lördag, mars 03, 2007

Skatterabatter oförsvarligt slöseri med skattepengar vp

Vänsterpartiet riktar hård kritik mot lagrådsremissen om skattelättnader för hushållstjänster. Riksdagsledamoten Josefin brink menar att förslaget är orimligt ur både jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt.

Det är vansinne att skattepengar ska sponsra fullt friska höginkomsttagare med städning, matlagning och barntillsyn samtidigt som det råder brist på personal i viktiga välfärdsverksamheter, säger Josefin Brink riksdagsledamot (v). Vänsterpartiet vill satsa pengarna på att anställa fler och höja lönerna för dem som idag tar hand om barn och gamla på förskolor och i hemtjänsten.- Så skapar man både bra och trygga jobb. Så minskar stressen för fler än de redan privilegierade, säger Josefin Brink. Josefin Brink anser också att förslaget är kontraproduktivt ur jämställdhetssynpunkt.- Genom att staten går in och löser problemet med dubbelarbete för en liten grupp gynnade kvinnor, undergrävs förutsättningarna för breda lösningar på den här problematiken, som ju rör kvinnor i alla samhällsklasser. Fokus flyttar från behovet av ett ökat ansvar från männens sida, avslutar Josefin Brink.

Inga kommentarer: