fredag, november 28, 2008

Den ekonomiska krisen ...och vad som bör göras åt den.

Olika förslag till stimulanspaket duggar nu tätt. Men alla uppslag är inte lika effektiva. TCO resonerar klokt i sin rapport i dessa frågor. Därför kritiserar man förslaget i regeringens höstbudget att sänka socialavgifterna för företagen med en procent. Det är ett utsmetande av 10 miljarder, som inte har någon effekt alls.

Den ekonomiska krisen gör att de allmänna stödformer och generella skattesänkningar, som regeringen Reinfeldt låst sig för, framstår som djupt slösaktiga, när vi är inne i ekonomisk depression, där riktade åtgärder istället blir helt nödvändiga.

Men det politiska livet i Sverige står inför en ännu större omvälvning. Om budgetreglerna skriver TCO i sin rapport att vi sannolikt är "i ett skede, då det är riktigt att frångå tidigare satta utgiftsbegränsningar för att få tillräcklig effekt i krisbekämpningen".

När finansministern gissningsvis om någon vecka eller två förklarar att krisen är så djup, att utgiftstaket i budgeten tills vidare inte längre gäller, då måste väl ändå sandlådegrälet mellan s, mp och v om vem som är mest ekonomiskt ansvarsfull äntligen blåsas av?

onsdag, november 26, 2008

Molière

Han är en av världshistoriens största författare. Komedins och satirens fader. William Shakespeares like. Men innan han blev Molière var han Jean-Baptiste Poquelin, en simpel kåkfarare, en förlorare och misslyckad skådespelare. Världens främste komiker var en tragisk figur. Hans levnadshistoria är noga nedtecknad, men under en tid innan han gjorde sitt storslagna genombrott och i triumf återvände till Paris, var han spårlöst försvunnen.

Med Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura Morante
Regi Laurent Tirard

Maria Larssons eviga ögonblick

Under 1900-talets första år vinner den unga arbetarkvinnan Maria en kamera på lotteri. Hon är då gift med diversearbetaren Sigfrid Larsson som är en hårt arbetande familjeförsörjare, kvinnokarl och periodvis alkoholmissbrukare. Maria är också mor till en barnskara som till sist ska komma att rymma sju barn. Fotografen Sebastian Petersson, kallad "Piff Paff Puff", lär henne att fotografera och Maria kommer att se på världen och tillvaron med nya ögon. Grannar, krukväxter, barnen på gården, katten, allt kommer till liv i dessa bilder som ska vara i evighet medan allt annat förgår.

Med Maria Heiskanen, Mikael Persbrandt, Jesper Christensen
Regi Jan Troell

Maria Larssons eviga ögonblick

måndag, november 24, 2008

"Höjt utgiftstak krävs för att rädda pensionerna"

Erik Åsbrink efterlyser undantagsregler: Förstärk AP-fondsystemet och lätta temporärt på budgetdisciplinen. I spåren av finanskris och lågkonjunktur kan 1,6 miljoner pensionärer drabbas av sänkt pension valåret 2010. Men det är möjligt att rädda pensionerna med extraordinära och tillfälliga åtgärder, skriver socialdemokraten och förre finansministern Erik Åsbrink. Han föreslår en temporär höjning av utgiftstaket i statsbudgeten genom att man inrättar en särskild post för krishantering. Dessutom förordar han en överföring av cirka 200 miljarder kronor från statsbudgeten till AP-fondsystemet som en engångspost som hindrar den så kallade bromsen i pensionsöverenskommelsen från att utlösas.

En teknokrat kan naturligtvis säga: Visst, så är systemet konstruerat. Detta är nödvändigt för att pensionssystemet ska förbli stabilt även på längre sikt. Men är det rimligt att alla pensionärer ska få försämrade inkomster år 2010 samtidigt som vår ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur? Är de fem partierna bakom pensionsuppgörelsen beredda att gå till val på detta, med alla de möjligheter för övriga partier - i och utanför riksdagen - som inte är bundna av pensionsuppgörelsen att föreslå åtgärder som ter sig betydligt mera attraktiva för 1,6 miljoner pensionärer?

Större problem blir det med utgiftstaket. Det kan bli mycket svårt att hålla de offentliga utgifterna under taket. Förmodligen är det inte heller önskvärt. Det finanspolitiska ramverket fungerar väl i de flesta situationer, även med "normala" konjunktursvängningar. Men nu befinner vi oss i en exceptionell situation. Då krävs det extraordinära insatser.

Men det är inte nödvändigt att ens temporärt frångå reglerna i pensionssystemet. En åtgärd som skulle kunna övervägas vore att flytta över kanske 200 miljarder kronor från statsbudgeten till AP-fondsystemet. Detta skulle vara en engångsåtgärd som skulle innebära att den så kallade bromsen inte skulle utlösas år 2010 och pensionerna skulle kunna höjas ungefär i takt med inflationen.

Det vore likaså olyckligt om det finanspolitiska ramverket skulle brytas sönder på grund av att det blir nödvändigt att vidta finanspolitiska stimulansåtgärder. Här skulle man temporärt kunna tillåta extra utgifter ovanför utgiftstaket, till exempel genom att inrätta en särskild krisfacilitet.

"Höjt utgiftstak krävs för att rädda pensionerna"

Sänkt skatt, höjda avgifter och uppsägningar i Österåker

Österåkers kommun sänker skatten med tio öre. Det beslutade kommunfullmäktige 081117. Det är den växande befolkningen som gör att kommunen kan sänka skatten säger kommunstyrelsens ordförande, moderaten Ingela Gardner Sundström.

Befolkningen i Österåker växer med 600 personer varje år enligt kommunen.

Tack vare ökad befolkning stiger skatteintäkterna alltså totalt. Det gör att den borgerliga majoriteten i Österåkers kommun anser sig ha råd med skattesänkningen nästa år. Samtidigt ska det satsas mer pengar på bland annat skola, kultur och fritidsverksamhet, enligt kommunledningen.

Men varför är man enligt kommunallagen skyldig att ta beslut om skatten före november månads utgång, när man inte har sett alliansens budgetförslag?

Budgeten kunde varken behandlas eller bordläggas, då handlingar inte sänts ut i förväg och inte heller fanns tillgängliga vid sammanträdet. Men ändå var man alltså tvungen att besluta om kommunalskatten för 2009.

Men allt som beslutas av kommunstyrelsens allians i majoritet blir ju också majoritetsbeslut i fullmäktige eftersom ingen av ledamöterna vill, vågar eller kan gå emot vad de redan varit överens om i KS.

tisdag, november 11, 2008

Women left for dead--and the man who's saving them: Magazine: glamour.com

"In the Congo, where tens of thousands of women are brutally raped every year, Dr. Denis Mukwege repairs their broken bodies and souls. Eve Ensler, author of The Vagina Monologues, visits him and finds hope amid the horror.
August 1, 2007 By Eve EnslerI have just returned from hell. I am trying for the life of me to figure out how to communicate what I have seen and heard in the Democratic Republic of the Congo. How do I convey these stories of atrocities without your shutting down, quickly turning the page or feeling too disturbed?

How do I tell you of girls as young as nine raped by gangs of soldiers, of women whose insides were blown apart by rifle blasts and whose bodies now leak uncontrollable streams of urine and feces?

How you can help
The women of Eastern Congo, V-Day and UNICEF—the latter acting on behalf of United Nations Action Against Sexual Violence in Conflict—are launching a new campaign to urge an end to the femicide and raise money for women’s groups in the Congo. You can…

Write a letter addressed to His Excellency, the President of the Democratic Republic of the Congo, Joseph Kabila Kabange; demand that he take action to stop the attacks on women. Send it to U.N. Action Against Sexual Violence in Conflict, P.O. Box 3862, New York, NY 10163, and it will be delivered to Kabila.
Donate directly to Panzi Hospital through vday.org.
Money donated to Panzi also goes to establish a City of Joy, a safe haven for the healed women, where they’ll learn to become political leaders.

This journey was a departure for me. It began with a man, Dr. Denis Mukwege, and a conversation we had in New York City in December 2006, when he came to speak about his work helping women at Panzi Hospital in Bukavu. It began with my rusty French and his limited English. It began with the quiet anguish in his bloodshot eyes, eyes that seemed to me to be bleeding from the horrors he’d witnessed.

Something happened in this conversation that compelled me to go halfway around the world to visit the doctor, this holy man who was sewing up women as fast as the mad militiamen could rip them apart.

I am going to tell the stories of the patients he saves so that the faceless, generic, raped women of war become Alfonsine and Nadine—women with names and memories and dreams. I am going to ask you to stay with me, to open your hearts, to be as outraged and nauseated as I felt sitting in Panzi Hospital in faraway Bukavu.

Before I went to the Congo, I’d spent the past 10 years working on V-Day, the global movement to end violence against women and girls. I’d traveled to the rape mines of the world, places like Bosnia, Afghanistan and Haiti, where rape has been used as a tool of war. But nothing I ever experienced felt as ghastly, terrifying and complete as the sexual torture and attempted destruction of the female species here. It is not too strong to call this a femicide, to say that the future of the Congo’s women is in serious jeopardy."

söndag, november 09, 2008

La Zona

La Zona är ett lyxigt bostadsområde mitt i Mexiko City som är avgränsat med galler och skyddat av säkerhetsvakter för omgivningen där det råder total fattigdom. Tre killar från slummen bestämmer sig för att göra inbrott i ett av husen i La Zona vilket får ödesdigra konsekvenser för familjer på bägge sidor av muren.

Med Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Daniel Tovar
Regi Rodrigo Plà

Polisorkestern som kom bort

Alexandrias polisorkester åker till Israel för att ge en konsert men tar fel buss och hamnar i en gudsförgäten håla där de beblandear sig med lokalbefolkningen.

Med Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri
Regi Eran Kolirin

söndag, november 02, 2008

Grå starr, ett vanligt besvär hos äldre.

På måndag ska jag undersökas och på onsdag ska jag opereras.

Baader Meinhof Complex

Filmen är baserad på de verkliga händelserna runt terroristerna Ulrike Meinhof och Andreas Baaders extrema liv på yttersta vänster kanten i Röda Armé Fraktionen (RAF). Under 1960- och 1970-talet spred de gång på gång skräck i Tyskland och resten av världen med bombsprängningar, kidnappningar, rån och lönnmord. Filmen bygger på Der Spiegels chefredaktör Stefan Austs omdiskuterade bästsäljande bok med samma namn.

Med:Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz
Regi:Uli Edel

Budget- och skuldrådgivning kommun för kommun

Så här många minuter rådgivning per invånare och år ger kommunerna.

Österåkers kommun 3,26


Uppgifter om kötider till skuldrådgivning saknas för Österåkers kommun.

Trots att i kartläggningen ingår samtliga 290 kommuner och samtliga stadsdelar i Göteborg och Stockholm. Uppgifterna avser april 2008.


Läs vidare på http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13659

Dagens Samhälle