lördag, februari 20, 2010

Rengöring av din dator?

Jag är djupt rörd av EU-ministerns varma omtanke med hjälp av sin hund "Winston".

Det hon visar i tipset om allmän rengöring av våra datorer kanske förhoppningsvis avser även EU?

Är även problem med virus i parlamentet åtgärdad med denna exteriöra rengöring utförd av hunden Winston?

fredag, februari 19, 2010

Hon diskriminerar en hel yrkeskår.Lotta Holmgren (M) i Österåkers kommun är ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i förskolenämnden.

Samt anställd som arbetsmarknadsansvarig hos Näringslivsenheten i samma kommun.

Hon medverkar dessutom omdömeslöst i huvudrollen i en TV-reklamfilm om Trisslotter, inspelad i USA.

I filmens eftertext finns meningen: "att ha jobbet som en hobby"? Är detta uttryck för hennes syn på sitt arbete som arbetsmarknadsansvarig hos Näringslivsenheten i Österåkers kommun?

Att tala om för alla olyckliga kommuninvånare som är arbetslösa,om "att ha jobbet som en hobby" är nog inte en uppfattning, som de har?

Att hon anser att om invånarna köper trisslotter och mot förmodan vinner på dem, så kan de lyckliga som fortfarande har ett arbete fortsättningvis se det som en hobby är vilseförande.

Om Österåkers arbetsmarknadsansvarige inte tar sitt arbete på allvar och inte ser sitt arbete som annat än en hobby är de arbetslösa i Österåker verkligen att beklaga.

Även bland svenska skådespelare råder som bekant stor arbetslöshet!

Ballongen som förekommer i filmen innehåller heliumgas som är 100% helium.
Hennes inandning av denna gas kan de små barnen ta efter, vilket kan medföra allvarliga risker för de förskolebarn som hon i egenskap av Ordförande i Förskolenämnden ska värna om.

De kan till och med dö av att inandas gasen på det sätt som sker i filmen.

Dessutom i en film som på sikt även kan leda till spelberoende hos de små barnen.

Sammanfattning:
1. syftet med reklamfilmen är att få fler kunder att köpa trisslotter.
2. under förespegling att de då kan vinna pengar.
3. samt vinna tillräckliigt mycket pengar för att kunna ha sitt jobb som hobby enligt filmens sammanfattande "eftertext".
4. om detta inträffar skulle således konsekvensen bli att "den som har sitt jobb som hobby" kan sitta i receptionen och dra i sig heliumgas för att få en ljus och gäll röst.
5. receptionisten är kommunens resp. företagets röst utåt mellan alla som arbetar i företaget och dess kunder på marknaden.
6. kommunens resp. företagets anseende externt skulle minska avsevärt om inandning av heliumgas på arbetstid tilläts av arbetsledningen.
7. kommunens resp. företagets övriga seriöst arbetande medarbetare skulle drabbas och känna sig störda av den som inhalerar heliumgasen..
8. om en anställd skulle bete sig på det naiva och oseriösa sätt som framgår av reklamfilmen skulle denne med all säkerhet skiljas från sitt arbete med åberopande av personliga skäl.

torsdag, februari 18, 2010

Här är finalisterna i SkolmatsGastro 2010

Årets finalister kommer från Annerstaskolan i Huddinge, Helenaskolan i Skövde, Lyckeskolan i Kinna, Bergvretenskolan i Enköping och ett lag bestående av Sjökarbyskolan, Söraskolan och Solskiftesskolan i Österåker.

Finalen i kommer att gå av stapeln den 20 april på mässan GastroNord som ordnas av Lantmännen.
Detta blir andra omgången av SkolmatsGastro sedan starten 2008.

Finalen går till så att vardera fem lag ska laga och servera tre rätter var - en varmrätt, en soppa och ett vegetariskt alternativ med råvarukostnad på max 10 kronor per rätt. Bröd, sallad och dryck måste ingå och recepten ska kunna fungera för minst 100 matgäster.

Deltagarna måste också klara en närings- och kostberäkning. Tillagningen sker på tid inför en sittande gästjury bestående av kostchefer, skolbarn och kommunala befattningshavare. Med finns också en expertjury (se bilden). Prisutdelare är skolministern Jan Björklund.

Det skrivs mycket i pressen om att pensionärerna har fått en försämrad ställning i samhället och socialministern har aviserat att resurserna till den kommunala äldrevården bör öka och att det bör införas en värdighetsgaranti för äldre och funktionshindrade.
Trots att bestämmelserna om avgifter för hemtjänst och de funktionshindrades rätt till en "skälig levnadsnivå" är fastställd i lag och borde vara densamma i hela landet så framkommer det vid jämförelser mellan kommunerna stora skillnader framförallt då det gäller kostnaderna för maten vid de s. k. "särskilda boendena" och vad som skall ingå i högkostnadsskyddet (maxtaxan).

Enligt uppgift börjar det nu komma domar från förvaltningsdomstolarna som begränsar kommunernas möjligheter att ta ut avgifter för maten vid särskilt boende i den omfattning som nu sker då större delen av matkostnaden egentligen är ersättning själva till-redningen av själva maten och därmed en hemtjänstkostnad som skall ingå i maxtaxan.

Inom Österåkers kommun finns 180 lägenheter inom särskilt boende och skulle en ändring av matkostnaden ske så bör kommunen ha en ekonomisk beredskap för detta och sker det en feldebitering så bör denna ändras så att de funktionshindrade eller deras anhöriga inte onödigtvis drabbas ekonomiskt.

Jag vill med hänvisning till ovanstående föreslå att KF tillsätter en partiöverskridande utredning tillsammans med företrädare för vård-och omsorgsnämnden med syfte att klargöra, vilka avgifter som Österåkers kommun tar ut för omvårdnad och mat vid bl.a. särskilt boende i kommunen och om dessa på något sätt avviker från lagstiftningen om maxtaxa.

Listorna för riksdags- och landstingsvalet är klara.

Nu är Vänsterpartiet Storstockholms valkonferens avslutad. Under de två dagarna i Södertäljes kommunhus har distriktet fastslagit listorna för riksdags- och landstingsvalet.

Riksdagslistan enligt valkonferensen 2010-02-13
1. Lars Ohly 53 år, Hägersten
2. Josefin Brink 40 år, Hägersten
3. Jens Holm 38 år, Hammarby
4. Amineh Kakabaveh 39 år, Skärholmen
5. Ali Esbati 33 år, Oslo
6. Ida Gabrielsson 28 år, Spånga
7. Francisco Contreras 38 år, Österåker
35. Bo Edlén 59 år, Österåker
Landstingslistan enligt valkonferensen 2010-02-14
Norra länet
14. Eddie Vivenius 68 år, Österåker

måndag, februari 15, 2010

När ska Österåker satsa på sociala medier?

Sociala medier ska göra Karlshamn till en föregångskommun i kommunikationen med medborgarna.

Projektet får en budget på 17 miljoner kronor under tre år för att utveckla dialogen mellan Karlshamnsborna och kommunen och andra offentliga instanser med hjälp av sociala medier på Internet, som facebook, bloggar, chattar, twitter och andra nya och kommande innovationer som bygger på kommunikation mellan människor.

Det handlar mycket om att ta tillvara den kunskap som redan finns hos medborgarna i deras vardag.

De sociala medierna kan också leda fram till nya arbetssätt inom den kommunala organisationen.
8,5 av miljonerna kommer från EU genom Regionala strukturfonden.

Vänsterpartiet i Österåker utmanar Moderaternas kommunalråd

Med utmanarrätt kan man nu med borgerligt egenintresse privatisera biblioteken, fritidsgårdarna och bollplanerna i Österåkers kommun.

