måndag, december 22, 2008

Motion om att inte lägga ned Bergaskolan i Åkersberga.

Motion
Riv upp beslutet att lägga ned Bergaskolan!


Den moderata skolpolitiken i kommunen styrs enbart av halvseriösa
ekonomiska prognoser och saknar långsiktiga och visionära
målsättningar. Halvseriösa prognoser eftersom skolorna i Österåker,
med rektorer och personal ständigt får slåss för att få sig tilldelade
schysta och verklighetsförankrade budgetramar.

Stängningen av Bergaskolan och även neddragningarna inom andra skolor
pekar på en huvudlös och panikartad moderat skolpolitik. Kritiken från
skolinspektionen visar på en misslyckad skolpolitik.

Vänsterpartiet motsätter sig stängningen av Bergaskolan. Vi är
övertygade om att Bergaskolan även i framtiden behövs för att bygga upp
en långsiktig och målinriktad skolpolitik.


Jag yrkar därför att


- Fullmäktige river upp beslutet att stänga BergaskolanFrancisco Contreras Vänsterpartiet i Österåker

Inga kommentarer: