tisdag, december 09, 2008

Önskar datorstöd till äldre.

"Många äldre vill använda datorn, men behöver hjälp.I Skövde finns nu ett medborgarförslag om att kommunen borde fixa en hjälpperson för gamla som vill använda datorer. Det kan vara svårt att klara en allt mer datoriserad vardag, om man är äldre och ovan vid datorer.

I Skövde kommun finns det flera olika former av hemhjälp för äldre; allt från lövräfsning och snöskottning till hjälp med inköp i livsmedelsbutiken eller gardinbyte kan ordnas för äldre som önskar det.

Men med datorer finns det ännu ingen stöttning att få, konstaterar 79-åriga Valter Brännberg, trots att så mycket numera kan skötas med datorn.

Frustration vid datorn
Valter Brännberg, som lade fram medborgarförslaget om datorhjälp för de äldre beskriver frustrationen som ibland uppstår när han måste handskas med datorer.

- Man upplever ju alltid att man misslyckas... det är inte helt enkelt att använda en dator.

Kontakt med myndigheter och inbetalning av räkningar kan skötas med ”ett datorklick”, men Valter Brännberg säger att det inte alltid är så lätt som det låter.

- Knapparna på en dator är många och det kan gärna bli fel och man blir förvirrad. Då vill det till att man får lite hjälp.

Stor nytta
Äldre personer som har problem att ta sig hemifrån för att till exempel uträtta ärenden skulle kunna ha nytta av datorn, tror Valter Brännberg.

- Att åka till banken är ju för en pensionär ganska omständligt. Bussarna går inte som man vill, utan ett kort besök i staden tar tre timmar, brukar jag säga."

skriver Mark Emmoth
mark.emmoth@sr.se


Önskar datorstöd till äldre - sr.se

Inga kommentarer: