måndag, november 24, 2008

Sänkt skatt, höjda avgifter och uppsägningar i Österåker

Österåkers kommun sänker skatten med tio öre. Det beslutade kommunfullmäktige 081117. Det är den växande befolkningen som gör att kommunen kan sänka skatten säger kommunstyrelsens ordförande, moderaten Ingela Gardner Sundström.

Befolkningen i Österåker växer med 600 personer varje år enligt kommunen.

Tack vare ökad befolkning stiger skatteintäkterna alltså totalt. Det gör att den borgerliga majoriteten i Österåkers kommun anser sig ha råd med skattesänkningen nästa år. Samtidigt ska det satsas mer pengar på bland annat skola, kultur och fritidsverksamhet, enligt kommunledningen.

Men varför är man enligt kommunallagen skyldig att ta beslut om skatten före november månads utgång, när man inte har sett alliansens budgetförslag?

Budgeten kunde varken behandlas eller bordläggas, då handlingar inte sänts ut i förväg och inte heller fanns tillgängliga vid sammanträdet. Men ändå var man alltså tvungen att besluta om kommunalskatten för 2009.

Men allt som beslutas av kommunstyrelsens allians i majoritet blir ju också majoritetsbeslut i fullmäktige eftersom ingen av ledamöterna vill, vågar eller kan gå emot vad de redan varit överens om i KS.

Inga kommentarer: