söndag, juli 26, 2009

Ålderspensionisten

Pensionärernas PRO, SPF, SPRF, RPG, och SKPF har funnits i decennier.

Men de är -inte- några kamp -utan endast trivselorganisationer för sina medlemmar
Med de är också transportkompanier i valtider för de etablerade politiska riksdagspartierna trots att de enligt sina stadgar skall vara religiöst och politiskt obundna.

Vi som inte är medlemmar i någon av dessa pensionärsorganisationer måste i likhet med deras egna medlemmar själva stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter, ordna aktiviteter och försöka bryta den sociala isoleringen.

Alla handlingar skall betraktas som frihetshandlingar. De befriar oss från ansvar samtidigt som de ser till att makten inte hamnar i händerna på ett fåtal. Ni letar efter ledare? Starka män och kvinnor utan fel och brister. De finns inte. De förändras. De flyr. De dör. Det finns inga ledare än ni själva.

Vem är egentligen proppen Orvar, eller Lars och Birgitta som de kanske egentligen heter? Ja, ganska feta men också förmögna, framkommer av siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram för DN:s räkning.

Någon normal-Orvar finns väl inte egentligen, lika lite som det finns någon snitt-Göran. Men med SCB:s hjälp kan man i alla fall få fram lite fakta om 40-talisternas egenskaper, både ekonomiskt och beteendemässigt.

Ganska självklart är att de tjänar ganska bra i förhållande till övriga befolkningen. Dels har de ju hunnit jobba ett tag, dels sitter eller har många 40-talister suttit på höga positioner i Sverige. I snitt tjänade en 55-64-åring 214.400 kronor om året 2002.

Det är över snittinkomsten men faktiskt inte högst av alla inkomstgrupper; både 45-54-åringarna och 35-44-åringarna tjänade lite mer. Förmodligen beror detta delvis på att många 40-talister har lämnat arbetsmarknaden i förtid. År 2002 förvärvsarbetade 68 procent av 55-64-åringarna, 237.441 var redan pensionerade.

Mätt i förmögenhet ligger däremot 40-talisterna i topp. De har betalat av skulderna och köpt hus/bostadsrätter i tider när priserna var relativt låga och lånen gynnsamma. Totalt redovisade 47.216 av 40-talisterna, sambeskattade räknade som en, en beskattningsbar förmögenhet på över 1,5 miljoner kronor för två år sedan. Det är också i denna åldersgrupp som det finns klart flest som har en förmögenhet på över fyra miljoner kronor.

Medel-Orvar har klart högre utbildning än 30-talisterna. 163.840 har eftergymnasial utbildning, jämfört med 67.540 bland 65-74-åringarna. Och det var ju på 60-talet när 40-talisterna var unga som högre utbildning blev mer tillgänglig för alla.

Detta är också den åldersgrupp som, bortsett från 65-plussarna, är minst beroende av socialbidrag. Totalt fick 21 803 av 40-talisterna socialbidrag förra året, det kan jämföras med 41.734 av 50-talisterna, eller 62.262 av 60-talisterna.

Bokläsande blir det förstås mer tid över för när pensionen är ett faktum. Men redan i dag ligger Orvar högt i läsligan, bara personer i åldern 65-74 år läste mer per vecka förra året. 42 procent av 40-talisterna angav att de ägnade sig åt bokläsning varje vecka, jämfört med snittet på 39 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Allra mest läste de kvinnliga 40-talisterna, drygt 56 procent uppgav att de avsatte tid för bokläsning varje vecka.

Däremot ägnar de relativt liten tid åt att surfa på nätet i hemmet. Av 40-talisterna har 64,8 procent tillgång till internet i hemmet, vilket kan jämföras med nära 77 procent för 50-talisterna och över 84 procent bland 60-talisterna. På frågan om de använder internet minst en gång per vecka svarar 36 procent av 40-talisterna ja, jämfört med 59 procent av 60-talisterna och 64 procent av 70-talisterna.

Många kommer också att kunna besöka fritidshuset i större utsträckning framöver, för ett sådant har 47,6 procent av 40-talisterna, jämfört med 45 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Också i fråga om semesterresor är 40-talisterna flitigare än snittbefolkningen, drygt 65 procent hade gjort en semesterresa på minst en vecka de senaste tolv månaderna förra året.

Men för att inte belasta vården mer än nödvändigt kanske medel-Orvar borde börja att tänka på figuren. Statistik över andelen överviktiga i olika befolkningsgrupper visar att både män och kvinnor födda på 40-talet toppar ligan. 63 procent av männen klassades som överviktiga förra året och av dem var 15 procent feta, klart mer än bland exempelvis 25-34-åringarna där bara 3 procent var feta. Bland kvinnorna var 50 procent överviktiga, endast fler 65-74-åringar hade större andel överviktiga. 14 procent av kvinnorna klassades som feta.

Och det kanske förklarar sjukstatistiken, åtminstone delvis. Personer över 55 år på arbetsmarknaden är nämligen de som är mest sjukskrivna. I december förra året fick totalt 273.901 personer i denna åldersgrupp sjuk- eller aktivitetsersättning och de flesta av dem fick denna ersättning på heltid.

Det slår alla andra åldersgrupper med hästlängder. Nedsatt rörelseförmåga och sjukdomar i rörelseorganen är vanliga. Även cirkulationssjukdomar är mer förekommande än i andra åldersgrupper, liksom högt blodtryck.

Upp till kamp!
Ännu har vi inte förverkligat den franska revolutionens ideal om
"Frihet, jämlikhet och broderskap".
Det är 1789 + 0!

Vem i hela världen kan man lita på?

Ingenting förändras av sig själv!

Hot eller möjlighet? Kunskap ger kraft att ifrågasätta.

Makten är central i politiken. Men makt får aldrig bli det enda målet. Politik och politiska partier, utan ideologisk grund saknar existensberättigande.

En filosof utan ideologi är oftast en politiker.

STÄRK DEN IDEOLOGISKA KAMPEN OCH KAMPEN OM INFORMATIONEN.

Vi behöver bidra till en starkare motmakt mot internationella massmediamonopol och
kommersiella massmedias falska världsbild

För att kunna förändra världen måste vi förstå hur den fungerar och göra den förståelig för andra. Det är vår uppgift att tydliggöra vad som sker. Informera om vilka som har makten, hur de använder den, vilka konsekvenserna blir, betydelsen av makt över kapitalet, makt över produktionsmedlen, makt över massmedia. Nationellt och internationellt.

Vi måste återta initiativet i diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är världen som vi försvarar, världen som inte går att förena med kapitalistisk utsugning och begränsad valdagsdemokrati. Vi måste engagera oss i den sociala rörelsens utveckling av deltagardemokrati och hävdandet av de mänskliga rättigheternas odelbarhet,inbördes beroende och universella giltighet.

Ekonomisk och social utveckling är en förutsättning för att medborgerliga och politiska rättigheter ska kunna förverkligas också för folkflertalet, inte bara för en bemedlad elit. Jämlika rättigheter måste kombineras med jämlika möjligheter.

Att fördela resurserna och utrota fattigdomen är därför en ofrånkomlig del av kampen för de mänskliga rättigheterna liksom att främja en demokratisk och jämlik världsordning.

På samma sätt utgör en folklig delaktighet, jämnlikhet och social rättvisa samt frånvaron av diskriminering väsentliga grundvalar för demokrati. Kvinnornas frigörelse är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling.

Kampen mot terrorism kan inte under några omständigheter berättiga inskränkningar i eller kränkningar av de mänskliga rättigheter eller folkets rätt till befrielsekamp mot ockupation och förtryck. Jag fördömer staters och bolags bruk av militärt, paramilitärt och polisärt våld mot människors organiserade kamp för bättre levnadsvillkor. Mot det våldet har folket rätt till väpnat försvar och internationell solidaritet.

För att bli framgångsrik måste kampen mot terrorismen föras genom ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna, innefattande såväl medborgerliga fri -och rättigheter som de
ekonomiska och sociala rättigheterna och rätten till utveckling och nationellt självbestämmande. .Jag fördömer terroriststämplingen av nationella och sociala befrielserörelser.

Den nationella självbestämmanderätten är en grundval för demokratin, men
demokratin måste också försvaras, återerövras och utvecklas i ett internationellt
sammanhang och i förhållandet mellan världens länder.

torsdag, juli 23, 2009

Djurvänner protesterar mot omänskligt legaliserat lidande!

"Det är sedan länge känt att det finns en form av ”legaliserat lidande”, där man tolkar djurskyddslagen olika, är länsveterinär Cecilia Fröbergs kommentar om grisarnas situation i Sverige."
Flamman

Flamman

Solveig Hansson, 95 år, har i hela sitt liv verkat för socialismen. Ett arbete som inneburit risker och till och med en fängelsevistelse. Hon tror fortfarande på kapitalismens undergång men känner tveksamhet inför dagens vänster

Flamman

Nyheter | Nyhetsverket.se

Läser veckans nummer av "Åkersbergakanalen" på:http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer.aspx?gIssue=28&gTitle=&gYear=2009&gUserID=706813&gPaperID=30843&gAvailWidth=1014&gAvailHeight=733&gInitPage=1&gHotspot=0 och finner intressanta insändare om "Smarta politiker", "Skräms över Moderaternas kommunpolitik" och "Folkpartiet och EU-valet." Gör det Du också och jag lovar att det är intresseväckande läsning!E-magin 5.5 - Kanalen, 28/2009
Källa: www.e-magin.se
In order to view this page you need a browser with JS-support and the Adobe/Macromedia Flash Player 8 (or greater) plug-in. Activate JS and download Flash Player.
Nyheter | Nyhetsverket.se

söndag, juli 12, 2009

Att ha och inte ha i Almedalen

Författaren Carina Rydberg skriver om några ­timmar i Almedalen sommaren 2009 – dagen då det blev känt att Pirate Bay skulle säljas. En affär som ändrade allt. För Carina Rydberg.

Karlshamn satsar på sociala medier

Sociala medier ska göra Karlshamn till en föregångskommun i kommunikationen med medborgarna.

Projektet får en budget på 17 miljoner kronor under tre år för att utveckla dialogen mellan Karlshamnsborna och kommunen och andra offentliga instanser med hjälp av sociala medier på internet, som facebook, bloggar, chattar, twitter och andra nya och kommande innovationer som bygger på kommunikation mellan människor.

Det handlar mycket om att ta tillvara den kunskap som redan finns hos medborgarna i deras vardag.

De sociala medierna kan också leda fram till nya arbetssätt inom den kommunala organisationen.
8,5 av miljonerna kommer från EU genom Regionala strukturfonden,

Bion i Ljungby hotad efter konkurs

Bolaget Ljungby Nöjescenter är försatt i konkurs på egen begäran. Därmed är framtiden för bion osäker. Pengarna är slut och bolaget har nu en halv miljon i skulder. Det är Folketshusföreningen i Ljungby som äger Ljungby Nöjescenter.

Är det konstigt att man längtar?

"Gissningsvis kommer den som ser gudstro som farlig snabbt att stå upp för behovet av tankefrihet. Och jag håller med. Om i den tankefriheten ingår friheten att ha ett öppet och intresserat förhållande till den andliga dimensionen. Som somliga vill kalla ”Gud”. Ganska många finner också den dimensionen fullt möjlig att kombinera med religiösa traditioner man känner sig hemmahörig i. Och, precis som inom politiken, kan man i den kontexten bete sig antingen som en despot, en påträngande predikant eller en öppet undersökande lyssnare. Vår förmåga att omfatta ”sanningen” med stort s gör vi nog bäst i att förhålla oss lite ödmjuka till.

Inte är det ett lätt tema vi diskuterar, när vi samtalar om ett samhälle där människor med delvis helt olika syn på religion och livsstil ska kunna känna sig sedda och trygga. Men jag tror att det åtminstone blir lite lättare om man inte först måste reda ut frågan om Guds existens eller icke-existens. Självklart kan man säga att hela konkarongen ”existerar”: Gud, Icke-Gud, den påtagliga verkligheten, drömmarna, köksbordet och tomheten.

Men när man har med människor och situationer att göra vinner man alltså mer på att fråga sig: hur ska vi bemöta varandra för att ingen av oss ska behöva bli påhoppad, idiot­förklarad och låsa sig i försvar? Har jag förstått den andres känslor, behov och uttryck?" skriver Inger Edelfeldt

lördag, juli 11, 2009

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN

Frågor till nomineringsgrupperna inför kyrkovalet 2009:
0. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift?
Visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken Störst betydelse har Kyrkans diakonala/sociala verksamhet.
1. Vilka frågor anser ni som mest angelägna för kyrkan att arbeta med de kommande fyra åren?
Tydliggöra sin uppgift och kraftfullare än idag och kanske även mer professionellt marknadsföra det kyrkan kan erbjuda efter skilsmässan från staten.
2. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i det offentliga samhället och vilka frågor ska kyrkan engagera sig i?
Ta ställning för allas lika värde. Engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelsen av naturresurserna.
3. Om antalet medlemmar skulle sjunka kraftigt framöver och därmed krympa församlingens ekonomi, var ska då församlingen främst lägga kraften?
Satsa på barn och ungdom, diakonin samt utbildning av volontärer. De som har gått ur Svenska Kyrkan skall betala när de utnyttjar kyrkans tjänster.
4. Vad kommer er grupp att göra för att också unga människor ska lockas till kyrkopolitiskt engagemang.
Informera om kyrkans verksamhet och budskap. Vad man får och vad man kan erbjuda. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Visa församlingens betydelse.
5. Hur ser ni på att ta ut avgifter för församlingsverksamhet, t ex barngrupper, konfirmationsläger och konserter?
Kyrkans verksamhet skall vara avgiftsfri för oss som redan betalar kyrkoavgift. Inte någon medlem får utestängas genom avgifter men andra ska betala.
6. Hur vill er grupp satsa på ”unga-vuxna”, en grupp som ser ut att ha svårt att finna en plats i Svenska kyrkan.
Vara synlig i kommunen, visa intresse och engagemang för nya kontakter med ”unga-vuxna”. Informera om att i kyrkovalet får de rösta från 16 års ålder
7. De nominerade företräder församlingsborna. Hur ser representationen ut i er grupp?
Gift kommunalpolitiskt engagerad pensionerad man född på 40-talet med tre barn födda på 60- och 70-talet. Samt nio barnbarn födda på 90- och 00-talet.
8. Idag är kyrkoavgiften 83 öre inkl begravningsavgiften. Är det rätt nivå?
Ja, av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Till skillnad mot skatter är den även rättvis, då den ökar med ökande ekonomisk förmåga.
9. Ge exempel på förändringar och utveckling som er nomineringsgrupp varit starkast drivande i under föregående mandatperiod?
Vi hade tyvärr inte nominerat några kandidater till kyrkovalet 2005. Om förändringar och utveckling skett under mandatperioden, känner vi inte till.
10. I kyrkoordningen står det att förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag i solidaritet med Svenska kyrkan och dess tro, bekännelse och lära. Vad betyder det för er?
Vi vill arbeta för att Svenska Kyrkan skall kunna fullfölja sin uppgift att hålla gudstjänst, undervisa, vara samhällsengagerad samt arbeta diakonalt.
11. Idag kan Svenska kyrkan ge homosexuella par välsignelse. Bör kyrkan gå vidare och erbjuda könsneutral vigsel, d v s vigsel enligt Svenska kyrkans ordning?
Om Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt, och i så fall även viga par av samma kön, beslutas av kyrkomötet hösten 2009. Sveriges Riksdag beslutar

lördag, juli 04, 2009

"De kallar sig Humanisterna."

Det är därför med en känsla av bedrövelse jag noterar att Humanisterna har dragit till sig en och annan författare. Just författarna, trodde jag, borde ha en snäppet större förståelse för det magiska och medskapande i läsupplevelsen. Att en skönlitterär text kan upplevas som sannare än sanningen och verkligare än verkligheten.

Just författarna borde ha tillräckligt mycket fantasi för att inse att religionen för många människor utgör samma suggestiva ingenmansland mellan tro och vetande, mellan den värld som vi har inom oss och den värld som finns utanför oss.

Bengt Ohlsson - På stan-bloggen

onsdag, juli 01, 2009

"Vakna! LVM har havererat."

"För femton år sedan fanns 1.300 lvm-platser i hela landet, nu finns runt 350, varav 90 står tomma. Samtidigt som Sverige har 28.000 tunga missbrukare. Frivillig vård? Visst, i några dagar tills suget sätter in, då är det bara att gå ut igen.

Det måste bli mer debatt om missbrukarvården och den måste börja i verkligheten. Inte i hjärnspöken från svunna tider. Debatten borde börja i det samhälle där missbrukare lämnas att dö för att man säger att det ”inte finns pengar” och där de frågar ”Är det en pundare?” om man ringer ambulansen för att någon inte andas.

Och samhället sparar inte en krona, tvärtom. För det kommunerna drar in på lvm får stat och landsting betala i form av sjukvård och polis, vilket blir mycket dyrare i längden. Så mycket lidande som sker i onödan. Så många som inte ser, fastvuxna i ett samhälle som inte längre är.
Källa: Kajsa Ekis Ekman kajsa.ekman@dn.se"

Vakna! LVM har havererat.

"För femton år sedan fanns 1.300 lvm-platser i hela landet, nu finns runt 350, varav 90 står tomma. Samtidigt som Sverige har 28.000 tunga missbrukare. Frivillig vård? Visst, i några dagar tills suget sätter in, då är det bara att gå ut igen.

Det måste bli mer debatt om missbrukarvården och den måste börja i verkligheten. Inte i hjärnspöken från svunna tider. Debatten borde börja i det samhälle där missbrukare lämnas att dö för att man säger att det ”inte finns pengar” och där de frågar ”Är det en pundare?” om man ringer ambulansen för att någon inte andas.

Och samhället sparar inte en krona, tvärtom. För det kommunerna drar in på lvm får stat och landsting betala i form av sjukvård och polis, vilket blir mycket dyrare i längden. Så mycket lidande som sker i onödan. Så många som inte ser, fastvuxna i ett samhälle som inte längre är."

Källa: Kajsa Ekis Ekman DN