onsdag, januari 12, 2011

Höjda politikerlöner upprör


Österåkers kommun
är nu näst i tur efter moderatkommunen Täby med egen majoritet att kraftigt höja sina politikers löner. När Täby gjorde likadant för ett tag sedan blev det starka reaktioner bland skattebetalarna, och Österåkers nu 10-procentiga höjning rör upp känslor hos den s.k. "oppositionen".

KS ordförande hade 66.000:-/mån. och kommer nu att få 72.600:-/mån. KS 1:e och 2:e .ordförande hade 60.500:-/mån. och kommer nu att få 66.500:-/mån.

Politikerarvoden i 2010 års nivå för nämnder, inkl. KF ordförande var 93.500:- med undantag för valnämnds ordf. som hade 27.500:- valår och år utan val 8.250:-

Produktionsstyrelseordf. hade redan 2008 264.500:- +årsarvode + sammanträdesersättning för andra nämnder. KF:s gruppledare 17.600:- + sammanträdesersättning. KS gruppledare majoriteten 89.930:- + sammanträdesersättning och årsarvode som ledamot/ersättare. KSAU majoritetens gruppledare får årsarvode + sammanträdesersättning.

Inga kommentarer: