fredag, december 05, 2008

åkersberga
filmstudio
Våren 2009
Medlemskort kostar 280:- (11
filmer) och säljs på Åkersberga
bibliotek 7/1 och 8/1 kl
17.00-19.00 eller före varje
visning. Medlems-kort gäller
för onsdag eller torsdag. Kortet
är personligt och får inte
överlåtas. Enstaka biljetter
säljs inte.
Åldersgräns 15 år.
Upplysningar: Mats Sladö
540 654 36, Eddie Vivenius
540 239 08.
Med reservation för ändringar.
14-15/1 EN FÖRLORAD
VÄRLD, Storbritannien
2008, Jarrold 130 min
21-22/1 CITRONLUNDEN,
Israel/Ty/Fr 2008,
Riklis106 min
4 - 5 / 2 BANG OCH
VÄRLDSHISTORIEN,
Sverige 2007, Wechselmann
75 min
11-12/2 FLYGA DRAKE,
USA 2007, Forster 125
min
18-19/2 LORNAS TYSTNAD,
Belgien 2008, Dardenne
105 min
4-5/3 IT’S A FREE
WORLD, Storbritannien/
It/Ty/Sp 2007, Loach 92
min
11-12/3 CARAMEL, Libanon/
Frankrike 2007, Labaki
92 min
25-26/3 MARIA LARSSONS
EVIGA ÖGONBLICK,
Sverige 2008,
Troell 130 min
1-2/4 BUDDHA FÖLL AV
SKAM, Iran 2007, Makhmalbaf
84 min
15-16/4 DER BAADER
MEINHOF-KOMPLEX,
Tyskland 2008, Edel 150
min
22-23/4 LADY CHATTERLEYS
ÄLSKARE, Frankrike/
Bel/GB 2006, Ferran165
min

Inga kommentarer: