onsdag, augusti 10, 2011

Mina bästa vänner


Nedan kan du läsa om historia om hunden

Ras Generellt
Exteriör Hunden finns i många olika raser, storlekar, färger och med varierande temperament.
Olika raser är genom sitt utseende och temperament lämpade för olika uppgifter.
Världens minsta ras heter Chihuahua. Det är Mexicos nationalhund och dess vikt får vara högst 4 kg, vissa exemplar väger knappt ett kg.
Den största rasen är Irländsk varghund som enligt legenderna var Irlands forntida kungars följeslagare och jakthund, den blir 90 cm i mankhöjd.
Historia Hunden hör till familjen Canidae och tamhunden kallas Canis familiaris.
För sextio miljoner år sedan levde Miaciderna vilka anses vara de tidigaste anfäderna till bl a hundarna.
Miaciderna gav upphov till ett antal olika hunddjur, varav de hundliknande hundarna var de som överlevde, detta skedde för ca 35 miljoner år sedan.
Därefter, för 20 miljoner år sedan, kom den mycket hundliknande Mesocyon och därefter, för 10-15 miljoner år sedan Tomarctus som hade hundens alla sociala instinkter.

Den första riktiga Canis uppenbarade sig för 5-7 miljoner år sedan.
För en miljon år sedan fanns en tidig varg som kallas Etruscus som kan vara anfadern till både vargen och tamhunden.
Tamhunden hästammar från vargen och domesticeringen skedde förmodligen på olika platser vid varierande tidpunkter. Säkra bevis på att hunden börjat domesticeras är 10-12 000 år gamla. Det finns även förvildade arter av tamhunden s k ferala djur, en av dessa är dingon.

Utbredning I Sverige finns cirka 700 000 hundar.
Vart femte hushåll har hund och dagligen kommer 2,5 miljoner människor i kontakt med hunden.
Antal registrerade raser och rasvarianter i Sverige är 270.
Antalet registrerade hundar inom de olika rasgrupperna är:

Grupp 1,    vall- boskaps- och herdehundar 8 056 st
Grupp 2,    schnauzer- pinscher, molosser- och sennenhundar 5 848 st
Grupp 3,    terrier 4 005 st
Grupp 4,    taxar 2 803 st
Grupp 5,    spetsar 5 176
Grupp 6,    drivande- och spårhundar 4 654 st
Grupp 7,    stående fågelhundar 1 740 st
Grupp 8,    apporterande hundar 8 870 st
Grupp 9,    sällskapshundar 6 031 st
Grupp 10,    vinthundar 1 030 st

Rasen som dominerar i Sverige är Schäfer med 3 751 exemplar.

Användning & Produktion Hunden används som hjälp inom många olika områden. Den används bl a som polishund, minhund, narkotikahund, service- och signalhund, ledarhund, räddningshund, jakthund, mögelhund, vallhund och draghund. Hunden används inom vården och man har hunden till utställning och tävling. De flesta har förmodligen sin Hund för sällskap.

Mina politiska visioner

 

           
Mina politiska visioner

Skydda allemansrätten och orörda stränder
Informations- och kommunikationsteknologin görs tillgänglig även för pensionärer
Möjlighet till kulturverksamhet i ett medborgarhus
Ta lagligt ansvar för äldre och funktionshindrade
Minimera mängden avloppsvatten till hav och insjöar
Återinföra den kommunala miljö- och folkhälso-Agenda 21 och starta även Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet
Bygga närservicelokaler för äldre och andra funktionshindrade
Begära statlig kompensation för maxtaxor och äldreförsörjningsstödet
Arbeta för en interaktiv lokal direktdemokrati
Beslutande folkomröstningar om allt utom anslagsfrågor
Mer makt till kommunfullmäktige och mindre till olika nämnder och styrelser
Ta ställning till övriga partiers förslag direkt, utan mellanhänder
Väcka debatt om det tynande politiska intresset och apatin Bättre omhändertagande av äldre med fler servicehem

Äldre men fortfarande relevanta värderingar?

Ännu har vi inte förverkligat den franska revolutionens ideal om
"Frihet, jämlikhet och broderskap"

(Kommentar från "Sångerna" 2002)
Medan den rikes barn blir feta
dör den fattiges barn av svält
Fast dom säger att vi är lika
så är det alltid dom som har rätt
Dom säger, att vi sitter i samma båt
både styrman och matros
Men hur jag än försöker och bär mig åt
så är det alltid jag som ror
så är det alltid jag som ror

Om friheten för den lame
är att få gå precis vart han vill
och om den stumme kan bli kejsare
om han bara säger till
ja, då är skomakarpojkens frihet
att få stanna vid sin läst
och det är frihet för den fattige
att kunna köpa vad som helst
att kunna köpa vad som helst

Dom säger att vi hör samman
att vi är bröder allihop
att vi skall lära oss att leva med varandra
Men när tiderna blir knappa
och man skall prova det som band
då är det slut på allt tal om broderskap
och man snor åt sig vad man kan

Medans den rikes barn blir feta...

Musiker/Sättningar:

"Vem skall man lita på?" / "Hoola Bandoola Band 1971 - 76" (CD) / " Ingenting förändras av sig själv:

Björn Afzelius: sång
Mikael Wiehe: el.gitarr, kör
Peter Clemmedson: el.gitarr
Povel Randen: trombon
Arne Franck: el.bas
Per-Ove "Muffe" Kellgren: trummor

Inspelad och mixad i MNW's studio i Vaxholm
av Anders larsson, hösten 1972

Hot eller möjlighet?

Kunskap ger kraft att ifrågasätta.
Starta nätverk och distansstudiecirklar på Internet!

STÄRK DEN IDEOLOGISKA KAMPEN OCH KAMPEN OM INFORMATIONEN.


Vi behöver bidra till en starkare motmakt mot internationella massmediamonopol och
kommersiella massmedias falska världsbild.

För att kunna förändra världen måste vi förstå hur den fungerar och göra den förståelig
för andra. Det är vår uppgift att tydliggöra vad som sker. Informera om vilka som har
makten, hur de använder den, vilka konsekvenserna blir, betydelsen av makt över
kapitalet, makt över produktionsmedlen, makt över massmedia. Nationellt coh
internationellt.

Vi måste återta initiativet i diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är
världen som vi försvarar, världen som inte går att förena med kapitalistisk utsugning och
begränsad valdagsdemokrati. Vi måste engagera oss i den sociala rörelsens utveckling
av deltagardemokrati och hävandet av att de mänskliga rättigheternas odelbarhet,
inbördes beroende och universella giltighet.

Ekonomisk och social utveckling är en förutsättning för att medborgerliga och politiska
rättigheter ska kunna förverkligas också för folkflertalet, inte bara för en bemedlad
elit. Jämlika rättigheter måste kombineras med jämlika möjligheter.

Att fördela resurserna och utrota fattigdomen är därför en ofrånkomlig del av kampen för
de mänskliga rättigheterna liksom att främja en demokratisk och jämlik världsordning.

På samma sätt utgör en folklig delaktighet, jämnlikhet och social rättvisa samt frånvaron
av diskkriminering väsentliga grundvalar för demokrati. Kvinnornas frigörelse är en
förutsättning för ekonomisk och social utveckling.

Kampen mot terrorism kan inte under några omständigheter berättiga inskränkningar i
eller kränkningar av de mänskliga rättigheter eller folkets rätt till befrielsekamp mot
ockupation och förtryck. Jag fördömer staters och bolags bruk av militärt, paramilitärt
och polisärt våld mot människors organiserade kamp för bättre levnadsvillkor. Mot det våldet har folket rätt till väpnat försvar och internationell solidaritet.

För att bli framgångsrik måste kampen mot terrorismen föras genom ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna, innefattande såväl medborgerliga fri -och rättigheter som de
ekonomiska och sociala rättigheterna och rätten till utveckling och nationellt självbestämmande.Jag fördömer terroriststämplingen av nationella och sociala befrielserörelser.

Den nationella självbestämmanderätten är en grundval för demokratin, men
demokratin måste också försvaras, återerövras och utvecklas i ett internationellt
sammanhang och i förhållandet mellan världens länder.