söndag, juli 12, 2009

Karlshamn satsar på sociala medier

Sociala medier ska göra Karlshamn till en föregångskommun i kommunikationen med medborgarna.

Projektet får en budget på 17 miljoner kronor under tre år för att utveckla dialogen mellan Karlshamnsborna och kommunen och andra offentliga instanser med hjälp av sociala medier på internet, som facebook, bloggar, chattar, twitter och andra nya och kommande innovationer som bygger på kommunikation mellan människor.

Det handlar mycket om att ta tillvara den kunskap som redan finns hos medborgarna i deras vardag.

De sociala medierna kan också leda fram till nya arbetssätt inom den kommunala organisationen.
8,5 av miljonerna kommer från EU genom Regionala strukturfonden,

Inga kommentarer: