onsdag, september 30, 2009

Vad tycker Du?

Vad tycker Du som anställd och/eller kommunmedborgare om måndagens beslut i Österåkers KommunFullmäktige i frågorna kring intern avknoppning (överlåtelse av kommunal verksamhet) och extern utmanarrätt?

Vad de fackliga organisationerna, som är experter på de anställdas åsikter anser om detta och om den framtida arbetsmiljön samt att arbetsmarknadsparterna skiljdes i oenighet?

För såväl vård, skola och omsorg samt bibliotek, fritidsgårdar och bollplaner öppnas nu möjligheter för privatisering och investerade skattepengar som slutligen landar i stora privatägda koncerner. Trots att de fackliga organisationerna och den politiska oppositionen (V, S och MP) är motståndare till detta.

Vad som föreslås av Ingela Gardner Sundström (M) och senare också beslutas i KommunStyrelsen av alliansen och Roslagspartiet beslutas alltid likartat i KF p.g.a. högeralliansens majoritet.

Vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras på skattebetalarnas bekostnad.

fredag, september 25, 2009

Jag har älskat dig så länge

Juliette kommer ut från fängelset efter femton år och får en oväntad fristad hos sin lillasyster Léa. Livet utanför murarna är en svår utmaning för Juliette, men den iskalla fasad hon byggt upp under alla år, börjar långsamt rämna

Med Elsa Zylberstein, Kristin Scott Thomas, Laurent Grévill
Regi Phillipe Claudel

måndag, september 21, 2009

Församlingsvalet i Österåker

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 27.27 % i kyrkovalet resp. 25,15 % i kommunalvalet 2006.
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 11.03 % i kyrkovalet resp. 5.58 % i kommunalvalet 2006.
Moderata Samlingspartiet 30.70 % i kyrkovalet resp. 31.3 % i kommunalvalet 2006.
Vänstern i Svenska Kyrkan 2.16 % i kyrkovalet resp. 3.51 % för Vänsterpartiet i kommunalvalet 2006.

Röstfördelning
2009
och 2005
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 27.27 556 8 27.89 603 8
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 11.03 225 3 13.14 284 4
LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 28.84 588 9 23.96 518 7
Moderata Samlingspartiet 30.70 626 9 35.01 757 10
Vänstern i Svenska Kyrkan 2.16 44 0

måndag, september 14, 2009

V vill höja sköterskelöner

Tio miljarder kronor bör satsas på höjda löner för sjuksköterskor, undersköterskor och städare, anser Vänsterpartiet.

I helgen hade Vänsterpartiet sina kommun- och landstingsdagar. Partiledaren Lars Ohly återupprepade kravet på rättvisa löner för bland andra sköterskor och städare. Tio miljarder bör avsättas till att höja de här gruppernas löner, anser partiet.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp presenterade också en handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning, rapporterar TT.

söndag, september 13, 2009

Brännande frågor i det kommande kyrkovalet...........Homoäktenskap, fria församlingsval och modernare kyrka är heta frågor i det kommande kyrkovalet. De etablerade partierna dominerar men Sverigedemokraterna hoppas på en extra skjuts mot riksdagen.

* Den 20 september är det kyrkoval.
* Kyrkoval hålls vart fjärde år. I år har 5,6 miljoner av svenskarna, medlemmar i Svenska kyrkan, rösträtt.
* Till skillnad från andra val kan även 16- och 17-åringar rösta.
* Valdeltagandet brukar vara lågt, 12 procent i senaste valet 2005. I riksdagsval brukar det vara cirka 80 procent och i EU-parlamentsvalet i juni var deltagandet 45 procent.
* Flera val äger rum samtidigt: val till kyrkomötet, val till stiftsfullmäktige, samfällighet och/eller kyrkofullmäktige/kyrkoråd.
* Viktigast anses kyrkomötesvalet vara, ett val av 251 ledamöter till Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
* Grupperna som ställer upp kallas nomineringsgrupper, inte partier, trots att flera av dem är knutna till riksdagspartierna.
* Det går att personkryssa upp till tre kandidater i varje val.


Förutom val till kyrkomötet hålls också regionala och lokala val till stift, fullmäktige och kyrkoråd. Det går att personkryssa tre kandidater i varje val.

Det är tio procent fler kandidater som ställer upp för de 14 nomineringsgrupperna, de största av dem politiska partier i kyrkoskrud, i valet till kyrkomötet i år jämfört med 2005, nästan 2 400 totalt.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ, ett slags naggad variant av riksdagen, och möts två gånger om året. Men de 251 ledamöter som ska väljas nu träder i tjänst först nästa år.

Det betyder att det inte är de som ska avgöra en av de frågor som förekommer mest i debatten inför valet — den om kyrkan ska ha kvar vigselrätten och därmed också gå med på att viga homosexuella.Den frågan avgör höstens kyrkomöte, där ledamöterna som valdes 2005 sitter.

Vigselfrågan är också väldigt viktig eftersom den ger råg i ryggen åt oss som ska rösta i höst, sade dock Centerpartiets gruppledare Karin Perers i Kyrkans Tidning, om varför C lyfter fram frågan i valet.

C, som är tredje största grupp i kyrkomötet, är för samkönade äktenskap i kyrkan. Det är också de två största — Socialdemokraterna och Moderaterna — och flera till.

Emot är några av de mindre grupperna: Kristdemokraterna, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna, som säger sig stå för en "fädernas kyrka" dubblade sina mandat i kyrkomötet från två till fyra i valet 2005, men har siktet högre ställt nu. Fyra ska bli tio. Kandidaterna är dubbelt så många som förra gången.

Det är inte bara ett val där vi tar tillbaka kyrkan från liberaler och marxister utan också ett viktigt val i satsningen att bli tredje eller fjärde största parti i riksdagen, sade partiledaren Jimmie Åkesson när SD lade fram sitt manifest i kyrkovalet för några veckor sedan.

Hittills har SD inte givit några avtryck i kyrkomötet eftersom de övriga grupperna sett till att hålla dem borta från det egentliga arbetet, det i utskotten.

Den grupp som starkast driver på för att göra upp med partipolitiken i kyrkan är Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som blev fjärde största grupp i kyrkomötet med 34 mandat av 251 förra gången. Posk vill ha modernare gudstjänster med ett mer modernt tilltal.

Något som skiljer kyrkovalet från de allmänna valen är att det räcker med att ha fyllt 16 år för att få rösta. Trots det är medelåldern bland kandidaterna hög, endast hos SD och Öppen Kyrka är kandidaternas genomsnittsålder lägre än 50 — 49 respektive 46. Antalet kandidater under 25 i de stora grupperna är försvinnande litet.

Källa:TT

Inga privatiseringar med de rödgrönaVänsterledaren Lars Ohly gick till storms mot privatiseringar i kommuner och landsting och lovade att verka för höjda kvinnolöner vid partiets kommun-och landstingsdagar i Borås.

Samtidigt anslog han en försonande ton och idkade självkritik. Talet till de nästan 400 vänsterpartisterna kan ses som en förberedelse för vad som komma skall. Samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräver eftergifter.

Därför är det är viktigt att visa att vi inte alltid lyckas och att vi inte alltid gör rätt, säger han.

I sitt tal påminde han om att partiet var med om att både fatta beslut om att sälja Telia och avskaffa arvsskatten.

Beslut som så uppenbart står i strid med partiets linje kommer inte att upprepas, säger han.

Men vi kan inte göra allt vi vill och det är viktigt att säga det. Vänsterpartiets politik kommer inte att genomföras i alla sina delar, kanske inte ens i sina väsentliga delar.

Men jag tänker inte vara med om att privatisera eller sälja ut gemensamma tillgångar. Det är en viktig markering, säger han.

Det kan dock finnas en del statlig verksamhet som kan säljas ut, enligt Ohly. Han nämner en del skog och byggnader.

Men då ska vi se till att det totala gemensamma ägandet inte minskar. Så om vi ska sälja ut något ska det motsvara utökat ägande i andra sektorer och det viktigaste är att utöka det gemensamma ägandet.Källa:TT

lördag, september 12, 2009

Lockar unga väljare med presentkort

Det är få som röstar i kyrkovalet. Bland 16-åringarna är det ännu färre som väljer att gå till valurnan.Nu lockar Asarums församling väljarna med presentkort för att få ett större engagemang.

Asarum och Ringamåla församling är bäst i Blekinge på att få sina medlemmar att gå och rösta i kyrkovalet.

Det beror nog på att det är ett mindre ställe och då är engagemanget större.

Förra året var det 15 % av de som kunde som faktiskt röstade i kyrkovalet. Asarum och Ringamåla församling hade ett högt valdeltagande men i år försöker man locka ännu fler genom att lotta ut presentkort i olika butiker till de som röstat.

Enligt Mats Lundgren är det svårt att hitta engagemanget till att rösta när det inte är någon specifik fråga som ska avgöras. Han menar att i Blekinge finns det inga frågor som riktigt bränner till, utan de olika grupperna har ungefär samma ståndpunkt i de flesta frågorna. Däremot på riksnivå är frågan om samkönat äktenskap i kyrkan en stor fråga.

Men Mats Lundgren hoppas ändå att många tar vara på sin möjlighet att påverka svenska kyrkan.

När man är medlem borde man vara intresserad av svenska kyrkans utformande och genom att rösta är man med och formar det, säger Mats Lundgren.

fredag, september 11, 2009

Komplement till vår ofullständiga annons i "Södra Roslagen Mitti".ViSK)är en partipolitisk obunden grupp på socialistisk/feministisk grund med rötter i den svenska arbetarrörelsen.

Vi anser att kyrkans funktion i samhället är viktig och att kyrkan måste visa vad det kristna kärleks- rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken.

Vi vill att Svenska Kyrkan ska
• vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med ett starkare inflytande av folkvalda
• ha höga etiska krav på sin kapitalförvaltning bl. a. genom att införa nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin
• arbeta för minskade klassklyftor och för en rättvis och solidarisk utveckling
• bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv
• i respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.
• motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen
• aktivt arbeta för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten
• viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella par
• vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN
Vill Du stödja de progressiva krafterna inom kyrkan och ha en demokratisk kyrka som jobbar mot diskriminering och för en solidarisk utveckling, så rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan i kyrkovalet den 20 september.

Jag vill få mer information om Vänstern i Svenska Kyrkan ( ViSK)

Namn: ______________________________

Adress: _____________________________

Postadress: _________________________

Telefon: ____________________________

Porto betalt
Svarspost
110 221 700
110 08 Stockholm

ViSK-kandidat i Österåker-Östra Ryds församling är Leif Eddy Vivenius, ålderspensionist. För mer information kontakta vivenius@gmail.com och/eller telefon: 08-540 239 08 och 070-436 1199 eller 073-822 8528

Tolv (12) svar på frågor till ViSK i Österåker-Östra Ryds församling.

1. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift?


Visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. Störst betydelse har Kyrkans diakonala/sociala verksamhet.

2. Vilka frågor anser ni som mest angelägna för kyrkan att arbeta med de kommande fyra åren?

Tydliggöra sin uppgift och kraftfullare än idag och kanske även mer professionellt marknadsföra det kyrkan kan erbjuda efter skilsmässan från staten.

3. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i det offentliga samhället och vilka frågor ska kyrkan engagera sig i?

Ta ställning för allas lika värde. Engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelsen av naturresurserna.

4. Om antalet medlemmar skulle sjunka kraftigt framöver och därmed krympa församlingens ekonomi, var ska då församlingen främst lägga kraften?

Satsa på barn och ungdom, diakonin samt utbildning av volontärer. De som har gått ur Svenska Kyrkan skall betala när de utnyttjar kyrkans tjänster.

5. Vad kommer er grupp att göra för att också unga människor ska lockas till kyrkopolitiskt engagemang?

Informera om kyrkans verksamhet och budskap. Vad man får och vad man kan erbjuda. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

6. Hur ser ni på att ta ut avgifter för församlingsverksamhet, t ex barngrupper, konfirmationsläger och konserter?

Kyrkans verksamhet skall vara avgiftsfri för oss som redan betalar kyrkoavgift. Inte någon medlem får utestängas genom avgifter men andra ska betala.

7.Hur vill er grupp satsa på ”unga-vuxna”, en grupp som ser ut att ha svårt att finna en plats i Svenska kyrkan?

Vara synlig i kommunen, visa intresse och engagemang för nya kontakter med ”unga-vuxna”. Informera om att i kyrkovalet får de rösta från 16 års ålder.

8. De nominerade företräder församlingsborna. Hur ser representationen ut i er grupp?

Vår grupp representeras av en i Vänsterpartiet engagerad man född 1941, som bott i Österåkers kommun sedan 1971 och har tre vuxna barn och tio barnbarn.

9. Idag är kyrkoavgiften 83 öre inkl. begravningsavgiften. Är det rätt nivå?

Ja, av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Till skillnad mot skatter är den även rättvis, då den ökar med ökande ekonomisk förmåga.

10. Ge exempel på förändringar och utveckling som er nomineringsgrupp varit starkast drivande i under föregående mandatperiod?

Vi hade tyvärr inte nominerat några kandidater till kyrkovalet 2005. Om förändringar och utveckling skett under mandatperioden, känner vi inte till.

11. I kyrkoordningen står det att förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag i solidaritet med Svenska kyrkan och dess tro, bekännelse och lära. Vad betyder det för er?

Vi vill arbeta för att Svenska Kyrkan ska fortsätta med sin förmåga att hjälpa människor i behov, trots att staten sedan år 2 000 är skild från kyrkan.

12. Idag kan Svenska kyrkan ge homosexuella par välsignelse. Bör kyrkan gå vidare och erbjuda könsneutral vigsel, d v s vigsel enligt Svenska kyrkans ordning?

Om Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt, och i så fall även viga par av samma kön, beslutas av kyrkomötet och Sveriges Riksdag hösten 2009.

Bli lokalpolitiker i Österåkers kommun!
På sidan 5 i veckans nr. av "Åkersbergakanalen" http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer.aspx?gIssue=35&gTitle=&gYea r=2009&gUserID=0&gPaperID=33067&gAvailWidth=&gAvailHeight=&gInitPage=1&g Hotspot=0 annonserar ett borgerligt lokalt parti RP, som har ett valtekniskt samarbete med V och MP tänkvärdheter med rubriken:"Bli politiker! Sitt inte hemma och var förbannad och besviken. Bli politiker i stället.


Även efterföljande "brödtext" är läsvärd och stämmer till eftertanke.

onsdag, september 09, 2009

Sjunde himlen

Det var inget hon hade bett om. Det bara hände. Visst fanns det stulna blickar och attraktion, men mer skulle det inte bli. Inga är i 60-års åldern, gift sedan 30 år. Hon älskar sin man. Ändå dras hon till Karl som redan fyllt 76 år! Det är passion. Det är sex. Och plötsligt känner sig Inga som en ung flicka igen.

Med Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westfahl
Regi Andreas Dresen

Partiledaren och prästsonen LARS OHLY


Partiledaren och prästsonen LARS OHLY Vänsterpartiet svarar i diverse tidningsintervjuer: "Vi gör ingen skillnad mellan övertygade anhängare av en religion och ateister som jag. Eftersom vi egentligen inte tycker att partier ska finnas i kyrkan så har vi samlat alla vänsterpartister i Svenska kyrkan i ViSK, Vänsterpartister i Svenska kyrkan, som inte är en del av partiet"

PS agerande och svar enl. nedan ledde till att vi hösten 2004 bytte namn till Vänstern i Svenska kyrkan, beslut om det togs i kyrkostyrelsen. Partistyrelsens linje är en ateistisk hållning.

"Information från PS-mötet 24/9-04


Partistyrelsen beslutade att Vänsterpartiet inte kandiderar i några val inom Svenska kyrkan och att partibeteckningen Vänsterpartiet heller inte får användas av kyrkopolitiskt aktiva som partibeteckning i val inom Svenska kyrkan


Ställningstagande:På statskyrkotiden, dvs. före 2000, deltog många partiorganisationer i kyrkovalen, något som inte var orimligt med tanke på att kyrkan då var en offentlig myndighet, låt vara med betydande självständighet. Det är fortfarande många vänsterpartister som lägger ned mycket tid och bra arbete i olika verksamheter inom Svenska kyrkan och vid senaste kyrkovalet, efter skilsmässan från staten, medgav partistyrelsen att partibeteckningen Vänsterpartiet fick användas. Redan då var dock det lämpliga i detta ifrågasatt med tanke på att Svenska kyrkan blivit en privaträttslig förening utan offentliga uppgifter ( bortsett från begravningsverksamheten i de flesta kommuner).Frågan behandlades på kongressen 2002, som beslutade:Att uppdra till partistyrelsen att utreda frågan om användandet av beteckningen vänsterpartiet i kyrkovalen samt att tillsammans med det nuvarande religiösa nätverket undersöka möjligheten att bilda ett särskilt valförbund att motionerna D 10 – 12 därmed anses besvarade.Verkställande utskottet föreslår partistyrelsen att besluta att vänsterpartiet inte deltar till valet i Svenska kyrkan och att vi heller inte ”lånar ut” partinamnet till kyrkopolitiskt aktiva partikamrater. Vi bör heller inte som parti delta i namninsamlingar i syfte att registrera ett kyrkopolitiskt parti eller uppmana distrikt och partiföreningar att delta i valet. Vi bör inte heller bistå med administrativt stöd eller sköta det kyrkliga nätverkets ekonomi m.m. Däremot kan partikansliet naturligtvis förmedla frågor som handlar om kyrkovalet till det kyrkliga nätverket. Kyrkan är skild från staten och det finns inte längre någon anledning för Vänsterpartiet att ställa upp i kyrkovalen. Det finns behov av att markera att kyrkovalet är skilt från partiets övriga arbete och av att det inte är en angelägenhet för hela partiet. Vi bör inte bidra till att ge Svenska kyrkan en särställning jämfört med andra samfund. Det är viktigt att Vänsterpartiet som parti behandlar alla religioner, kyrkor och sammanslutningar på ett likartat sätt.

Samtidigt är det självfallet värdefullt att vänsterpartister deltar aktivt i andra organisationers arbete och där verkar för partiets värderingar och mål i de former som är lämpliga. Det är därför att föredra att det bildas ett fristående förbund eller valsammanslutning bestående av kyrkopolitiskt intresserade vänsterpartister eller en bredare vänster som hanterar de kyrkopolitiska frågorna och som sköter valarbete och kandidatur inför det kommande kyrkovalet. Vi vill också peka på möjligheten att ta med partibeteckning efter vänsterpartisters namn på valsedeln.

Partistyrelsens beslut bör gälla samtliga val inom Svenska kyrkan, alltså även stifts- och församlingsvalen. Eftersom ställningstagandet är principiellt grundat är det olämpligt om partiet agerar olika i olika kyrkliga val."

lördag, september 05, 2009

Kyrkovalet 20 september

KYRKOVALET = TRE VAL
Du som är folkbokförd i Österåker-Östra Ryds församling kan delta i tre val:

KYRKOFULLMÄKTIGE, det högsta beslutande organet i Österåker-Östra Ryds församling
STIFTSFULLMÄKTIGE, det högsta beslutande organet i Stockholms stift
KYRKOMÖTET, det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan på nationell nivå.
RÖSTNINGSLOKALER
Vallokal

Åkersberga Kyrkliga Centrum är vallokal för samtliga fem valdistrikt.

Vallokalens öppettider under valdagen är:
Kl11.00-20.00
Kl 10.00 firas gudstjänst i Åkersberga kyrka.

Expedition för förtidsröstning
På en "expedition för förtidsröstning" kan röstberättigade avlägga sin röst oavsett var i landet man är folkbokförd. Röstkort och legitimation måste medtagas. I Åkersberga Kyrkliga Centrum finns expedition för förtidsröstning.

Expeditionen är öppen för röstning följande tider:
Måndag 7 september kl. 08.00-16.00
Tisdag 8 september kl. 08.00-16.00
Onsdag 9 september kl. 08.00-20.00
Torsdag 10 september kl. 11.00-20.00
Fredag 11 september kl. 08.00-15.00
Måndag 14 september kl. 08.00-20.00
Tisdag 15 september kl. 08.00-20.00
Onsdag 16 september kl. 08.00-16.00

Särskilt röstmottagningsställe
På de "särskilda röstmottagningsställena" i Skärgårdsstad, Rydbo och Åkersberga kan ENDAST den rösta som är folkbokförd i vår församling. På följande platser finns särskilt röstmottagningsställe:

Åkersberga Kyrkliga Centrum:
Torsdag 17 september kl. 11.00-16.00
Fredag 18 september kl. 08.00-15.00

Skärgårdsstadsskolan
Söndag 20 september kl 11.00-13.00

Vasagården i Rydbo
Söndag 20 september kl 14.00-16.00

Gruppledare: Eddie Vivenius
Tel 08-540 239 08 Mobil 070 436 11 99
E-post:vivenius@gmail.com

onsdag, september 02, 2009

Privatiseringen läcker!

"Regeringen är ekonomiskt ansvarsfull, enligt Anders Borg. Samtidigt formligen läcker privatiseringen av sjukvården och apoteken pengar. Stafettläkarsystemet kostar 1,8 miljarder kronor per år och konsulter täljer guld på regeringens illa förberedda apoteksreform."

Källa:Dagens Arena

Privatiseringen läcker!

"Mellanhänder kallas de för. Bemanningsföretag, som utnyttjar kollapsen inom sjukvården för att erbjuda stafettläkare till glesbygdskommuner för 50 000 kronor i veckan. Eller konsultföretag, som drar tusentals kronor i timmen på en illa förberedd och dåligt genomtänkt apoteksprivatisering.

Hur länge ska vi acceptera att de som inte skapar någonting eget och parasiterar på det offentliga ska kunna tjäna storkovan på det?"

tisdag, september 01, 2009

Drottningen och jag

För två år sen åkte Nahid Persson Sarvestani till Iran för att avsluta sin film Fyra fruar och en man. Så fort hon landade på Teherans flygplats sattes hon i husarrest. Det blev många obehagliga förhör. I sista förhöret tvingades hon att skriva under ett kontrakt där hon lovade att aldrig mer göra filmer om Iran. Det var just under det förhöret som idén med filmen kom upp.

För trettio år sedan deltog Nahid i revolutionen som störtade monarkin och Shahen av Iran.

Med Farah Diba, Nahid Persson Servastani
Regi Nahid Persson Sarvestani

Elegy - skönhetens makt

En hyllad äldre universitetsprofessor får sitt liv omkullkastat när den unga, vackra Consuela dyker upp på hans föreläsningar. Plötsligt väcks ett köttsligt begär och ägandebehov han tidigare aldrig känt.I sinom tid gror passionen till att handla om något mycket större och en komplex kärlekshistoria tar sin början. Baserad på en novell av Pulitzer-belönade Philip Roth.

Med Sonja Bennett, Patricia Clarkson, Penélope Cruz
Regi Isabel Coixet