tisdag, april 21, 2009

Ekonomiskt blodbad!?

Moderatstyrda alliansen höjer hemtjänsttaxan med 130 %.

Den moderatstyrda alliansen i Österåker fortsätter att försämra för de äldre i kommunen, säger Francisco Contreras, vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen. Timtaxan för hemtjänst och ledsagning kommer att höjas med över 130 % . Den kraftiga höjningen innebär att äldre som inte har råd att betala och därmed slutar anlita hemtjänsten kommer kommunen inte ha kontakt med.

Hemtjänstens dubbla funktioner, att hjälpa de äldre med vardagslivet och samtidigt hålla kontakt med dem, riskerar att undermineras av detta beslut. Det är uppenbart att i moderaternas Österåker bestämmer tjockleken på plånboken om du får hjälp av kommunen eller inte, menar Contreras.

Den kraftiga höjningen betyder inte bättre service. Redan nu är hemtjänsten under all kritik. Enligt kommunens egna undersökningar får en äldre person besök av 19 olika vårdare på en 14-dagars period. Det är oacceptabelt!

Omodernt vårdnadsbidrag kostar flera miljoner

Den moderatstyrda alliansen Österåker tar inte krisen på allvar. Av ideologiska skäl har man tvingat på kommunen det omoderna vårdnadsbidraget som redan kostar över 3 miljoner kronor. Notan för Österåkers vårdnadsbidrag kan komma under 2009 att landa på sex miljoner kronor.

Det är med stöd av bland annat folkpartiets Elisabeth Gunnars som alliansen inför ett bidrag som försämrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och som ger kvinnor som utnyttjar bidraget en lägre pension, säger Francisco Contreras som motionerat i kommunfullmäktige om att ta bort det kommunala vårdnadsbidraget. Det har inte heller blivit någon större succé. Sedan det infördes i januari 2009 har bara ett tjugotal sökt bidraget.

Alliansens blodbadslistan

Alliansen inför ett bidrag som inte hör till 2000-talet, som kostar flera miljoner, och samtidigt genomför stora nedskärningar inom skolan. I officiella kommunala dokument har den moderata nedskärningspolitiken döpts av alliansen till "blodbadslistan". Något jag tycker är bedrövligt. Vad menar de egentligen med "blodbad"? Hur kan man döpa nedskärningarna som drabbar barn och ungdomar, personal och äldre till "blodbad"?, säger Francisco Contreras, ledamot ( v) i Kommunstyrelsen tel 070 7953842 francisco@contreras.se www.vansterpartiet.se/osteraker

Ordförande i Latinamerikagrupperna
tel. 070 7953842 www.latinamerikagrupperna.se

Presidente de Solidaridad Suecia-América Latina ( SAL) tel +46 70 7953842 www.sal.se

Inga kommentarer: