tisdag, oktober 28, 2008

Öppenhet är ingen fluga

Internet är "den viktigaste förändringen på många år för möjligheten att involvera människor" samt att sänka trösklarna till det politiska engagemanget.

Vi är på väg in i en helt ny politisk verklighet där gamla modeller byggda på toppstyrning och envägskommunikation inte kommer fungera. Framtidens politiska kampanjer är interaktiva och baserade i det lokala.

Människor vill delta och organisera sig efter sitt eget huvud och idag möjliggör webben detta. Därför kommer de organisationer som inte vågar låta människor organisera sig efter sitt eget huvud inte lyckas organisera människor.

Omdefiniera relationen mellan partiet och väljaren/aktivisten.

De som kommer på föreningsmöten gör det oftast för social verbal samvaro och att få tala till punkt om sina resp. hjärtefrågor.

Att då bli avbruten och anklagade för att inte vara tillräckligt lakonisk och orsaka alltför långa möten känns mycket oillfredställande.

Ska man få många engagerade måste man våga släppa kontrollen och ge utrymme för egna initiativ.

En värld där människor "mejlar varandra eller bloggar" är inget skräckscenario.

Skapa engagemang utanför den egna kretsen med de tekniska verktyg som nu finns till allas förfogande och är så bra på just detta.

Om folket nu inte vill komma till våra medlemsmöten, då kanske våra medlemsmöten måste komma till folket inågon form?

Det där att "maila och blogga", få svar resp. kommentarer, kanske inte är en så dum idé, trots allt.

Dagens Arena | Öppenhet är ingen fluga

Inga kommentarer: