måndag, oktober 20, 2008

"Bara en av fem svenskar vill minska strandskyddet"

Tre av fyra värnar om allemansrätten/strandskyddet

Det bör inte bli lättare att bygga vid stränder, anser 74 procent av svenskarna, enligt ny opinionsundersökning.

Regeringens förslag till ny strandskyddslag som gör det lättare för kommuner att besluta om dispens från byggförbud vid stränderna har svagt stöd, visar en opinionsundersökning som redovisas på Dagens Nyheters debattsida.

Färre än var femte svensk stöder förslaget.

Undersökningen har beställts av Världsnaturfonden, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska turistföreningen, Sportfiskarna och Svenskt friluftsliv. Drygt tusen personer har tillfrågats.Att kommuner ska få större inflytande över strandskyddet har länge drivits av Sveriges Kommuner och Landsting.

"Bara en av fem svenskar vill minska strandskyddet"

Inga kommentarer: