fredag, oktober 10, 2008

Vänsterpartiet bäst på frihet på Internet

En fransk organisation har kollat vilka EU-parlamentariker som röstade för frihet på internet vid telekompaketets behandling 080924.

Vänsterpartiet ligger i täten bland svenska ledamöter.

Telekompaketet innehåller förslag om att internetleverantörer ska kunna stänga av medborgare från internet utan domstolsbeslut.

EU-parlamentet röstade nej till några av frihetsinskränkningarna efter förslag från Eva-Britt Svensson. "Vi står för demokrati och medborgerliga friheter och rättigheter, och vi röstar också konsekvent enligt denna övertygelse", säger hon.

Se undersökningen här: Telecoms package directives 1st reading SE - La Quadrature du Net

Inga kommentarer: