söndag, november 26, 2006

Djävulen bär Prada

Den aspirerande journalisten Andy får arbete som assistent till den extremt krävande chefen för en mycket inflytelserik modetidskrift. Hon får arbeta dygnet runt och tvingas slutligen fråga sig om den karriär hon valt verkligen är vad hon vill.

Med Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci
Regi David Frankel

lördag, november 25, 2006

Den enskilde medborgaren

Stig Roxby är direktör på bolaget Oden. Han tjänar hundra gånger mer än en lärare. Tillsammans med fyra kollegor lyfter han bort bonustaket. Efter en del förvecklingar tvingas Stig Roxby inse sanningen, han har allt utom det nödvändigaste.

Med Örjan Ramberg, Galenskaparna/After shave, Krister Henriksson
Regi Claes Eriksson

Sisters in Law

Domaren Beatrice Ntuba och åklagaren Vera Ngassa verkar båda i Kumba Town i Kamerun för att skipa rättvisa när kvinnor och barn misshandlas, våldtas och behandlas illa av män och släktingar.

Regi Kim Longinotto & Florence Ayisi

Exit

Pontus är en framgångsrik affärsman när hans kollega mördas. Han grips för mordet med bindande bevis. Den psykotiske kollega som ligger bakom hotar döda Pontus familj och han flyr från polisen för att själv ge sig efter mördaren.

Med Mads Mikkelsen, Samuel Fröler, Alexander Skarsgård,
Regi Peter Lindmark

fredag, november 24, 2006

Österåkers Kommunfullmäktige

K U N G Ö R E L S E
Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 6/2006)
Plats BERGA TEATER KULTURKNUTEN
Tid MÅNDAGEN DEN 27 NOVEMBER 2006, KLOCKAN 18.30.
Åkersberga den 15 november 2006.
Lars Österlind Markus Sandblom
Ordförande Kommunsekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare
2 Försäljning av del av fastigheten Tuna 4:139
3 Köp av byggnad utmed Margaretelundsvägen
4 Hantering av ärenden enligt färdtjänstlagen
5 Ansökan från Armada Fastighets AB om kommunal borgen
6 Ansökan från Armada Fastighets AB om kommunal borgen
7 Ansökan från för Österåkers Stadsnät AB om kommunal borgen
8 Förslag till skattesats för 2007
9 Revidering av drift- och investeringsbudget 2006
10 Delårsbokslut per 2006-06-30 för Österåkers kommun och
dess bolag
11 Kommunalförbundet för Edsvikens Vårdgymnasium Årsredovisning 2005 och likvidering av förbundet
12 Revisorernas delårsrapport för år 2006
13 Revidering av riktlinjer för förskole- och fritidsverksamheten
bedriven i Österåkers kommun
14 Reviderat arkivreglemente för Österåkers kommun
15 Reviderad förbundsordning för Södra Roslagens
Brandförsvarsförbund
16 Bredbandsutbyggnad, projekt norra Österåker
17 Sammanträdestider för kommunfullmäktige samt kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden för år 2007
18 Nämndorganisation mandatperioden 2007-2010
19 Beslut angående kommunstyrelsens arbetsutskott
20 Val av 10 nämndemän i Södra Roslags tingsrätt för mandatperioden 2007-
2010, 1 januari t.o.m. 31 mars 2007 och vidare i Attunda tingsrätt 1 april 2007 t.o.m. 31 december 2010 samt ytterligare 8 nämndemän i Attunda tingsrätt fr.o.m 1 april 2007 ? 31 december 2010
21 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten för mandatperioden 2007-2010
22 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i förbundsfullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund samt nominering av en revisor och en ersättare i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund mandatperioden 2007-2010
23 Nominering av en ledamot i valberedningen för Södra Roslagens Brand-
försvarsförbund 2007-2010
24 Österåkers kommuns medverkan i val av ombud till Svenska Kommun- förbundets kongress 2007-2010
25 Förordnande av begravningsombud perioden 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31
26 Svar på motion - Inför alkolås i de fordon som används vid
kommunala transporter

27 Svar på motion Inför kommunala grundfriskolor
28 Svar på motion Återinför föreningsregistret på kommunens
hemsida

29 Svar på motion Överföring av Armadas intern-tv
30 Svar på motion Arbetskläder inom förskolan
31 Förteckning över obesvarade motioner som inte är slutbehandlade
per 2006-08-28

32 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
Delgivning Valtekniskt samarbete
Kommunfullmäktiges sammanträdestider resten av år 2006:
- Måndagen den 18 december, klockan 18.30

Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz

Ledamöter och ersättare som saknar handlingar kan kontakta
Monica Dely, telefon 540 810 79

måndag, november 20, 2006

Stoppa import av hundskinn!

EU vill stoppa import av hundskinn
Pälsbrämade kläder och mjuka leksaker gjorda med hund- eller kattskinn ska bort från marknaden i Europa, föreslår EU-kommissionen.

Kommissionen vill ha ett totalförbud för import av skinn från hundar och katter till EU, liksom av import och försäljning av produkter gjorda med skinn från Karos och Missans släktingar.

Hund- och kattskinn utifrån säljs i Europa; det finns bevis för det enligt kommissionen. Men skinnen eller produkterna där de ingår säljs nästan aldrig under rätt beteckning skinnet sägs komma från andra djur.

Den absoluta merparten kommer från Kina, där katter och hundar föds upp på djurfarmer för skinnens skull.

lördag, november 18, 2006

Vaccinera dig INTE mot influensa om DU inte är helt frisk

Det misstaget gjorde jag i tisdags i förra veckan och mår sedan dess jättedåligt. Kanske p.g.a. att jag har en kronisk sjukdom och kanske även starkt nedsatt immunförsvar på grund av underfunktion av min sköldkörtel.

Ljus i skymningen

Koistinen är en mycket ensam nattvakt. Han träffar en kvinna som stjäl hans nycklar för ett inbrott. Tjuvarna planterar stöldgods hos den oskyldige Koistinen som döms till fängelse. Efter avtjänat straff blir återanpassningen svår.

Med Janne Hyytiäinen, Maria Heiskanen, Maria Järvenhelmi
Regi Aki Kaurismäki

Monster House

Tre tonåringar, D.J, Chowder och Jenny upptäcker att deras grannhus egentligen är ett livs levande och fruktansvärt monster, men ingen tror dem. De utsätts för många och svåra strapatser innan lugnet är återställt.

Med Mitchel Musso, Sam Lerner, Spencer Locke (röster)
Regi Gil Kenan

onsdag, november 15, 2006

Barnet

Jimmy och Sonja är två ungdomar i samhällets utkant som får ett barn tillsammans. Utan Sonjas vetskap försöker Jimmy adoptera bort pojken mot ekonomisk ersättning. När Sonja får veta detta blir hon förtvivlad och avvisar Jimmy som utan framgång försöker försörja sig genom att begå brott.

Med Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard, Fabrizio Rongione
Regi Jean-Pierre & Luc Dardenne

Here is the Plan

For fast and effective action on climate change By George Monbiot. Published in the Guardian 31st October 2006It is a testament to the power of money that Nicholas Stern?s report should have swung the argument for drastic action, even before anyone has finished reading it. He appears to have demonstrated what many of us suspected: that it would cost much less to prevent runaway climate change than to seek to live with it. Useful as this finding is, I hope it doesn?t mean that the debate will now concentrate on money. The principal costs of climate change will be measured in lives, not pounds. As Stern reminded us yesterday, there would be a moral imperative to seek to prevent mass death even if the economic case did not stack up.

måndag, november 13, 2006

Säg att du älskar mig

15-åriga Fatou och hennes vänner lever ett sexuellt utsvävande liv. De lägger ut bilder på sig själva på nätet och dejtar okända män. Fatou blir utsatt för en våldtäkt av två män . Hon förnekar detta både för sig själv och andra och vill leva som om ingenting har hänt.

Med Paulina Michael, Diza Franzén, Stephane Mounkassa, Haddy Jallow
Regi Daniel Fridell

Vilddjuren

På New York Zoo berättar lejonpappan Samson historier om vildmarken för sin son Ruben. Ruben känner sig otillräcklig och hamnar på en transport till den riktiga vildmarken. Hans far och vänner ger sig iväg efter honom.

Med Leif Andrée, Fredde Granberg, David Bathra, Fred Johansson
Regi Steve ?Spaz? Williams

fredag, november 10, 2006

Vänsterpartiet i Österåker i valsamverkan med miljöpartiet och roslagspartiet

Vänsterpartiet Österåker har ingått en teknisk valsamverkan med miljöpartiet och roslagspartiet. Det är inget politiskt samarbete, utan avsikten är enbart att de ingående partierna ska kunna få representation i nämnder och andra politiskt tillsatta poster i Österåkers kommun i proportion till deras väljarandelar.

? Vi är nöjda med uppgörelsen då vi kommer att kunna ha mer insyn i beslutsprocessen och vår förhoppning är att kunna påverka politiken, säger Bo Edlén, gruppledare i vänsterpartiet.

? Vi vill också betona att vänsterpartiets företrädare i nämnder och kommunstyrelsen representerar och har ansvar för vänsterpartiet och dess väljare.

för mer information

Bo Edlén, gruppledare för vänsterpartiet i Österåker 070 6267250 bo.edlen@vansterpartiet.se

Francisco Contreras, ordförande i vänsterpartiet i Österåker 070 795 38 42 francisco@contreras.se

Snabba fakta om hundar!

Visste du detta om hundar?

? Drevern erkändes som svensk hundras år 1952.
? Hundens skelett består av cirka 300 ben.
? German pointer är det engelska namnet för vorsteh.
? Hunden har mellan 100 miljoner och 300 miljoner luktsinnesceller.
? Viltspårprov är 600 meter långa.
? Hundens kromosomantal är 78.
? En vuxen hund ska ha 42 tänder.
? Hundens kroppstemperatur normalt är cirka 38,5 grader.
? Hunden har en doftkörtel på svansen.
? Plotthound är en amerikansk drivande hund, liksom coonhound.
? Spinone är en italiensk fågelhundras.
? Det finns en irländsk röd och vit setterras.
? Taxen finns i nio varianter.
? Hygenstövare är en norsk hundras.
? Hundens morrhår är känselspröt.
? PRA är en ögonsjukdom som gör hunden blind.
? Tollare heter egentligen nova scotia duck tolling retriever.
? Hunden har normalt 18 tår.
? Svanskupering förbjöds i Sverige 1989.
? Det är koppeltvång i markerna mellan 1 mars och 20 augusti.
? Agility är engelska och betyder vighet.
? En tik går dräktig i 9 veckor (63 dygn).
? En valp ska vara minst 8 veckor innan den lämnar uppfödaren.
? Hunden hässjar (flämtar) i stället för att svettas.
? Hörseln är hundens näst känsligaste sinne, efter luktsinnet.
? Det finns runt 300 hundraser i Sverige.
? Raserna är i Sverige indelade i tio grupper utifrån typ och användning.
? Det finns närmare en miljon hundar i landet.
? Schäfern är sedan många år tillbaka den hund som har flest registreringar varje år.
? Taxen är den vanligast förekommande hunden i landet.

tisdag, november 07, 2006

Ingela Gardner- Sundströms regeringsförklaring

Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet - samt Österåkerspartiet perioden 2007 t.o.m. 2010.


Partierna enligt ovan har beslutat att gemensamt ta ett fortsatt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun.

Vision

Vi har fått mandat av våra kommuninvånare att ta ansvar för Österåker. Detta ansvar ska vi använda till att utveckla vår kommun till en kommun där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos politikerna. I de vardagsnära besluten om till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg ska makten utgå från dem som närmast berörs av dessa tjänster. Österåker ska vara en valfrihetskommun präglad av mångfald. Olika former av frivillig verksamhet hos enskilda och organisationer ska tas tillvara.
Österåker ska fortsätta att utvecklas till en kommun där närheten till hav och skärgård tydliggörs. Åkersbergas centrala delar ska tillvarata den fördel som finns av Åkers kanal. En utbyggnad av en ny stadsdel längs kanalen ska påbörjas.
Österåker ska få fler arbetsplatser, förbättrade kommunikationer, god service, sunda finanser, en effektiv kommunal organisation, ett starkt demokratiskt inflytande för medborgarna samt stor valfrihet för individen. All utbildning ska kännetecknas av hög kvalitet. Det ska vara lätt att vara företagare i Österåker och kommunen ska upplevas som en trygg kommun.
Förtroendevalda och anställda i Österåker ska gemensamt verka för invånarnas bästa genom en professionell hantering och ett gott bemötande. Österåkers kommun ska vara en bra arbetsgivare för de anställda.

Skola

Österåker ska vara en attraktiv skolkommun dit elever, lärare, skolledare och övrig skolpersonal söker sig. Mångfald eftersträvas och vi ska arbeta för att fler friskolor etablerar sig. Skolpengen ska utformas så att alternativa och kommunala skolor finansieras på likvärdigt sätt.
Grundskolans viktigaste uppgift är att utbilda och utveckla eleverna samt att stimulera nyfikenheten.
I skolan måste därför ordning och reda råda. God ordning är en förutsättning för en bra och lärande arbetsmiljö och det ska självklart vara nolltolerans mot all form av mobbing.
Vårt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha sådana kunskaper att de uppnår minst nivån godkänd i alla ämnen och vårt delmål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha minst godkänt i kärnämnena. Tillsammans med skolans personal ska vi analysera vilka mått och steg som behöver vidtas för att nå dessa mål.
Betyg ska införas från årskurs 6 och vårt mål är att även införa betygsliknande omdömen tidigare.
Utbildningen på gymnasienivå ska hålla hög kvalitet. Gymnasieutbildningen i Österåker ska tillhöra de ledande i landet. De studieförberedande utbildningarna vid Röllingby kommer under mandatperioden att flytta in i nya lokaler.
Det är viktigt att den gymnasiala yrkesutbildningens kunskap leder till arbete. Vi vill därför öka satsningarna på praktiska yrkesutbildningar bland annat i form av moderna lärlingsutbildningar.

Ekonomi och skatt

Sunda finanser är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet till gagn för kommuninvånarna.Kommunalskatten är den största enskilda utgiften för låg och medelinkomsttagare. Det är därför viktigt att denna kan hållas så låg som möjlig. Kommunens ökade intäkter ska dels användas till att höja kvaliteten inom viktiga områden som förskola, skola och äldreomsorg, dels komma Österåkers invånare till del genom att skattesatsen sänks. Vår målsättning är att skattesatsen under mandatperioden ska sänkas med 50 öre. Medel ska avsättas för de prioriterade verksamheterna och för att klara de uppställda kvalitetsmålen.
Samtidigt måste automatiska kostnadsökningar begränsas genom fortsatt utveckling och effektivisering av arbetsformer och organisation samt genom samutnyttjande av resurser av olika slag med andra kommuner i vår närhet. Vi vill därför pröva olika former av samverkan inom flera områden för att därigenom öka kvalitén på tjänster till invånarna samtidigt som kostnaderna minskar.
Det kommunala utgiftstak, som infördes under föregående mandatperiod, behålls. Taket ska vara de normala kommunala intäkterna respektive år, minus 2 % som avsätts som en reserv. Genom fortsatt god hushållning med resurserna ska kommunens långfristiga låneskuld minskas.

Samhällsplanering

Österåker är en kommun i stark utveckling. Vi ska fortsätta att utveckla Österåker till en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. En ny modern översiktsplan och en fördjupad översiktsplan för området Täljö ? Gottsunda ? Näs och Kanalstaden ger möjlighet till en långsiktig utveckling av en helt ny centrumnära stadsdel längs båda sidorna av Åkers kanal. Under mandatperioden fullföljs också detaljplanearbetet för Svinninge.
Mer mark ska förberedas för bostäder. Vi vill ha en mångfald av bostäder. Mångfalden avser storlek, geografisk belägenhet och upplåtelseform. Byggandet av mindre lägenheter bör eftersträvas. Hyresgästernas intresse för att ombilda sina lägenheter inom det kommunala bostadsbeståndet till bostadsrätter ska undersökas. Möjligheten att förenkla bygglovsreglerna ytterligare ska prövas.
Vår skärgård erbjuder en enastående miljö och det är därför viktigt att den skyddas mot förstörelse. Både för turisternas och de bofastas skull måste stränderna skyddas och bevaras för framtiden. Utvecklingen i skärgården måste ske försiktigt och drivas i harmoni med den unika miljön och tillsammans med de bofasta.
När det gäller utbyggnaden av kommunen ska invånarnas möjlighet att vara delaktiga tas till vara. Varsamhet vid utbyggnad och omvandling ska vara en ledstjärna.

Kommunikationer

Kommunikationerna är av central betydelse för ett väl fungerande Österåker. En förutsättning för att Österåker ska kunna fortsätta att skapa nya attraktiva bostadsmiljöer är att vägnätet byggs ut och kollektivtrafiken förbättras.
Väg 276 genom Åkersberga måste byggas till på sådant sätt att dagens bilköer avsevärt minskas. Vägverket har ansvar för att så sker. Vägverket har också ansvaret för att bygga ut Svinningevägen.
Roslagsbanan måste snarast byggas ut med dubbelspår. Fler och tätare turer i busstrafiken måste tillkomma, även nattetid, samtidigt som linjenätet utvidgas. En särskild servicelinje för att förbättra tillgängligheten vid boenden för äldre och funktionshindrade bör snarast inrättas. Fungerande kommunikationer både inom skärgården och till och från centralorten är också av väsentlig betydelse. Landstinget har det samlade ansvaret för att kollektivtrafiken byggs ut.
Österåkers olika delar ska bindas samman på ett bättre sätt än i dag. Det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

Företagande

Företagande och entreprenörsanda är ytterst väsentliga för att en kommun ska upplevas positivt. Företagen ger arbetstillfällen och kan svara för ett positivt tillskott bl.a. inom servicesektorn. Genom att stimulera avknoppning av kommunal verksamhet ges ett ytterligare tillskott till detta. Det ska bli lättare att etablera nya företag i kommunen. Genom en etablering av nya företag minskar också utpendlingen från kommunen.
Österåker ska vara en av de främsta kommunerna i service- och skattehänseende år 2010 och kommunen ska vara bland de 10 främsta kommunerna för företag att verka i.
Kommunen ska aktivt verka för goda villkor för befintliga företag, och i nära samarbete med företagarna verka för nyetableringar även i skärgård och glesbygd
Ett tillväxtprogram för Österåker ska utarbetas under mandatperioden. Mark för nya arbetsplatsområden ska planläggas.

Barnomsorg

Föräldrar vet vad som är bäst för deras egna barn. Därför ska barnomsorgen erbjuda valfrihet och mångfald All barnomsorg ska ges rimliga förutsättningar att utvecklas med hög kvalitet. Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas. Frågan om vårdnadsbidrag prövas när förutsättningarna från regeringen klarlagts. Vi ska arbeta för att fler alternativa förskolor etableras i kommunen.

Omsorg

Kommunens äldreomsorg ska utgå från den så kallade kvarboendeprincipen vilket innebär att äldre personer ska få god vård och omsorg utifrån sina individuella behov
Valfriheten inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska vidareutvecklas. Frågan om ett nytt mellanboende utreds. Frågan om en boendegaranti prövas när förutsättningarna för detta klarlagts av regeringen.
Den som får hemtjänst ska ha ett avgörande inflytande på vad som ska utföras inom den beviljade tiden. Hemtjänst utan särskilt biståndsbeslut ska erbjudas alla kommuninvånare som fyllt 80 år med upp till fyra timmar per månad.
Särskilda insatser ska göras för att stödja dem som vårdar sina anhöriga. Anhöriga till funktionshindrade ska erbjudas avlastning för att koppla av eller för att genomföra aktiviteter som den anhörige inte deltar i, samt ge förutsättningar för föräldrar att kunna ägna sig åt den funktionshindrades syskon. Samarbetet med de anhöriga ska utvecklas.

Miljö

Östersjön är ett innanhav med många problem och Österåkers närhet till skärgården förpliktigar.
Vi måste ta vårt ansvar för att havet ska bli renare och naturen skyddas. Bättre havsmiljö innebär stora fördelar för Österåker och andra skärgårdskommuner. Österåkers viktigaste bidrag till en bättre havsmiljö är den utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som ska genomföras i förnyelseområdena.De obebyggda öarna och stränderna i kommunen ska skyddas och bevaras till förmån för kommande generationer
Upprustningen av den yttre miljön ska fortsätta med intensifierad kraft. Det ska synas att man kommer till en välskött och vacker kommun när man kommer till Österåker. Snabba åtgärder ska vidtas mot klotter och annan skadegörelse. Städningen av de allmänna utrymmena ska förbättras och industriområdena rensas upp från skräp.

Kultur och fritid

Barn och ungdom måste få en stimulerande och trygg uppväxt. Ett rikt kulturliv och en bra fritidsverksamhet är av avgörande betydelse för ungdomars trivsel och trygghet. Därför är det viktigt att det finns platser där barn och ungdomar kan samlas och aktiviteter de vill delta i. Föreningsliv och andra ideella verksamheter har en avgörande betydelse för ungdomars fritid. Kommunens uppgift bör vara att stödja dessa organisationers arbete.
De ideella föreningarna ska stimuleras att ta över drift av anläggningar och annan verksamhet.
Idrottsverksamheten vid Röllingby ska utvecklas. Planarbetet har redan inletts och utveckling av ett nytt sportcentrum ska påbörjas snarast under mandatperioden. Arbetet sker i nära samverkan med föreningslivet.
Fritidsgårdarna har en viktig funktion att fylla framför allt för yngre ungdomar som av olika skäl inte deltar i annan föreningsverksamhet. Fritidsgårdarnas samarbete med fältassistenter och fritidsfältare ska förstärkas.

Trygghet

Det ska vara tryggt att bo i Österåker. Nolltolerans ska gälla mot brott och skadegörelse. Kommunen ska vara starkt pådrivande när det gäller frågan om att såväl öka antalet poliser i Roslagen som antalet närpoliser i olika områden. Även samarbetet med lokala vaktbolag ska utvecklas liksom samarbetet inom länet avseende behandling av ungdomar med problem. Grannsamverkan och andra frivilliga alternativt stimuleras och stöds.

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Österåkerspartiet

onsdag, november 01, 2006

Att återvända

Systrarna Reimunda och Sole har det svårt. Den förra har ett lik att göra sig av med då hennes dotter dödat styvfadern i självförsvar vid ett våldtäktsförsök och den senare hemsöks av sin döda mor. Händelserna visar sig hänga samman.

Med Penélope Cruz, Carmen Maura
Regi Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvars nya är lika lätt att älska som ?Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott? och lika gripande som ?Allt om min mamma?. Den börjar med en fantastisk scen när äldre kvinnor putsar gravstenar efter sina män, och fortsätter röra sig i ett kargt landskap mellan liv och död.
Det går rykten i byn om att en död kvinna, Irene, går igen. ?Att återvända? är en berättelse om att hitta sanningen i det förflutna, mellan det som hände då och det som sker nu. Mellan storstaden Madrid och byn på landet i La Mancha där huvudpersonerna i filmen har sitt ursprung.
Här finns en blodig kniv och ett lik som ska gömmas i några spännande sekvenser. Men ?Att återvända? är ingen thriller, utan blandar skratt och pinsamheter med dramat och det övernaturliga.
I en scen syns Viscontis ?Den vackraste? från 1951, med Anna Magnani som en mamma som vill offra allt för sin dotters framgång.
I ?Att återvända? gör Penelope Cruz sin hittills bästa roll som Raimunda, dotter till den spökande Irene. En moderlig kvinna som lagar mat och löser alla problem. Om mödrar och döttrar, om starka kvinnor som tar tag i livet. Männen bedrar och förstör.
Det är en sensuell film, men det handlar inte om sex. Kärleken i den här berättelsen är den mellan föräldrar och barn, släktingar och vänner som tar hand om varandra.
Det doftar om filmens bilder och den har ett underbart sångnummer när Raimunda trollbinder ett filmteam som firar en avslutad inspelning. Almodóvar hinner också med ännu en örfil åt spansk tv.
Han är sig lik, men bara på det viset att han är en originell filmskapare som tar med oss på ännu en fascinerande resa.