"Dagens samhälle" har upphört!

Någon tjänsteman eller politiker har stoppat prenumerationen av DS till de folkvalda i Österåkers kommun, men ingen vet vem, men saknaden är stor hos flertalet folkvalda.

Jag tror också i likhet med ledande S-politiker i Österåkers kommun "på en demokrati där många får vara med och tycka och ta ansvar."

Men det gör uppenbarligen inte alliansen och S-politikerna. Det var därför som Vänsterpartiet ingick ett valtekniskt samarbete med Roslagspartiet och Miljöpartiet efter valet 2006. S var inte alls p.g.a. valresultatet villiga att dela med sig av nämnd-och styrelseplatser samt som nämndemän, revisor etc. till oss i V. Orsaken sades vara att då skulle inte S:s förtroendeplatser räcka till deras egna medlemmar.

Men hur ser det ut nu i slutet av mandatperioden? Kan S fylla alla tomma stolar? Den borgerliga alliansen ser åtminstone till att deras småpartier som i likhet med V har 2 mandat som folkvalda i KF, är representerade även i nämnd-och på styrelseplatser samt som nämndemän och revisorer.

Men efter valet 2006 bildade S tillsammans med borgaralliansen en större allians och stoppade därmed V från en demokratisk representation i likhet med den som Kristtdemokraterna, Österåkerspartiet och Centerpartiet har fått av S, Moderaterna och Folkpartiet.

Jag kan därför till fullo instämma med ledande S-politiker i Österåkers kommun "Därför är det viktigt att partierna finns representerade utifrån sitt förtroende. Att genomföra ett majoritetsstyre som jag föreslår är också ett hot mot offentlig insyn och möjligheten för fler att granska de beslut som tas." och "men annars utgår alltid allting från hur många röster man får i valet, dvs. hur många mandat ett parti ges, vilket också är svaret på varför inte alla partiet finns med i KS."

Men vilka partier är det som bedriver opposition nu och efter valet 2010 i Österåkers kommun? Och vilka av S.s vallöften har de lyckats genomdriva? Vad är skillnaden mellan S och de borgerliga allianspartierna?

Österåkers hemsida om äldre och funktionshindrade.

På Österåkers hemsida informeras om att en enstaka måltid kostar 59 kronor, som inte är ett självkostnadspris i enlighet med kommunalagen,då priset inte får innehålla ett vinstmoment.

Vidare är abonnemangspriset 2.300 kr/månad, 1.100 kronor för högt då denna del är ersättning för hemtjänst (tillagning av maten som skall ingå i högkostnadsskyddet -Maxtaxan) Det går inte att ta ut avgift för matlagningen samtidigt som kommunen tar ut avgift för t ex omvårdnaden med 1.696 kr som nu är maxtaxa.

I Österåkers kommun finns c:a 180 platser för särskilt boende i enskild och kommunal regi. Multiplicera detta med 1.100 kronor X 12 månader X 7 år, som gått sedan maxtaxan infördes den 1 januari 2003.

Dessutom skall det finnas ett "avgiftsunderlag" för att det skall kunna utgå betalning för maten.

Enligt LOV (Lag om valfrihetssystem)erbjudes kommunerna att "sälja ut" de äldre och funktionshindrade till "Riskkapitalisterna" med säte i skatteparadisen. Hur tänker Österåker göra i dessa fall?

torsdag, februari 11, 2010

De Osynliga

Jan Thomas har precis blivit frigiven efter ett långt straff för barndråp. Han dömdes mot sitt nekande. Mot alla odds får han ett vikariat som organist i en kyrka. Där jobbar den ensamstående mamman och prästen Anna. De två blir goda vänner och sakta börjar Jan Thomas väg tillbaka mot ett normalt liv. Annas övertygelse om att försoning är det viktigaste, för då kan man acceptera saker som de är, verkar stämma.

Med Pal Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen
Regi Erik Poppe