söndag, juli 26, 2009

Ålderspensionisten

Pensionärernas PRO, SPF, SPRF, RPG, och SKPF har funnits i decennier.

Men de är -inte- några kamp -utan endast trivselorganisationer för sina medlemmar
Med de är också transportkompanier i valtider för de etablerade politiska riksdagspartierna trots att de enligt sina stadgar skall vara religiöst och politiskt obundna.

Vi som inte är medlemmar i någon av dessa pensionärsorganisationer måste i likhet med deras egna medlemmar själva stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter, ordna aktiviteter och försöka bryta den sociala isoleringen.

Alla handlingar skall betraktas som frihetshandlingar. De befriar oss från ansvar samtidigt som de ser till att makten inte hamnar i händerna på ett fåtal. Ni letar efter ledare? Starka män och kvinnor utan fel och brister. De finns inte. De förändras. De flyr. De dör. Det finns inga ledare än ni själva.

Vem är egentligen proppen Orvar, eller Lars och Birgitta som de kanske egentligen heter? Ja, ganska feta men också förmögna, framkommer av siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram för DN:s räkning.

Någon normal-Orvar finns väl inte egentligen, lika lite som det finns någon snitt-Göran. Men med SCB:s hjälp kan man i alla fall få fram lite fakta om 40-talisternas egenskaper, både ekonomiskt och beteendemässigt.

Ganska självklart är att de tjänar ganska bra i förhållande till övriga befolkningen. Dels har de ju hunnit jobba ett tag, dels sitter eller har många 40-talister suttit på höga positioner i Sverige. I snitt tjänade en 55-64-åring 214.400 kronor om året 2002.

Det är över snittinkomsten men faktiskt inte högst av alla inkomstgrupper; både 45-54-åringarna och 35-44-åringarna tjänade lite mer. Förmodligen beror detta delvis på att många 40-talister har lämnat arbetsmarknaden i förtid. År 2002 förvärvsarbetade 68 procent av 55-64-åringarna, 237.441 var redan pensionerade.

Mätt i förmögenhet ligger däremot 40-talisterna i topp. De har betalat av skulderna och köpt hus/bostadsrätter i tider när priserna var relativt låga och lånen gynnsamma. Totalt redovisade 47.216 av 40-talisterna, sambeskattade räknade som en, en beskattningsbar förmögenhet på över 1,5 miljoner kronor för två år sedan. Det är också i denna åldersgrupp som det finns klart flest som har en förmögenhet på över fyra miljoner kronor.

Medel-Orvar har klart högre utbildning än 30-talisterna. 163.840 har eftergymnasial utbildning, jämfört med 67.540 bland 65-74-åringarna. Och det var ju på 60-talet när 40-talisterna var unga som högre utbildning blev mer tillgänglig för alla.

Detta är också den åldersgrupp som, bortsett från 65-plussarna, är minst beroende av socialbidrag. Totalt fick 21 803 av 40-talisterna socialbidrag förra året, det kan jämföras med 41.734 av 50-talisterna, eller 62.262 av 60-talisterna.

Bokläsande blir det förstås mer tid över för när pensionen är ett faktum. Men redan i dag ligger Orvar högt i läsligan, bara personer i åldern 65-74 år läste mer per vecka förra året. 42 procent av 40-talisterna angav att de ägnade sig åt bokläsning varje vecka, jämfört med snittet på 39 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Allra mest läste de kvinnliga 40-talisterna, drygt 56 procent uppgav att de avsatte tid för bokläsning varje vecka.

Däremot ägnar de relativt liten tid åt att surfa på nätet i hemmet. Av 40-talisterna har 64,8 procent tillgång till internet i hemmet, vilket kan jämföras med nära 77 procent för 50-talisterna och över 84 procent bland 60-talisterna. På frågan om de använder internet minst en gång per vecka svarar 36 procent av 40-talisterna ja, jämfört med 59 procent av 60-talisterna och 64 procent av 70-talisterna.

Många kommer också att kunna besöka fritidshuset i större utsträckning framöver, för ett sådant har 47,6 procent av 40-talisterna, jämfört med 45 procent bland alla mellan 16 och 84 år. Också i fråga om semesterresor är 40-talisterna flitigare än snittbefolkningen, drygt 65 procent hade gjort en semesterresa på minst en vecka de senaste tolv månaderna förra året.

Men för att inte belasta vården mer än nödvändigt kanske medel-Orvar borde börja att tänka på figuren. Statistik över andelen överviktiga i olika befolkningsgrupper visar att både män och kvinnor födda på 40-talet toppar ligan. 63 procent av männen klassades som överviktiga förra året och av dem var 15 procent feta, klart mer än bland exempelvis 25-34-åringarna där bara 3 procent var feta. Bland kvinnorna var 50 procent överviktiga, endast fler 65-74-åringar hade större andel överviktiga. 14 procent av kvinnorna klassades som feta.

Och det kanske förklarar sjukstatistiken, åtminstone delvis. Personer över 55 år på arbetsmarknaden är nämligen de som är mest sjukskrivna. I december förra året fick totalt 273.901 personer i denna åldersgrupp sjuk- eller aktivitetsersättning och de flesta av dem fick denna ersättning på heltid.

Det slår alla andra åldersgrupper med hästlängder. Nedsatt rörelseförmåga och sjukdomar i rörelseorganen är vanliga. Även cirkulationssjukdomar är mer förekommande än i andra åldersgrupper, liksom högt blodtryck.

Inga kommentarer: