fredag, januari 28, 2011

Österåker, den laglösa kommunen?

År 2002 beviljade kommunen bygglov för uppförande av en 214 kvm stor båthall, vilket även det strider mot lagen.
År 2007 beviljade kommunen ånyo bygglov för byggande av ett klubbhus.
Den 25 maj 2010 beviljade kommunen än en gång bygglov, i strid med plan- och bygglagen.
Den 31 maj 2010 presenterade kommunen ett förslag till exploatering av området. Detta strider också mot gällande plan- och bygglag.
Den 12/8-2010 beslutade därför Länsstyrelsen i ett tillsynsbeslut att kommunen agerat i strid mot gällande lagar och att man avser att följa kommunens fortsatta handläggande i strid mot plan- och bygglagen.
Tilläggas kan att kommunen under året beviljat 140 dispenser från strandskydd.
Högsta ansvaret för sakernas tillstånd har byggnadsnämndens ordförande (numera ordförande för samhällsbyggnadsnämnden) som omgående bör avgå.
Kommunen måste få en ledning och förvaltning som kan hantera lagar och förordningar och som låter lagarna råda lika för alla.
Höga arvoden för viktiga politiska uppdrag kan motiveras med utövande och beslutsfattande som sker på ett skickligt och kunnigt sätt. När det gäller Säbyviken lyser dessa egenskaper med sin frånvaro. Att därtill nu föreslå att denna oskicklighet ska premieras med höjda arvoden är skandal och kan inte accepteras.

Margareta Engardt Lars Engardt Marianne Lidbrink Täljö Täljö Svavelsö,
Christina Lundin Jan Lundin Anne-Charlotte Nissen Täljö Täljö Täljö
Birgitta Palm Lennart Gleerup Kåre Santesson Åkersberga Svavelsö Säbyviken
Anders Berg Marianne Jönsson Leif Jönsson Svinninge Åkersberga Åkersberga

Inga kommentarer: