lördag, december 30, 2006

Nicke Nyfiken (sv. tal)

Ted arbetar på ett museum där besökarna sviker. För att rädda muséet får han i uppdrag att hämta hem en gigantisk apstaty. Han åker till Afrika men kommer inte hem med statyn utan en riktig liten apa som får namnet Nicke.

Med Björn Gedda, Andreas Nilsson, Hans Wahlgren, Johan Ulveson (röster)
Regi Matthew O'Callaghan

fredag, december 29, 2006

Bortspolad (sv.tal)

Societetsmusen Roddy lever som husdjur i en tjusig våning i Kensington. När han en dag får besök av kloakråttan Sid förändras hans liv då Sid lyckas spola ner Roddy i toaletten. Roddy hamnar i en kloakstad där han träffar Rita som lovar att ta hem honom men de stöter på motstånd på vägen.

Med Fredde Granberg, Nadja Weiss, Raymond Björling (röster)
Regi David Bowers & Sam Fell

Borat

Den kazakstanske TV-journalisten Borat åker till USA för att lära sig mer om landets kultur och rapportera till hemlandet. När han ser Pamela Anderson på TV blir han förälskad och resten av vistelsen blir en jakt på hans hjärtas dam.

Med Sacha Baron Cohen, Pamela Anderson
Regi Larry Charles

torsdag, december 28, 2006

tisdag, december 26, 2006

Chet Baker - Love For Sale (Live)

torsdag, december 21, 2006

Den svarta dahlian

Bucky och Lee är kolleger i Los Angeles poliskår och umgås även på fritiden tillsammans med Lees fru Kay. När en kvinna styckmördas leder utredningen dem in i en härva av lögner där alla visar sig vara andra än vad de utger sig för.

Med Aaron Eckhart, Scarlett Johansson, Hilary Swank
Regi Brian De Palma

söndag, december 17, 2006

Casino Royale

Den brittiske underrättelseagenten James Bond får uppdraget att besegra Le Chiffre, bankir för den internationella terrorismen, i ett parti poker med höga insatser. Filmen är baserad på skaparen Ian Flemings första Bond-roman.

Med Daniel Craig, Mads Mikkelsen, Eva Green
Regi Martin Campbell

Nio liv

Nio fristående episoder där kvinnor, var och en på sitt sätt är upptagna med att hantera komplicerade livssituationer. De har på olika sätt fastnat i relationer som både har med nuet och det förgångna att göra.

Med Kathy Baker, Amy Brenneman, Elpidia Carrillo, Glenn Close
Regi Rodrigo Garcías

torsdag, december 14, 2006

Österåkers kommunfullmäktige sammanträder

K U N G Ö R E L S E
Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 7/2006)
Plats BERGA TEATER - KULTURKNUTEN
Tid MÅNDAGEN DEN 18 DECEMBER 2006, KLOCKAN 18.00
(Förtäring finns att få från klockan 17.30)


Åkersberga den 7 november 2006
Lars Österlind Cecilia Bendtz
Ordförande Kanslichef

FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare
2 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
Bordlagda ärenden:


3 Svar på motion Utveckla och gör Österåkers kommunfullmäktige mer intressant
4 Svar på motion - Inför alkolås i de fordon som används vid kommunala transporter
5 Svar på motion - Inför kommunala grundfriskolor
6 Svar på motion - Återinför föreningsregistret på kommunens hemsida
7 Svar på motion - Överföring av Armadas intern-tv
8 Svar på motion - Arbetskläder inom förskolan

9 Förteckning över obesvarade motioner som inte är slutbehandlade per 2006-08-2810
Bordlagt val av åtta nämndemän i Attunda tingsrätt för mandatperioden från och med 1 april 2007 - 31 december 2010
11 Bordlagt val av en ersättare i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten för mandatperioden 2007-2010
12 Bordlagt val av en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige samt nominering av en revisor i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för mandatperioden 2007-2010

Ärenden från Kommunstyrelsen
13 Förslag till avfallsplan 2007-2010
(dokumentet Förslag till avfallsplan finns tillgängligt på kommunkansliet)
14 Förslag till föreskrifter om avfallshantering
15 Renhållningstaxa från 2007-01-01
16 Taxa för verksamhet inom livsmedels- och foderområdena
17 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddsområdet
18 Reviderad taxa för verksamhet inom Miljöbalkens område
19 Revidering av budget 2007 och plan 2008-2009

Övriga valärenden
20 Val av överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2007-2010
21 Val av kommunens revisorer för granskning av verksamheten
2007-2010
22 Val av förskolenämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
23 Val av utbildningsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
24 Val av kultur- och fritidsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande

25 Val av socialnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
26 Val av vård- och omsorgsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
27 Val av miljö- och hälsoskyddsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
28 Val av byggnadsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
29 Val av valnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
30 Val av produktionsstyrelse från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
31 Val av styrelseledamöter samt lekmannarevisor i de kommunala bolagen Åkers Kanal AB, Armada AB, Österåkers Stadsnät AB, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB, nominering av revisor och revisorssuppleant samt val av kommunens ombud vid bolagsstämmor
32 Nominering av en ledamot tillika ordförande och en suppleant till styrelsen för Brännbacken Återvinning AB
33 Val av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen (varav två för jordbruks- och skogsbruksfrågor och fyra för tätortsförhållanden) för perioden 2007-2010
34 Val av tre ombud och tre ersättare i förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för perioden 2007-2010
35 Val av en ledamot och en ersättare i Länsstyrelsens skärgårdsråd för perioden
2007-2010
36 Val av en suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för perioden 2007-2010
37 Val av ett ombud och en ersättare i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund för perioden 2007-2010
38 Val av ett ombud till Stockholms läns civilförsvarsförbund för perioden 2007-2010

39 Val av ett ombud till Stockholms länsförbund för krishantering (tidigare Stockholms läns försvarskommitté) för perioden 2007-2010
40 Val av en ledamot och en ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2007-2010
41 Val av tre representanter i Viltvårdsrådet för perioden 2007-2010
42 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelserna Alma Karlssons donationsfond, Ester och Nils Nilssons donationsfond, Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever, Österåkers skolors samfond, Österåkers kommuns sociala samfond samt Östra Ryds magasinfond för perioden 2007-2010
43 Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Wira Bruk för perioden 2007-2010
44 Val av en ledamot i stiftelsen Fornåker för perioden 2007-2010
45 Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola för perioden 2007-2010
46 Val av två ledamöter och två ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte för perioden 2007-2011
47 Befrielse av Annika Lööv, ledamot i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning

Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz
Handlingar kan erhållas på kommunkansliet, kontakta Monica Dely,
telefon 08/ 540 810 79

söndag, december 10, 2006

Eurostar AB i Åkersberga visar film på biografen Facklan.

Åkersberga filmstudioförening visar kvalitetsfilm

10-11/1 Italienaren
17-18/1 Brokeback Mountain
24-25/1 Sigrid & Isaac

7-8/2 Bloody Sunday
14-15/2 Citronträd och motorolja
21-22/2 Paradise Now

7-8/3 Fyra fula fiskar
14-15/3 Att återvända
21-22/3 Inte här för att bli älskad

4-5/4 Grbavica - läker tiden alla sår?
18-19/4 Look Both Ways

Åldersgräns 15 år. Ett medlemskort kostar 280:-

Varje film visas två gånger, onsdag och torsdagÖvrigt kommersiellt FILMPROGRAM 15/12 2006 - 6/2 2007
i Folkets Hus, Åkersberga C tel 540 677 80


Boka biljetter över Internet
www.eurostar.seI vuxens sällskap kan film från 11 år ses av barn 7-11 år och film från 7 år ses av yngre barn.

15-årsgränsen gäller dock alltid oavsett medföljande sällskap.

JULKLAPPSTIPS
FINNS I KASSAN
BIOCHECKAR


Välkommen till Facklan i Åkersberga

Datum Tid Titel
15 December 19:00 Casino Royale
17 December 15:00 Boog Och Elliott
17 December 19:00 Casino Royale
19 December 19:00 Casino Royale
26 December 15:00 Bortspolad
26 December 19:00 Borat
27 December 15:00 Bortspolad
27 December 19:00 Borat
28 December 15:00 Bortspolad
28 December 19:00 Borat
29 December 19:00 Deja Vu
30 December 15:00 Nicke Nyfiken
30 December 19:00 Deja Vu
1 Januari 19:00 Deja Vu
2 Januari 15:00 Nicke Nyfiken
2 Januari 19:00 Deja Vu
3 Januari 13:30 Vilddjuren
3 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
3 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
4 Januari 13:30 Vilddjuren
4 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
4 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
5 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
6 Januari 14:00 Lilla Spöket Laban
6 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
6 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
7 Januari 14:00 Lilla Spöket Laban
7 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
7 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
9 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
12 Januari 19:00 Wallander - Hemligheten
14 Januari 15:00 Bortspolad
14 Januari 19:00 Wallander - Hemligheten
16 Januari 19:00 De Andras Liv
19 Januari 19:00 Little Miss Sunshine
21 Januari 15:00 Happy Feet
21 Januari 19:00 The Holiday
23 Januari 19:00 The Holiday
26 Januari 19:00 Eragon
28 Januari 15:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
28 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
30 Januari 19:00 Farväl Falkenberg
2 Februari 19:00 Casino Royale
4 Februari 15:00 Desmond & Träskpatraskfällan
4 Februari 19:00 Babel
6 Februari 19:00 Efter Bröllopet

lördag, december 09, 2006

Åkersberga Filmstudioprogram

ÅKERSBERGA FILMSTUDIO
Våren 2007Välkommen till
biografen FACKLAN
onsdagar eller torsdagar
kl. 19.00

MEDLEMSKORT kostar 280:- (11 filmer) och säljs på biblioteket från 16/12 till 10/1 eller före varje visning.
Ditt medlemskort gäller för onsdag eller torsdag. Kortet är personligt och får inte överlåtas! Enstaka biljetter säljs inte!

ÅLDERSGRÄNS: 15 år

UPPLYSNINGAR:
Mats Sladö, tel 08-540 654 36
Eddie Vivenius, tel 08-540 239 08

Med reservation för ändringar.


10+11/1
ITALIENAREN
Ryssland 2005, Kravtjuk
98 min
Vanja bor på barnhem och ska adopteras av ett italienskt par. Men han vill veta varför hans mor lämnade bort honom och ger sig av för att hitta henne i gripande och aktuell skildring av dagens Ryssland.

17+18/1
BROKEBACK MOUNTAIN
USA 2005, Lee
135 min
En både storslagen och sorglig berättelse om två unga män som söker jobb på en ranch i Wyoming 1963 och hur deras komplicerade kärleksförhållande påverkar dem och deras omgivning under ett helt liv.

24+25/1
SIGRID & ISAAC
Sverige 2005, Wahlgren
72 min
Ömsint och fascinerande porträtt av konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald och deras kärleksfulla förhållande som senare förmörkades av samhällets konventioner, antisemitism och sjukdom.

7+8/2
BLOODY SUNDAY
Irland/Storbritannien 2002, Greengrass
90 min
Dramatisk, tät och upprörande film som ger en bild av vad som hände under medborgarrättsrörelsens marsch i Derry 30 januari 1972 och som urartade när brittisk militär öppnade eld mot demonstranterna.

14+15/2
CITRONTRÄD OCH MOTOROLJA
Nya Zeeland/USA 2005, Donaldson
127 min
Verklighetsbaserat, sympatiskt och underhållande när Burt Munro reser från Nya Zeeland till saltöknen i Utah där han med sin gamla motorcykel ska slå världsrekordet på 200 miles i timmen. Anthony Hopkins

21+22/2
PARADISE NOW
Palestina/Ned/Tys/Fra 2005, Abu-Assad
92 min
Svåra frågor tas upp i omskakande men nyanserad politisk film om två unga palestinier som får i uppdrag att utföra ett attentat. Men en av självmordsbombarna får samvetsbetänkligheter över att bli martyr.

7+8/3
FYRA FULA FISKAR
USA 1933, McCarey
68 min
Sanslöst tempo och klassiska crazyscener, helt enkelt satir när den är som bäst, i en av bröderna Marx? absolut mest anarkistiska filmer, där de respektlöst driver med maktfullkomlighet och militarism.

14+15/3
ATT ÅTERVÄNDA
Spanien 2006, Almodóvar
121 min
Spel på högsta nivå när två systrar och deras mamma, som tycks gå igen fastän hon är död, försöker reda ut sina relationer i mästerlig melodram som är en enda lång hyllning till kvinnan. Penélope Cruz

21+22/3
INTE HÄR FÖR ATT BLI ÄLSKAD

Frankrike 2006, Brizé
93 min
Ensam och ordkarg utmätningsman med gnatig pappa på hemmet, anmäler sig till tangokurs och inleder trevande förhållande med yngre kvinna på väg att gifta sig. Stillsamt rörande och njutbar kärlekshistoria.

4+5/4
GRBAVICA- LÄKER TIDEN ALLA SÅR?

Bosnien-Hercegovina 2006, Zbanic
90 min
Övertygande om ensamstående mamma med brådmogen dotter som försöker få livet att fungera efter det förödande kriget på Balkan. Men frågor kräver svar och runt dem finns minnen av hot och förödmjukelse.

18+19/4
LOOK BOTH WAYS

Australien 2005, Watt
101 min
En tågolycka och ett läkarbesked leder till oväntade möten där några människors liv kommer att påverkas för alltid. Känsloladdat och tänkvärt, där kärlek och försoning inger hopp i en värld av förtvivlan.

onsdag, december 06, 2006

Lemming

Alain och Bénédictine, ett ungt lyckligt par, har hans chef med fru på middag. Middagen slutar med att de senare ställer till med en scen. Senare söker hustrun upp dem och tar sitt liv i deras hus. Parets relation blir sedan allt underligare.

Med Andre Dussollier, Charlotte Gainsbourg, Laurent Lucas
Regi Dominik Moll

Wellkåmm to Verona

Den demente regissören Valter och den pensionerade skådespelerskan Virginia sitter båda på ålderdomshemmet Verona. För att vinna hennes kärlek sätter Valter upp Romeo och Julia, med de övriga åldringarna i rollerna.

Med Jan Malmsjö, Ghita Nørby
Regi Suzanne Osten

Förortsungar

Amira och hennes morfar är utvisningshotade och gömmer sig hos Johan, en hårdrockande diskplockare i förorten. När morfar dör får Johan uppdraget av socialtjänsten att ta hand om Amira. När polisen hittar stöldgods i Johans källarförråd blir Amira skickad till en flyktingförläggning.

Med Gustaf Skarsgård, Beylula Kidane Adgoy, Embla Hjulström, Jennifer Brown
Regi Ylva Gustavsson & Catti Edfeldt

söndag, december 03, 2006

När mörkret faller

Tre separata historier om invandrarflickor som utsätts för dödshot av sin familj, en firad svensk journalist misshandlas av sin make och vittnen i ett skottdrama hotas till tystnad.

Med Lia Boysen, Reuben Sallmander, Per Graffman
Regi Anders Nilsson

söndag, november 26, 2006

Djävulen bär Prada

Den aspirerande journalisten Andy får arbete som assistent till den extremt krävande chefen för en mycket inflytelserik modetidskrift. Hon får arbeta dygnet runt och tvingas slutligen fråga sig om den karriär hon valt verkligen är vad hon vill.

Med Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci
Regi David Frankel

lördag, november 25, 2006

Den enskilde medborgaren

Stig Roxby är direktör på bolaget Oden. Han tjänar hundra gånger mer än en lärare. Tillsammans med fyra kollegor lyfter han bort bonustaket. Efter en del förvecklingar tvingas Stig Roxby inse sanningen, han har allt utom det nödvändigaste.

Med Örjan Ramberg, Galenskaparna/After shave, Krister Henriksson
Regi Claes Eriksson

Sisters in Law

Domaren Beatrice Ntuba och åklagaren Vera Ngassa verkar båda i Kumba Town i Kamerun för att skipa rättvisa när kvinnor och barn misshandlas, våldtas och behandlas illa av män och släktingar.

Regi Kim Longinotto & Florence Ayisi

Exit

Pontus är en framgångsrik affärsman när hans kollega mördas. Han grips för mordet med bindande bevis. Den psykotiske kollega som ligger bakom hotar döda Pontus familj och han flyr från polisen för att själv ge sig efter mördaren.

Med Mads Mikkelsen, Samuel Fröler, Alexander Skarsgård,
Regi Peter Lindmark

fredag, november 24, 2006

Österåkers Kommunfullmäktige

K U N G Ö R E L S E
Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 6/2006)
Plats BERGA TEATER KULTURKNUTEN
Tid MÅNDAGEN DEN 27 NOVEMBER 2006, KLOCKAN 18.30.
Åkersberga den 15 november 2006.
Lars Österlind Markus Sandblom
Ordförande Kommunsekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare
2 Försäljning av del av fastigheten Tuna 4:139
3 Köp av byggnad utmed Margaretelundsvägen
4 Hantering av ärenden enligt färdtjänstlagen
5 Ansökan från Armada Fastighets AB om kommunal borgen
6 Ansökan från Armada Fastighets AB om kommunal borgen
7 Ansökan från för Österåkers Stadsnät AB om kommunal borgen
8 Förslag till skattesats för 2007
9 Revidering av drift- och investeringsbudget 2006
10 Delårsbokslut per 2006-06-30 för Österåkers kommun och
dess bolag
11 Kommunalförbundet för Edsvikens Vårdgymnasium Årsredovisning 2005 och likvidering av förbundet
12 Revisorernas delårsrapport för år 2006
13 Revidering av riktlinjer för förskole- och fritidsverksamheten
bedriven i Österåkers kommun
14 Reviderat arkivreglemente för Österåkers kommun
15 Reviderad förbundsordning för Södra Roslagens
Brandförsvarsförbund
16 Bredbandsutbyggnad, projekt norra Österåker
17 Sammanträdestider för kommunfullmäktige samt kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden för år 2007
18 Nämndorganisation mandatperioden 2007-2010
19 Beslut angående kommunstyrelsens arbetsutskott
20 Val av 10 nämndemän i Södra Roslags tingsrätt för mandatperioden 2007-
2010, 1 januari t.o.m. 31 mars 2007 och vidare i Attunda tingsrätt 1 april 2007 t.o.m. 31 december 2010 samt ytterligare 8 nämndemän i Attunda tingsrätt fr.o.m 1 april 2007 ? 31 december 2010
21 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten för mandatperioden 2007-2010
22 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i förbundsfullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund samt nominering av en revisor och en ersättare i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund mandatperioden 2007-2010
23 Nominering av en ledamot i valberedningen för Södra Roslagens Brand-
försvarsförbund 2007-2010
24 Österåkers kommuns medverkan i val av ombud till Svenska Kommun- förbundets kongress 2007-2010
25 Förordnande av begravningsombud perioden 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31
26 Svar på motion - Inför alkolås i de fordon som används vid
kommunala transporter

27 Svar på motion Inför kommunala grundfriskolor
28 Svar på motion Återinför föreningsregistret på kommunens
hemsida

29 Svar på motion Överföring av Armadas intern-tv
30 Svar på motion Arbetskläder inom förskolan
31 Förteckning över obesvarade motioner som inte är slutbehandlade
per 2006-08-28

32 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
Delgivning Valtekniskt samarbete
Kommunfullmäktiges sammanträdestider resten av år 2006:
- Måndagen den 18 december, klockan 18.30

Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz

Ledamöter och ersättare som saknar handlingar kan kontakta
Monica Dely, telefon 540 810 79

måndag, november 20, 2006

Stoppa import av hundskinn!

EU vill stoppa import av hundskinn
Pälsbrämade kläder och mjuka leksaker gjorda med hund- eller kattskinn ska bort från marknaden i Europa, föreslår EU-kommissionen.

Kommissionen vill ha ett totalförbud för import av skinn från hundar och katter till EU, liksom av import och försäljning av produkter gjorda med skinn från Karos och Missans släktingar.

Hund- och kattskinn utifrån säljs i Europa; det finns bevis för det enligt kommissionen. Men skinnen eller produkterna där de ingår säljs nästan aldrig under rätt beteckning skinnet sägs komma från andra djur.

Den absoluta merparten kommer från Kina, där katter och hundar föds upp på djurfarmer för skinnens skull.

lördag, november 18, 2006

Vaccinera dig INTE mot influensa om DU inte är helt frisk

Det misstaget gjorde jag i tisdags i förra veckan och mår sedan dess jättedåligt. Kanske p.g.a. att jag har en kronisk sjukdom och kanske även starkt nedsatt immunförsvar på grund av underfunktion av min sköldkörtel.

Ljus i skymningen

Koistinen är en mycket ensam nattvakt. Han träffar en kvinna som stjäl hans nycklar för ett inbrott. Tjuvarna planterar stöldgods hos den oskyldige Koistinen som döms till fängelse. Efter avtjänat straff blir återanpassningen svår.

Med Janne Hyytiäinen, Maria Heiskanen, Maria Järvenhelmi
Regi Aki Kaurismäki

Monster House

Tre tonåringar, D.J, Chowder och Jenny upptäcker att deras grannhus egentligen är ett livs levande och fruktansvärt monster, men ingen tror dem. De utsätts för många och svåra strapatser innan lugnet är återställt.

Med Mitchel Musso, Sam Lerner, Spencer Locke (röster)
Regi Gil Kenan

onsdag, november 15, 2006

Barnet

Jimmy och Sonja är två ungdomar i samhällets utkant som får ett barn tillsammans. Utan Sonjas vetskap försöker Jimmy adoptera bort pojken mot ekonomisk ersättning. När Sonja får veta detta blir hon förtvivlad och avvisar Jimmy som utan framgång försöker försörja sig genom att begå brott.

Med Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard, Fabrizio Rongione
Regi Jean-Pierre & Luc Dardenne

Here is the Plan

For fast and effective action on climate change By George Monbiot. Published in the Guardian 31st October 2006It is a testament to the power of money that Nicholas Stern?s report should have swung the argument for drastic action, even before anyone has finished reading it. He appears to have demonstrated what many of us suspected: that it would cost much less to prevent runaway climate change than to seek to live with it. Useful as this finding is, I hope it doesn?t mean that the debate will now concentrate on money. The principal costs of climate change will be measured in lives, not pounds. As Stern reminded us yesterday, there would be a moral imperative to seek to prevent mass death even if the economic case did not stack up.

måndag, november 13, 2006

Säg att du älskar mig

15-åriga Fatou och hennes vänner lever ett sexuellt utsvävande liv. De lägger ut bilder på sig själva på nätet och dejtar okända män. Fatou blir utsatt för en våldtäkt av två män . Hon förnekar detta både för sig själv och andra och vill leva som om ingenting har hänt.

Med Paulina Michael, Diza Franzén, Stephane Mounkassa, Haddy Jallow
Regi Daniel Fridell

Vilddjuren

På New York Zoo berättar lejonpappan Samson historier om vildmarken för sin son Ruben. Ruben känner sig otillräcklig och hamnar på en transport till den riktiga vildmarken. Hans far och vänner ger sig iväg efter honom.

Med Leif Andrée, Fredde Granberg, David Bathra, Fred Johansson
Regi Steve ?Spaz? Williams

fredag, november 10, 2006

Vänsterpartiet i Österåker i valsamverkan med miljöpartiet och roslagspartiet

Vänsterpartiet Österåker har ingått en teknisk valsamverkan med miljöpartiet och roslagspartiet. Det är inget politiskt samarbete, utan avsikten är enbart att de ingående partierna ska kunna få representation i nämnder och andra politiskt tillsatta poster i Österåkers kommun i proportion till deras väljarandelar.

? Vi är nöjda med uppgörelsen då vi kommer att kunna ha mer insyn i beslutsprocessen och vår förhoppning är att kunna påverka politiken, säger Bo Edlén, gruppledare i vänsterpartiet.

? Vi vill också betona att vänsterpartiets företrädare i nämnder och kommunstyrelsen representerar och har ansvar för vänsterpartiet och dess väljare.

för mer information

Bo Edlén, gruppledare för vänsterpartiet i Österåker 070 6267250 bo.edlen@vansterpartiet.se

Francisco Contreras, ordförande i vänsterpartiet i Österåker 070 795 38 42 francisco@contreras.se

Snabba fakta om hundar!

Visste du detta om hundar?

? Drevern erkändes som svensk hundras år 1952.
? Hundens skelett består av cirka 300 ben.
? German pointer är det engelska namnet för vorsteh.
? Hunden har mellan 100 miljoner och 300 miljoner luktsinnesceller.
? Viltspårprov är 600 meter långa.
? Hundens kromosomantal är 78.
? En vuxen hund ska ha 42 tänder.
? Hundens kroppstemperatur normalt är cirka 38,5 grader.
? Hunden har en doftkörtel på svansen.
? Plotthound är en amerikansk drivande hund, liksom coonhound.
? Spinone är en italiensk fågelhundras.
? Det finns en irländsk röd och vit setterras.
? Taxen finns i nio varianter.
? Hygenstövare är en norsk hundras.
? Hundens morrhår är känselspröt.
? PRA är en ögonsjukdom som gör hunden blind.
? Tollare heter egentligen nova scotia duck tolling retriever.
? Hunden har normalt 18 tår.
? Svanskupering förbjöds i Sverige 1989.
? Det är koppeltvång i markerna mellan 1 mars och 20 augusti.
? Agility är engelska och betyder vighet.
? En tik går dräktig i 9 veckor (63 dygn).
? En valp ska vara minst 8 veckor innan den lämnar uppfödaren.
? Hunden hässjar (flämtar) i stället för att svettas.
? Hörseln är hundens näst känsligaste sinne, efter luktsinnet.
? Det finns runt 300 hundraser i Sverige.
? Raserna är i Sverige indelade i tio grupper utifrån typ och användning.
? Det finns närmare en miljon hundar i landet.
? Schäfern är sedan många år tillbaka den hund som har flest registreringar varje år.
? Taxen är den vanligast förekommande hunden i landet.

tisdag, november 07, 2006

Ingela Gardner- Sundströms regeringsförklaring

Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet - samt Österåkerspartiet perioden 2007 t.o.m. 2010.


Partierna enligt ovan har beslutat att gemensamt ta ett fortsatt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun.

Vision

Vi har fått mandat av våra kommuninvånare att ta ansvar för Österåker. Detta ansvar ska vi använda till att utveckla vår kommun till en kommun där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos politikerna. I de vardagsnära besluten om till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg ska makten utgå från dem som närmast berörs av dessa tjänster. Österåker ska vara en valfrihetskommun präglad av mångfald. Olika former av frivillig verksamhet hos enskilda och organisationer ska tas tillvara.
Österåker ska fortsätta att utvecklas till en kommun där närheten till hav och skärgård tydliggörs. Åkersbergas centrala delar ska tillvarata den fördel som finns av Åkers kanal. En utbyggnad av en ny stadsdel längs kanalen ska påbörjas.
Österåker ska få fler arbetsplatser, förbättrade kommunikationer, god service, sunda finanser, en effektiv kommunal organisation, ett starkt demokratiskt inflytande för medborgarna samt stor valfrihet för individen. All utbildning ska kännetecknas av hög kvalitet. Det ska vara lätt att vara företagare i Österåker och kommunen ska upplevas som en trygg kommun.
Förtroendevalda och anställda i Österåker ska gemensamt verka för invånarnas bästa genom en professionell hantering och ett gott bemötande. Österåkers kommun ska vara en bra arbetsgivare för de anställda.

Skola

Österåker ska vara en attraktiv skolkommun dit elever, lärare, skolledare och övrig skolpersonal söker sig. Mångfald eftersträvas och vi ska arbeta för att fler friskolor etablerar sig. Skolpengen ska utformas så att alternativa och kommunala skolor finansieras på likvärdigt sätt.
Grundskolans viktigaste uppgift är att utbilda och utveckla eleverna samt att stimulera nyfikenheten.
I skolan måste därför ordning och reda råda. God ordning är en förutsättning för en bra och lärande arbetsmiljö och det ska självklart vara nolltolerans mot all form av mobbing.
Vårt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha sådana kunskaper att de uppnår minst nivån godkänd i alla ämnen och vårt delmål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha minst godkänt i kärnämnena. Tillsammans med skolans personal ska vi analysera vilka mått och steg som behöver vidtas för att nå dessa mål.
Betyg ska införas från årskurs 6 och vårt mål är att även införa betygsliknande omdömen tidigare.
Utbildningen på gymnasienivå ska hålla hög kvalitet. Gymnasieutbildningen i Österåker ska tillhöra de ledande i landet. De studieförberedande utbildningarna vid Röllingby kommer under mandatperioden att flytta in i nya lokaler.
Det är viktigt att den gymnasiala yrkesutbildningens kunskap leder till arbete. Vi vill därför öka satsningarna på praktiska yrkesutbildningar bland annat i form av moderna lärlingsutbildningar.

Ekonomi och skatt

Sunda finanser är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet till gagn för kommuninvånarna.Kommunalskatten är den största enskilda utgiften för låg och medelinkomsttagare. Det är därför viktigt att denna kan hållas så låg som möjlig. Kommunens ökade intäkter ska dels användas till att höja kvaliteten inom viktiga områden som förskola, skola och äldreomsorg, dels komma Österåkers invånare till del genom att skattesatsen sänks. Vår målsättning är att skattesatsen under mandatperioden ska sänkas med 50 öre. Medel ska avsättas för de prioriterade verksamheterna och för att klara de uppställda kvalitetsmålen.
Samtidigt måste automatiska kostnadsökningar begränsas genom fortsatt utveckling och effektivisering av arbetsformer och organisation samt genom samutnyttjande av resurser av olika slag med andra kommuner i vår närhet. Vi vill därför pröva olika former av samverkan inom flera områden för att därigenom öka kvalitén på tjänster till invånarna samtidigt som kostnaderna minskar.
Det kommunala utgiftstak, som infördes under föregående mandatperiod, behålls. Taket ska vara de normala kommunala intäkterna respektive år, minus 2 % som avsätts som en reserv. Genom fortsatt god hushållning med resurserna ska kommunens långfristiga låneskuld minskas.

Samhällsplanering

Österåker är en kommun i stark utveckling. Vi ska fortsätta att utveckla Österåker till en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. En ny modern översiktsplan och en fördjupad översiktsplan för området Täljö ? Gottsunda ? Näs och Kanalstaden ger möjlighet till en långsiktig utveckling av en helt ny centrumnära stadsdel längs båda sidorna av Åkers kanal. Under mandatperioden fullföljs också detaljplanearbetet för Svinninge.
Mer mark ska förberedas för bostäder. Vi vill ha en mångfald av bostäder. Mångfalden avser storlek, geografisk belägenhet och upplåtelseform. Byggandet av mindre lägenheter bör eftersträvas. Hyresgästernas intresse för att ombilda sina lägenheter inom det kommunala bostadsbeståndet till bostadsrätter ska undersökas. Möjligheten att förenkla bygglovsreglerna ytterligare ska prövas.
Vår skärgård erbjuder en enastående miljö och det är därför viktigt att den skyddas mot förstörelse. Både för turisternas och de bofastas skull måste stränderna skyddas och bevaras för framtiden. Utvecklingen i skärgården måste ske försiktigt och drivas i harmoni med den unika miljön och tillsammans med de bofasta.
När det gäller utbyggnaden av kommunen ska invånarnas möjlighet att vara delaktiga tas till vara. Varsamhet vid utbyggnad och omvandling ska vara en ledstjärna.

Kommunikationer

Kommunikationerna är av central betydelse för ett väl fungerande Österåker. En förutsättning för att Österåker ska kunna fortsätta att skapa nya attraktiva bostadsmiljöer är att vägnätet byggs ut och kollektivtrafiken förbättras.
Väg 276 genom Åkersberga måste byggas till på sådant sätt att dagens bilköer avsevärt minskas. Vägverket har ansvar för att så sker. Vägverket har också ansvaret för att bygga ut Svinningevägen.
Roslagsbanan måste snarast byggas ut med dubbelspår. Fler och tätare turer i busstrafiken måste tillkomma, även nattetid, samtidigt som linjenätet utvidgas. En särskild servicelinje för att förbättra tillgängligheten vid boenden för äldre och funktionshindrade bör snarast inrättas. Fungerande kommunikationer både inom skärgården och till och från centralorten är också av väsentlig betydelse. Landstinget har det samlade ansvaret för att kollektivtrafiken byggs ut.
Österåkers olika delar ska bindas samman på ett bättre sätt än i dag. Det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

Företagande

Företagande och entreprenörsanda är ytterst väsentliga för att en kommun ska upplevas positivt. Företagen ger arbetstillfällen och kan svara för ett positivt tillskott bl.a. inom servicesektorn. Genom att stimulera avknoppning av kommunal verksamhet ges ett ytterligare tillskott till detta. Det ska bli lättare att etablera nya företag i kommunen. Genom en etablering av nya företag minskar också utpendlingen från kommunen.
Österåker ska vara en av de främsta kommunerna i service- och skattehänseende år 2010 och kommunen ska vara bland de 10 främsta kommunerna för företag att verka i.
Kommunen ska aktivt verka för goda villkor för befintliga företag, och i nära samarbete med företagarna verka för nyetableringar även i skärgård och glesbygd
Ett tillväxtprogram för Österåker ska utarbetas under mandatperioden. Mark för nya arbetsplatsområden ska planläggas.

Barnomsorg

Föräldrar vet vad som är bäst för deras egna barn. Därför ska barnomsorgen erbjuda valfrihet och mångfald All barnomsorg ska ges rimliga förutsättningar att utvecklas med hög kvalitet. Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas. Frågan om vårdnadsbidrag prövas när förutsättningarna från regeringen klarlagts. Vi ska arbeta för att fler alternativa förskolor etableras i kommunen.

Omsorg

Kommunens äldreomsorg ska utgå från den så kallade kvarboendeprincipen vilket innebär att äldre personer ska få god vård och omsorg utifrån sina individuella behov
Valfriheten inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska vidareutvecklas. Frågan om ett nytt mellanboende utreds. Frågan om en boendegaranti prövas när förutsättningarna för detta klarlagts av regeringen.
Den som får hemtjänst ska ha ett avgörande inflytande på vad som ska utföras inom den beviljade tiden. Hemtjänst utan särskilt biståndsbeslut ska erbjudas alla kommuninvånare som fyllt 80 år med upp till fyra timmar per månad.
Särskilda insatser ska göras för att stödja dem som vårdar sina anhöriga. Anhöriga till funktionshindrade ska erbjudas avlastning för att koppla av eller för att genomföra aktiviteter som den anhörige inte deltar i, samt ge förutsättningar för föräldrar att kunna ägna sig åt den funktionshindrades syskon. Samarbetet med de anhöriga ska utvecklas.

Miljö

Östersjön är ett innanhav med många problem och Österåkers närhet till skärgården förpliktigar.
Vi måste ta vårt ansvar för att havet ska bli renare och naturen skyddas. Bättre havsmiljö innebär stora fördelar för Österåker och andra skärgårdskommuner. Österåkers viktigaste bidrag till en bättre havsmiljö är den utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som ska genomföras i förnyelseområdena.De obebyggda öarna och stränderna i kommunen ska skyddas och bevaras till förmån för kommande generationer
Upprustningen av den yttre miljön ska fortsätta med intensifierad kraft. Det ska synas att man kommer till en välskött och vacker kommun när man kommer till Österåker. Snabba åtgärder ska vidtas mot klotter och annan skadegörelse. Städningen av de allmänna utrymmena ska förbättras och industriområdena rensas upp från skräp.

Kultur och fritid

Barn och ungdom måste få en stimulerande och trygg uppväxt. Ett rikt kulturliv och en bra fritidsverksamhet är av avgörande betydelse för ungdomars trivsel och trygghet. Därför är det viktigt att det finns platser där barn och ungdomar kan samlas och aktiviteter de vill delta i. Föreningsliv och andra ideella verksamheter har en avgörande betydelse för ungdomars fritid. Kommunens uppgift bör vara att stödja dessa organisationers arbete.
De ideella föreningarna ska stimuleras att ta över drift av anläggningar och annan verksamhet.
Idrottsverksamheten vid Röllingby ska utvecklas. Planarbetet har redan inletts och utveckling av ett nytt sportcentrum ska påbörjas snarast under mandatperioden. Arbetet sker i nära samverkan med föreningslivet.
Fritidsgårdarna har en viktig funktion att fylla framför allt för yngre ungdomar som av olika skäl inte deltar i annan föreningsverksamhet. Fritidsgårdarnas samarbete med fältassistenter och fritidsfältare ska förstärkas.

Trygghet

Det ska vara tryggt att bo i Österåker. Nolltolerans ska gälla mot brott och skadegörelse. Kommunen ska vara starkt pådrivande när det gäller frågan om att såväl öka antalet poliser i Roslagen som antalet närpoliser i olika områden. Även samarbetet med lokala vaktbolag ska utvecklas liksom samarbetet inom länet avseende behandling av ungdomar med problem. Grannsamverkan och andra frivilliga alternativt stimuleras och stöds.

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Österåkerspartiet

onsdag, november 01, 2006

Att återvända

Systrarna Reimunda och Sole har det svårt. Den förra har ett lik att göra sig av med då hennes dotter dödat styvfadern i självförsvar vid ett våldtäktsförsök och den senare hemsöks av sin döda mor. Händelserna visar sig hänga samman.

Med Penélope Cruz, Carmen Maura
Regi Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvars nya är lika lätt att älska som ?Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott? och lika gripande som ?Allt om min mamma?. Den börjar med en fantastisk scen när äldre kvinnor putsar gravstenar efter sina män, och fortsätter röra sig i ett kargt landskap mellan liv och död.
Det går rykten i byn om att en död kvinna, Irene, går igen. ?Att återvända? är en berättelse om att hitta sanningen i det förflutna, mellan det som hände då och det som sker nu. Mellan storstaden Madrid och byn på landet i La Mancha där huvudpersonerna i filmen har sitt ursprung.
Här finns en blodig kniv och ett lik som ska gömmas i några spännande sekvenser. Men ?Att återvända? är ingen thriller, utan blandar skratt och pinsamheter med dramat och det övernaturliga.
I en scen syns Viscontis ?Den vackraste? från 1951, med Anna Magnani som en mamma som vill offra allt för sin dotters framgång.
I ?Att återvända? gör Penelope Cruz sin hittills bästa roll som Raimunda, dotter till den spökande Irene. En moderlig kvinna som lagar mat och löser alla problem. Om mödrar och döttrar, om starka kvinnor som tar tag i livet. Männen bedrar och förstör.
Det är en sensuell film, men det handlar inte om sex. Kärleken i den här berättelsen är den mellan föräldrar och barn, släktingar och vänner som tar hand om varandra.
Det doftar om filmens bilder och den har ett underbart sångnummer när Raimunda trollbinder ett filmteam som firar en avslutad inspelning. Almodóvar hinner också med ännu en örfil åt spansk tv.
Han är sig lik, men bara på det viset att han är en originell filmskapare som tar med oss på ännu en fascinerande resa.

måndag, oktober 30, 2006

Babel

Tre historier vävs samman över tre olika världsdelar. Två turister i Marocko, en mexikansk kvinna och en japansk flicka upplever situationer som alla har en anknytning till varandra.

Med Cate Blanchett, Gael García Bernal, James Melody, Brad Pitt
Regi Alejandro González Iñárritu


Mexikanske regissören Iñárritu har hyllats för sina tidigare filmer Älskade hundar och 21 gram. Nu är han tillbaka med regiprisvinnaren i Cannes Babel, som avlutar denna fristående trilogi. Det är en stark film som väver ihop fyra olika tragedier på tre kontinenter.

Filmens titel syftar på Babels torn och språkförbistringen i Första Mosebok, kapitel 11. Försöket att bygga ett torn till himlen för att göra människornas namn känt bestraffades av Gud med att människor inte kunde förstå varandra. Runt om i världen fick människor olika språk. Övermodet skulle bestraffas.

Tornet byggdes enligt Bibeln i Babylon (dvs nuvarande Irak). Ordet babbel kommer förresten ifrån hebreiskans Bã bhel ("Babylon") och bã lãl ("att förvilla"). Tornet finns dock inte, det enda bestående är språkförbistringen.

Ovanligt nedtonat och skickligt spelar Brad Pitt och Cate Blanchett det gifta paret i Marocko. I samma land bor två unga muslimska bröder ute i öknen. I den tredje delen som utspelar sig i USA får vi följa en mexikansk barnpassare i en rik familj. Fjärde delen berättar om en ung japansk tjej som är dövstum.

Babel är en skickligt sammanvävd berättelse om människors oförmåga att förstå sina närmaste. Det är inte så mycket en distans mellan länder utan mellan människor som Iñárritu vill få fram. Som i delen med den japanska tjejen som är dövstum och känner sig missförstådd. ?Varför ser de på oss som monster??, frågar hon sig.

Tragedierna som sakta kommer fram till ytan på olika sätt griper tag i en och får en stark effekt i kombination med de andra berättelserna. Varför förstår vi varandra så dåligt? Anstränger vi oss inte tillräckligt? Vill vi inte förstå?

Man kan tolka in politiska frågor kring Irakkriget givetvis i den här filmens tema, men det är bara en av många intressanta frågeställningar som väcks under resans gång. Mexikanska flyktingars situation är en annan.

Babel är definitivt en av årets mest sevärda filmer.

fredag, oktober 27, 2006

Österåkers kommun

K U N G Ö R E L S E


Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 5/2006)

Plats BERGA TEATER ? KULTURKNUTEN

Tid MÅNDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2006, KLOCKAN 18.30.
Åkersberga den 25 oktober 2006.Ingela Gardner Sundström Markus Sandblom
ålderspresident sekreterare

I samband med sammanträdet avtackas avgående ledamöter och ersättare.

Fotografering av alla fullmäktigeledamöter kommer att ske sammanträdesdagen med början klockan 18.30 och vidare under kvällen.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare

2 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
i kommunfullmäktige mandatperioden 2006-11-01-2010-10-31

3 Val av kommunfullmäktiges valberedning, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden 2006-11-01-2010-10-31

4 Val av kommunstyrelse, ordförande, vice ordförande och kommunalråd
för mandatperioden 2006-11-01 intill nästa nyvalda kommunfullmäktiges
första sammanträde

5 Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2006-11-01 ? 2010-10-31

Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågorInformation till nyvalda

Kommunfullmäktiges sammanträdestider resten av år 2006:

- Måndagen den 27 november, klockan 18.30

- Måndagen den 18 december, klockan 18.30


Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz

Handlingar finns tillgängliga på Information Österåker


Ledamöter och ersättare som saknar handlingar kan kontakta
Monica Dely, telefon 540 810 79

torsdag, oktober 26, 2006

Bojkotta Israel!

RIV MUREN I PALESTINA

TID: Lördag 11 november klockan 13.00.
Plats: Medborgarplatsen, Stockholm

TALARE:
Per Garthon ordförande Palestinagrupperna i Sverige. Sven Wollter, med fler.

Arrangörer:
Palestinska föreningen i Stockholm. Palestinagrupperna. ISM stockholm. Nätverket bojkotta israel. Seko klubb 119. ssu Stockholm. Vänsterpartiet stockholm. Ung vänster storstockholm. Kommunistiska partiet. RKU. Socialistiska partiet. Ungsocialisterna.BAKGRUND
Israels illegala mur skär genom palestinska byar och städer. Syftet med muren är fortsatt israelisk expansion samt ett omöjliggörande av en livskraftig palestinsk stat. För att bygga muren demoleras hus, förstörs åkermark och olivträd skövlas. Muren isolerar byar och hindrar människor att komma sjukhuset, skolan eller arbetet.

Sociala band mellan släkt och vänner klipps av. Grindarna i muren är på vissa platser bara öppna 20 minuter på morgonen och 20 minuter på kvällen.

Vid övrig tid är det stopp även för den som måste till sjukhus. Barnen väntar i flera timmar för att vara säkra på att komma till skolan i tid.

Muren berövar palestinierna de sista resterna av säkerhet, trygghet och frihet. Tillsammans med hundratals israeliska militärposteringar inne på palestinsk mark skapar muren en omänsklig tillvaro.

Fred och demokrati är oförenligt med ockupation och rasism. Precis som Sydafrika under apartheidregimen behöver Israel utsättas för bojkott och sanktioner.

tisdag, oktober 24, 2006

Eurostar AB visar film på biografen Facklan i Åkersberga.

24 Oktober 19:00 Sök
25 Oktober 13:00 Sigrid Och Isaac

25+26 Oktober VIKARIEN Sverige 2006, Blanck/Palmgren 85 min
Dokumentär om ung idealistisk lärare som har problem med sin klass och ber sin pensionerade magister som har hårda nypor om hjälp. Både skratt och tårar ryms i nödvändigt debattinlägg utan skygglappar.

29 Oktober 15:00 Bilar
29 Oktober 19:00 Offside
31 Oktober 19:00 Talladega Nights
3 November 19:00 Att Återvända
5 November 15:00 På Andra Sidan Häcken
5 November 19:00 Att Återvända
7 November 19:00 Snakes On A Plane

8+9 November GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK USA 2005, Clooney 94 min
Stramt berättad, visuellt stilsäker skildring om reportern Edward R Murrow och hur han vågade utmana och avslöja senator McCarthys metoder i jakten på vänsterfolk i början av 1950-talet. David Strathairn

10 November 19:00 Vilddjuren
12 November 13:00 Vilddjuren
12 November 15:00 Vilddjuren
12 November 19:00 Vilddjuren
14 November 19:00 Säg Att Du Älskar Mig

15+16 November BARNET Belgien/Frankrike 2004, Dardenne 95 min
Realistiskt knivskarp och övertygande historia. Ung naiv småtjuv blir pappa men vägrar ta sitt ansvar. Utan flickvännens vetskap säljer han barnet, men ångrar sig. Jérémie Renier, Déborah Francois

17 November 19:00 Monster House
19 November 15:00 Monster House
19 November 19:00 Ljus I Skymningen
21 November 19:00 Exit

22+23 November SISTERS IN LAW Kamerun/Storbritannien 2005, Longinotto/ Ayisi 106 min
Omskakande men hoppingivande dokumentär om två stenhårda kvinnliga jurister och deras envisa kamp mot våld, barnmisshandel och kvinnoförtryck och för ett civiliserat samhälle i staden Kumba, Kamerun

24 November 19:00 Den Enskilde Medborgaren
26 November 13:00 Nicke Nyfiken
26 November 15:00 Myrmobbaren
26 November 19:00 Djävulen Bär Prada
28 November 19:00 7 Miljonärer
1 December 19:00 När Mörkret Faller
3 December 15:00 Gustaf 2
3 December 19:00 Förortsungar
5 December 19:00 Förortsungar

6+7 December LEMMING Frankrike 2005, Moll 130 min När chefen med sin labila fru kommer på middag hos den framgångrike ingenjören börjar mardrömmen för det unga paret i detta oförutsägbara vardagsdrama med drag av Hitchcock. Charlotte Rampling

8 December 19:00 Bortspolad
10 December 13:00 Bortspolad
10 December 15:30 Bortspolad
10 December 19:00 Bortspolad
12 December 19:00 Bortspolad

13+14 December NIO LIV USA 2005, Garcia 111 min Elegant strukturerad och välspelad är denna film om nio kvinnors liv uppdelade på nio oavbrutna tag-ningar om tio till femton minuter. Känslofyllt och engagerande. Glenn Close, Sissy Spacek, Kathy Bates

15 December 19:00 Casino Royale
17 December 15:00 Boog Och Elliott
17 December 19:00 Casino Royale
19 December 19:00 Casino Royale

SÖK [som i sex, ödet och kärlek]

Ungdomlig, sensuell sjuksköterska söker partner. Lisa är trettioåtta år och singel. Hennes biologiska klocka tickar på. Hon provar att dejta på internet.

Där visar sig allt vara som i det vanliga livet. Sex går före kärlek. Känslor dödar. Och ingenting är vad det ser ut att vara. Det blir en allvarsam lek och Lisa sätter allt på spel.

SÖK är en film om förväntningar och brutna löften. Om Sex, Ödet och om Kärleken med stort K.

REGISSÖR
Maria von Heland

SKÅDESPELARE
Amanda Ooms Lisa
Lia Boysen Vera
Pernilla August Madeleine
Ulrika Malmgren Carina
Mikael Persbrandt Björn
Johan Rabaeus David
Leif Andrée Johan
Jonas Malmsjö Fabian
Linus Tunström Jacob

Samt med Petra Nielsen, Jimmy Endeley, Margreth Weivers, Kåre Mölder, Michael Nyqvist, Niels Jensen, Stig Larsson, Carl-Johan Wallgren, Per Sandborg, Per Grytt, Pierre Dahlander mfl. i övriga roller.

torsdag, oktober 19, 2006

Joansons attack på regeringen

Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson går till hårt angrepp mot regeringen.
På DN Debatt hävdar han att regeringen demoniserar public service-systemet för att kunna nedmontera det.

Olofsson och Hägglund körde över sina sakkunniga!

Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, och centerns ordförande, näringsminister Maud Olofsson, gjorde upp direkt med den nu avgångne kulturministern Cecilia Stegö Chilò om att halvera tiden för public service-företagens sändningstillstånd.

Vårt Österåker

Vem har ansvar för skolor, fritidsgårdar, planeringen av kommunens olika områden, vård- och omsorg "kort sagt" det vi betalar kommunalskatt till?

Jag har mött många väljare under den här valrörelsen som tycker det är svårt att veta vem som har ansvaret för olika verksamheter. Den uppdelning samhället har med kommuner, landsting och riksdag kan förvirra många. Låt mig ta ett exempel. Staten bygger länsvägar, kommunerna har egna vägar och, som i Österåkers kommun, har även vägföreningar ansvar för en stor del av vägarna. Hur lätt är det för en gångtrafikant som halkat på en osandad väg att veta av vem man ska utkräva ansvar? Är samhället tillräckligt tydligt i sin beskrivning av vem som har ansvar för olika verksamheter? Jag anser att otydligheten förvirrar och minskar medborgarnas rätt att kräva ansvar av ?rätt? verksamhetsutövare..

Är avsaknaden av mediebevakningen i kommunerna en orsak?

I stora delar av Sverige "punktbevakas" lokalpolitiker. Ortstidningarnas reportrar kollar hur den politiska makten utövas. Journalisterna rotar i allt. Samtidigt ger de medborgarna möjlighet att följa vad som händer i den egna kommunen. De kan läsa om den egna k o m m u n e n flera gånger i veckan. Presstödet ger tidningarna chansen att informera läsarna nästintill dagligen. I vår del av landet finns det en nästintill total medieskugga i kranskommunerna. De stora t i d n i n g s d r a k a r n a D N o c h Sv D har minimal bevakning av de 25 kommuner som finns runt Stockholms kommun.Jag anser att de inte tar sitt ansvar i den demokratiska processen. Med en kraftfullare lokalbevakning skulle de få betydligt fler prenumeranter! Vi som bor i medieskuggans dalar skulle få en allsidigare beskrivning om vad som händer i kommunen.

måndag, oktober 16, 2006

Pensionärernas PRO, SPF, SPRF, RPG och SKPF

Pensionärernas PRO, SPF, SPRF, RPG, och SKPF har funnits i decennier.

Men de är -inte- några kamp -utan endast trivselorganisationer för sina medlemmar
Med de är också transportkompanier i valtider för de etablerade politiska riksdagspartierna trots att de enligt sina stadgar skall vara religiöst och politiskt obundna.

I PRO Åkersberga är en folkpartist ordförande och i SPF en moderat. Under valrörelsen var dessa båda aktiva som valarbetare i resp. partis valstuga.

Vi som inte är medlemmar i någon av dessa pensionärsorganisationer måste i likhet med deras egna medlemmar själva stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter, ordna aktiviteter och försöka bryta den sociala isoleringen.


Alla handlingar skall betraktas som frihetshandlingar. De befriar oss från ansvar samtidigt som de ser till att makten inte hamnar i händerna på ett fåtal. Ni letar efter ledare? Starka män och kvinnor utan fel och brister. De finns inte. De förändras. De flyr. De dör. Det finns inga ledare än ni själva.

Vem är egentligen proppen Orvar, eller Lars och Birgitta som de kanske egentligen heter? Ja, ganska feta men också förmögna, framkommer av siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram för DN:s räkning.

Någon normal-Orvar finns väl inte egentligen, lika lite som det finns någon snitt-Göran. Men med SCB:s hjälp kan man i alla fall få fram lite fakta om 40-talisternas egenskaper, både ekonomiskt och beteendemässigt.

Ganska självklart är att de tjänar ganska bra i förhållande till övriga befolkningen. Dels har de ju hunnit jobba ett tag, dels sitter eller har många 40-talister suttit på höga positioner i Sverige. I snitt tjänade en 55-64-åring 214.400 kronor om året 2002.

Det är över snittinkomsten men faktiskt inte högst av alla inkomstgrupper; både 45-54-åringarna och 35-44-åringarna tjänade lite mer. Förmodligen beror detta delvis på att många 40-talister har lämnat arbetsmarknaden i förtid. År 2002 förvärvsarbetade 68 procent av 55-64-åringarna, 237.441 var redan pensionerade.

Mätt i förmögenhet ligger däremot 40-talisterna i topp. De har betalat av skulderna och köpt hus/bostadsrätter i tider när priserna var relativt låga och lånen gynnsamma. Totalt redovisade 47.216 av 40-talisterna, sambeskattade räknade som en, en beskattningsbar förmögenhet på över 1,5 miljoner kronor för två år sedan. Det är också i denna åldersgrupp som det finns klart flest som har en förmögenhet på över fyra miljoner kronor.

Medel-Orvar har klart högre utbildning än 30-talisterna. 163.840 har eftergymnasial utbildning, jämfört med 67.540 bland 65-74-åringarna. Och det var ju på 60-talet när 40-talisterna var unga som högre utbildning blev mer tillgänglig för alla.

Detta är också den åldersgrupp som, bortsett från 65-plussarna, är minst beroende av socialbidrag. Totalt fick 21 803 av 40-talisterna socialbidrag förra året, det kan jämföras med 41.734 av 50-talisterna, eller 62.262 av 60-talisterna.

Bokläsande blir det förstås mer tid över för när pensionen är ett faktum. Men redan i dag ligger Orvar högt i läsligan, bara personer i åldern 65-74 år läste mer per vecka förra året. 42 procent av 40-talisterna angav att de ägnade sig åt bokläsning varje vecka, jämfört med snittet på 39 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Allra mest läste de kvinnliga 40-talisterna, drygt 56 procent uppgav att de avsatte tid för bokläsning varje vecka.

Däremot ägnar de relativt liten tid åt att surfa på nätet i hemmet. Av 40-talisterna har 64,8 procent tillgång till internet i hemmet, vilket kan jämföras med nära 77 procent för 50-talisterna och över 84 procent bland 60-talisterna. På frågan om de använder internet minst en gång per vecka svarar 36 procent av 40-talisterna ja, jämfört med 59 procent av 60-talisterna och 64 procent av 70-talisterna.

Många kommer också att kunna besöka fritidshuset i större utsträckning framöver, för ett sådant har 47,6 procent av 40-talisterna, jämfört med 45 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Också i fråga om semesterresor är 40-talisterna flitigare än snittbefolkningen, drygt 65 procent hade gjort en semesterresa på minst en vecka de senaste tolv månaderna förra året.

Men för att inte belasta vården mer än nödvändigt kanske medel-Orvar borde börja att tänka på figuren. Statistik över andelen överviktiga i olika befolkningsgrupper visar att både män och kvinnor födda på 40-talet toppar ligan. 63 procent av männen klassades som överviktiga förra året och av dem var 15 procent feta, klart mer än bland exempelvis 25-34-åringarna där bara 3 procent var feta. Bland kvinnorna var 50 procent överviktiga, endast fler 65-74-åringar hade större andel överviktiga. 14 procent av kvinnorna klassades som feta.

Och det kanske förklarar sjukstatistiken, åtminstone delvis. Personer över 55 år på arbetsmarknaden är nämligen de som är mest sjukskrivna. I december förra året fick totalt 273.901 personer i denna åldersgrupp sjuk- eller aktivitetsersättning och de flesta av dem fick denna ersättning på heltid.

Det slår alla andra åldersgrupper med hästlängder. Nedsatt rörelseförmåga och sjukdomar i rörelseorganen är vanliga. Även cirkulationssjukdomar är mer förekommande än i andra åldersgrupper, liksom högt blodtryck.

Pensionärerna hamnar i strykklass!


Pensionärernas riksorganisation (PRO) skräder inte orden när den kommenterar dagens budgetproposition: "Både ålderspensionärer och förtidspensionärer hamnar i strykklass", skriver ordföranden Lars Wettergren i ett pressmeddelande.

"Regeringen genomför en jättelik sänkning av inkomstskatten som inte kommer den vanlige pensionärer till del med en endaste krona. Endast förvärvsarbetande pensionärer gynnas", fortsätter Wettergren och konstaterar att regeringens skattepolitik innebär att pensionärerna "halkar efter" på ett sätt som aldrig tidigare skett.

Lars Wettergren, PRO
Ålder: 69 år
Bor: Stockholm
Arbete: Ordförande för Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Tidigare jobb: Efter anställningar i Finansdepartementet, Svenska FN-delegationen i New York och Riksrevisionsverket var han 1982-1992 biträdande socialdirektör vid socialförvaltningen i Stockholms kommun med ansvar för äldreomsorg och barnomsorg. Från 1992-2000 VD för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
Utbildning: Pol.mag examen

söndag, oktober 15, 2006

Sigrid och Isaac visas för daglediga på Facklan.Det är en alltigenom fascinerande berättelse Anders Wahlgren åstadkommit.
Av vad som kunnat bli tomma tablåer och redovisande av dammiga historiska fakta har Wahlgren
i stället valt att gräva, leta och snoka för att kunna ge oss historien om 1900-talets mest spännande svenska konstnärspar: Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald.
Wahlgren har gått igenom mängder av privata brev, tidningsklipp, polisprotokoll och hittat makalösa filmsekvenser av de två knappt någon längre visste existerade. Bara att få se giganterna dansa är underbart.

Formen för Sigrid och Isaac är även den genial. Från början var det tänkt att Gunilla Röör och Philip Zandén skulle spela dessa radikala förkämpar för modernismen; nu för de i stället ett samtal från himlen om ni så vill som omfattar allt från första mötet till den plågsamma skilsmässan och Sigrids inglidande i sitt eget mörker.
Och däremellan etablissemangets hyllningar. Men också det spott och spe de fick utstå. Grünewald var som han uttryckte det inte av den äkta hemkammade ullen, och när Hitler grep omkring sig i Europa ven också antisemitismens piska över Sigrids älskade. Hon vars konst Albert Engström vid debututställningen sammanfattade med ordet äcklig.

torsdag, oktober 12, 2006

VikarienFör den unge läraren Max börjar kaoset på Hallonbergskolan bli outhärdligt. Han tillkallar sin gamle lärare, Folke Silvén från Lund för att få hjälp med stöket. Mötet mellan Folkes krav på disciplin och den moderna förortsskolan blir laddat.

Regi Åsa Blanck & Johan Palmgren

onsdag, oktober 11, 2006

Sophie Scholl - de sista dagarnaVåren 1943 sprider syskonen Sophie och Hans Scholl, företrädare för motståndsrörelsen Vita rosen, antinazistiska flygblad i Munchen. De grips och erkänner för att skydda sina kamrater varefter de döms sedan till döden.

Med Jullia Jentsch, Fabian Hinrichs, Alexander Held
Regi Marc Rothemund

fredag, oktober 06, 2006

Miami ViceRegi: Michael Mann
I rollerna: Colin Farrell, Jamie Foxx mfl

Cirkeln är sluten. Mann skapade tv-serien Miami Vice på 80-talet och har sen dess gjort några mästerliga filmer som t.ex. Thief, Manhunter och Heat. Nu har han alltså återvänt.
Men det är inte mycket är kvar av den pastellfärgade tv-serien här. Inget 80-tal, här är det den mörka, korniga, febriga storstadsmiljön som ingen likt Mann kan göra konst av.

Rörelse, bild och ljud i en symfoni, scener som vibrerar av fara, det är ödsligt, vackert och coolt. Miami har blivit kallt.

Dråpet

Onsdagen den 20 och torsdagen den 21 September visade vi DRÅPET Danmark/Norge/Sverige/Storbritannien 2005, Fly 105 min
Starka känslor i detta existentiella drama om radikal lärare som offrar allt för att skydda sin unga elev och älskarinna som är inblandad i ett polismord. Jesper Christensen, Pernilla August, Beate Bille
Den medelålders läraren Carsten har inlett ett förhållande med den tidigare eleven Pil. Förutom erotiken delar de samma vänstervärderingar. Hon deltar i en aktivistattack mot ett företag som dock inte går som planerat och en polis dödas.
52-årige Carstens liv har gått i stå. Förhållandet med hustrun är på upphällningen, sonen har flyttat hemifrån. Han undervisar på gymnasiet men har tappat geisten. Känslan av meningslöshet övermannar honom.
Enda kicken är en affär med en före detta elev, Pil. Hon är ? i likhet med vad Carsten troligen själv en gång var ? radikal och upprorisk. Deras förhållande är redan ett år gammalt när vi kommer in i filmen. Vad unga Pil attraheras av hos den desillusionerade gymnasieläraren får vi inte veta.
En dag deltar Pil i en politisk aktion som går överstyr. En polis blir ihjälkörd och Pil är en av de tre aktivister som satt i bilen. Carstens hemliga förhållande med Pil avslöjas. Han väljer att stötta Pil under rättegången. Därmed sätter han allt på spel, sitt äktenskap, sitt arbete, ja hela tillvaron som han känner den. Han blir besatt av tanken att rädda Pil från ett långt fängelsestraff.
Detta är Per Flys tredje film i sin Danmarkstrilogi. Den första, ?Bänken?, utspelar sig i underklassen. Även där spelar Jesper Christensen huvudrollen. Nummer två, ?Arvet? handlar om ett familjeimperium i gungning. I ?Dråpet? skärskådar Fly medelklassen.
Det är inte kärlekshistorien eller det politiska förloppet som lyfter filmen. Styrkan ligger i porträttet av Carsten, som både är ett generationsporträtt och en allmängiltig skildring av ansvarslöshet och självbedrägeri.
Filmen diskuterar lögn och sanning, det som i förstone ser ut att vara rätt och sant blir i realiteten precis tvärtom. Varför valde Carsten att stötta Pil? Av ideella, politiska eller rent egoistiska skäl? Var det så simpelt att han bara ville ha henne för sig själv?
Det är bara när Carsten hänger i sin fallskärm och glider över det undersköna danska kustlandskapet som han känner sig riktigt fri. Små lätta cirrusmoln, knallblått vatten, gröna fält. Sådan är medelklassen i dag, tycks Fly säga. Drömmen om social förändring har ersatts med den enskildes jakt på meningsfulla upplevelser.
Det är en angelägen film, utmanande och omskakande.
Skådespeleriet är helgjutet. Jesper Christensen är oavbrutet fascinerande, och framkallar starka, motsägelsefulla känslor hos åskådaren. Pernilla August tolkar den övergivna hustruns känslor stramt och återhållet. Beate Billes Pil är mer utåtagerande och temperamentsfull, också hon ytterst trovärdig.
Filmen visar också hur viktigt det är att orka gå vidare i livet, vad som än har hänt. Alternativet för rättshaveristen, den hämndfixerade eller den självföraktande är undergång.

Moolaadé - fristaden

Onsdagen den 4 och torsdagen den 5 Oktober visade vi MOOLAADÈ FRISTADEN Senegal/Frankrike 2004, Sembene 117 min
En glödande och medryckande berättelse om kvinnor som slåss mot könsstympning. Collé, en kvinna som själv stympats, ger unga flickor skydd medan byrådet tror att revolten beror på påverkan från omvärlden.
Fyra vettskrämda flickor kommer inspringande på mamma Collés innergård, där hon bor tillsammans med sin dotter, sin mans två andra hustrur och deras barn. Flickorna har just undsluppit omskärerskornas hårda grepp och deras slöa moraknivar med vilka de utför den traditionella stympningen av barnens könsorgan. Collé (Coulibaly), själv på detta vis könsstympad, har efter två dödfödda barn fått läkarhjälp att förlösa sitt tredje. Den älskade dottern Amasatou, nu giftasvuxen, har hon envist - och med sin mans tillåtelse - skyddat från omskärelse. Ryktet om hennes unika protest har spritt sig. Därför springer de desperata flickorna till henne för hjälp - och hon utfärdar moolaadé, en magisk besvärjelse som gör innergården till en fristad.
Detta är den intensiva upptakten till Moolaadé, Ousmane Sembenes gripande, upprörande - och ibland rent thrilleraktigt spännande - uppgörelse med könsstympning och dess konsekvenser. Kvinnlig omskärelse som traditionell - och av det patriarkala bysamhället omhuldad - religiös ritual för flickor från fyra år och uppåt är fortfarande en utbredd företeelse i många afrikanska länder. Illvilliga rykten sprids om att flickor som vägrar göra ingreppet börjar lukta illa och förblir ogifta.
Moolaadé blir en motvikt - en trösterik film om kvinnors mod, systerskap, upprättelse och vägran att acceptera ingreppet. Vändpunkterna är många och laddade. I en nyckelscen blir Collé offentligt förnedrad då hennes man - hetsad av sin konservative storebror - piskar henne inför byarådet för att förmå henne att upphäva flickornas skydd. I det längsta svävar vi i ovisshet om hur hårt förtrycket slutligen ska slå - och mot vilka. Dramat bjuder inte heller något försonande och lyckligt slut för samtliga inblandade.
Afrikas mest namnkunnige regissör har komponerat en stark historia där kunskap är makt och tanken inte kan beslagtas. Han lyckas införliva symbolism, magi och dans enligt den afrikanska filmtraditionen utan att göra det mindre lättillgängligt för den västerländska publiken. Det är vackert, angeläget, proffsigt filmat och välspelat. Rollfigurerna tillåts en komplexitet som ytterligare höjer trovärdigheten och skyddar berättelsen från att bli alltför predikande eller övertydlig.

torsdag, augusti 31, 2006

V vill skrota pensionssystemet

Sossarna och de övriga borgerliga partierna slopade ATP-pensionen och införde premiepension. Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot beslutet.

Vänsterpartiet vill fortfarande skrota dagens pensionssystem och återgå till ATP-pensionen, där de 15 bästa åren bestämmer pensionens storlek.

I dag baseras pensionen på livsinkomsten, något som vänsterpartiet kritiserar då de menar att det främst drabbar LO-arbetare och kvinnor som många gånger inte klarar av att arbeta fram till pensionsåldern.

I stället vill de se en återgång till ATP-systemt där pensionen baserades på de 15 bästa av 30 år i yrkeslivet,
Partiet vill också avskaffa premiepensionen, den del som satsas i pensionsfonder.

-Pensionspengarna får inte spekuleras bort på börsen. Det är dags att skrota pensionssystemet och bygga om det från grunden, säger partiledaren Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet får stöd i sin kritik i en Sifo-undersökning partiet låtit göra. Den visar att sex av tio inte tror att de kommer klara sig på sin pension när de blir gamla. Drygt hälften av de 1.000 tillfrågade är dessutom kritiska till att en del placeras på börsen, enligt Sifo-undersökningen.

onsdag, augusti 30, 2006

Film på biografen i Åkersberga

Välkommen till Åkersberga Filnstudio och Eurostar AB på biografen FACKLAN i Åkersberga centrum

Datum Tid Titel
1 September 18:30 Bilar
2 September 13:00 Bilar
2 September 15:30 Bilar
3 September 13:00 Bilar
3 September 15:30 Bilar
3 September 18:30 Bilar
5 September 18:30 Bilar
ÅKERSBERGA FILMSTUDIO
onsdagar eller torsdagar kl. 19.00
MEDLEMSKORT kostar 280:- (11 filmer) och säljs på biblioteket från 28/8 till 6/9 eller före varje visning.
Ditt medlemskort gäller för onsdag eller torsdag. Kortet är personligt och får inte överlåtas! Enstaka biljetter säljs inte!
ÅLDERSGRÄNS: 15 år

UPPLYSNINGAR:
Mats Sladö, tel 08-540 654 36
Eddie Vivenius, Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 070-753 4569
eller 073-822 8528
Med reservation för ändringar.


6+7 September CAPOTE USA 2005, Miller 114 min
Återhållsamt drama om hur den hyllade författaren Truman Capote engagerar sig i mordet på en familj, och hur kontakten med mördarna starkt påverkar honom, samtidigt som han skriver sitt livs roman.
8 September 19:00 Superman Returns
10 September 15:00 Bilar
10 September 19:00 Superman Returns
12 September 19:00 Bilar
13+14 September DEN BÄSTA AV MÖDRAR Finland/Sverige 2005, Härö 108 min
Känsloladdat och vemodigt om nioårige Eero som slits mellan två mödrar när han under 2:a världskri-get evakueras till ett komplicerat bondepar i Skåne. Maria Lundqvist, Michael Nyqvist, Topi Majaniemi
15 September 19:00 Offside
17 September 15:00 Gustaf 2
17 September 19:00 Offside
19 September 19:00 Da Vinci Koden
20+21 September DRÅPET Danmark/Norge/Sverige/Storbritannien 2005, Fly 105 min
Starka känslor i detta existentiella drama om radikal lärare som offrar allt för att skydda sin unga elev och älskarinna som är inblandad i ett polismord. Jesper Christensen, Pernilla August, Beate Bille
22 September 19:00 Just My Luck
24 September 13:00 Nicke Nyfiken
24 September 15:15 Nicke Nyfiken
24 September 19:00 Beck - Skarpt Läge
26 September 19:00 Beck - Skarpt Läge
29 September 18:30 På Andra Sidan Häcken
30 September 15:00 På Andra Sidan Häcken
1 Oktober 13:00 På Andra Sidan Häcken
1 Oktober 15:00 På Andra Sidan Häcken
3 Oktober 18:30 På Andra Sidan Häcken
4+5 Oktober MOOLAADÈ ? FRISTADEN Senegal/Frankrike 2004, Sembene 117 min
Glödande och medryckande berättelse om kvinnor som slåss mot könsstympning. Collé, en kvinna som själv stympats, ger unga flickor skydd medan byrådet tror att revolten beror på påverkan från omvärlden.
6 Oktober 19:00 Miami Vice
8 Oktober 15:00 Bilar
8 Oktober 19:00 The Break-up
10 Oktober 19:00 Tristram Shandy
11+12 Oktober SOPHIE SCHOLL ? DE SISTA DAGARNA Tyskland 2005, Rothemund 120 min
Gastkramande om syskonduos sista fyra dygn efter gripandet anklagade för att ha kritiserat nazisterna med ord. Bygger på dokument från förhören där Sophie Scholls civilkurage och inre styrka imponerar. 13 Oktober 19:00 She's The Man
15 Oktober 15:00 Asterix Och Vikingarna
15 Oktober 19:00 Pirates Of The Caribbean 2
17 Oktober 19:00 Click
20 Oktober 19:00 7 Miljonärer
22 Oktober 15:00 Ice Age 2
22 Oktober 19:00 7 Miljonärer
24 Oktober 19:00 Sök
25+26 Oktober VIKARIEN Sverige 2006, Blanck/Palmgren 85 min
Dokumentär om ung idealistisk lärare som har problem med sin klass och ber sin pensionerade magister som har hårda nypor om hjälp. Både skratt och tårar ryms i nödvändigt debattinlägg utan skygglappar.
8+9 November GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK USA 2005, Clooney 94 min
Stramt berättad, visuellt stilsäker skildring om reportern Edward R Murrow och hur han vågade utmana och avslöja senator McCarthys metoder i jakten på vänsterfolk i början av 1950-talet. David Strathairn
15+16 November BARNET Belgien/Frankrike 2004, Dardenne 95 min
Realistiskt knivskarp och övertygande historia. Ung naiv småtjuv blir pappa men vägrar ta sitt ansvar. Utan flickvännens vetskap säljer han barnet, men ångrar sig. Jérémie Renier, Déborah Francois
22+23 November SISTERS IN LAW Kamerun/Storbritannien 2005, Longinotto/ Ayisi 106 min
Omskakande men hoppingivande dokumentär om två stenhårda kvinnliga jurister och deras envisa kamp mot våld, barnmisshandel och kvinnoförtryck och för ett civiliserat samhälle i staden Kumba, Kamerun
6+7 December LEMMING Frankrike 2005, Moll 130 min När chefen med sin labila fru kommer på middag hos den framgångrike ingenjören börjar mardrömmen för det unga paret i detta oförutsägbara vardagsdrama med drag av Hitchcock. Charlotte Rampling
12+13 December NIO LIV USA 2005, Garcia 111 min Elegant strukturerad och välspelad är denna film om nio kvinnors liv uppdelade på nio oavbrutna tag-ningar om tio till femton minuter. Känslofyllt och engagerande. Glenn Close, Sissy Spacek, Kathy Bates

fredag, augusti 18, 2006

Vänsterpartiet Storstockholm - 10 punkter för ett rättvisare Sverige

På denna sida och på vår egen hemsida: kommer snart våra Hushållsutskick, Vänstern i Österåker, Kommunalpolitiska programmet och Våra kandidater i form av nedladdningsbara pdf-filer. Kontakta oss och läs gärna mer om oss på vår hemsida e-post:osteraker@vansterpartiet.se

tisdag, augusti 08, 2006

Jag är besviken, ledsen och förbannad!

I dag har jag reklamerat, hävt köpet och återlämnat min nyligen inköpta Mac X Tiger till PC City i Arninge Centrum efter telefonkontakt med Apples kundtjänst. Den är inte synkroniserad med min Nokia N 80. Till N 80 följde en CD-skiva som jag endast kunde använda i Windows vid namn PC Suite. Men PC betyder ju också Personal Computer och även Macen.är ju en PC.

Men när jag ville reklamera, häva köpet och återlämna Nokia N 80 till Teliabutiken i Täby Centrum gick det inte alls. Trots att Nokias kundtjänst givit mig det rådet och löftet per telefon.Vilket de senare återtog när Teliabutiken kontaktade dem per telefon. Så nu har jag en kameramobil för c:a 6 500:- vars bilder och videoklipp jag endast kan se i mobilen, men inte i min laptop, som är en Windows men med operativsystemet Windows 98 och otillräcklig kapacitet. Så vad skall jag göra nu? Skriva till högsta ledningen för Telia och/eller Nokia eller till Konsumentverket?

söndag, augusti 06, 2006

Växjö universitet: Sök på Internet

Detta är en söksida, som jag kan rekommendera om Du vill hitta vad Du söker i cyberrymden. Snart är det dags att välja vilken framtid Du vill ha, tills dess ha bra dagar..............

tisdag, juli 25, 2006

Beck - skarpt läge

Med Mikael Persbrandt, Peter Haber, Marie Göranzon
Regi Harald Hamrell
Mamma med två barn blir misshandlad av sambo och flyr med barnen till en kvinnojour. I hennes hem hittas en mördad man.

söndag, juli 23, 2006

Match PointRegi Woody Allen
Med Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer

Chris Wilton kommer från enkla förhållanden och arbetar som tennisinstruktör i London. Han blir involverad i den förmögna familjen Hewett genom att träna sonen Tom i tennis. Chris blir snart tillsammans med Toms syster Chloe, samtidigt som han kastar lystna blickar på Toms fästmö.

onsdag, juni 21, 2006

Capote

Regi: Bennett Miller
Skådespelare: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Chris Cooper, Bruce Greenwood.

En mästerlig film.

Men Philip Seymor Hoffmans rollgestaltning av den amerikanske författaren Truman Capote är fenomenal. Det är sällan en så här bra film vilar på en enskild skådespelares förmåga att skapa närvaro, komplikation, spänning, framåtrörelse. Hoffman fick för detta oförglömligt skimrande porträtt det här årtusendets mest välförtjänta Oscars för några månader sedan. Att han är något alldeles extra som skådespelare har han för länge sedan bevisat i en rad minnesvärda biroller. Som den hudlöse, empatiske sjukskötaren i "Magnolia" till exempel, eller som vilsekommen tafatt ung man i "Happiness". Men denna berättelse om en författare och hans mest berömda bok placerar Hoffman i den allra högsta divisionen av karaktärsskådespelare. Filmen tar oss tillbaka till 1960-talet och till det New York som den iakttagande journalisten och författaren Truman Capote lagt för sina fötter. En liten tidningsnotis om ett brutalt mord ute i en liten stad i Kansas fångar hans intresse. Tillsammans med vännen Harper Lee - en annan amerikansk författare av rang och som här spelas mycket övertygande av Catherine Keener - reser han dit för att förstå, för att skildra, för att fördjupa. Ett reportage i New Yorker ska det bli om vad ett mord kan göra med en liten orörd idyll. Det blir en livsavgörande upplevelse för Capote - och en litteraturhistorisk jordbävning. Det reportage som växer och växer alltmedan han kommer närmare de båda unga gärningsmännen till detta blodiga meningslösa dåd då en hel helylleamerikansk familj mördas för några få dollar i sitt hem blir till slut en dokumentärroman som heter "Med kallt blod" och som förändrade 1900-talslitteraturens utveckling. Denna moraliskt så minerade resa, som både avdemoniserar gärningsmännen och vidgar perspektiven på ett USA försänkt i en törnrosaslummer bortom verkligheten, är oavbrutet spännande. Precis som i Capotes roman där "verkligheten överträffar dikten" blir denna film om bokens tillkomst gastkramande som en thriller. Men filmen "Capote" är också en berättelse som direkt griper in i och kommenterar dagens USA. Detta är ett möte mellan storstad och landsbygd, mellan intellektuella och "vanligt folk", mellan en författares ambitioner och människorna som befolkar hans berättelser. Det är bara att mana fram kartan från det gångna amerikanska presidentvalets resultat med sin demokratiska dominans på västkusten (Hollywood) och New York (denna film) och den totala Bush-majoriteten över Mellanvästern för att inse dimensionerna. Att den dessutom bärs av en moralisk konflikt mellan verket (Capotes bok) och verklighetens krav på empati och engagemang skapar ytterligare nivåer. Ty det förefaller vara alltför lätt att glömma att det primitiva dödsstraffet fortfarande tillämpas av det USA som säger sig företräda de goda krafterna i denna värld. Trots denna och många andra berättelser. Stilmässigt är det en vacker, bildmättad film. Mellanvästerns landskap med sin tystnad och sin ro ställs mot stimmiga interiörer från festande New York-intellektuella. Är det någon som tror att något av detta har förändrats sedan 1960-talet? Att det är en spelfilmsdebuterande 40 år gammal regissör förefaller obegripligt när man betraktar denna hypnotiska förmåga att använda naturbilder och stadsmiljöer och låta kontrasterna spela. Det enda Bennett Miller som regissör tidigare har åstadkommit är en kärleksfylld dokumentär om hemstaden New York. En nog så bra ingång till att skapa ett porträtt av en intellektuell New York-bo och hans hemmaplan. Men här lever i allra högsta grad också det andra, det mytomspunna Amerika med sina illusioner, sina värderingar och sina mardrömmar. Polismannen med sina undersökningar och sin litteraturintresserade hustru, de båda mördarna med sin oförlösta skam och sin längtan efter ett helt annat liv, den lilla staden Halcombe med sin moral och sitt hämndbegär. Men det som gör filmen så stark och så djup och så oemotståndlig är skildringen av människan Truman Capotes tillkortakommanden. Hans ånger, hans oförmåga att välja mellan konsten och livet. I den universella konflikten mellan drömmar och verklighet skapade han ett mästerverk som lever. Men gick samtidigt under som människa. Bennett Millers film "Capote" är sin egen skapelseberättelse.

tisdag, juni 20, 2006

Sommarvärdar 2006

Sommarvärdar 2006 i Sveriges Radio P1 kl 13.05.
Repris vardagar kl 22.15, helger kl 22.05

JUNI

18 Prinsessan Märtha Louise, prinsessa, barnboksförfattare
19 Niklas Wikegård, expertkommentator, f d ishockeytränare
20 Mohammad Fazlhashemi, docent idéhistoria Umeå univ.
21 Nina Yunkers, författare Goda Råd-böcker
22 Göran Malmqvist, professor emeritus i sinologi
23 Nisti Stêrk, ståuppkomiker, skådespelerska
24 Rikard Wolff, skådespelare, sångare
25 Åke Ortmark, journalist
26 Malin Alfvén, föräldrapsykolog
27 Annika Ström Melin, EU-expert, kanslichef Sieps
28 Tomas Sjödin, pastor, författare, krönikör
29 Maria Johansson, skådespelerska, doktorand
30 Björn Olsen, professor, fågelinfluensaexpert

JULI

1 Alexandra Rapaport, skådespelerska
2 John Ajvide Lindqvist, skräckförfattare
3 Johan Rheborg, skådespelare, manusförfattare
4 Greger Hagelin, vd streetwearföretaget WE
5 Pernilla Stalfelt, barnboksförfattare, illustratör
6 Christer Ericsson, industriman, sjökapten
7 Zanyar Adami, journalist, chefredaktör Gringo
8 Klas Östergren, författare, översättare
9 Maria Möller, sångerska, skådespelerska, komiker
10 Jackie Jakubowski, chefredaktör Judisk Krönika, författare
11 Mikael Engström, fiskeexpert, författare
12 Vesna Stanisic, dramaturg, översättare
13 Agneta Ekmanner,skådespelerska
14 Pär Holmgren, meteorolog
15 Erika Sunnegårdh, operasångerska
16 Mikael Persbrandt, skådespelare
17 Malin Berghagen, skådespelerska, yogainstruktör
18 Christopher O?Regan, 1700-talshistoriker
19 Louise Bjurwill, advokat
20 René Vázquez Díaz, översättare, författare
21 Alice Timander, tandläkare, premiärlejon, entertainer
22 Andreas Johnson, artist, sångare, låtskrivare
23 Magnus Härenstam, artist, skådespelare
24 Tuva Novotny, skådespelerska
25 Jenny Wilson, sångerska, låtskrivare
26 Carl-Magnus Stolt, professor i humanistisk medicin
27 Åsa Larsson, deckarförfattare, jurist
28 Kattis Ahlström, chefredaktör ICA-kuriren
29 Mikael Strandberg, upptäcksresande
30 Sigrid Rausing, förläggare bosatt i London
31 Åsa Sandell, boxare, kulturredaktör

AUGUSTI

1 Werner Vögeli, kock, hovtraktör
2 Gellert Tamas, journalist, författare
3 Linda Olsson, jurist, författare bosatt i Nya Zeeland
4 Ayesha Quraishi, artist, skivbolagsdirektör
5 Inga-Britt Ahlenius, internrevisionschef FN
6 Olof Thunberg, skådespelare, regissör
7 Anna Takanen, konstnärlig ledare Göteborgs Stadsteater
8 Charlotte Perrelli, artist
9 Lena Nyman, skådespelerska
10 Carlos Decker-Molina, journalist
11 Helen Sjöholm, sångerska, skådespelerska
12 Per Naroskin, psykolog, ståuppkomiker, föreläsare
13 Sommar 2006 i backspegeln

Sommarvärdar 2006

onsdag, juni 14, 2006

PRO Åkersberga har tröttnat på visioner och förväntar sig resultat.

PRO Åkersberga har genom sin ordförande Greger Börjesson hört av sig till kommunens nio (9) lokala partiordföranden. PRO har tröttnat på visioner och förväntar sig resultat. De undrar vilka löften lokalpartierna kan ge i kommunalvalet? PRO ser med spänning fram emot partiernas svar och kommunalpolitiska program för kommande mandatperiod. De vill ha skriftliga och bindande svar på följande fem frågor om vad partierna kan lova och uppfylla i sina kommunalpolitiska program fram till nästa val 2010.

SERVICEBOENDE - MELLANBOENDE med hyresrätt och meningsfulla aktiviteter centralt placerad?
ÅTERUPPRÄTTA modell SOLGÅRDEN. I dag har vi ett seniorcafé´"FYREN" där det viktigaste saknas - Personal som styr en meningsfull verksamhet?

HEMTJÄNSTEN och deras insatser byggs ut till att vara mer anpassad så att även stöd vid matlagning, bak etc., kan utföras?

BUSSLINJER - lämplig linje bör trafikera bl.a. Solskiftet, Sjökarby samfällighet och Enebackens äldreboende. Vid dagtid äldreanpassad buss?

FRIVILLIGORGANISATIONERNA - det framgår av politiska skrifter och kommunala tjänsteutlåtanden att man räknar med stöd från ovanstående organisationer - hur tänker partiet möta och stödja organisationerna för att erhålla detta stöd?

Metro - Pensionärernas riksorganisation kräver resultat av politikerna