fredag, mars 16, 2007

Förändringar i KF och KFN

Befrielse av Maria Dahlqvist (v) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
och ersättare i Kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning och val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Till ny ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige i Österåkers kommun från och med den 26 februari 2007 till och med den 31 oktober 2010 har Länsstyrelsen i Stockholms län utsett:
Eddie Vivenius (v)
Sörahemsvägen 36
184 37 ÅKERSBERGA

Till ny ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden efter Maria Dahlqvist (v)
väljs:
Alexandra Mattsson (v)
Murkelvägen 230
184 34 ÅKERSBERGA

Inga kommentarer: