torsdag, februari 18, 2010

Här är finalisterna i SkolmatsGastro 2010

Årets finalister kommer från Annerstaskolan i Huddinge, Helenaskolan i Skövde, Lyckeskolan i Kinna, Bergvretenskolan i Enköping och ett lag bestående av Sjökarbyskolan, Söraskolan och Solskiftesskolan i Österåker.

Finalen i kommer att gå av stapeln den 20 april på mässan GastroNord som ordnas av Lantmännen.
Detta blir andra omgången av SkolmatsGastro sedan starten 2008.

Finalen går till så att vardera fem lag ska laga och servera tre rätter var - en varmrätt, en soppa och ett vegetariskt alternativ med råvarukostnad på max 10 kronor per rätt. Bröd, sallad och dryck måste ingå och recepten ska kunna fungera för minst 100 matgäster.

Deltagarna måste också klara en närings- och kostberäkning. Tillagningen sker på tid inför en sittande gästjury bestående av kostchefer, skolbarn och kommunala befattningshavare. Med finns också en expertjury (se bilden). Prisutdelare är skolministern Jan Björklund.

Det skrivs mycket i pressen om att pensionärerna har fått en försämrad ställning i samhället och socialministern har aviserat att resurserna till den kommunala äldrevården bör öka och att det bör införas en värdighetsgaranti för äldre och funktionshindrade.
Trots att bestämmelserna om avgifter för hemtjänst och de funktionshindrades rätt till en "skälig levnadsnivå" är fastställd i lag och borde vara densamma i hela landet så framkommer det vid jämförelser mellan kommunerna stora skillnader framförallt då det gäller kostnaderna för maten vid de s. k. "särskilda boendena" och vad som skall ingå i högkostnadsskyddet (maxtaxan).

Enligt uppgift börjar det nu komma domar från förvaltningsdomstolarna som begränsar kommunernas möjligheter att ta ut avgifter för maten vid särskilt boende i den omfattning som nu sker då större delen av matkostnaden egentligen är ersättning själva till-redningen av själva maten och därmed en hemtjänstkostnad som skall ingå i maxtaxan.

Inom Österåkers kommun finns 180 lägenheter inom särskilt boende och skulle en ändring av matkostnaden ske så bör kommunen ha en ekonomisk beredskap för detta och sker det en feldebitering så bör denna ändras så att de funktionshindrade eller deras anhöriga inte onödigtvis drabbas ekonomiskt.

Jag vill med hänvisning till ovanstående föreslå att KF tillsätter en partiöverskridande utredning tillsammans med företrädare för vård-och omsorgsnämnden med syfte att klargöra, vilka avgifter som Österåkers kommun tar ut för omvårdnad och mat vid bl.a. särskilt boende i kommunen och om dessa på något sätt avviker från lagstiftningen om maxtaxa.

Inga kommentarer: