fredag, november 28, 2008

Den ekonomiska krisen ...och vad som bör göras åt den.

Olika förslag till stimulanspaket duggar nu tätt. Men alla uppslag är inte lika effektiva. TCO resonerar klokt i sin rapport i dessa frågor. Därför kritiserar man förslaget i regeringens höstbudget att sänka socialavgifterna för företagen med en procent. Det är ett utsmetande av 10 miljarder, som inte har någon effekt alls.

Den ekonomiska krisen gör att de allmänna stödformer och generella skattesänkningar, som regeringen Reinfeldt låst sig för, framstår som djupt slösaktiga, när vi är inne i ekonomisk depression, där riktade åtgärder istället blir helt nödvändiga.

Men det politiska livet i Sverige står inför en ännu större omvälvning. Om budgetreglerna skriver TCO i sin rapport att vi sannolikt är "i ett skede, då det är riktigt att frångå tidigare satta utgiftsbegränsningar för att få tillräcklig effekt i krisbekämpningen".

När finansministern gissningsvis om någon vecka eller två förklarar att krisen är så djup, att utgiftstaket i budgeten tills vidare inte längre gäller, då måste väl ändå sandlådegrälet mellan s, mp och v om vem som är mest ekonomiskt ansvarsfull äntligen blåsas av?

Inga kommentarer: