lördag, januari 29, 2011

Killing Egyptian protesters ... please HELP!!!

For all Egyptians and Arab ,for all active human rights members.
Egyptian government disconnected the Internet network from all Egypt to use the worst ways of violence against Egyptian protesters please don't stand and watch.
Spread this page to your friends copy and paste the form inside and send to your country newspaper or your friends we want them to know they cant hide the truth thanks

Du kommer möta en lång mörk främling

Alfie och Helena är gifta och så är även deras dotter Sally, med Roy. Men under den harmoniska ytandöljer sig ett emotionellt kaos hos bägge paren. När Alfie plötsligt lämnar Helena för att ta igen sin förlorade ungdom med den frisinnade Charmaine överger Helena allt vad rationellt beteende står för och lägger sitt liv och öde i händerna på en ytterst tvivelaktig spåkvinna.

Med
Gemma Jones, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Naomi Watts
Regi
Woody Allen

fredag, januari 28, 2011

Österåker, den laglösa kommunen?

År 2002 beviljade kommunen bygglov för uppförande av en 214 kvm stor båthall, vilket även det strider mot lagen.
År 2007 beviljade kommunen ånyo bygglov för byggande av ett klubbhus.
Den 25 maj 2010 beviljade kommunen än en gång bygglov, i strid med plan- och bygglagen.
Den 31 maj 2010 presenterade kommunen ett förslag till exploatering av området. Detta strider också mot gällande plan- och bygglag.
Den 12/8-2010 beslutade därför Länsstyrelsen i ett tillsynsbeslut att kommunen agerat i strid mot gällande lagar och att man avser att följa kommunens fortsatta handläggande i strid mot plan- och bygglagen.
Tilläggas kan att kommunen under året beviljat 140 dispenser från strandskydd.
Högsta ansvaret för sakernas tillstånd har byggnadsnämndens ordförande (numera ordförande för samhällsbyggnadsnämnden) som omgående bör avgå.
Kommunen måste få en ledning och förvaltning som kan hantera lagar och förordningar och som låter lagarna råda lika för alla.
Höga arvoden för viktiga politiska uppdrag kan motiveras med utövande och beslutsfattande som sker på ett skickligt och kunnigt sätt. När det gäller Säbyviken lyser dessa egenskaper med sin frånvaro. Att därtill nu föreslå att denna oskicklighet ska premieras med höjda arvoden är skandal och kan inte accepteras.

Margareta Engardt Lars Engardt Marianne Lidbrink Täljö Täljö Svavelsö,
Christina Lundin Jan Lundin Anne-Charlotte Nissen Täljö Täljö Täljö
Birgitta Palm Lennart Gleerup Kåre Santesson Åkersberga Svavelsö Säbyviken
Anders Berg Marianne Jönsson Leif Jönsson Svinninge Åkersberga Åkersberga

onsdag, januari 19, 2011

Mademoiselle Chambon

Jean spenderar sitt liv tillsammans med sin älskade hustru och son, och delar tiden lika mellan arbetet och hemmet. Ett liv han trivs med, till den dag han ska hämta upp Kevin från skolan och snubblar in i Mademoiselle Chambon, sonens lärarinna. Hon liknar ingen kvinna han tidigare träffat och Jeans välorganiserade liv ställs på sin spets.

Med
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Aure Atika
Regi
Stéphane Brizé

Lönefesten fortsätter.............

De höjda politikerarvodena i Österåker upprör två tidigare moderata kommunalråd.

Se Malin Benett Klarins reportage på SVT Play
"Lönehöjningarna i Österåker."
14/1 Tidigare M-toppar: "Svågerpolitik i Österåker"
13/1 Argumentet för lönefesten håller inte
12/1 Kritik mot höjda politikerlöner i Österåker
De anklagar den nuvarande ledningen för svågerpolitik, och att köpa tystnad.

Höjda politikerlöner upprör.
Österåkers kommun är nu näst i tur att kraftigt höja sina politikers löner. När Täby gjorde likadant för ett tag sedan blev det starka reaktioner bland skattebetalarna.
Politikerna i Österåkers kommunstyrelse är de senaste i raden av Stockholms kommunpolitiker som beslutat sig för att höja sina löner. Kommunalråden kommer att få en löneökning på 10 procent, vilket rör upp känslor hos oppositionen.
– Det är oacceptabelt att lägga sig på de här höga nivåerna. Det är onödigt. Arvodena är höga som de är, säger Ann-Christine Furustrand (S), oppositionsråd i Österåker.
Kommunstyrelsens ordförande, som nu har en månadslön på 66 000 kronor, får efter höjningen 72 800 kronor i månaden. Österåkersborna kommer att få betala två miljoner om året för att finansiera sina politikers löneökning.
Kommunstyrelsens ordförande medger att det kan komma att sticka kommuninvånarna i ögonen, men försvarar lönehöjningen:
– Det är en stor arbetsinsats, det är ett stort ansvar, säger Michaela Fletcher Sjöman (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.Kritik mot höjda politikerlöner i Österåker.
I förra veckan berättade SVT och TV4 hur politikerna i Täby höjer sina egna löner med nära tio procent. Nu följer Österåker efter.
Se Charlotte Permells reportage på SVT Play Lönehöjningarna i Österåker
Vid årsskiftet tillträdde nya moderata kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman i Österåker.
Efter en dryg vecka på jobbet höjs hennes lön med nästan tio procent från 67.000 till 72.800.
"Enorm arbetsinsats"
Ett orimligt lönelyft, menar oppositionen.
-I det här fallet handlar det om så höga nivåer att det blir en väldig skillnad mellan samhället i övrigt och den lönenivån. Jag tror att det är en farlig utveckling, säger socialdemokratiska oppositionsrådet Ann-Christin Furustrand.
Men Michaela Fletcher Sjöman tycker att det är en rimlig höjning.
-Det är ett högt arvode. Det är också ett stort ansvar och det är en enorm arbetsinsats, säger hon.
Ann-Christin Furustrand igen:
-Ansvaret har ju inte blivit större under december månad.
Sammanlagt två miljoner.
Det var i måndags som kommunstyrelsen föreslog kraftiga höjningar av lönerna för kommunens ledande politiker.
Det är inte bara kommunalrådets arvode som höjs. Österåkersborna får betala sammanlagt två miljoner kronor för att bekosta årets höjning av politikernas löner.
I förra veckan berättade vi hur politikerna i Täby höjer sina egna löner med nära tio procent. Nu följer Österåker efter.

måndag, januari 17, 2011

The Ghost Writer

Den framgångsrike spökskrivaren The Ghost blir ombedd att avsluta den brittiske före detta premiärministern Adam Langs memoarer, efter att den tidigare spökskrivaren omkommit i en tragisk olycka. Under arbetets gång tycker sig The Ghost se tecken på att Lang är kopplad till CIA. Kan Lang ha samarbetat med USA undersin tid som premiärminister?

Med
Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams mfl.
Regi
Roman Polanski

Nya möjligheter till kommunal demokrati.

En möjlighet att hålla extra val i kommuner (och landsting) har införts genom grundlagsändringar i Sveriges Riksdag vid två valtillfällen och mellanliggande allmänna val.
Grundlagsändringen gäller från 1 januari 2011.
Tidigare erfordrades en KF-majoritet för att få igenom en kommunal folkomröstning. Men det räcker numera med att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstar JA om 10 % (tidigare 5 %) av kommuninvånarna vill ha folkomröstning i någon aktuell fråga med ex. ekonomiska konsekvenser.

torsdag, januari 13, 2011

Arvoden och ersättningar till politiken under 2011.

I KF-pärmen som jag i egenskap av folkvald fått mottaga, kan jag bl.a. läsa om arvodes-och ersättningsregler. Redan 2002-12-16 finns en protokollsanteckning från FP och Tage Lundberg (M) av följande lydelse:"Folkpartiet anser det olyckligt att fullmäktige beslutar införa en typ av arvoden som inte kräver någon som helst motprestation. Framgent förutsätter vi att arvodesfrågor i allmänhet, höjningar av "eget" arvode i synnerhet behandlas korrekt, d.v.s. KF sätter inte sin egen lön." Från oss i Vänsterpartiet finns t.o.m. en reservation av följande lydelse:"Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet angående arvoden och ersättningar. Vi anser att kommunens ekonomi inte medger höjningar och anser därför att arvodena inte ska höjas samt att samtliga nämndordförande och gruppledare arvoderas på samma nivå."

onsdag, januari 12, 2011

Höjda politikerlöner upprör


Österåkers kommun
är nu näst i tur efter moderatkommunen Täby med egen majoritet att kraftigt höja sina politikers löner. När Täby gjorde likadant för ett tag sedan blev det starka reaktioner bland skattebetalarna, och Österåkers nu 10-procentiga höjning rör upp känslor hos den s.k. "oppositionen".

KS ordförande hade 66.000:-/mån. och kommer nu att få 72.600:-/mån. KS 1:e och 2:e .ordförande hade 60.500:-/mån. och kommer nu att få 66.500:-/mån.

Politikerarvoden i 2010 års nivå för nämnder, inkl. KF ordförande var 93.500:- med undantag för valnämnds ordf. som hade 27.500:- valår och år utan val 8.250:-

Produktionsstyrelseordf. hade redan 2008 264.500:- +årsarvode + sammanträdesersättning för andra nämnder. KF:s gruppledare 17.600:- + sammanträdesersättning. KS gruppledare majoriteten 89.930:- + sammanträdesersättning och årsarvode som ledamot/ersättare. KSAU majoritetens gruppledare får årsarvode + sammanträdesersättning.

tisdag, januari 11, 2011

Vinnare och förlorare i kommunvalet 2010.

Vinnare i valet 2010 var Moderata Samlingspartiet,Folkpartiet liberalerna,Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Förlorarna var Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,Kristdemokraterna,Österåkerspartiet,Centerpartiet,ROSLAGSPARTIET borgerligt alternativ och Vänsterpartiet.

Men trots att Kristdemokraterna,Österåkerspartiet och Centerpartiet i likhet med Folkpartiet liberalerna svek sina valöften till sina väljare om oförändrad kommunalskatt så behåller de oförändrat sin maktposition med tillhörande arvoden och ersättningar i KS, KSAU,nämnder,styrelser, rätter och revision.

Orsaken
är att de istället valt fortsatt samarbete med Moderata Samlingspartiet vars vallöfte nu uppfylls om Sveriges högsta kommunalskattesänkning under 2011.