fredag, oktober 03, 2008

Österåkers kommunfullmäktige 29 september 2008.Vid måndagens fullmäktige beslutades om att förslag till ny gång-och cykelplan 2008 för Österåkers kommun ska utföras.

Vilket bl.a innebär att i Österåkers kommun är det tillåtet för mopeder klass 2 (högst 25 km/tim) att köra på gång och cykelvägar. Men hur många kör sina mopeder så långsamt som högst 25 km/tim.?

Flertalet mopeder är trimmade och kör i betydligt högre hastigheter bland barn, äldre, hundar och funktionshindrade i barnvagn, med rollator, rullstol, Per-mobil, cyklar och koppelförsedda. trots blåa tilläggsskyltar med texten "Ej moped". Är inte förebyggande skydd av andra trafikantgrupper tillräckligt för att mopeder helt ska förbjudas på gång och cykelvägar i kommunen?

Trots att beräkningar gjorda av VTI (2005) visar att mopedisten löper betydligt mindre risk att skadas eller dödas på gång-och cykelväg istället för gata. Men på många mopeder färdas ibland tre (3) ungdomar utan hjälm och belysning i för hög hastighet och med bristande uppmärksamhet på våra gång- och cykelvägar.

Statistik för trafikolycksfall i Österåker fås idag enbart av polisrapporterade olyckor, vilket för med sig att det finns ett stort mörkertal i uppgifterna om antal gång-och cykelolyckor. Under 2002 -2006 har 17 st. fotgängarolyckor polisrapporterats med tre svårt skadade och 15 lindrigt skadade. Det har även rapporterats 20 stycken mopedolyckor med en död, sex svårt skadade och 24 lindrigt skadade i samband med olyckorna.

Fram till november under år 2007 har det polisrapporterats åtta cykel-sex fotgängare-och 11 mopedolyckor.

Inga kommentarer: