fredag, maj 26, 2006

Mission: Impossible IIIRegissör:J. J. Abrams
I rollerna:Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman

Oj, oj, oj, så snyggt när Tom Cruise hejdar fallet en centimeter från marken. Det bästa med Mission Impossible-filmerna är ju när han landar ljudlöst som en katt. Eller att han kan tala femton språk. Eller alla små gadgets och smarta scannerapparater och eleganta handgranater som fäster som magneter på väggen.I ?Collateral? såg han ut som en stäppvarg ? här är han en del i ett spel med färger, neonljus och vackra människor. Helikopterjakter mellan vindkraftverk och en kamera som liksom dansar runt sina objekt, särskilt under filmens första tredjedel. Nästan varje scen är ett litet actionkonstverk. Man sitter i den där helikoptern och skakar med honom och går efter filmen ut på gatan och väjer mellan bilarna och tänker ?Mission!?. Just så ska det vara. Och karaktärerna har de inte heller glömt, eller storyn. Laurence Fishburne är med och Felicity (Keri Russell) dyker upp, i en i och för sig ganska tråkig roll. Men framför allt, vid ett tillfälle, inte mindre än två läskiga Philip Seymour Hoffman. Och då blir det verkligen läskigt. Det är klart att det påverkar filmen. Inte var väl tvåan såhär mörk? Det här är riktig ångest, riktig skräck, förutom i filmens gula andas ut-parti i mitten när Cruise och hans snygga kompani har roliga tricks för sig i Italien, och klär ut sig till munkar bara på kul och allt är som en enda utopisk apelsinlund. Överraskande är det inte alltid och Tom Cruise är ibland jobbig. Det blir för snyggt och för mycket av övermänniskor och jag börjar tänka på Tompas medlemskap i scientologerna och den omtalade affären med moderkakan. Men detta är först i filmens sista tredjedel, när en viss estetisk mättnad har inträtt. Att de gör ett spektakulärt inbrott till skön konst väger upp det. Och så den där kattvigheten.

torsdag, maj 25, 2006

V för VendettaI rollerna: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Fry, Rubert Graves, John Hurt m fl
Regi: James McTeigue

Filmen utspelar sig i ett futuristiskt, totalitärt Storbritannien och handlar om den unga arbetarklasskvinnan Evey som räddas från en livsfarlig situation av en maskerad man, endast känd som "V".
V är en komplex person, på samma gång litterär, bombastisk, öm och intellektuell - en man som vigt sitt liv åt att befria sina medmänniskor från de som terroriserat dem att foga sig. Men han är också bitter, hämndlysten, ensam och våldsam, och drivs av en personlig vendetta.

Bröderna Wachowski har alltså skrivit manus efter Alan Moores serie, men Moore har tagit bort sitt namn från den här filmen, efter en del usla filmer som byggt på hans verk. I just det är fallet är det väldigt synd, för det här är mycket bra.

V for Vendetta är inte maffig och nyskapande och actionspäckad på samma sätt som Matrix, det här är pampig och storslagen punkanarki som gick rakt in i hjärtat. Jag kände mig uppviglad och demonstrationssugen när jag kom ut ur salongen.

Filosofidravlet från Matrix två och tre är helt bortplockat, här är det enkelt och rakt på sak. Jag är ganska säker på att många kommer att tycka att det är för enkelt för att vara politiskt på riktigt - men jag håller inte med om att politik måste vara högtravande och komplicerat. Man kan utan problem känna igen vår tids terroristnoja, vinklade nyheter och nymoralism. Och när det gäller bilden av framtiden har de på ett väldigt effektivt sätt blandat skrämmande framtid med vardagliga miljöer, tedrickande, grå britter och trötta poliser.

tisdag, maj 23, 2006

Dina frågor och våra svar.

Mindre barngrupper i förskolan.

Särskilda insatser måste i allt större omfattning vidtas för barn i förskolan och skolan som uppvisar oro eller störningar av olika slag. En orsak kan vara att barngrupperna är för stora. Många barn klarar av att hitta sin plats i en stor grupp, men inte alla. Nu är det dags att börja ändra på detta.

Maxtaxan inom BARNOMSORGEN har gjort, att flera barn är på dagis än tidigare.
Vad anser Vänsterpartiet vara lagom, när det gäller personaltäthet och gruppstorlek inom barnomsorgen?

Som mest ska det vara 5-6 barn per vuxen på en småbarnsavdelning. Tidigare hade man 3 vuxna på 12 barn i dagisgrupperna. Det var för få vuxna redan då. När någon i ordinarie personal blev sjuk fanns ingen vikarie.

Sedan den 1 juli 2002 får dagmammor också räkna in EGNA BARN i barngruppen. Ersättning utgår från kommunen inom vissa ramar och maxtaxa betalas för barnen.

Hur ser Vänsterpartiet på detta?

Vi tycker det är bra. Vi är positiva till dagmammor som alternativ barnomsorg. Alla barn passar inte i dagismiljön. Vi vill att dagmamman skall vara professionell med en klar viljeinriktning i sin verksamhet.

Arbetsmiljön i skolan.

Ordningen i den svenska skolan blir allt sämre i form av ökat skolk, mer stök, mer mobbning o.s.v. Skolorna i Österåker är inget undantag. Detta kan inte accepteras, det är dags att bryta detta mönster. Lärarna behöver ökade befogenheter samtidigt som föräldrarna måste ta sitt ansvar. Vi tror att bland annat en modern form av ordningsomdöme, som en del av terminsbetyget, skulle vara ett bra verktyg. Det handlar om att ta hänsyn till varandra, att komma i tid och visa respekt för lärare och kamrater. Ett ordningsomdöme syftar till att ge lärare och föräldrar bättre möjligheter att tillsammans kunna hjälpa eleverna att bli bättre på att ta ansvar.

Enligt ett förslag ska SÄRSKOLAN läggas ned, och särskolebarnen ska gå i vanliga klasser?

Vill Vänsterpartiet medverka till att förslaget genomförs?

NEJ! Särskolan behövs både som den är idag och med en viss utveckling, då funktionshindrade inte klarar att gå i normalklass utan behöver undervisning, gruppstorlek och lärare anpassade för dem.

Hur vill Vänsterpartiet medverka till en BÄTTRE SKOLA i Österåker?

I skolan måste elevvårdspersonal i form av kurator, skolsköterska o dyl. finnas Lärare skall enbart vara pedagoger. Mindre klasser, elever som har särskilda behov ska få den hjälp som krävs.

Hur menar Vänsterpartiet, att RÖLLINGBY GYMNASIUM skall förändras för att bli mera attraktivt och därmed även locka ungdomar från andra kommuner?

Vi tycker forna tiders uppdelning på praktiska och teoretiska linjer var utmärkt. Återinför fler lärlingsinriktade yrkeslinjer. Det måste finnas en flexibilitet, att kanske gå 1-2 dagar i skolan och resten med praktik.

I FN:s konvention om barnets rättigheter understryks BARNETS RÄTT att "... skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro." Ungdomar, som har sommarjobb, kan ändå bli utan sin inkomst, om deras familj uppbär försörjningsstöd.

Hur vill Vänsterpartiet hantera detta?

Detta måste ändras. En arbetsgrupp i riksdagen utreder. Ungdomars sommarjobb måste räknas bort från familjens gemensamma inkomster. Annars får de helt fel uppfattning om vikten av ett eget arbete. Starkare koppling mellan skola och företag. Människor växer med kunskaper. En viktig del i utvecklingen för de yngre i Österåker är att få tillgång till kunskap som sedan leder till ett arbete. Vi vill öka satsningarna på praktiska yrkesutbildningar och då gärna i form av moderna lärlingsutbildningar. Det är ett naturligt sätt att stärka kopplingen mellan skolan och företagen. Men det behövs mer. Företagarna bör finnas med som en del i alla utbildningar på gymnasiet t.ex. som mentorer.

Flera samlingsplatser.

De äldre ungdomarna Österåker som inte är intresserad av fritidsgårdar saknar drogfria samlingsplatser.
Vi vill därför verka för att kommunen upprättar ett ungdomens hus som ungdomarna själva får inreda, påverka och ta ansvar för. Ungdomens hus ska också vara en utgångspunkt för våra fältassistenter.

Vad vill Vänsterpartiet göra för att stoppa DROGMISSBRUKET bland barn och ungdomar i Österåker?

Möjlighet till meningsfull fritidsverksamhet och sommarjobb, ett "Ungdomens Hus", styrt av ungdomarna själva. Föräldraansvar, hem-skola med kontroll av med vem, vilka och vad tonåringen sysselsätter sig med. Flera fältassistenter behövs. Bland de unga i Österåker finns grupper och enskilda som av olika skäl inte passar in i de traditionella mönster som finns i ett samhälle. Fältassistenter är en yrkesgrupp som söker upp ungdomar på glid och som ofta arbetar i det dolda. Deras insatser för våra ungdomar är ovärderlig. För att kunna bygga upp ett förtroende gentemot ungdomarna i Österåker behöver vi ha fler fältassistenter ute varje helg där ungdomarna finns.

Profilera Österåker som en hälsokommun.

Barnfetma är ett växande problem som kräver förebyggande insatser och hjälp i tidig ålder för en mer hälsosam livsföring. Ett viktigt steg är att stimulera och motivera barn och ungdomar till att röra på sig. Österåker har fantastiska friluftsmöjligheter. Dessa måste vi värna om och bli bättre på att underhålla. Ett första steg är att rusta upp det vi har idag, allt ifrån motionsspåren till badhuset. Ett andra steg mot en hälsosam livsföring är att i n t e låta försäljning av läskedrycker och sötsaker förekomma i våra skolor eller idrottsanläggningar. Österåker ska profilera sig som en hälsokommun där insatserna börjar redan i förskolan.

De äldre i Österåker.

Fler alternativa boendeformer. Antalet äldre i Österåker kommer att öka beroende på förändrad befolkningssammansättning samt att de äldre blir allt äldre. De äldre håller sig också friska allt längre varför behovet av olika boendeformer för skilda skeden är stort. Tillgång till öppna gemensamma mathållningsmöjligheter. Genom tillgång till mat i närområdet ökar möjligheten för de äldre att klara sin egen hushållning på ett godtagbart sätt. Man ska kunna mötas i en gemensam matsal eller också kunna hämta sitt huvudmål för att äta hemma.

Öppen dagverksamhet i Österåker.

Sociala kontakter och meningsfull sysselsättning är viktiga faktorer för de äldres fysiska och mentala hälsa. Mötesplatser med organiserade aktiviteter ska finnas tillgängliga på strategiska platser i Österåkers kommun. Samverkan mellan Hemtjänst och Väntjänsten. Väntjänsten utgör ett viktigt komplement till hemtjänsten. Genom en väl fungerande samverkan t.ex. att Väntjänsten meddelas vilka personer som har ett särskilt behov av besök och medmänsklig kontakt kan livskvaliteten höjas hos den besökte samtidigt som andra kan få en meningsfull stödjande uppgift. Läkarmottagning för äldre (ÄVC) i Österåker. En läkarmottagning som erbjuder specialistkompetens inom geriatrik ett par dagar i veckan där äldre kan få hjälp med sina särskilda problem. Österåkers guide för äldre och handikappade. Att komma i kontakt med olika myndighetsfunktioner upplevs av många äldre och handikappade som ett oöverstigligt hinder. Österåkers kommun ska kunna erbjuda hjälp i form av en folder eller en telefonguide som kan ge svar och handledning på frågeställningar viktiga för våra äldre och handikappade medborgare. Många äldre och deras anhöriga är missnöjda med äldreomsorgen i Österåker.

Alltfler blir äldre.

Hur vill Vänsterpartiet utveckla VÅRD OCH OMSORG i kommunen?

Politikerna måste ta sitt ansvar för att de äldre som behöver sjukhemsplatser och hemtjänst, ska få det de är beviljade till enligt socialtjänstlagen. Inte bara besluta att de ska få det utan också se till att beslutet verkställs. Alternativt avslå begäran med möjlighet till överprövning i högre instans. Servicelokaler till nuvarande och ökat antal ålderspensionärer födda på 40-talet.

Aktiviteter för de äldre.

I Österåkers kommun ska de äldre erbjudas olika former av aktiviteter. Boende på institutioner i anslutning till boendet och för de som fortfarande bor hemma i lokaler centralt belägna i nära anslutning till allmänna kommunikationer.

Bättre kommunikationer inom Åkersberga.

Äldre, rullstolsburna och andra rörelsehindrade personer upplever stora svårigheter med att ta sig till och från hemmet för besök hos hälsovård, kyrkor affärer etc. Nuvarande busslinjer år inte anpassade för dessa kategorier. En funktion i form av servicelinjer alt. en förbättrad "färdtjänst" med hög servicegrad skall utvecklas.

Har Vänsterpartiet några planer? och i så fall vilka ? för KOLLEKTIVTRAFIK på Runöhöjden ? Säby?

Ja någon slags lokal buss- eller taxiringlinje. Möjligen ny sträckning av busslinje 828. En liten matarbusslinje i likhet med den som finns i Norrtälje (Näbbmusen) vore kanske bra?

Trygghet trivsel och tillgänglighet i Österåker.

Fortsatt satsning på den offentliga miljön. Rena och estetiskt tilltalande miljöer är viktiga komponenter för att boende och besökare ska få ett positivt intryck av Österåker. Järnvägsparken och anläggningarna vid och kring kanalen är goda exempel på miljöer som höjer det helhetsintryck som stadsbilden ger. En utökad satsning på uppsnyggning av miljöer i och kring tätorten skall göras. Arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling måste också bedrivas lokalt.

Sverige klarar inte Rioöverenskommelsens MILJÖMÅL för utsläpp.
Hur vill Vänsterpartiet utveckla miljöarbetet i Österåker?

Minimera avloppsvattnet från de s.k. "förnyelse-områden" och låta all rening ske i Margretelunds reningsverk alternativt att nya reningsverk byggs i anslutning till ny bebyggelse. Återinsätt den politiska ledningsgruppen för Agenda 21 med ledamöter för samtliga partier med säte i KF. Miljökonsekvensbeskrivning framställes för samtliga planerade förnyelseområden.

Närvaro av poliser eller väktare dygnet runt i Österåker.

Utvecklingen i samhället har medfört att människor, unga såväl som gamla, inte känner trygghet. Särskilt påtagligt är detta i vissa utemiljöer under dygnets mörka timmar eller då huvuddelen av invånarna befinner sig i sina hem. Poliser eller väktare ska finnas ute eller snabbt kunna finnas tillhand för att kunna gripa in där behov finns.

Tillbudsrapportering.

Alla tillbud ska rapporteras och dokumenteras för att kartlägga och åtgärda orsaker och miljöer där tillbud förekommer.

Förbättrad framkomlighet.

Handikappade och äldre har på vissa platser svårigheter med att ta sig fram mellan olika platser i vårt samhälle. Övergångsställen och gångvägar skall anpassas och hinder i form av höga kanter och dylikt skall åtgärdas för en säkrare framkomlighet.

Ta tillvara på Österåkers föreningslivs resurser och uppdatera föreningsregistret på kommunens hemsida.

Ett samhälle där ex. äldre och handikappade personer som enbart möts av myndigheter och institutioner blir en steril och kall värld. Kommunen och föreningslivet måste leva i symbios med varandra. Ideella föreningars engagemang, som ett komplement till kommunens uppgifter är nödvändigt för ett mänskligare samhälle och skall stödjas genom att resurser tillförs.

Vill Ditt parti verka för att FÖRENINGARNA i Österåker får tillgång till lokaler
utan att betala hyra?

Inte alla föreningar - det finns inga gratisluncher. Subventioner ja, inte helt gratis. Dagis-fritids-och skollokaler borde kunna användas på kvällar och helger av föreningar.

Framtidens Österåker.

Framförhållning i detaljplanerarbetet. Planeringsarbetet har länge varit eftersatt i Österåkers kommun. Nu har nyligen ett stort arbete gjorts med en ny översiktsplan. När det gäller nästa steg, att göra detaljplaner, är det viktigt att framförhållningen i planerna blir sådana att hänsyn tas till att dagens idéer om framtidens. Österåker måste kunna modifieras och förändras. Även om detaljplaner görs idag kan behovet och verkligheten se annorlunda ut redan om några år. Samtidigt med detaljplanearbetet bör byggnormerna liberaliseras vad gäller tillåten storlek på villor och fritidshus. En modell som bör prövas är den som gäller i vissa andra kommuner där ytan på bebyggelsen sätts i relation till tomtstorlek. Vi vill öka den enskildes möjligheter att själv bestämma över sitt boende. Riktigt bredband till alla samt lyssnararkiv på Internet till kommunens närradioutsändningar från kommunfullmäktigesammanträden.

Enligt "Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen" behöver Österåker växa till ca 60 000 INVÅNARE år 2030.

Hur ser Vänsterpartiet på den utvecklingen?

Tillväxten måste först anpassas till en utbyggd skola, vägnät, barnomsorg och kollektivtrafik. Till att börja med i centralorten Åkersberga och då i form av kooperativ hyresrätt. En kombination av hyres-och bostadsrätt med hembudsskyldighet dvs. bostaden skall inte vara en handelsvara utan en social rättighet.

Utveckla yrkesutbildningen i kommunen.

Österåkers kommuns arbetsmarknad domineras av offentliga arbetsplatser och småföretag. De företag som finns i kommunen är till stor del sådana som kräver arbetskraft med god praktisk yrkesutbildning. Precis som i övriga Sverige har gymnasieutbildningen dominerats av de studieföreberedande programmen. Med tanke på kommunens näringslivsstruktur bör ytterligare satsningar göras på praktiska yrkesutbildningar, gärna i form av moderna lärlingsutbildningar.
I Vänsterpartiets Österåker skall man kunna utbilda sig såväl för kommande högskolestudier som till skickliga hantverkare och yrkesarbetare.

Förbättra pendlingsmöjligheterna.

Eftersom en stor del av kommunens yrkesverksamma pendlar måste resurser satsas på att underlätta alla former av pendling. Roslagsbanan är mycket viktig för pendlingen och Vänsterpartiet vill satsa på en fortsatt utbyggnad till dubbelspår, snabbare tåg och en förlängning ända in till Stockholms central. I samband med centrums utbyggnad är det också viktigt att ordna ordentligt med infartsparkeringar i nära anslutning till kollektivtrafiken. Vänsterpartiet kommer också att värna om möjligheten av att pendla med bil men motsätter sig inte de trängselavgifter som nu prövas av Stockholms kommun. Trots att de har beslutats på ett odemokratiskt sätt mellan (s) och (mp) och drabbar oss som bor i kranskommunerna men endast för närvarande gynnar innerstadsborna. Om inte den framtida avsikten är en omfördelning av trängselavgiftsintäkterna till gagn för en bättre kollektivtrafik? Bygg ut 276:an till 2+1 väg. En av Sveriges farligaste vägar är länsväg 276 norrut från Åkersberga mot Norrtälje. Vägen är smal, krokig och full av förrädiska backkrön. Trafikbelastningen är redan i dag hög och ökar kraftigt genom öka bebyggelse längs hela sträckan. Den senaste tidens försök att öka säkerheten med nya vägräcken har närmast gjort vägen ännu farligare. Vänsterpartiet vill driva frågan om en viss breddning i första han upp till Roslagskulla för att där kunna skapa s.k. 2+1 väg med mitträcken mellan körbanorna. Åkersberga ligger på gammal sjöbotten och är förstås känsligt för förändringar av grundvattennivån.

Har Vänsterpartiet några planer - och i så fall vilka - på hur vi ska komma till rätta med de ökande TRAFIKSTOCKNINGARNA längs 276:an?

Förbifart genom Röllingby backar. Förläng tunneln under länsväg 276 till Skånsta med lokaltrafik på tunneltaket. Även en förlängning av Roslagsbanan norrut till Norrtälje skulle utgöra en god möjlighet att avlasta länsväg 276. Vad kommunala och statliga löften om nya trafikleder är värda vet redan de flesta luttrade kommuninvånare i Österåker. Vägtunnel till Ljusterö. Det är lätt att se att tillväxten på kommunens största ö, Ljusterö, kommer att öka i en allt snabbare takt. Det är viktigt att redan nu planera för en fast förbindelse till Ljusterö i form av en vägtunnel i samma sträckning som färjorna nu går.

Blandad bebyggelse med olika boendealternativ.

Österåkers kommun är en av landets snabbast växande kommuner och i den regionala planen tror man i n t e att tillväxten kommer att minska de närmaste 25 åren. I kommunen dominerar villor, grupphusbebyggelse och radhus. Egna hem är den dominerande boendeformen, därefter kommer bostadsrätter och slutligen hyresrätter. Det är viktigt att mångfalden i boendet bevakas när kommunen växer. Det som måste till är fler små bostäder i form av hyresrätter i centrala Åkersberga. Det är också viktigt att villabebyggelsen i omvandlingsområdena blandas med grupphusområden och radhus både som bostadsrätter och egna hem.
Vänsterpartiet vill värna om den enskildes valmöjligheter när det gäller boendet.

Vill Vänsterpartiet verka för att det byggs billiga HYRESRÄTTER i Österåker - och i så fall var och på vilket sätt?

Ja, och även servicelokaler till våra äldre invånare. I centrala Åkersberga längs järnvägen och kanalen. Hyresrätter och/eller kooperativa hyresrätter, det bästa av dessa upplåtelseformer.

Ett växande båt- och friluftsliv.

I Österåker finns en landets största båtklubbar. Kommunens karaktär av skärgårdskommun inbjuder till ett rikt och mångfasseterat båtliv. Vänsterpartiet vill värna om och utveckla det växande båtlivet i kommunen. Genom att stötta och underlätta för ideella krafter tror vi att kommunen ännu bättre i framtiden kan leva upp till förväntningarna hos de invånare som sökt sig till kommunen och valt ett liv i en Sveriges vackraste kommuner.

Vad anser Vänsterpartiet vara viktigast för att utveckla en LEVANDE SKÄRGÅRD?
För att få folk att bo permanent måste nya arbetstillfällen skapas i skärgårdsområdena. En lokal taxibåtringlinje etableras. Allemans- och strandrätten bevaras. Fastighetsskatten upphöra samt ersättas med höjd reavinstskatt vid försäljning.

Ett förverkligat kulturcentrum.

Ett kulturcentrum med bl.a. en ny biograf med flera salonger ligger Vänsterpartiet mycket varmt om hjärtat.
Vi vill även se ett centrum för kultur, sport, fritid och nöje. Kulturcentrats framtid är en del av Österåkers framtid och vice versa. Projektet ska dimensioneras för Österåkers utökning och bli en naturlig samlingspunkt för både unga och äldre. Nuvarande kulturanläggningar bör utgöra utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen.

Enligt ett förslag ska Åkersberga IP vid Kungsängen flyttas till Röllingbyområdet så att där skapas ett IDROTTSOMRÅDE med unika möjligheter.

Vill Vänsterpartiet medverka till det?

Nej, inte för närvarande. Först bekämpning av drogmissbruk och omhändertagande av äldre med bl.a. utbyggnad av servicehem m.m. Allt kan göras, men det mest akuta först. Samverkan med närliggande kommuner. Förvaltningen av skattebetalarnas pengar kan effektiviseras genom samutnyttjande av resurser av olika slag med andra kommuner i vår närhet. Vänsterpartiet i Österåker vill pröva olika former av samverkan inom flera områden för att därigenom öka kvalitén på tjänster till invånarna samtidigt som kostnaderna minskar.

Anser Vänsterpartiet att KOMMUNALSKATTEN måste höjas för att klara verksamheterna 2007?

Nej. Den bör på sikt sänkas eftersom den inte är progressiv utan främst drabbar dem med svaga resurser genom att den är proportionell. Skapa balans i ekonomin, minska låneskulden och neka kommunala borgensåtaganden till privata friskolor. Kommunen skall endast på ett ansvarsfullt sätt bedriva de verksamheter den är skyldig till enligt svensk lag.

Är ALLA KANDIDATER på Vänsterpartiets valsedel beredda på att arbeta kommunalpolitiskt efter valet?
Ja!


Vänsterpartiet i Österåker

Rösta in fler vänsterpartiet i Österåkers KF.

Våra huvudfrågor är skolan, bostäder och äldreomsorg.
  • Vi vill arbeta för bättre resurser till den kommunala skolan.
  • Ungdoms-och äldrebostäder som hyresrätter och servicehus
  • Fler anställda i den resterande offentliga sektorn
  • Informationskontoret skall återuppstå
  • Modern kommunal hemsida med aktuellt föreningsregister
  • Lyssnararkiv på internet från närradions KF-debatter
  • De synskadade får tillbaka sin taltidning
  • Ny modern biograf med flera salonger i centrum
  • P-skiva endast där det behövs och inte efter 18.00


Våra kandidater till Kommunfullmäktige
Bo Edlén Serviceingenjör

Maria Dahlqvist undersköterska


Francisco Contreras utredare


Alexandra Mattsson personlig assistent, Skånsta


Eddie Vivenius pensionär, Söra


Barbro Karlsson journalist


Patricia Lagunas Åkersberga


Kenneth Göransson

Berit Vivenius Söra

Du får bara markera en av dessa kandidater

Vänsterpartiet i Österåker

torsdag, maj 18, 2006

Vänsterpartiets program för äldre i Österåker.

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM
För Vänsterpartiet Österåker

Inledning

År 2030 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara äldre än 65 år. Sverige har, efter Japan, den högsta levnadsåldern i världen till stor del resultatet av en utbyggd välfärdspolitik. Allt fler friska år har lagts till livet för allt fler människor. Vänsterpartiet ser detta som något positivt, för den enskilde, för närstående och för oss alla. Tänk på hur mycket kompetens, livserfarenhet och mänsklig mognad äldre medborgare har. Att inte förvalta och använda dessa egenskaper i det samhälleliga livet vore ett slöseri med mänskliga resurser. Trots att vi lever allt längre och är friskare allt högre upp i åren ökar utslagningen från arbetsmarknaden och många förtidspensioneras, ibland mot sin vilja, vilket ger lägre pension. Samtidigt får många äldre funktionshinder och sjukdomar och de ska ges möjligheter till vård och omsorg från samhället.

Jämlikhet även för äldre

Människor som uppnår pensionsåldern avslutar sitt förvärvsarbete men är för den skull inga föredettingar vars deltagande i samhällslivet minskar. Det är viktigt att tillvarata den livserfarenhet människor har samlat under många år. I dag förmår dessutom äldre människor delta aktivt i samhällslivet mycket längre än förr.

Äldre har rätt att betraktas som sociala varelser alldeles oavsett sin ålder. Det betyder att de ska kunna delta i det politiska arbetet och nomineras till politiska uppdrag på samma villkor som övriga medborgare.

Våld mot kvinnor är genomgående i alla samhällsklasser och åldrar. Undersökningar visar att våldutsattheten inte minskar för äldre kvinnor. Den äldre generationen anmäler inte misshandel i samma utsträckning som yngre kvinnor. Vi vill verka för att även våld mot äldre kvinnor synliggörs som en del av den patriarkaliska maktstrukturen.

Kvinnor ses traditionellt som omvårdaren i familjen. Detta avspeglar sig bland annat i hur stort ansvar äldre kvinnor tvingas ta i hemmet. Det är viktigt att kvinnor som vårdar sin sjuke man självklart ska ha rätt till lika mycket hemtjänst och anhörigstöd som män som vårdar sin maka. Här krävs satsningar på utbildning av biståndshandläggare för att säkerställa att insatser bedöms lika oavsett kön.

Det är även viktigt att vi uppmärksammar olikheterna kvinnor och män ställs för inom sjukvården. Ofta uppvisar kvinnor och män olika symtom på samma sjukdom. Eftersom medicinsk forskning traditionellt utgått från mäns symtom på sjukdomar, utgår behandlingen också från män. Vänsterpartiet vill arbeta för att bredda forskningen om äldres sjukdomar för att den i högre grad ska utgå från kvinnors symtom och behandling. Vi verkar för att genusperspektivet ska lyftas i alla delar av äldreomsorgen.

Alla ska ha samma rätt till sjukvård oavsett ålder, kön eller socioekonomisk situation. Äldre människor som är patienter inom sjukvård eller äldreomsorg ska behandlas som fullvärdiga medverkande i behandlingen. Även om de är alltför sjuka för att kunna uttrycka sin vilja har de rätt att behandlas med värdighet, integritet och respekt.

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där alla behandlas lika, oavsett kulturell bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning eller ekonomi.


Ett rikt socialt och kulturellt liv

Människan är inte enbart en biologisk varelse. Därför har hon inte bara fysiska utan även sociala, andliga och kulturella behov. Dessa behov har de äldre i dagens samhälle inte alltid möjlighet att uppfylla. Det är viktigt att samhället på olika sätt stöder sådana aktiviteter och inte lägger hinder i vägen för dem med exempelvis höga avgifter och bristande tillgänglighet. Kultur betyder för Vänsterpartiet inte bara konsumtion av professionella utövares alster utan även eget skapande. Vi menar dessutom att matlagning, naturvård och amatörverksamhet inom olika områden ger både kroppslig och själslig stimulans. Vänsterpartiet arbetar för att folkrörelserna ska få reella möjligheter att göra sociala, andliga och kulturella insatser även för 65+ medborgare.

Folkbildningar och föreningar måste därför få bra förutsättningar. Kommunen bör tillhandahålla lokaler och ge verksamhetsbidrag. Även när ork och hälsa tryter måste man få möjlighet att vara aktiv. Då har samhället ett ännu större ansvar. Vänsterpartiet verkar för att bygga upp fler kommunala dagverksamheter. De fyller en mycket viktig social funktion för äldre och de är en förutsättning för att fler ska vilja och kunna bo hemma.

Vänsterpartiet arbetar för att man som äldre, även med olika funktionshinder, ska kunna leva ett rikt socialt och kulturellt liv.


Trygga pensioner

Ur principen om jämlikhet mellan äldre och yngre följer att pensionernas värde ska höjas i enlighet med förvärvsarbetandes inkomster så att pensionärernas levnadsnivå inte halkar efter.

Såväl i det gamla som i det nya pensionssystemet försämras villkoren. Pensionssystemet har gjorts om så att delar av våra offentliga pensionspengar flyttats över till aktiebörsen och ingår i spekulationskapitalet som jagar snabba vinster.

Regeringen har infört ett ?utgiftstak?, som innebär att utgifterna för offentlig sektor inte får höjas, trots ökade intäkter. Urholkningen av ATP fortsätter och börsens skakningar skapar ekonomisk osäkerhet och ovisshet inför framtiden. Fortfarande är löftet att återge pensionerna sitt värde ouppfyllt. Bostadstilläggen följer inte de faktiska kostnaderna för allt högre hyror.

Det är en ojämn kamp för överlevnad för den generation som var med och byggde upp ett samhällssystem som fungerade innan vinstbegäret tog över makten. Framtida pensionärer kommer att drabbas än hårdare om det nuvarande pensionssystemet inte förändras i grunden.

Vänsterpartiet arbetar för att säkerställa pensionernas värde.


Bra boende på äldre dar

En god bostad är nödvändig för ett självständigt och bra liv. De flesta äldre vill bo kvar i sin egen bostad och behålla kontakten med släkt och vänner. Samhället ska ställa upp så att detta blir möjligt.

I många gamla bostadshus saknas hiss, vilket gör det omöjligt att bo kvar. Kommunen bör genom sina allmännyttiga bostadsföretag planera för att det finns tillgång till funktionella bostäder till rimliga hyror, i hus med hiss. Andra åtgärder är att få tillgång till hjälpmedel, bostadsanpassning samt hjälp med praktiska vardagsproblem.

I många kommuner inrättas i dag så kallade fixartjänster, som kompletterar hemtjänsten med mer teknisk/praktisk hjälp. Antalet fallolyckor har, troligen på grund av detta, på några år nästan halverats. Denna satsning vill Vänsterpartiet fortsätta med. Fixartjänsten är en uppsökande verksamhet som kan uppmärksamma behov och hjälpa till med riskfyllda vardagssysslor.

En del äldre vill gärna bo tillsammans med andra i någon form av seniorboende. Personal dygnet runt skapar trygghet. Tillgång till gemensamma utrymmen och nära till service och hemtjänstpersonal i huset är några andra skäl.

Vänsterpartiet arbetar för ett behovsanpassat valfritt boende för äldre.


Hemtjänsten

Äldre som bor kvar i sin egen bostad behöver bra hemtjänst och fungerande närsjukvård. Hemtjänsten fungerar dock olika bra i olika kommuner. Måltiden blir ofta en matlåda utburen varje dag och hjälp med städning sker någon gång i månaden. Tid för social samvaro med vårdtagaren är mycket begränsad. Risken är stor att äldre personer helt eller delvis isoleras i sina hem.

I hemtjänstens uppgifter bör finnas utrymme för utomhusvistelse och kulturell stimulans. Rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning och demenssjukdomar kan vara mycket isolerande. Att få komma utanför hemmet är att anse som friskvård och ska ingå i kommunens äldreomsorg.

Hemtjänstpersonal är nyckelpersoner, som måste ges möjlighet att vara lyhörda för den äldres önskemål samt kunna avsätta tid att umgås med vårdtagarna i lugn och ro. Det är ju viktigt att var och en blir sedd som en person och inte som ett vårdobjekt, som upptar en viss tid i schemat.

Det är viktigt att landsting och kommun utifrån sina respektive ansvarsområden förbättrar sin samverkan inom hemtjänsten.

Vänsterpartiet arbetar för att förbättra arbetsklimatet och minska tidspressen i hemtjänsten.


Avskaffa konkurrensutsättning och privatisering

Kommunerna och landstinget måste ta sitt ansvar för sina äldre innevånare och deras välbefinnande. De ska ha den vård och omsorg som de behöver och har rätt till. Äldreomsorgen ska inte auktioneras ut på marknaden. Hälso- och sjukvården ska styras demokratiskt, den ska vara skattefinansierad och bedrivas i offentlig regi. Äldre ska också kunna påverka innehållet i hemtjänsten och välja vilka tjänster som är viktiga för just dem.

Vänsterpartiet vill avskaffa all konkurrensutsättning och privatisering av vård och äldreomsorg.


Vård och omsorg i ett mångkulturellt samhälle

Äldreomsorgen är en växande sektor där nya behov från vårdtagare och vårdgivare måste bekräftas och tillgodoses. Vi kommer att få allt fler äldre medmänniskor med annan kulturell bakgrund som behöver bli bemötta av personal med särskild insikt och förståelse för deras situation.

Ett vanligt symtom vid åldersdemens är återgång till det ursprungliga språket. Att då vara beroende av andra individer som man inte ens kan kommunicera med är inte människovärdigt. Alla avbrott i rutiner och intryck kan försämra tillståndet hos demenssjuka, vilket i förlängningen kräver större vårdinsatser från personalen och en onödig ökad belastning och kvalitetsförsämring för samtliga. Kunskaper i andra språk och kulturer ska ses som meriterande för vårdarbete inom hemtjänst och övrig äldreomsorg.

De försök med äldreboende där annat språk än svenska varit rådande hos både personal och boende har visat sig fungera mycket tillfredsställande, att få vård på sitt eget språk borde vara en självklarhet. Språk och kulturell bakgrund bör därför vägas in tidigt vid placering av både personal och vårdtagare inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet arbetar för integration inom äldrevården och anser kulturella och språkliga meriter vara en tillgång.


Höj personalens kompetens

Omsorgsarbetet har tidigare betraktats som en förlängning av hemarbetet, en naturlig uppgift för kvinnor. Därför har teoretisk utbildning inte setts som ett självklart krav, vilket medfört att lönen inte motsvarar ansvaret som krävs av den viktiga länken mellan samhälle och vårdtagare. Detta förringande av arbetets värde har skapat en kvinnofälla, en förlegad syn som måste brytas för en rättvisare arbetssituation. Personalens kompetens måste höjas vilket även medför att lönen blir möjlig att leva på, arbetets status höjs samt självklart att kvaliteten på vården förbättras.

Vänsterpartiet vill höja kompetensen och förbättra villkoren för anställda inom omsorgen.

Primärvård

Bristen på ekonomiska resurser gör att människor med behov av sjukhusvård stressas igenom systemet. Först får man kanske stå länge i vårdkö. När man sedan väl opererats eller på annat sätt behandlats får man inte ligga kvar och ta upp plats. Man är som det heter ?medicinskt klar?. Detta betyder inte att man är kroppsligt och själsligt återställd efter en sjukhusvistelse, t.ex. efter en stroke. Det kan ofta behövas både medicinsk eftervård och samtal med psykolog eller psykiater. Man ska ha både rätt och möjlighet till rehabilitering.

Detta ställer stora krav på närsjukvården. Distriktssköterskan är en viktig yrkesgrupp för de äldre och borde därför bli mer tillgänglig. För relativt friska äldre fungerar dock vårdcentralen ganska väl. Men för den sjukare krävs att olika yrkesgrupper ingår i samma arbetslag och vid behov ska även läkare kunna göra hembesök. Samarbetet mellan geriatrik och primärvård måste stärkas och det måste finnas tillgång till geriatrisk expertis överallt.

All primärvård bär vara kostnadsfri. Till dess måste avgifterna hållas låga och nivån på högkostnadsskyddet får inte höjas.

Vänsterpartiet arbetar för att all primär vård blir gratis. Man kan börja med att ta bort avgiften för besök hos distriktssköterska.


Tandvård

Munnen är en del av kroppen och därför ska tandvård och annan oral vård ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Genom att kostnaden för tandläkarbehandlingar avreglerats har tändernas hälsa för de äldre åter blivit en klassfråga.

Tändernas hälsa påverkar i hög grad vår övriga hälsa. Tandlossningssjuka (parodontit) kan genom tandhygienists arbete förhindras och dess ödesdigra effekter kan stoppas.

Den uppsökande tandvården till äldre som har svårt att klara sin egen munhygien måste få resurser så att ordentliga bedömningar kan göras och instruktioner ges till vårdpersonal och anhöriga. Den uppsökande tandvården måste fungera lika bra i det ordinära boendet som i det särskilda boendet.

Forskning och utveckling inom odontologin måste komma också de äldre till del.

Vänsterpartiet arbetar både på riksdags- och landstingsnivå för att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.


Anhörigvård

Kommunerna måste inventera det faktiska behovet av äldreomsorg, dvs. känna till i vilken omfattning friskare äldre innevånare sköter en partner i hemmet utan den hjälp utifrån som de har rätt till. Denna situation kan plötsligt innebära att två personer kräver vård, om de ansvariga inte har ingripit i tid.

När kommuner och landsting skär ner i sin omsorgsbudget läggs mer vårdansvar över på de anhöriga. Vänsterpartiet menar att all anhörigvård måste vara frivillig, både från patientens och från den anhöriges sida. Vi menar att anhörigvård aldrig får ersätta professionell vård utan bara kan vara ett komplement till den professionella vården. Att vårda en närstående dygnet runt är en stor fysisk och psykisk belastning för anhörigvårdaren.

Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas fler avlastningsplatser, utbildning och rekreationsmöjligheter för vårdande anhöriga.


Den eftersatta psykiska hälsan

Enligt tillgänglig statistik är 25 % av den äldre befolkningen i vårt land någon gång drabbad av psykisk ohälsa, oftast depression.

Det finns en tendens att vilja medicinera bort vissa psykiska åkommor. Men det behöver inte vara sjukligt att reagera på följderna av stroke (nedsatt tal/rörelseförmåga) med en depression. Där behövs ett starkt och professionellt stöd för att den drabbade ska orka med ett påfrestande och slitigt rehabiliteringsarbete. Men lika ofta behövs professionell hjälp och kanske även lindring genom läkemedel.

I vårt stora län finns idag enbart en avdelning för psykiskt sjuka äldre (S: t Görans sjukhus). Denna avdelning är i huvudsak avsedd för korttidsvård och man försöker från avdelningens sida få de sociala myndigheterna i respektive kommun/stadsdelar att ta ansvar för uppföljning och rehabilitering. Här krävs en bättre fungerande vårdkedja.

Genom den s.k. ?Psyksädel-reformen? som trädde i kraft 1995 är kommunerna ansvariga för boendet inklusive eventuellt boendestöd, sysselsättning och/eller meningsfull fritid även för våra 65+ medborgare med psykiska problem. Bara hälften av länets kommuner uppfyller idag dessa krav.

Vänsterpartiet arbetar för en jämlik psykisk friskvård oberoende av ålder och ett professionellt omhändertagande av psykiskt sjuka äldre i kommunerna.


Färdtjänst

Äldres och funktionshindrades behov av att kunna förflytta sig är en självklar demokratisk rättighet. Färdtjänsten ersätter för dessa grupper den kommunala trafiken i både glesbygds- och storstadskommuner. Om alla kollektiva trafikmedel vore handikappanpassade, skulle fler färdtjänstberättigade, t ex rullstolsburna, kunna använda dem och skattepengar därmed sparas. Det är angeläget att fortsätta att göra kollektivtrafiken tillgänglig och att bygga ut närtrafiken, t ex genom fler lokala så kallade linkbussar.

I Stockholms län praktiseras sedan några år så kallad samåkning, vilket ofta innebär en ökad stressbelastning på färdtjänstkunder som t ex måste passa en läkartid. Tilldelningen av färdtjänstbiljetter måste därför bli generösare, punktligheten garanteras och verksamheten byggas ut.

De som på grund av sina funktionshinder inte kan utnyttja kollektivtrafiken, hur tillgänglig den än görs, ska ha samma möjligheter att färdas som kollektivresenärer.

Vänsterpartiet arbetar för att äldres resande ska kunna ske efter behov, såväl inom den allmänna kollektivtrafiken som inom färdtjänsten.


Äldreombudsman

Under de senaste åren har upprörande missförhållanden och brister inom vården rapporterats till främst massmedia eftersom ingen oberoende eller självklar kanal funnits att tillgå för vårdpersonal, anhöriga eller vårdtagare. För att tillgodose de äldres intressen och rättigheter i samhället föreslår vi att instansen Äldreombudsman bildas. Denna funktion bör inte vara kommunal utan ligga på övergripande statlig nivå precis som t ex Diskrimineringsombudsmannen. Syftet är att ge en tydlig bild av ansvar för en växande grupp som har svårt att göra sig hörd i samhället.

Vänsterpartiet föreslår att en statlig myndighet som bevakar äldrefrågor bildas.


Är äldreprogrammet realistiskt och ekonomiskt genomförbart?

Idag lever den gemensamma sektorn snålt. Vi får hela tiden höra att pengarna inte räcker.

Men det går bra för Sverige, nationen är rikare än någonsin. Den totala produktionen bruttonationalprodukten (BNP) bara växer, trots hög arbetslöshet. Detta beror på att varje arbetare producerar flera gånger mer än för några år sedan.

Det finns alltså pengar. Men de styrs nu över till de rika och till de stora aktieägarna, som kan glädjas åt rekordhöga aktieutdelningar, så stora att man inte vet hur man ska placera dem.

Fördelningspolitiken har vridits åt höger. Skatterna sänks och byts ut mot avgifter, vilket medför att fattiga och sjuka tvingas betala relativt sett mer än rika och friska. Rika människor och storföretag betalar allt mindre andel av skatterna.

Den som påstår att vi inte har råd med en generös offentlig sektor far med osanning. Politiken måste ändras så att pengarna används där de behövs. Det krävs inte mer än en ganska måttlig skattehöjning, slopat utgiftstak och en politik som vrids åt vänster istället för åt höger för att genomföra detta. Det här äldrepolitiska programmet är alltså fullkomligt realistiskt


Vänsterpartiet i Österåker

söndag, maj 14, 2006

FrostbitenMed Petra Nielsen, Grete Havnesköld, Emma Åberg Regi Anders Banke

Heartbreak Hotel
Med Johan Rabaeus, Maria Lundquist, Helena Bergström
Regi Colin Nutley


Gudrun är P-vakt och Elisabet gynekolog och det enda de egentligen har gemensamt är att de är dryga 40 och nyligen frånskilda. De möts av en slump, går ut och dansar tillsammans och utvecklar en varm vänskap.

torsdag, maj 04, 2006

Är Du intresserad av nyheter från Österåker?

Tidningen Metro är den största och snabbast växande internationella dagstidningen i världen.

Metro har 64 dagliga editioner som publiceras i 91 storstäder i 19 länder på 18 språk i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Metro har en unik global räckvidd - Metro når fler än 18,5 miljoner dagliga läsare och över 37 miljoner läsare per vecka. Metro har en lika stor andel manliga som kvinnliga läsare och 70 procent av dem är under 45 år.

Nu har även Österåkers kommun en lokal undersida i Metro, som Du når genom att klicka på denna länk; http://www.metro.se/se/article/2006/05/01/15/4611-22/index.xml

Metro har även satt upp interna mejllistor. På det sättet kan Du genom; osteraker@metro.se enkelt nå Metroambassadörerna i Österåker. Till listan kan Du även skicka in nyhetstips och liknande. Tipsa också dina egna kontakter om att vi numera finns även på webben!

Metro - Tyst majtåg i Österåker

måndag, maj 01, 2006

Tysta sociala demokrater demonstrerar i ÖsteråkerSocialdemokraterna hade med undantag av Österåkers musikkår ett tyst 1 maj-tåg med c:a hundra demonstranter.
I täten fanns som vanligt den blågula flaggan följd av musikkåren samt flera röda fanor, flaggor och egenhändigt tillverkade plakat med lokala budskap. Där kunde man läsa. "P-skiva bara där det behövs och ej efter 18.00", "Fler anställda i äldreomsorgen.", Gratis trygghetslarm", "Bygg hyresrätter", Taltidningen tillbaka till synskadade", "M NEJ S Ja!", Tafsa inte på kollektivavtalen"; "Satsa på skolan", "Äldre vill ha servicehus!;" "Ungdomsbostäder SSU", "Näringslivskontoret moderaternas egen strid".

Torgny Johansson, Socialdemokraternas ordförande i Österåker, hälsade mötesdeltagarna på Storängstorget i Åkersberga välkomna..
Socialdemokraterna i Sverige har minskat med 4,7 procentenheter och Vänsterpartiet har ökat med 1,9 vilket är statistiskt säkerställt.enligt senaste opinionsmätningen. Men det är resultatet den 17 september som är den viktigaste opinionsmätningen och dit är det 3 348 timmar kvar sa Björn Sundman, "oppositionsrådet ", när han talade i ämnet; "Österåker inför och efter valet i höst".

Socialdemokraterna i Österåker vill satsa mer på lokal mediabevakning. Att man ska gå från lokala annonsblad till undersökande kommunal journalistik!

Han sa också att kommunen växer kraftigt. Men det finns en boendesegration i kommunen där. 82 % av invånarna bor i småhus och villor. Endast 9 % bor i lägenheter med hyresrätt, resten i bostadsrättslägenheter. Det behövs därför 200 - 250 nya lägenheter i hyresrätt varje år, men den borgerliga majoriteten vill endast bygga 54 st. Han berörde också bristen på trygghet i för-, grund- och gymnasieskolan och ansåg att antalet anställda måste öka. Men det hela styrs av "skolpengar" som inte tar hänsyn till tryggheten. Kunskapsskolan i Täby har flest barn från Österåker. Mer medbestämmande behövs. Trygghet för äldre och fler nattvandrare behövs. Tidigare förökade sig vänstern genom delning men nu är det högern som gör det. Österåkersföretagarna har politiserats och blivit nya borgerliga partier. Exempelvis Roslagspartiet f.d. "Bevara Österåker" har värvat Björn Molin och ökat antalet kandidater med 31 namn jämfört med sin valsedel från 2002.

Bo Rönngren, LO, talade om höstens viktiga val. Om 200 000 arbetslösa, kampen mot arbetslösheten. Att Svenskt Näringsliv föredrar hungriga anställda och vill säga upp de som fyllt 35. Svenskt Näringsliv stödjer det lettiska byggföretaget i Vaxholm i EG-domstolen, där ärendet nu skall behandlas. Den borgerliga alliansen med Centerpartiet längst till höger vill höja avgiften till a-kassan. sänka ersättningarna och pressa ned lönerna. Rör inte kollektivavtalen, dem tjänar även arbetsgivarna på. Kämpa för rättvisa, trygghet och frihet. Det är bara att säga Vaxholm, så förstår nog de flesta. Den som inte ser framåt och inte bakåt får se upp avslutade Bo Rönngren.
Men efterträdes av Ann-Christine Furustrand som iklädd en fotbollströja i de svenska färgerna gult och blått med texten; "Football Yes, Prostitution No" talade om aktuella s-kvinnors aktiviteter. Hon ville bl.a.stötta kvinnojouren i Österåker och stoppa mäns våld mot kvinnor och vem vill inte det?

Eddie

Ta rätt valsedel i valet till Österåkers kommunfullmäktige.
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

Bo Edlén, serviceingenjör
Maria Dahlqvist, undersköterska
Francisco Contreras, utredare
Alexanda Mattsson, personlig assistent, Skånsta
Eddie Vivenius, pensionär, Söra
Barbro Karlsson, journalist
Patricia Lagunas, Åkersberga
Kenneth Göransson
Berit Vivenius, Söra

Österåker
0005-02485


Valsedlar 2006