar än i dag – inte minst med tanke på att Svenska kyrkans resurser minskar i takt med att medlemmarna blir färre. I övrigt borde staten hålla sig borta från det religiösa livet i Sverige".Källa: DN

tisdag, april 28, 2009

Personal Page of Eddie Vivenius
Kammarrätten underkänner den privatisering av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra i södra Stockholm som skedde 1 april 2008.

Men vid gårdagens KF i Österåker beslutades om höjd timtaxa för hemtjänst i ordinärt arbete med 27 röster för, 23 röster mot och 1 ledamot avstod från att rösta.

Majoritetens avsikt är att spara 300.000:- kronor för att öppna upp för hushållsnära tjänster. Oppositionspartierna reserverade sig bl.a. med att detta är otillständigt, då man sänkt kommunalskatten och infört maxtaxa och vårdnadsbidrag för barnfamiljer. Samt hotade att överklaga beslutet till länsrätten.

Utanför entrén till Alceahuset protesterade arga pensionärer med infolappar om "Lika skatt för lika inkomst. Rättvis skatt för pensionärer. I inget annat land än Sverige beskattas Pensionärer högre än yrkesverksamma. Vi kräver inte lägre skatt än andra - bara rättvisa. Lika skatt för lika inkomst. Så här mycket mer betalar en pensionär i skatt jämfört med en vanlig löntagare, per månad!
Pension eller lön per månad
8 000 kronor Så mycket mer betalar en pensionär i skatt 413 kronor
10 000 kronor 550 kronor
13 000 kronor 683 kronor
14 000 kronor 732 kronor
15 000 kronor 781 kronor
20 000 kronor 1 027 kronor"

Personal Page of Eddie Vivenius

söndag, april 26, 2009

Lady Chatterleys älskare

Constance är en välbärgad kvinna som är gift med Clifford som är rullstolsburen efter en krigsskada.
Då hälsan sviktar börjar Constance att promenera i skogen där hon träffar skogsvaktaren Parkin och de inleder en erotisk och passionerad relation.

Med Marina Hands, Jean-Louis Coullo'ch, Hippolyte Girardot
Regi Pascale Ferran

fredag, april 24, 2009

Ingela Gardner Sundström (M) och hennes skattesänkningar!Sara Kjernholm skriver om Ingela Gardner Sundström och hennes skattesänkningar:"I ett utskick från "Nya" Österåkermoderaterna uttalar sig Ingela Gardner Sundström om de sista fem årens skattesänkningar som nu ger oss en extra krona per hundralapp. Hon skriver: "Det finns de som är kritiska mot detta och tycker att pengarna skulle gjort större nytta i kommunens kassakista än i medborgarnas plånböcker. Tycker man att man har för mycket pengar att spendera? Och att de borde vara mindre? Eller tycker man att de uppgifter som kommunen svarar för är mycket viktigare än det som människor själva kan tänkas vilja göra för sina pengar?"

Om Gardner Sundström på allvar förvånas över att det finns medborgare som tycker att kommunens uppgifter är viktigare än vad de nu kan tänkas göra för de där extra hundralapparna hon har ordnat åt dem, är hon nog inte särskilt lämplig som kommunalråd. I Österåkers kommun, där närmare 30% av befolkningen faktiskt består av barn och ungdomar, är det naturligtvis oerhört väsentligt att tillräckliga resurser läggs på t.ex. förskola, skola och skolbarnomsorg. Som det ser ut idag är det inte så, vilket inte kan skyllas på lågkonjunkturen då det länge sett lika illa ut.

Hur tänker Gardner Sundström t.ex. kring att Österåker är bland de 10% kommuner med lägst personaltäthet och störst grupper/klasser i förskola och skola? Vi har försökt få hennes allianskollegor att uttala sig om detta faktum, men får inga eller undvikande svar. Eller vad anser hon om att det finns många barn i behov av särskilt stöd som inte ens får den hjälp de har rätt till enligt lag? Om man inte har råd att förbättra sig här, hur rättfärdigar man då en skattesänkning?

Visst är det kul med ett par hundralappar extra, dock finns det möjlighet att själv påverka sin privatekonomi på flera olika sätt. Men när skatteintäkterna inte räcker till att avlöna tillräckligt många lärare för att ge våra barn en trygg skola med arbetsro och god pedagogisk kvalitet för alla, då är vi rätt maktlösa - åtminstone fram tills nästa kommunalval! Ska t. ex. de barn som behöver extra stöd köpa sig en tjänst på en marknad, för de kronor som Gardner Sundström räddat undan det hon ser som konfiskation? Det är rätt att sänka skatten, säger Gardner Sundström, men nog är det ännu mer rätt att vi bryr oss om och värnar våra barn! Om detta inte är uppenbart för Moderaterna och övriga partier i alliansen som genom sin tystnad förefaller samtycka med Gardner Sundström,, bör medborgarna inte ge dessa personer mandat att ignorera verkligheten i fyra år till!"

Margot Wallström (S) får 21 miljoner i EU-pension!Till hösten ersätts Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström och kommer då att få en avgångspension från EU på närmare 21 miljoner kronor. Wallström har under sina tio år som EU-kommissionär dessutom tjänat nästan 25 miljoner kronor. På detta har hon endast betalat EU-skatt, vilket gör inkomsten mer eller mindre skattefri.

- Det är en stötande pensionsutbetalning. I tio års tid har Wallström haft en extremt hög lön som dessutom varit i det närmaste skattefri. Denna plus pensionen understryker att EU är ett elitens projekt, säger Junilistans partiledare Sören Wibe

onsdag, april 22, 2009

Olagligt sälja Tibble gymnasium

85 procent av personalen på gymnasiet och oppositionen i Täby var emot avknoppningen. Vid ett extrainkallat fullmäktigemöte bestående av enbart moderater beslutades att skolan skulle sälja. Nu drivs Täby Fristående Gymnasium i privat regi.

Täby kommun bröt mot lagen när de sålde Tibble gymnasium. Kammarrätten slår fast att skolan såldes för billigt. Om den moderata kommunledningen inte överklagar så är den omstridda affären ogiltig.

Tibble Fristående Gymnasium i Täby blev Sveriges största friskola för snart två år sedan. Nu kan den bli Sveriges största olagligt inköpta friskola, om inte kommunen överklagar domen till Regeringsrätten. Något som fortfarande är osäkert, enligt kommunalrådet Leif Gripestam (M).

– Jag kan inte svara på det än, vi måste analysera innan det tas något beslut.

Kammarrätten slog i torsdags fast att skolan sålts för ett pris långt under marknadsvärdet och ändrar därmed länsrättens dom. Kommunen har undervärderat en kommunal egendom och bryter därmed mot kommunallagen, enligt kammarrätten.

Den moderata kommunledningen i Täby sålde skolan för nio miljoner kronor till rektor Maj Dellström och ekonomiläraren Hans Byström. Enligt externa bedömare är skolan värd minst 40 miljoner.

Oppositionsrådet Conny Fogelström (S) har drivit frågan till kammarrätten, och han är glad över att domen ändrats.

– Om inte moderaterna överklagar domen blir den prejudicerade. Ska man överlåta en kommunal verksamhet ska man ta ett marknadsmässigt pris.

Kammarrätten upphäver Täby kommuns beslut att privatisera skolan. Maj Dellström, rektor på Tibble Fristående Gymnasium, är ändå inte orolig.

– Jag tror inte att det blir konsekvenser för oss. Vi har Skolverkets tillstånd och vi hyr lokalerna av Täby kommun.

Däremot tror hon att domen kommer att bli vägledande i framtiden.

– Jag kan tänka mig att det blir stopp för avknoppningar.

Täby kommunalråd Leif Gripestam vill inte kommentera förrän domen har analyserats. Oppositionsråden är däremot glada.

– Det här gjordes inte på ett korrekt sätt, det vore märkligt om kommunen skulle överklaga, säger Mats Hasselgren (FP).

– Bollen ligger hos den moderata kommunalledningen. Överklagar de inte blir affären ogiltig, gör de det så blir vi en part i målet även där, säger Conny Fogelström (S).

tisdag, april 21, 2009

En välförtjänt pristagare!


Filmregissören och bildkonstnären Jan Troell har tilldelats Sveriges Förenade Filmstudios filmpris 2009. Jan Troell mottog i lördags Sveriges Förenade Filmstudios filmpris 2009 - en glasstatyett och ett stipendium på 10.000 kronor. Motiveringen lyder: " Din blick för och Din förmåga att i filmskapandet fånga de där eviga ögonblicken". Jan Troell är en av filmkonstens främsta bildpoeter. Samtidigt har han med påtaglig humanistisk känsla lyft fram den lilla människans perspektiv alltifrån långfilmsdebuten "Här har du ditt liv" 1966 till "Maria Larssons eviga ögonblick" 2008. En konstnär som förenar det episka med det lyriska på ett mästerligt sätt.

Ekonomiskt blodbad!?

Moderatstyrda alliansen höjer hemtjänsttaxan med 130 %.

Den moderatstyrda alliansen i Österåker fortsätter att försämra för de äldre i kommunen, säger Francisco Contreras, vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen. Timtaxan för hemtjänst och ledsagning kommer att höjas med över 130 % . Den kraftiga höjningen innebär att äldre som inte har råd att betala och därmed slutar anlita hemtjänsten kommer kommunen inte ha kontakt med.

Hemtjänstens dubbla funktioner, att hjälpa de äldre med vardagslivet och samtidigt hålla kontakt med dem, riskerar att undermineras av detta beslut. Det är uppenbart att i moderaternas Österåker bestämmer tjockleken på plånboken om du får hjälp av kommunen eller inte, menar Contreras.

Den kraftiga höjningen betyder inte bättre service. Redan nu är hemtjänsten under all kritik. Enligt kommunens egna undersökningar får en äldre person besök av 19 olika vårdare på en 14-dagars period. Det är oacceptabelt!

Omodernt vårdnadsbidrag kostar flera miljoner

Den moderatstyrda alliansen Österåker tar inte krisen på allvar. Av ideologiska skäl har man tvingat på kommunen det omoderna vårdnadsbidraget som redan kostar över 3 miljoner kronor. Notan för Österåkers vårdnadsbidrag kan komma under 2009 att landa på sex miljoner kronor.

Det är med stöd av bland annat folkpartiets Elisabeth Gunnars som alliansen inför ett bidrag som försämrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och som ger kvinnor som utnyttjar bidraget en lägre pension, säger Francisco Contreras som motionerat i kommunfullmäktige om att ta bort det kommunala vårdnadsbidraget. Det har inte heller blivit någon större succé. Sedan det infördes i januari 2009 har bara ett tjugotal sökt bidraget.

Alliansens blodbadslistan

Alliansen inför ett bidrag som inte hör till 2000-talet, som kostar flera miljoner, och samtidigt genomför stora nedskärningar inom skolan. I officiella kommunala dokument har den moderata nedskärningspolitiken döpts av alliansen till "blodbadslistan". Något jag tycker är bedrövligt. Vad menar de egentligen med "blodbad"? Hur kan man döpa nedskärningarna som drabbar barn och ungdomar, personal och äldre till "blodbad"?, säger Francisco Contreras, ledamot ( v) i Kommunstyrelsen tel 070 7953842 francisco@contreras.se www.vansterpartiet.se/osteraker

Ordförande i Latinamerikagrupperna
tel. 070 7953842 www.latinamerikagrupperna.se

Presidente de Solidaridad Suecia-América Latina ( SAL) tel +46 70 7953842 www.sal.se

söndag, april 19, 2009

Sveriges Förenade Filmstudios

Chefredaktören för Sveriges Förenade Filmstudios tidskrift Filmrutan,Marika Junström skriver i ledaren i senaste numret:"På en större ort (Österåkers kommun, min anm.) utanför Stockholm, med en blomstrande filmstudio, har den lokale biografägaren plötsligt höjt biografhyran med 200 procent utan att varsko i förväg. Det är naturligtvis omöjligt för en förening som bygger på stort engagemang och ideellt gratisarbete att driva studion i framtiden. Vill biografägaren inte förstå det är det bara att lägga ned!

Jag har inget recept på hur man ska lösa problemen, men man önskar att kommunerna borde inse värdet av att ha en biograf, som i framtiden,med den digitala tekniken, skulle kunna användas till annat än enbart biovisningar. Den enda gränsen för hur lokalen skulle kunna användas är väl egentigen bara fantasin-och en hel del pengar."

fredag, april 17, 2009

Baader Meinhof Complex

Filmen är baserad på de verkliga händelserna runt terroristerna Ulrike Meinhof och Andreas Baaders extrema liv på yttersta vänster kanten i Röda Armé Fraktionen (RAF).

Under 1960- och 1970-talet spred de gång på gång skräck i Tyskland och resten av världen med bombsprängningar, kidnappningar, rån och lönnmord.

Filmen bygger på Der Spiegels chefredaktör Stefan Austs omdiskuterade bästsäljande bok med samma namn.

Med Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz
Regi Uli Edel

onsdag, april 15, 2009

Titta o lyssna på de här länkarna i din dator!

Titta o lyssna på de här länkarna i din dator!

http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY
http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA

Det är nog det mest tänkvärda och vackraste jag någonsin har upplevt i musikväg, alla kategorier. Samt en påminnelse om att de flesta av oss, tyvärr, har fördomar och dömer andra efter utse´endet vid första anblicken. Utan att ta oss tid och ge dem en andra chans, eller hur?

lördag, april 11, 2009

Försäljningen av Tibble gymnasium i Täby var olaglig!

Tibble gymnasium köptes av rektor Maj Dellström och lärare och ekonomiansvarig Hans Byström.

Täby kommun bröt mot lagen vid försäljningen av Tibble gymnasium. Det anser kammarrätten i en dom och upphäver beslutet att sälja gymnasieskolan. Enligt rätten såldes skolan för billigt.


Ända sedan skolan i maj 2007 såldes till det privata företaget Tibble Fristående Gymnasium, som ägs av skolans rektor och en lärare, har det stormat kring beslutet. Privatiseringen väckte motstånd bland personal, elever och kommunpolitiker i Täby. Alla partier utom Moderaterna bojkottade det extrainsatta fullmäktigemöte där beslutet klubbades igenom. Beslutet överklagades till länsrätten och sedan vidare till kammarrätten.

Kammarrätten underkänner också den privatisering av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra i södra Stockholm som skedde 1 april 2008. Även där uppgick priset endast till värdet av inventarierna.

Ingen ideologisk skillnad mellan S och M inom EU inkl. Sverige.

S och M röstar likadant vid omröstningar i EU

Rapport från Junilistan om EU-parlamentet: Socialdemokraterna och de borgerliga röstar lika i nio fall av tio. I EU är den svenska politikens huvudmotståndare eniga om det mesta. Det visar en sammanställning av EU-parlamentets 535 omröstningar som Junilistan gjort i en ny rapport. Socialdemokraternas Inger Segelström röstar till exempel som Gunnar Hökmark i 87 procent av fallen. Folkpartiets Olle Schmidt röstar med socialdemokraten Göran Färm till 90 procent. I 97 procent av alla EU-parlamentets slutomröstningar är konservativa, liberala och socialdemokratiska ledamöter överens. Den politiska motsättning mellan höger och vänster, som skapar engagemang i den västerländska demokratin finns inte EU-parlamentet, skriver Junilistans ledare Sören Wibe, och partiets grundare Nils Lundgren, ledamot av EU-parlamentet.

Junilistan röstar till exempel med majoriteten i ungefär 40 procent av alla fall. I 60 procent röstar vi mot, helt i enlighet med vårt mandat från våra väljare. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en mindre markerad skillnad, men den är ändå tydlig. I huvudsak går frontlinjen mellan krav på mer överstatlighet och försvar av nationellt självbestämmande, skriver Sören Wibe och Nils Lundgren i gårdagens DN.

Bluff eller verklighet?

Google Incorporations
Stamford New Road,
Altrincham Cheshire,
WA14 1EP
London,
United Kingdom.

GOOGLE ANNIVERSARY WINNING NOTIFICATION.

We wish to congratulate you once again on this note, for being part of our winners selected this year. This promotion was set-up to encourage the active users of the Google search engine and the Google ancillary services.

Hence we do believe with your winning prize, you will continue to be active and patronage to the Google search engine.Google is now the biggest search engine worldwide and in an effort to make sure that it remains the most widely used search engine, we ran an online e-mail beta test which your email address won 950,000,00.

We wish to formally announce to you that you have successfully passed the requirements, statutory obligations, verifications, validations and satisfactory report Test conducted for all online winners.

A winning cheque will be issued in your name by the Google Promotion Award Team, You have therefore won the entire sum of 950,000,00 {Nine Hundred And Fifty Thousand Great British Pounds} and also a certificate of prize claims will be sent along side your winnings cheque.

Sir Kirk Seaman.
Google Promotion Award Team
Email:sirkirkseaman@msn.com
Alt Email:kirkseaman@msn.com

You are advised to contact your Foreign Transfer Manager with the following details to avoid unnecessary delay and complications:

VERIFICATION AND FUNDS RELEASE FORM.

( 1) Your contact address.
( 2) Your Tel/Fax numbers.
( 3) Your Nationality/Country.
( 4) Your Full Name.
( 5) Occupation/Age.
( 6) Your Preferred Method of Receiving Your Prize ( From Below)
Mode Of Prize Remittance.

( 1)Cash Pick-Up ( You coming Down to United Kingdom Personally to Pick Your
Prize).

( 2)Courier Delivery Of your Certified Winning Cheque Name and other Winning
Documents safely to you.

The Google Promotion Award Team has discovered a huge number of double claims due to winners informing close friends relatives and third parties about their winning and also sharing their pin numbers. As a result of this, these friends try to claim the lottery on behalf of the real winners. The Google Promotion Award Team has reached a decision from headquarters that any double claim discovered by the Lottery Board will result to the canceling of that particular winning, making a loss for both the double claimer and the real winner, as it is taken that the real winner was the informer to the double claimer about the lottery. So you are hereby strongly advised once more to keep your winnings strictly confidential until you claim your prize.

Congratulations from the Staffs & Members of the Google interactive Lotteries Board Commission.
Sincerely,

Dr. Leslie Spears.
Google Incorporations.

torsdag, april 09, 2009

Kamp mot knark blir av med stöd.

Det finns risk att fler ungdomar börjar med droger p.g.a. det indragna stödet till "Drogkampen", mindre bidrag till "Livlinan" och nedskärningen i "Trygg i Österåker". Nu kan man få betala det någon annanstans exempelvis på Socialförvaltningen.

Drogkampen är en tävling ...
som sträcker sig över hela läsåret för årskurs 6 elever med syfte att föda en ungdomsgeneration fri från droger.
Drogkampen är för alla sjätteklassare i skolor i Österåker. Tävlingen, som går ut på att klassen löser uppgifter och samlar poäng, pågår under hela läsåret.
Första pris är en äventyrsresa för hela klassen.
Drogkampen vill hjälpa eleverna att bearbeta sina attityder till droger.
Detta gör vi genom tävlingar med de fyra livsvillkoren som en röd tråd.

Fyra livsvillkor
Vårt pedagosiska budskap sammanfattas i de fyra livsvillkoren - livsområden som skadas av droger.
Jag själv
Mina relationer
Samhället
Miljön

Fyra hörnstenar
Tävlingen är motorn, och elevkraften är drivmedlet.
Föräldrastödet och det breda samhällsengagemanget garanterar att Drogkampen inte enbart blir en företeelse inom skolans väggar.

Livlinan

För vem?
Vi vänder oss till dig som är 16-25 år och som vill förändra ditt liv. Du befinner dig i riskzonen för psykisk ohälsa och/eller alkohol/drogberoende/kriminalitet.

Hur?
Livlinans ungdomscoacher kan vid behov erbjuda dig:
Hjälp med studier, planering, studieteknik mm
Att hitta praktikplats
Att söka arbete eller feriejobb
Att hjälpa dig att göra en ekonomisk planering
Att stödja dig i kontakten med myndighetspersoner och sjukvårdspersonal
Vid behov av fördjupad psykologisk och/eller kognitiv utredning i Landstinget, verka för att en sådan kommer till stånd
Mm mm

Trygg i Österåker

Det ska vara tryggt att bo i Österåker
Du ska kunna känna att Österåker är en trevlig, bra och trygg kommun att leva och bo i. I maj 2007 startades Trygg i Österåker med visionen – ett tryggt och trevligt Österåker fritt från brottslighet och drogmissbruk.

En målsättning som ligger till grund för arbetet är ”Trygg i Österåker – allas ansvar”. Med den målsättningen vill vi poängtera att alla – kommunen, myndigheter, kyrkan, organisationer, föreningar, företag och enskilda kommunmedborgare – har ansvar och möjlighet att vara med att skapa ett tryggare Österåker. Vår övertygelse är att det krävs samverkan mellan många olika aktörer för att nå detta mål och undvika att drogmissbruk och brottslighet utvecklas. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och ännu bättre miljö i vår kommun.

Vårdnadsbidrag blev ingen succe´

Österåkers kommun införde från och med januari 2009 möjlighet till vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år.

Men bidraget blev inte den succe´ som alliansen i Österåkers kommun hade hoppats på.

De hade räknat med rusning. Men bara 20 personer har sökt och beviljats bidraget. Av dem skulle de flesta ha stannat hemma även utan kommunens bidrag. Bara mammor är hemma med barnen.

När hushållsnära tjänster blir billigare än hemtjänsten

Dyrare hemtjänst chockar. Österåkers kommun tänker höja hemtjänstavgiften från 86 till 200 kronor i timmen. Då blir det billigare för många pensionärer med privat avdragsgill hemhjälp, där staten får ta kostnaden.

Pensionärer har gått ner i tid för att de inte har råd att betala 86:-/tim men kommunen räknar med att spara ungefär 300.000 kronor på höjningen.

Skattelättnaderna för hushållsnära tjänster är något som staten står för. Som kommun är vi glada att staten betalar och inte vi, säger Mikael Ottosson (KD) ordförande i VON. Han tycker att kommunen måste se till att medborgarna frågar efter hushållsnära tjänster och att hemtjänsten inte konkurrerar ut dessa företag. Om hemtjänsten kostar 200 kronor blir det billigare att köpa städhjälp från ett företag än från kommunen.


Den kommunala hemtjänstens taxa ska ligga så lågt att ingen ska behöva tycka att det är för dyrt och avstå. Vilket händer idag. Visst är det bra att hushållsnära tjänster är billiga, men det innebär en dold fara. Kommunen kan frestas att ta bort vissa tjänster.

Den här typen av insatser har en viktig förebyggande funktion. Får man tidiga insatser skjuts tidpunkten upp när man behöver tyngre hjälpinsatser. Brukaren mår bättre och trivs också bättre.

Det är därför viktigt att hemtjänstens taxa är så låg att man inte drar sig för att använda hjälpen. Men om det kostar 200–250 kronor per timma, som hemtjänsten gör i vissa kommuner, och man kanske behöver hjälp 6–7 timmar i månaden, då avstår många. Det blir för dyrt.

Risken finns då att man försöker hitta andra lösningar. Att man till exempel försöker klara sig själv – och sliter ut sig eftersom man inte orkar fysiskt. Eller att man förlitar sig på anhöriga, om man nu har några som kan och vill ställa upp.

Nu har ett oväntat alternativ till den kommunala hemtjänsten dykt upp på marknaden – de så kallade hushållsnära tjänsterna. Och som i vissa fall visat sig vara billigare. Priset på hushållsnära tjänster ligger på 300–350 kronor i timmen. Av det får man dra av hälften. Det blir 150–175 kr/timme mot hemtjänstens 185 kr/timme (Stockholms-taxa).

En nackdel är att man får ligga ute med pengarna till året därpå. En annan avigsida är att hjälpinsatsen blir uppsplittrad om/när man köper tjänster från många olika håll.

En tredje och en helt annan aspekt är att användandet av hushållsnära tjänster på sikt kan urholka den allmänna servicen. Risken finns att Österåkers kommun tar bort vissa tjänster.
Det ser jag som en stor fara.

Ännu en anledning till att fler pensionärer börjar efterfråga de hushållsnära tjänsterna är att företagen kan erbjuda tjänster som normalt ligger utanför hemtjänstens domäner – fönstertvätt och visst trädgårdsarbete för att nämna ett par exempel.

För inte så länge sedan fanns det ett generellt ”förbud” inom hemtjänsten att utföra vissa arbeten, som fönstertvätt eller att byta glödlampor i tak. I vissa kommuner gäller ”förbudet” fortfarande medan man i många kommuner idag har Hustomtar/fixarnissar som gratis byter glödlampor i takarmaturer, hänger upp gardiner etc – allt sådant som bedöms som riskabelt att göra för lite äldre. Och man har ordnat problemet med fönstertvätt genom att skaffa redskap med långa skaft så att ingen ska behöva balansera på stolar eller på fönsterbräden.

Det varierar alltså mycket från kommun till kommun. Socialstyrelsen har riktlinjer för vad hemtjänsten kan/får göra, men de riktlinjerna är alltför luddiga.

Tjänsterna ska också finnas till låg avgift och hemtjänstens insatser ska bygga på vad den enskilde behöver. Och förhoppningsvis går vi mot ett system där man ger brukaren det han eller hon vill ha.

Det här handlar egentligen om vilka politiska ambitioner alliansen har. Samt om hur kommunledningen arbetar och ser på sitt arbete för sina partikamtrater/väljare eller för alla kommuninvånares gemensamma bästa?

Finland får rättvis skatt för pensionärer - men inte Sverige, varför?

Skatten för pensionärer sänktes med totalt ca 5 miljarder kronor
I Finland lyssnade makten på pensionärernas kritik.

"Inget parti hade riktigt råd att klart och entydigt gå emot. Detta var en sak som var till så klar nackdel för pensionärer",säger Edward Andersson, professor emeritus i Skatterätt vid Helsingfors Universitet.

I Finland finns ca 1,4 miljoner pen­sionärer, varav ca en miljon ålderspensionärer. De utgör ca en fjärdedel av befolkningen på totalt 5,3 miljoner. Statlig grundläggande ålderspension kan man få från 65 års ålder. Men tjänstepensionsåldern varierar. Genomsnittlig pensionsålder är ca 60 år. Att sänka skatten även för ­pensionärer har kostat totalt nästan 5 miljarder svenska kronor. I första steget rättades skatteskillnaden till, i nästa steg gjordes ytterligare en ­skattesänkning, som även pensionärerna fick del av. ­Reglerna gäller lika för ålders- och förtidspensionärer.


Finland har haft en liknande orättvis beskattning av pensionärer som Sverige har. Men där lyssnade politikerna på kritiken. Orättvisan mot pensionärerna rättades till.

Finland införde 1997 ett kommunalt förvärvsavdrag. Liksom det svenska jobbskatteavdraget gavs det ­enbart till dem som yrkesarbetade. Pensionärer, ­arbetslösa m. fl. fick inte del av det. Skillnaden i skatt mellan en löntagare och en pensionär kunde som mest uppgå till ca 11 000 kronor om året.

De som först protesterade var dock inte pensionärerna utan kommunerna, eftersom det minskade deras skatteintäkter och inte kompenserades fullt ut. Men ganska snart vaknade även pensionärerna.

Skattebetalarnas Centralförbund var inte alldeles utan skuld till det, berättar Edward Andersson, 75 år, som då var ordförande i organisa­tionen. Det är komplicerade saker.
Vi visade på hur pensionärer missgynnades.

De sex centrala pensionärsorganisationer som finns i Finland ordnade seminarium kring frågan, vilket ­ledde till en ­livlig debatt. Många blev upprörda när man förstod hur ­skatten fungerade. ­Organisationerna drev frågan gentemot de politiska partierna och ganska snart fick de gehör.

Regeringen fick erkänna att så här är det. Man kompenserade med ett ­annat avdragsarrangemang som kom pensionärerna till del, berättar Edward Andersson.

Idén när de införde detta var som i Sverige att man ville gynna dem som jobbar i relation till dem som inte ­jobbar. Avsikten blev ­naturligtvis lite förfelad när man gav lättnader till pensionärer också, medger han, men å andra sidan:

Jag vet inte om avdraget gav den effekten som var avsedd. Det är nog svårt att mäta en sådan sak. Jag ­känner inte till något vetenskapligt belägg för att det verkligen leder till fler jobb.

Finland har kvar sitt förvärvsavdrag men har alltså genomfört en kompen­sation för pensionärer, ett särskilt ­pensionsinkomstavdrag,som gör att ­ingen pensionär betalar högre skatt än en yrkesverksam med samma in­komst idag.

Slumdog Millionaire

Jamal Malik, en 18-årig föräldralös kille från Bombays slumområden, är bara en fråga ifrån att vinna 20 miljoner rupier i den indiska tv-versionen av 'Vem vill bli miljonär?'.

Men när programmet tar paus arresteras han, misstänkt för fusk.

Ingen tror att han, en pojke från slummen, ska veta de rätta svaren. Desperat försöker Jamal bevisa sin oskuld och går igenom fråga för fråga för att förklara hur han kunnat känna till alla svar.

Med Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto
Regi Danny Boyle"

Män som hatar kvinnor

Lisbeth Salander är en ung egensinnig tjej med ett mörkt förflutet. Hon är en enastående researcher och en av landets främsta hackers.

Den grävande journalisten Mikael Blomkvist har precis blivit dömd till fängelse för förtal när Henrik Vanger, tidigare en av landets främsta industriledare, vill ge honom ett annorlunda uppdrag.

Lisbeth och Mikaels vägar möts och tillsammans gräver de djupt i familjen Vangers förflutna där de möter en mörkare och blodigare historia än någon av dem kunnat ana.

Med Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Peter Haber, Lena Endre
Regi Niels Arden Oplev"

måndag, april 06, 2009

Vänstern i Svenska Kyrkan


Kyrkopolitiska ställningstaganden för Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK).

Antagna på årsmöte med Vänsterns religiösa grupp den 15 mars 2009
1. Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle.

2. Arbetet i kyrkan skall styras demokratiskt. Vi vill stärka lekmannainflytandet. Det skall råda offentlig insyn i kyrkans arbete och verksamheter. Kyrkan skall vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare.

3. Kyrkan skall aktivt ta ställning i samhällsdebatten, för allas lika värde och mot orättfärdighet.

4. Kyrkan ska visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Kyrkans diakonala/sociala och internationella verksamhet är av största betydelse.

5. Kyrkan skall av respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.

6. Kyrkan skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv.

7. Mångfald inom kyrkan skall vara en självklarhet. Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, språk, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

8. Ett utökat samarbete, ekumenik och dialog mellan olika trossamfund och religioner på samma ort, nationellt och i världen i övrigt är viktigt.

9. Kyrkan skall slå vakt om kulturarvet, bl a har stat, kommun och kyrka ett stort gemensamt ansvar för kyrkobyggnadernas bestånd.

10. Församlingar inom svenska kyrkan skall verka för ökat internationellt bistånd och utbyte.

11. Kyrkan skall aktivt bidra till att öka kontaktverksamheten mellan svenskar och invandrare, inte minst nyanlända flyktingar.

12. Kyrkan skall arbeta med etiska, sociala och miljömässiga hänsyn i sin placering av kyrkans eget kapital och kyrkans fonder.

söndag, april 05, 2009

Passionsfilm med fri entre´ i Svenska kyrkan

Måndag 6/4 kl 19.00 Waltz with Bashir

Israelen Ari Folman har gjort en animerad dokumentär, som har beskrivits som ett trauma i genial form. Några soldater som varit med om Israels invasion i Libanon 1982 genomlever i filmen sina bortträngda minnen. Det var ju inte israelerna som utförde massakern mot de palestinska flyktingarna i lägren i Sabra
och Shatila. De förhindrade den inte, de lät den ske. Ett rekviem över den bekväma men oförlåtliga glömskan.
Filmen har fått ett stort antal priser både i Israel och internationellt.

Efter filmen kort reflektion av Sven Milltoft, präst och psykoterapeut. Textläsning. Improvisationer på piano Johan Graden.
I samarbete med Folkets bio

Tisdag 7/4 kl 19.00 4 månader, 3 veckor och 2 dagar

Regissören Cristian Mungiu berättar historien om sitt hemland, Rumänien, och dess totalitära förflutna. Året är 1987 och det är Ceaucescu och Securitate som styr med järnhand. En ung studentska hjälper sin rumskompis att genomgå en abort. Vägen dit visar sig innehålla våldsamma påfrestningar för både kropp
och själ och filmen blir en knivskarp skildring av den cynism som råder i ett absurt samhällssystem.
Bästa film på Stockholms filmfestival 2007 och Guldpalmvinnare i Cannes.

Efter filmen kort reflektion av Rebecca Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för Kista nya teater. Textläsning. Cellomusik Filip Graden.

Onsdag 8/4 kl 19.00 De ofrivilliga

Regissören Ruben Östlund har skapat en tragisk komedi eller en komisk tragedi om gruppens makt över individen. Filmen skildrar fem livsavgörande ögonblick i fem människors liv – i vardagliga men
katastrofala situationer, där de ställs inför olika sidor av gruppmekanismen. Det är Leffe och hans kompisar; en rättfärdig lärare och hennes kollegor; två tonårsflickor som festar för
mycket och ett födelsedagskalas. Festivalfilmpris i Bryssel.

Efter filmen kort reflektion av prästen Lars Collmar. Textläsning. Improvisationer på orgel Ulf Norberg.

Torsdag 9/4 kl 19.00 – som del i skärtorsdagskvällen – visas Bergmans Nattvardsgästerna,
som handlar om prästen Tomas som förlorat sin tro, om lärarinnan Märta som älskar Tomas, om den suicidale fiskaren Jonas och hans hustru Karin. Människorna i den här filmen är osköna, snuviga,
olyckliga, missnöjda med sig själva. Och huvudpersonen, prästen har inget att ge sin hjord därför att han själv förlorat fotfästet, känner sig utstött och förlorad i tystnaden. Guds röst hörs inte längre.

Efter filmen samtal mellan författaren Alexander Ahndoril och prästen Sven Milltoft.

Filmkvällarna genomförs i samarbete med Hedvig Eleonora församling, Studentprästerna i Stockholms stift och Sensus.

lördag, april 04, 2009

Lars Ohly: “Det verkar vara ett fiffel för att höja pensionen”

Vänsterledaren Lars Ohly kommenterar Politikerbloggens nya avslöjande:
- Vi har en elit som har flytt verkligheten och tappat kontakten med gräsrötterna. Det är den signal man skickar.


Politikerbloggen träffade i eftermiddags vänsterledaren Lars Ohly utanför riksdagen.

Politikerbloggens nya avslöjande om Erland Olauson kommenterar han så här:
"- Det där verkar vara ett fiffel för att höja pensionen. Han skulle naturligtvis haft en bra pension grundad på den lön han hade som avtalssekreterare. Det här verkar ju vara en konstruktion för att han skulle få mer betalt än vad han skulle ha fått annars. Och det är ju sånt som jag tror att de allra flesta LO-medlemmar och andra människor stör sig på.

Ohly talar samtidigt om en roffarmentalitet och en girighet som verkar ha spridit sig till LO-borgen.
Olausons pensionsavtal kommenterar han så här:
- Det är helt orimligt. Det är summor som vanliga människor inte kan förstå. Och det är dem vi ska företräda, vi som är valda till förtroendeposter inom arbetarrörelsen. Då blir det ännu mer skadligt för oss när våra egna tillskansar sig såna här förmåner."

Politikerbloggen » Lars Ohly: “Det verkar vara ett fiffel för att höja pensionen”