torsdag, oktober 16, 2008

Funkas kommunprojekt - Funka Nu

Ska du bygga nytt eller bygga om inom något år? Kom med i Funkas kommunprojekt! Deltagande kommuner får ta del av våra hundratals tester och analyser av kommunala webbplatser och har möjlighet att styra projektet i önskad riktning.

Funkas kommunprojekt - Funka Nu

Inga kommentarer: