tisdag, mars 20, 2007

GUE / NGL

Förbud mot handel med katt- och hundpäls.

Idag förekommer katt- och hundpäls i kläder och leksaker utan att det anges, eller under falska märkningar. Nu har kommissionen kommit med förslag om att förbjuda all försäljning, import, export och marknadsföring av produkter som innehåller hund- eller kattpäls. Eva-Britt Svensson, som är EU-parlamentets ansvariga rapportör i frågan menar att det finns både ett starkt folkligt och brett politiskt stöd men att EU-kommissionen själv paradoxalt nog har öppnat upp för undantag i lagstiftningen, med stöd av bland annat Sverige. Som rapportör accepterar Eva-Britt Svensson inga undantag och menar att kryphål i lagstiftningen ska omöjliggöras. Hon hoppas att svenska regeringen backar från stödet till skrivningar om undantag. Ett första beslut i EU-parlamentet kommer att tas under sessionsveckan i Strasbourg i maj.

GUE / NGL

Inga kommentarer: