fredag, maj 14, 2010

Sicko

Bli aldrig sjuk om du vill vara frisk i USA. Idag får amerikaner sina liv förstörda - och till och med avslutade- på grund av brister inom sjukvården. SICKO visar att sjukvårdskrisen inte enbart drabbar de 47 miljoner människor som står utan sjukförsäkring, utan även miljontals andra som plikttroget betalat sin premie under många år. Enligt Moore kan man skylla systemets brister på två saker - vinstsuget och Nixon... Han jämför med andra länders offentligfinansierade vård och besöker Frankrike, Kanada och Storbritannien där alla medborgare får fri sjukvård när de behöver den. Och han tar med några amerikaner som nekats vård till det enda stället där man kan få gratis sjukvård: den fruktade militärbasen Guantánamo Bay på Kuba. Moores budskap är enkelt - det enda alternativet är att omstrukturera hela systemet.

lördag, maj 01, 2010

Kulturskymning mot nattsvart i Österåker

Den kommunala musikskolans nya lokaler blir inte klara förrän höstterminen 2011. Till dess måste de hålla till i provisoriska lokaler, oklart var!? Majoriteten förhalar en lösning av lokalfrågan. I Norge är musikskolorna statliga och biograferna kommunala. Österåkers politiska majoritet skulle föredra att musikskolan vore privat, då de inte anser att kulturen ska tillhöra den kommunala kärnverksamheten.
Kostnaden per Österåkersinvånare för kultur var 2008 endast 483 kronor enligt SCB. Därmed näst sista platsen bland Sveriges 290 kommuner.Som jämförelse kan nämnas att den kommun i Sverige som satsade mest på kultur satsade 1788 kronor per invånare