tisdag, oktober 21, 2008

Brister i stöd till elever i Österåker!

Brister i stöd till elever i Österåker!
Elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de har rätt till och många grundskolor förmår inte att ge sina elever tillräcklig arbetsro. Det visar en rapport om utbildningsverksamheten i Österåkers kommun som Skolinspektionen presenterade på tisdagen.

Skolverkets inspektörer har besökt samtliga grundskolor, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen i Österåkers kommun.

Vid inspektionerna upptäcktes flera brister.
Bland annat tycker Skolinspektionen att kommunen är dålig på att ge elever som har särskilda behov det stöd i undervisningen som dom behöver. Kommunen brister också i besluten om vilka som har rätt till sådant stöd.

Många grundskolor i kommunen har inte heller lyckats skapa den arbetsro som eleverna i skolorna behöver, enligt rapporten.

Österåker erbjuder inte heller alla plats i skolbarnomsorgen som skollagen kräver. Fritidshemmen lyckas heller inte alla gånger ge barnen en meningsfull fritid.

Enligt Skolinspektionen är andelen fritidspersonal med pedagogisk högskoleutbildning lägre i Österåker än i resten av landet.

Skolinspektionen tycker också att kommunledningen måste bli bättre på att stödja rektorerna i arbetet med att utveckla kommunens skolor.

skriver Peter Johansson
peter.johansson@sr.se

P4 Radio Stockholm - P4 - sr.se

Inga kommentarer: