torsdag, april 09, 2009

När hushållsnära tjänster blir billigare än hemtjänsten

Dyrare hemtjänst chockar. Österåkers kommun tänker höja hemtjänstavgiften från 86 till 200 kronor i timmen. Då blir det billigare för många pensionärer med privat avdragsgill hemhjälp, där staten får ta kostnaden.

Pensionärer har gått ner i tid för att de inte har råd att betala 86:-/tim men kommunen räknar med att spara ungefär 300.000 kronor på höjningen.

Skattelättnaderna för hushållsnära tjänster är något som staten står för. Som kommun är vi glada att staten betalar och inte vi, säger Mikael Ottosson (KD) ordförande i VON. Han tycker att kommunen måste se till att medborgarna frågar efter hushållsnära tjänster och att hemtjänsten inte konkurrerar ut dessa företag. Om hemtjänsten kostar 200 kronor blir det billigare att köpa städhjälp från ett företag än från kommunen.


Den kommunala hemtjänstens taxa ska ligga så lågt att ingen ska behöva tycka att det är för dyrt och avstå. Vilket händer idag. Visst är det bra att hushållsnära tjänster är billiga, men det innebär en dold fara. Kommunen kan frestas att ta bort vissa tjänster.

Den här typen av insatser har en viktig förebyggande funktion. Får man tidiga insatser skjuts tidpunkten upp när man behöver tyngre hjälpinsatser. Brukaren mår bättre och trivs också bättre.

Det är därför viktigt att hemtjänstens taxa är så låg att man inte drar sig för att använda hjälpen. Men om det kostar 200–250 kronor per timma, som hemtjänsten gör i vissa kommuner, och man kanske behöver hjälp 6–7 timmar i månaden, då avstår många. Det blir för dyrt.

Risken finns då att man försöker hitta andra lösningar. Att man till exempel försöker klara sig själv – och sliter ut sig eftersom man inte orkar fysiskt. Eller att man förlitar sig på anhöriga, om man nu har några som kan och vill ställa upp.

Nu har ett oväntat alternativ till den kommunala hemtjänsten dykt upp på marknaden – de så kallade hushållsnära tjänsterna. Och som i vissa fall visat sig vara billigare. Priset på hushållsnära tjänster ligger på 300–350 kronor i timmen. Av det får man dra av hälften. Det blir 150–175 kr/timme mot hemtjänstens 185 kr/timme (Stockholms-taxa).

En nackdel är att man får ligga ute med pengarna till året därpå. En annan avigsida är att hjälpinsatsen blir uppsplittrad om/när man köper tjänster från många olika håll.

En tredje och en helt annan aspekt är att användandet av hushållsnära tjänster på sikt kan urholka den allmänna servicen. Risken finns att Österåkers kommun tar bort vissa tjänster.
Det ser jag som en stor fara.

Ännu en anledning till att fler pensionärer börjar efterfråga de hushållsnära tjänsterna är att företagen kan erbjuda tjänster som normalt ligger utanför hemtjänstens domäner – fönstertvätt och visst trädgårdsarbete för att nämna ett par exempel.

För inte så länge sedan fanns det ett generellt ”förbud” inom hemtjänsten att utföra vissa arbeten, som fönstertvätt eller att byta glödlampor i tak. I vissa kommuner gäller ”förbudet” fortfarande medan man i många kommuner idag har Hustomtar/fixarnissar som gratis byter glödlampor i takarmaturer, hänger upp gardiner etc – allt sådant som bedöms som riskabelt att göra för lite äldre. Och man har ordnat problemet med fönstertvätt genom att skaffa redskap med långa skaft så att ingen ska behöva balansera på stolar eller på fönsterbräden.

Det varierar alltså mycket från kommun till kommun. Socialstyrelsen har riktlinjer för vad hemtjänsten kan/får göra, men de riktlinjerna är alltför luddiga.

Tjänsterna ska också finnas till låg avgift och hemtjänstens insatser ska bygga på vad den enskilde behöver. Och förhoppningsvis går vi mot ett system där man ger brukaren det han eller hon vill ha.

Det här handlar egentligen om vilka politiska ambitioner alliansen har. Samt om hur kommunledningen arbetar och ser på sitt arbete för sina partikamtrater/väljare eller för alla kommuninvånares gemensamma bästa?

Inga kommentarer: