lördag, december 30, 2006

Nicke Nyfiken (sv. tal)

Ted arbetar på ett museum där besökarna sviker. För att rädda muséet får han i uppdrag att hämta hem en gigantisk apstaty. Han åker till Afrika men kommer inte hem med statyn utan en riktig liten apa som får namnet Nicke.

Med Björn Gedda, Andreas Nilsson, Hans Wahlgren, Johan Ulveson (röster)
Regi Matthew O'Callaghan

fredag, december 29, 2006

Bortspolad (sv.tal)

Societetsmusen Roddy lever som husdjur i en tjusig våning i Kensington. När han en dag får besök av kloakråttan Sid förändras hans liv då Sid lyckas spola ner Roddy i toaletten. Roddy hamnar i en kloakstad där han träffar Rita som lovar att ta hem honom men de stöter på motstånd på vägen.

Med Fredde Granberg, Nadja Weiss, Raymond Björling (röster)
Regi David Bowers & Sam Fell

Borat

Den kazakstanske TV-journalisten Borat åker till USA för att lära sig mer om landets kultur och rapportera till hemlandet. När han ser Pamela Anderson på TV blir han förälskad och resten av vistelsen blir en jakt på hans hjärtas dam.

Med Sacha Baron Cohen, Pamela Anderson
Regi Larry Charles

torsdag, december 28, 2006

tisdag, december 26, 2006

Chet Baker - Love For Sale (Live)

torsdag, december 21, 2006

Den svarta dahlian

Bucky och Lee är kolleger i Los Angeles poliskår och umgås även på fritiden tillsammans med Lees fru Kay. När en kvinna styckmördas leder utredningen dem in i en härva av lögner där alla visar sig vara andra än vad de utger sig för.

Med Aaron Eckhart, Scarlett Johansson, Hilary Swank
Regi Brian De Palma

söndag, december 17, 2006

Casino Royale

Den brittiske underrättelseagenten James Bond får uppdraget att besegra Le Chiffre, bankir för den internationella terrorismen, i ett parti poker med höga insatser. Filmen är baserad på skaparen Ian Flemings första Bond-roman.

Med Daniel Craig, Mads Mikkelsen, Eva Green
Regi Martin Campbell

Nio liv

Nio fristående episoder där kvinnor, var och en på sitt sätt är upptagna med att hantera komplicerade livssituationer. De har på olika sätt fastnat i relationer som både har med nuet och det förgångna att göra.

Med Kathy Baker, Amy Brenneman, Elpidia Carrillo, Glenn Close
Regi Rodrigo Garcías

torsdag, december 14, 2006

Österåkers kommunfullmäktige sammanträder

K U N G Ö R E L S E
Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE (nr 7/2006)
Plats BERGA TEATER - KULTURKNUTEN
Tid MÅNDAGEN DEN 18 DECEMBER 2006, KLOCKAN 18.00
(Förtäring finns att få från klockan 17.30)


Åkersberga den 7 november 2006
Lars Österlind Cecilia Bendtz
Ordförande Kanslichef

FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Sammanträdets behörighet, upprop och val av två justerare
2 Nytillkomna motioner, interpellationer, enkla frågor
Bordlagda ärenden:


3 Svar på motion Utveckla och gör Österåkers kommunfullmäktige mer intressant
4 Svar på motion - Inför alkolås i de fordon som används vid kommunala transporter
5 Svar på motion - Inför kommunala grundfriskolor
6 Svar på motion - Återinför föreningsregistret på kommunens hemsida
7 Svar på motion - Överföring av Armadas intern-tv
8 Svar på motion - Arbetskläder inom förskolan

9 Förteckning över obesvarade motioner som inte är slutbehandlade per 2006-08-2810
Bordlagt val av åtta nämndemän i Attunda tingsrätt för mandatperioden från och med 1 april 2007 - 31 december 2010
11 Bordlagt val av en ersättare i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten för mandatperioden 2007-2010
12 Bordlagt val av en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige samt nominering av en revisor i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för mandatperioden 2007-2010

Ärenden från Kommunstyrelsen
13 Förslag till avfallsplan 2007-2010
(dokumentet Förslag till avfallsplan finns tillgängligt på kommunkansliet)
14 Förslag till föreskrifter om avfallshantering
15 Renhållningstaxa från 2007-01-01
16 Taxa för verksamhet inom livsmedels- och foderområdena
17 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddsområdet
18 Reviderad taxa för verksamhet inom Miljöbalkens område
19 Revidering av budget 2007 och plan 2008-2009

Övriga valärenden
20 Val av överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2007-2010
21 Val av kommunens revisorer för granskning av verksamheten
2007-2010
22 Val av förskolenämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
23 Val av utbildningsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
24 Val av kultur- och fritidsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande

25 Val av socialnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
26 Val av vård- och omsorgsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
27 Val av miljö- och hälsoskyddsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
28 Val av byggnadsnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
29 Val av valnämnd från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
30 Val av produktionsstyrelse från och med 2007-01-01, tio ledamöter och fyra ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
31 Val av styrelseledamöter samt lekmannarevisor i de kommunala bolagen Åkers Kanal AB, Armada AB, Österåkers Stadsnät AB, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB, nominering av revisor och revisorssuppleant samt val av kommunens ombud vid bolagsstämmor
32 Nominering av en ledamot tillika ordförande och en suppleant till styrelsen för Brännbacken Återvinning AB
33 Val av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen (varav två för jordbruks- och skogsbruksfrågor och fyra för tätortsförhållanden) för perioden 2007-2010
34 Val av tre ombud och tre ersättare i förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för perioden 2007-2010
35 Val av en ledamot och en ersättare i Länsstyrelsens skärgårdsråd för perioden
2007-2010
36 Val av en suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för perioden 2007-2010
37 Val av ett ombud och en ersättare i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund för perioden 2007-2010
38 Val av ett ombud till Stockholms läns civilförsvarsförbund för perioden 2007-2010

39 Val av ett ombud till Stockholms länsförbund för krishantering (tidigare Stockholms läns försvarskommitté) för perioden 2007-2010
40 Val av en ledamot och en ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2007-2010
41 Val av tre representanter i Viltvårdsrådet för perioden 2007-2010
42 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelserna Alma Karlssons donationsfond, Ester och Nils Nilssons donationsfond, Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever, Österåkers skolors samfond, Österåkers kommuns sociala samfond samt Östra Ryds magasinfond för perioden 2007-2010
43 Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Wira Bruk för perioden 2007-2010
44 Val av en ledamot i stiftelsen Fornåker för perioden 2007-2010
45 Val av en ledamot och en suppleant i stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola för perioden 2007-2010
46 Val av två ledamöter och två ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte för perioden 2007-2011
47 Befrielse av Annika Lööv, ledamot i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning

Radio Österåker sänder kommunfullmäktiges sammanträde på
FM 103,7 MHz
Handlingar kan erhållas på kommunkansliet, kontakta Monica Dely,
telefon 08/ 540 810 79

söndag, december 10, 2006

Eurostar AB i Åkersberga visar film på biografen Facklan.

Åkersberga filmstudioförening visar kvalitetsfilm

10-11/1 Italienaren
17-18/1 Brokeback Mountain
24-25/1 Sigrid & Isaac

7-8/2 Bloody Sunday
14-15/2 Citronträd och motorolja
21-22/2 Paradise Now

7-8/3 Fyra fula fiskar
14-15/3 Att återvända
21-22/3 Inte här för att bli älskad

4-5/4 Grbavica - läker tiden alla sår?
18-19/4 Look Both Ways

Åldersgräns 15 år. Ett medlemskort kostar 280:-

Varje film visas två gånger, onsdag och torsdagÖvrigt kommersiellt FILMPROGRAM 15/12 2006 - 6/2 2007
i Folkets Hus, Åkersberga C tel 540 677 80


Boka biljetter över Internet
www.eurostar.seI vuxens sällskap kan film från 11 år ses av barn 7-11 år och film från 7 år ses av yngre barn.

15-årsgränsen gäller dock alltid oavsett medföljande sällskap.

JULKLAPPSTIPS
FINNS I KASSAN
BIOCHECKAR


Välkommen till Facklan i Åkersberga

Datum Tid Titel
15 December 19:00 Casino Royale
17 December 15:00 Boog Och Elliott
17 December 19:00 Casino Royale
19 December 19:00 Casino Royale
26 December 15:00 Bortspolad
26 December 19:00 Borat
27 December 15:00 Bortspolad
27 December 19:00 Borat
28 December 15:00 Bortspolad
28 December 19:00 Borat
29 December 19:00 Deja Vu
30 December 15:00 Nicke Nyfiken
30 December 19:00 Deja Vu
1 Januari 19:00 Deja Vu
2 Januari 15:00 Nicke Nyfiken
2 Januari 19:00 Deja Vu
3 Januari 13:30 Vilddjuren
3 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
3 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
4 Januari 13:30 Vilddjuren
4 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
4 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
5 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
6 Januari 14:00 Lilla Spöket Laban
6 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
6 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
7 Januari 14:00 Lilla Spöket Laban
7 Januari 16:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
7 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
9 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
12 Januari 19:00 Wallander - Hemligheten
14 Januari 15:00 Bortspolad
14 Januari 19:00 Wallander - Hemligheten
16 Januari 19:00 De Andras Liv
19 Januari 19:00 Little Miss Sunshine
21 Januari 15:00 Happy Feet
21 Januari 19:00 The Holiday
23 Januari 19:00 The Holiday
26 Januari 19:00 Eragon
28 Januari 15:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
28 Januari 19:00 Göta Kanal 2 - Kanalkampen
30 Januari 19:00 Farväl Falkenberg
2 Februari 19:00 Casino Royale
4 Februari 15:00 Desmond & Träskpatraskfällan
4 Februari 19:00 Babel
6 Februari 19:00 Efter Bröllopet

lördag, december 09, 2006

Åkersberga Filmstudioprogram

ÅKERSBERGA FILMSTUDIO
Våren 2007Välkommen till
biografen FACKLAN
onsdagar eller torsdagar
kl. 19.00

MEDLEMSKORT kostar 280:- (11 filmer) och säljs på biblioteket från 16/12 till 10/1 eller före varje visning.
Ditt medlemskort gäller för onsdag eller torsdag. Kortet är personligt och får inte överlåtas! Enstaka biljetter säljs inte!

ÅLDERSGRÄNS: 15 år

UPPLYSNINGAR:
Mats Sladö, tel 08-540 654 36
Eddie Vivenius, tel 08-540 239 08

Med reservation för ändringar.


10+11/1
ITALIENAREN
Ryssland 2005, Kravtjuk
98 min
Vanja bor på barnhem och ska adopteras av ett italienskt par. Men han vill veta varför hans mor lämnade bort honom och ger sig av för att hitta henne i gripande och aktuell skildring av dagens Ryssland.

17+18/1
BROKEBACK MOUNTAIN
USA 2005, Lee
135 min
En både storslagen och sorglig berättelse om två unga män som söker jobb på en ranch i Wyoming 1963 och hur deras komplicerade kärleksförhållande påverkar dem och deras omgivning under ett helt liv.

24+25/1
SIGRID & ISAAC
Sverige 2005, Wahlgren
72 min
Ömsint och fascinerande porträtt av konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald och deras kärleksfulla förhållande som senare förmörkades av samhällets konventioner, antisemitism och sjukdom.

7+8/2
BLOODY SUNDAY
Irland/Storbritannien 2002, Greengrass
90 min
Dramatisk, tät och upprörande film som ger en bild av vad som hände under medborgarrättsrörelsens marsch i Derry 30 januari 1972 och som urartade när brittisk militär öppnade eld mot demonstranterna.

14+15/2
CITRONTRÄD OCH MOTOROLJA
Nya Zeeland/USA 2005, Donaldson
127 min
Verklighetsbaserat, sympatiskt och underhållande när Burt Munro reser från Nya Zeeland till saltöknen i Utah där han med sin gamla motorcykel ska slå världsrekordet på 200 miles i timmen. Anthony Hopkins

21+22/2
PARADISE NOW
Palestina/Ned/Tys/Fra 2005, Abu-Assad
92 min
Svåra frågor tas upp i omskakande men nyanserad politisk film om två unga palestinier som får i uppdrag att utföra ett attentat. Men en av självmordsbombarna får samvetsbetänkligheter över att bli martyr.

7+8/3
FYRA FULA FISKAR
USA 1933, McCarey
68 min
Sanslöst tempo och klassiska crazyscener, helt enkelt satir när den är som bäst, i en av bröderna Marx? absolut mest anarkistiska filmer, där de respektlöst driver med maktfullkomlighet och militarism.

14+15/3
ATT ÅTERVÄNDA
Spanien 2006, Almodóvar
121 min
Spel på högsta nivå när två systrar och deras mamma, som tycks gå igen fastän hon är död, försöker reda ut sina relationer i mästerlig melodram som är en enda lång hyllning till kvinnan. Penélope Cruz

21+22/3
INTE HÄR FÖR ATT BLI ÄLSKAD

Frankrike 2006, Brizé
93 min
Ensam och ordkarg utmätningsman med gnatig pappa på hemmet, anmäler sig till tangokurs och inleder trevande förhållande med yngre kvinna på väg att gifta sig. Stillsamt rörande och njutbar kärlekshistoria.

4+5/4
GRBAVICA- LÄKER TIDEN ALLA SÅR?

Bosnien-Hercegovina 2006, Zbanic
90 min
Övertygande om ensamstående mamma med brådmogen dotter som försöker få livet att fungera efter det förödande kriget på Balkan. Men frågor kräver svar och runt dem finns minnen av hot och förödmjukelse.

18+19/4
LOOK BOTH WAYS

Australien 2005, Watt
101 min
En tågolycka och ett läkarbesked leder till oväntade möten där några människors liv kommer att påverkas för alltid. Känsloladdat och tänkvärt, där kärlek och försoning inger hopp i en värld av förtvivlan.

onsdag, december 06, 2006

Lemming

Alain och Bénédictine, ett ungt lyckligt par, har hans chef med fru på middag. Middagen slutar med att de senare ställer till med en scen. Senare söker hustrun upp dem och tar sitt liv i deras hus. Parets relation blir sedan allt underligare.

Med Andre Dussollier, Charlotte Gainsbourg, Laurent Lucas
Regi Dominik Moll

Wellkåmm to Verona

Den demente regissören Valter och den pensionerade skådespelerskan Virginia sitter båda på ålderdomshemmet Verona. För att vinna hennes kärlek sätter Valter upp Romeo och Julia, med de övriga åldringarna i rollerna.

Med Jan Malmsjö, Ghita Nørby
Regi Suzanne Osten

Förortsungar

Amira och hennes morfar är utvisningshotade och gömmer sig hos Johan, en hårdrockande diskplockare i förorten. När morfar dör får Johan uppdraget av socialtjänsten att ta hand om Amira. När polisen hittar stöldgods i Johans källarförråd blir Amira skickad till en flyktingförläggning.

Med Gustaf Skarsgård, Beylula Kidane Adgoy, Embla Hjulström, Jennifer Brown
Regi Ylva Gustavsson & Catti Edfeldt

söndag, december 03, 2006

När mörkret faller

Tre separata historier om invandrarflickor som utsätts för dödshot av sin familj, en firad svensk journalist misshandlas av sin make och vittnen i ett skottdrama hotas till tystnad.

Med Lia Boysen, Reuben Sallmander, Per Graffman
Regi Anders Nilsson