måndag, januari 17, 2011

Nya möjligheter till kommunal demokrati.

En möjlighet att hålla extra val i kommuner (och landsting) har införts genom grundlagsändringar i Sveriges Riksdag vid två valtillfällen och mellanliggande allmänna val.
Grundlagsändringen gäller från 1 januari 2011.
Tidigare erfordrades en KF-majoritet för att få igenom en kommunal folkomröstning. Men det räcker numera med att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstar JA om 10 % (tidigare 5 %) av kommuninvånarna vill ha folkomröstning i någon aktuell fråga med ex. ekonomiska konsekvenser.

Inga kommentarer: