onsdag, augusti 10, 2011

Äldre men fortfarande relevanta värderingar?

Ännu har vi inte förverkligat den franska revolutionens ideal om
"Frihet, jämlikhet och broderskap"

(Kommentar från "Sångerna" 2002)
Medan den rikes barn blir feta
dör den fattiges barn av svält
Fast dom säger att vi är lika
så är det alltid dom som har rätt
Dom säger, att vi sitter i samma båt
både styrman och matros
Men hur jag än försöker och bär mig åt
så är det alltid jag som ror
så är det alltid jag som ror

Om friheten för den lame
är att få gå precis vart han vill
och om den stumme kan bli kejsare
om han bara säger till
ja, då är skomakarpojkens frihet
att få stanna vid sin läst
och det är frihet för den fattige
att kunna köpa vad som helst
att kunna köpa vad som helst

Dom säger att vi hör samman
att vi är bröder allihop
att vi skall lära oss att leva med varandra
Men när tiderna blir knappa
och man skall prova det som band
då är det slut på allt tal om broderskap
och man snor åt sig vad man kan

Medans den rikes barn blir feta...

Musiker/Sättningar:

"Vem skall man lita på?" / "Hoola Bandoola Band 1971 - 76" (CD) / " Ingenting förändras av sig själv:

Björn Afzelius: sång
Mikael Wiehe: el.gitarr, kör
Peter Clemmedson: el.gitarr
Povel Randen: trombon
Arne Franck: el.bas
Per-Ove "Muffe" Kellgren: trummor

Inspelad och mixad i MNW's studio i Vaxholm
av Anders larsson, hösten 1972

Hot eller möjlighet?

Kunskap ger kraft att ifrågasätta.
Starta nätverk och distansstudiecirklar på Internet!

STÄRK DEN IDEOLOGISKA KAMPEN OCH KAMPEN OM INFORMATIONEN.


Vi behöver bidra till en starkare motmakt mot internationella massmediamonopol och
kommersiella massmedias falska världsbild.

För att kunna förändra världen måste vi förstå hur den fungerar och göra den förståelig
för andra. Det är vår uppgift att tydliggöra vad som sker. Informera om vilka som har
makten, hur de använder den, vilka konsekvenserna blir, betydelsen av makt över
kapitalet, makt över produktionsmedlen, makt över massmedia. Nationellt coh
internationellt.

Vi måste återta initiativet i diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är
världen som vi försvarar, världen som inte går att förena med kapitalistisk utsugning och
begränsad valdagsdemokrati. Vi måste engagera oss i den sociala rörelsens utveckling
av deltagardemokrati och hävandet av att de mänskliga rättigheternas odelbarhet,
inbördes beroende och universella giltighet.

Ekonomisk och social utveckling är en förutsättning för att medborgerliga och politiska
rättigheter ska kunna förverkligas också för folkflertalet, inte bara för en bemedlad
elit. Jämlika rättigheter måste kombineras med jämlika möjligheter.

Att fördela resurserna och utrota fattigdomen är därför en ofrånkomlig del av kampen för
de mänskliga rättigheterna liksom att främja en demokratisk och jämlik världsordning.

På samma sätt utgör en folklig delaktighet, jämnlikhet och social rättvisa samt frånvaron
av diskkriminering väsentliga grundvalar för demokrati. Kvinnornas frigörelse är en
förutsättning för ekonomisk och social utveckling.

Kampen mot terrorism kan inte under några omständigheter berättiga inskränkningar i
eller kränkningar av de mänskliga rättigheter eller folkets rätt till befrielsekamp mot
ockupation och förtryck. Jag fördömer staters och bolags bruk av militärt, paramilitärt
och polisärt våld mot människors organiserade kamp för bättre levnadsvillkor. Mot det våldet har folket rätt till väpnat försvar och internationell solidaritet.

För att bli framgångsrik måste kampen mot terrorismen föras genom ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna, innefattande såväl medborgerliga fri -och rättigheter som de
ekonomiska och sociala rättigheterna och rätten till utveckling och nationellt självbestämmande.Jag fördömer terroriststämplingen av nationella och sociala befrielserörelser.

Den nationella självbestämmanderätten är en grundval för demokratin, men
demokratin måste också försvaras, återerövras och utvecklas i ett internationellt
sammanhang och i förhållandet mellan världens länder.
 

 

Inga kommentarer: