torsdag, juli 23, 2009

Djurvänner protesterar mot omänskligt legaliserat lidande!

"Det är sedan länge känt att det finns en form av ”legaliserat lidande”, där man tolkar djurskyddslagen olika, är länsveterinär Cecilia Fröbergs kommentar om grisarnas situation i Sverige."
Flamman

Inga kommentarer: