lördag, maj 01, 2010

Kulturskymning mot nattsvart i Österåker

Den kommunala musikskolans nya lokaler blir inte klara förrän höstterminen 2011. Till dess måste de hålla till i provisoriska lokaler, oklart var!? Majoriteten förhalar en lösning av lokalfrågan. I Norge är musikskolorna statliga och biograferna kommunala. Österåkers politiska majoritet skulle föredra att musikskolan vore privat, då de inte anser att kulturen ska tillhöra den kommunala kärnverksamheten.
Kostnaden per Österåkersinvånare för kultur var 2008 endast 483 kronor enligt SCB. Därmed näst sista platsen bland Sveriges 290 kommuner.Som jämförelse kan nämnas att den kommun i Sverige som satsade mest på kultur satsade 1788 kronor per invånare

Inga kommentarer: