söndag, november 02, 2008

Budget- och skuldrådgivning kommun för kommun

Så här många minuter rådgivning per invånare och år ger kommunerna.

Österåkers kommun 3,26


Uppgifter om kötider till skuldrådgivning saknas för Österåkers kommun.

Trots att i kartläggningen ingår samtliga 290 kommuner och samtliga stadsdelar i Göteborg och Stockholm. Uppgifterna avser april 2008.


Läs vidare på http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13659

Dagens Samhälle

Inga kommentarer: