lördag, oktober 04, 2008

"S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi"

"Vilka ledande politiker har under de senaste 20 åren vågat ifrågasätta den heliga maximen att marknaderna styr sig bäst själva och att kapitalet alltid söker sig till sin bästa och mest produktiva användning?

Vilka politiker har på allvar ifrågasatt den kapitalistiska kultur som genom enormt risktagande kan ge några få jättevinster men där förlusterna får bäras av alla?

Den svenska socialdemokratin har visserligen inte - lyckligtvis - accepterat tesen att välfärdspolitiken står i vägen för ekonomiska framsteg men det var ändå under socialdemokratiskt styre som konkurrensvisionen fick fäste i det svenska samhällsbyggandet. Iden att vi får en bättre utbildning genom konkurrerande skolor eller bättre sjukvård genom konkurrerande sjukhus eller säkrare och billigare vatten- och elförsörjning genom konkurrerande bolag och så vidare på praktiskt taget alla samhällsområden - alltsammans är i grunden ett utslag av samma värden och moral som nu driver Wall Street mot undergången.

I dag känner allt fler människor att det bara är en stark stat som kan skydda dem mot marknadens instabilitet och kapitalets maktbegär.

Att se socialdemokrater och miljöpartister förödmjuka vänsterpartiet är oerhört provocerande. Ska verkligen vänsterväljare medverka till att föra in (s) och (mp) i Rosenbad och samtidigt bli hunsade?"

"S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi"

Inga kommentarer: