lördag, mars 31, 2007

La Vie en Rose

Filmen är baserad på Edith Gaissons mytomspunna liv. Uppvuxen hos sin mor och på en bordell hos sin farmor som var bordellmamma. Samt senare på en kringresande cirkus hos sin far som var "ormmänniska" upptäcktes hon på en gata i Paris och blev känd under namnet Edith Piaf. Hon gjorde en internationell karriär, både stor passion och tung sorg avspeglade sig i det hon sjöng.

Édith Piaf föddes 1915 och dog 1963. Hon var en fransk sångerska. Hon började i unga år sjunga på Paris kaféer och gator, men blev känd först under 1930-talet, bl.a. med melodin "Mon légionnaire" (1937). En stor framgång blev "La Vie en rose" (1946), till vilken hon själv skrev texten. Sedan följde en lång rad succébetonade filmer och turnéer (Sverigebesök 1947 och 1958). Hennes dramatiska texttolkning och speciella röst stod i märklig samklang med hennes komplicerade livsförhållanden med sprit- och drogproblem. Under sina sista år hade hon internationell framgång med melodier som "Milord" (1959) och "Non, je ne regrette rien" (1960). Bland hennes filmer märks "Om Versailles kunde berätta" (1953). Självbiografin Ma vie utkom postumt 1964.

Med sin speciella röst och det sätt på vilket hon med stor inlevelseförmåga tolkade sångtexterna var hon en av de största artisterna inom den franska chansontraditionen. På bilden ovan framträder hon på en nattklubb i New York 1948.

Med Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau
Regi Olivier Dahan

onsdag, mars 28, 2007

Vänsterpartiets Rikssidor

Svenskt Näringsliv motsätter sig höjda löner för lågavlönade kvinnor. Trots att parterna inom handeln är överens om ett avtal som bland annat innebär satsningar på de lägst avlönade kvinnorna förbjuder Svenskt Näringsliv Handelns arbetsgivare att skriva under avtalet.
Löner sätts i de allra flesta fall i procent. Det betyder att löneskillnaderna hela tiden ökar om procentsatserna ska vara de samma för låg- som för högavlönade. Om en person som tjänar 15000 kronor i månaden (vilket inte är ovanligt inom handeln) får tre procent i löneökning blir höjningen 450 kronor. Om en person som tjänar 25 000 kronor får samma procentuella höjning så får denna ut 750 kronor. Löneskillnaden som tidigare var 10 000 kronor har nu ökat till 10 300 kronor.
Att lönegapet ökar visas i LO:s lönerapport för 2006. Kvinnliga arbetare tjänar i genomsnitt 2700 kronor mindre än manliga arbetare. Så kan vi inte ha det. Osakliga löneskillnader måste bekämpas.
Många kvinnor, inte minst inom handeln, är sorgligt underbetalda. Dessutom tvingas många arbeta deltid mot sin vilja. I många fall lever kvinnor inom handeln med lönenivåer som det inte går att försörja sig på. Den som dessutom har försörjningsansvar får en katastrofal situation.
Högern säger att det ska löna sig att arbeta. Det tycker vi med. För oss innebär det att vi stöder kampen för höjda löner för de lägst avlönade och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska utrotas. Att Svenskt Näringsliv motsätter sig de berättigade kraven från Handels lågavlönade kvinnor är skamlig.

Vänsterpartiets Rikssidor

tisdag, mars 27, 2007

Eurostar

Välkommen till Facklan i Åkersberga

Datum
Tid
Titel
Filmens Titel

27 Mars
19:00
The Holiday


28 Mars
13:00
Efter Bröllopet


30 Mars
19:00
La Vie En Rose


1 April
15:00
Natt På Museet (svenskt Tal)


1 April
19:00
La Vie En Rose


3 April
19:00
Music And Lyrics


6 April
19:00
Nina Frisk


9 April
15:00
Bortspolad


9 April
19:00
Nina Frisk


10 April
19:00
Parfymen - Berättelsen Om En Mördare


13 April
19:00
Beck - Den Svaga Länken


15 April
15:00
Rosa The Movie


15 April
19:00
Beck - Den Svaga Länken


17 April
19:00
Linas Kvällsbok


20 April
19:00
Mr.beans Semester


22 April
15:00
Min Vän Charlotte


22 April
19:00
Mr.beans Semester


24 April
19:00
Underbara Älskade


27 April
19:00
Ghost Rider


29 April
19:00
Apocalypto


1 Maj
19:00
Den Nya Människan


6 Maj
20:00
Blood Diamond


8 Maj
20:00
The Queen


13 Maj
20:00
300


15 Maj
20:00
Pans Labyrint


20 Maj
20:00
Darling


22 Maj
20:00
Se Upp För Dårarna


25 Maj
20:00
Spiderman 3


27 Maj
20:00
Spiderman 3


29 Maj
20:00
Spiderman 3


1 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3


2 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3


3 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3


5 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3


6 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3


7 Juni
20:00
Pirates Of The Caribbean 3
Eurostar

lördag, mars 24, 2007

The Queen

Relativt snart efter Tony Blairs tillträde som premiärminister inträffar den dramatiska olycka i Paris då prinsessan Diana dödas. Regeringen och drottningen intar helt olika attityder till hur den överväldigande folkliga sorg som utbryter skall hanteras.

Förutom en Helen Mirren i toppform som f.ö. belönades me en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll finns en spännande sidostory med Tony och Cherie Blair.

Med Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell
Regi Stephen Frears är brittisk filmregissör och är född 1941, . Efter skolning i vardagsrealistisk TV-dramatik framträdde han som en av Storbritanniens ledande filmskapare med "Min sköna tvättomat (1985), Prick Up Your Ears och Sammy & Rosie (båda 1987)". Samtliga kastade en solidarisk blick på samhällets outsiders och vittnade om ett starkt moraliskt engagemang och en originell bildkänsla. Kvick dialog, skarp satirisk humor och förstklassiga skådespelarinsatser är andra kännemärken, synliga även i hans första Hollywoodproduktion, kostymfilmen Farligt begär (1988, byggd på Christopher Hamptons scenversion av Choderlos de Laclos' "Farliga förbindelser"). Han har sedan visat stor variationsrikedom i valet av filmgenrer: The Grifters (1990) är ett film noir-drama, The Snapper (1993) en burlesk arbetarklasskildring i Dublinmiljö (liksom Skåpvagnen, 1996, en Roddy Doyle-filmatisering), Hi-Lo Country (1998) ett modernt västernepos, High Fidelity en romantisk komedi (efter en bok av Nick Hornby) och Dirty Pretty Things (2002) en thriller med ett socialt budskap.

fredag, mars 23, 2007

Inte här för att bli älskad

Jean-Claude arbetar som utmätningsman. På söndagarna besöker han sin åldrige elake far och spelar monopol. I huset mittemot hans kontor ser han att man ger tangolektioner. Han blir intresserad och träffar där en yngre kvinna.

Med Patrick Chesnais, Anne Consigny
Regi Stéphane Brizé

tisdag, mars 20, 2007

GUE / NGL

Förbud mot handel med katt- och hundpäls.

Idag förekommer katt- och hundpäls i kläder och leksaker utan att det anges, eller under falska märkningar. Nu har kommissionen kommit med förslag om att förbjuda all försäljning, import, export och marknadsföring av produkter som innehåller hund- eller kattpäls. Eva-Britt Svensson, som är EU-parlamentets ansvariga rapportör i frågan menar att det finns både ett starkt folkligt och brett politiskt stöd men att EU-kommissionen själv paradoxalt nog har öppnat upp för undantag i lagstiftningen, med stöd av bland annat Sverige. Som rapportör accepterar Eva-Britt Svensson inga undantag och menar att kryphål i lagstiftningen ska omöjliggöras. Hon hoppas att svenska regeringen backar från stödet till skrivningar om undantag. Ett första beslut i EU-parlamentet kommer att tas under sessionsveckan i Strasbourg i maj.

GUE / NGL

lördag, mars 17, 2007

Se upp för dårarna

Elin och Jasmin vill bli poliser. Medan de väntar på intagningsbesked tampas de med röriga kärleksrelationer, hårda intagningsprov, familjekonflikter och rasism där deras vänskap sätts på hårda prov.

Med Rakel Wärmländer, Nina Zanjani, Korhan Abay, Dan Ekborg
Regi Helena Bergström

Personal Page of Eddie Vivenius

KUNGÖRELSE

Organ Kommunfullmäktige ( nr 2/2007)
Plats Berga teater, Kulturknuten
Tid Måndagen den 26 mars 2007, kl 18.30


Åkersberga den 15 mars 2007
Lars Österlind Maj Åberg Palm
Ordförande Utredningssamordnare


Föredragningslista
1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare
2 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
3 Svar på motion av Björn Sundman (s) ? Bygg en ny återvinningscentral
4 Svar på motion av Bo Edlén (v) ? En summa pengar till Ungdomsfullmäktiges förfogande
5 Svar på interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) av Carlos Nunez (s)? Angående integration, främlingsfientlighet och demokrati
6 Avgift för kommunala färdtjänstresor
7 Förändring av verksamheten i AB Åkers Kanal
8 Ändring av bolagsordningar för AB Åkers Kanal, Österåkers Stadsnät AB, Armada Fastighets AB, Armada Företagsfastigheter AB, Armada Företagshus AB, Armada Projektfastigheter AB, Armada Tuna AB, och Österåkersvatten AB samt ägardirektiv till Armada Företagsfastigheter AB, Armada Företagshus AB, Armada Projektfastigheter AB och Armada Tuna AB
9 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige - inlämnad av Lilian Mårelius (s)
10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund och ersättare i Stockholms läns och Uppsala läns Luftvårdsförbund ? inlämnad av Bengt Hamerslag (s)
11 Avsägelse av uppdrag som Överförmyndare - inlämnad av Matts Byström
12 Nominering av fyra ledamöter ( varav en ordförande) och fyra ersättare i Arbetsmarknadsnämnden
13 Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter i de kommunala bolagen Armada Företagsfastigheter AB, Armada Företagshus AB, Armada Projektfastigheter AB och Armada Tuna AB samt nominering av revisorer och revisorssuppleanter
Bordlagda ärenden från KF 2007-02-05
14 Enkel fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande Ritva Elg (fp) av Ann-Christine Furustrand (s) angående kommunal vuxenutbildning
15 Enkel fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m) av Björn Molin angående byggstaket i Åkersberga centrum
16 Val av ersättare i Förskolenämnden
17 Val av styrelseledamöter i de kommunala bolagen Åkers Kanal AB, Armada Fastighets AB, Österåkers Stadsnät AB, Roslagsvatten AB, Österåkersvatten AB, rättelse och komplettering gällande val av lekmannarevisorer samt nominering av revisorssuppleanter
18 Val av nämndeman i Södra Roslagens tingsrätt
19 Val av ledamot i styrelsen för Roslagsvatten AB efter Eva Lundgren (s)
20 Nominering av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen (två för jordbruks- och skogsfrågor, fyra för tätortsförhållanden ) för perioden 2007-2010

Ledamöter och ersättare erhåller en enkel förtäring från kl 18.00
Handlingar till sammanträdet ? finns tillgängliga i kommunalhusets reception.
Radio Österåker sänder Kommunfullmäktiges sammanträde på FM 103,7 MHz.Personal Page of Eddie Vivenius

fredag, mars 16, 2007

Förändringar i KF och KFN

Befrielse av Maria Dahlqvist (v) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
och ersättare i Kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning och val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Till ny ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige i Österåkers kommun från och med den 26 februari 2007 till och med den 31 oktober 2010 har Länsstyrelsen i Stockholms län utsett:
Eddie Vivenius (v)
Sörahemsvägen 36
184 37 ÅKERSBERGA

Till ny ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden efter Maria Dahlqvist (v)
väljs:
Alexandra Mattsson (v)
Murkelvägen 230
184 34 ÅKERSBERGA

onsdag, mars 14, 2007

Lavendelflickorna

Två äldre systrar i en fiskeby i 30-talets Cornwall finner en ung polack som lidit skeppsbrott på stranden. Han får bo hos dem och de båda blir mycket förtjusta i honom. När en tredje, yngre, kvinna intresserar sig för honom är konflikten ett faktum.

Med Judi Dench, Maggie Smith, Natascha McElhone, Miriam Margolyes, David Warner och Danile Bruhl
Regi Charles Dance

lördag, mars 10, 2007

Infödd soldat

Under andra världskriget värvas soldater till franska armén från de franska kolonierna i Nordafrika. Bland dem finns Saïd, Abdelkar, Messaoud och Yassir. De deltar i många strider och under hela tiden upplever de sig sämre behandlade än sina franska kamrater.

Med Jamel Debbouze, Samy Naceri, Sami Bouajila, Roschdy Zem
Regi Rachid Bouchareb

tisdag, mars 06, 2007

Fyra fula fiskar

Nypremiär för "Duck Soap" från 1933 - en vriden politisk satir. Anses vara en riktig Bröderna Marx-höjdare.
Bankrutta republiken Freedonia lånar pengar av änkan Teasdale. Hon åtrår av ofattbara skäl en viss Rupert T Firefly (Groucho), och låter denne bli ny president. Han stöter sig med grannlandets utsände - krig hotar.
Man kan se filmen enkom för Grouchos och Harpos spegelbildsscen, men här finns fler pärlor och klassiska one-liners. En formidabel uppvisning i farskonst.

Med Grucho Marx, Harpo Marx, Chicko Marx, Zeppo Marx samt Margaret Dumont
Regi Leo McCarey

söndag, mars 04, 2007

Natt på museet

Larry får arbete som nattvakt på Naturhistoriska museet i New York. Varje natt vaknar museiföremålen till liv och kaos utbryter med bland andra president Roosevelt, dinosaurien, mumien, med flera. Larry har fullt sjå att återställa ordningen tills museet öppnar på morgonen.

Med Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson
Regi Shawn Levy

lördag, mars 03, 2007

Skatterabatter oförsvarligt slöseri med skattepengar vp

Vänsterpartiet riktar hård kritik mot lagrådsremissen om skattelättnader för hushållstjänster. Riksdagsledamoten Josefin brink menar att förslaget är orimligt ur både jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt.

Det är vansinne att skattepengar ska sponsra fullt friska höginkomsttagare med städning, matlagning och barntillsyn samtidigt som det råder brist på personal i viktiga välfärdsverksamheter, säger Josefin Brink riksdagsledamot (v). Vänsterpartiet vill satsa pengarna på att anställa fler och höja lönerna för dem som idag tar hand om barn och gamla på förskolor och i hemtjänsten.- Så skapar man både bra och trygga jobb. Så minskar stressen för fler än de redan privilegierade, säger Josefin Brink. Josefin Brink anser också att förslaget är kontraproduktivt ur jämställdhetssynpunkt.- Genom att staten går in och löser problemet med dubbelarbete för en liten grupp gynnade kvinnor, undergrävs förutsättningarna för breda lösningar på den här problematiken, som ju rör kvinnor i alla samhällsklasser. Fokus flyttar från behovet av ett ökat ansvar från männens sida, avslutar Josefin Brink.

torsdag, mars 01, 2007

Bygge för 95 miljoner olagligt

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar kritik mot det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Österåkers kommun. Kritiken rör ombyggnationen av Arken Vård och Servicecenter. Expertgruppens granskning visar att Armada givit uppdraget, värt 95 miljoner kronor, till ett privat byggföretag utan offentlig upphandling i konkurrens. Armada hävdar att ombyggnationen är en del av ett tidigare tecknat ramavtal. Ramavtalet omfattar uppdrag till ett värde av elva miljoner under perioden 200211 till 200610. Ombyggnaden var emellertid värd 95 miljoner, det vill säga åtta gånger mer än hela ramavtalet. Om man därtill lägger att Armada har skrivit tilläggsavtal för att reglera flera villkor för ombyggnaden, som inte framgår av det ursprungliga avtalet, är det uppenbart att det är fråga om ett nytt uppdrag. Därmed skulle det också ha upphandlats. Sammanfattningsvis har Armadas agerande snedvridit konkurrensen på marknaden.

Armada har givit ett uppdrag värt 95 miljoner kronor till ett byggföretag utan upphandling i konkurrens. Det strider mot lagen. Avtalet kan när som helst överklagas av andra byggbolag och kommunen riskerar skadestånd, framhåller expertgruppen i sin granskning.

I regel ger upphandling i konkurrens 1030 procent lägre pris. Armada kan ha åsamkat kommunen onödigt höga kostnader för ombyggnationen genom att inte ha genomfört en konkurrensupphandling, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen
__________________________________
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har nästan 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande G Rune Berggren, tidigare generaldirektör RRV, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm tidigare vd Näringslivets regelnämnd samt Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm.