fredag, december 05, 2008

Jävsnämnd skulle behövas även i Österåkers kommun.

Den nya organisationen i Grums kommun bygger på att kommunstyrelsen blir enda nämnd och ansvarig för alla ärenden.

Eftersom all myndighetsutövning därmed hanteras av kommunstyrelsen eller dess utskott kommer intressekonflikter att uppstå när det gäller myndighetsutövning mot den egna verksamheten.

I det nu föreliggande förslaget föreslås därför inrättande av en jävsnämnd med fem ledamöter och tre ersättare.

Nämnden handhar ärenden som rör myndighetsutövning mot kommunen.

I likhet med revisionen föreslås oppositionen ha majoritet i nämnden och tillsätta ordförande.

Varför jävsnämnd skulle behövas även i Österåkers kommun står att läsa innevarande vecka i http://www.mitti.se/sv/Lokaltidningen/Sodra-Roslagen/ under rubriken."Ny friskola får inte köpa tomt av kommunen".

Anledningen skulle vara att kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström ch hennes make Jan Olov Sundström inte vill ha konkurrens om kunder till sin privatskola i Rydbo!

Inga kommentarer: