onsdag, augusti 10, 2011

Mina bästa vänner


Nedan kan du läsa om historia om hunden

Ras Generellt
Exteriör Hunden finns i många olika raser, storlekar, färger och med varierande temperament.
Olika raser är genom sitt utseende och temperament lämpade för olika uppgifter.
Världens minsta ras heter Chihuahua. Det är Mexicos nationalhund och dess vikt får vara högst 4 kg, vissa exemplar väger knappt ett kg.
Den största rasen är Irländsk varghund som enligt legenderna var Irlands forntida kungars följeslagare och jakthund, den blir 90 cm i mankhöjd.
Historia Hunden hör till familjen Canidae och tamhunden kallas Canis familiaris.
För sextio miljoner år sedan levde Miaciderna vilka anses vara de tidigaste anfäderna till bl a hundarna.
Miaciderna gav upphov till ett antal olika hunddjur, varav de hundliknande hundarna var de som överlevde, detta skedde för ca 35 miljoner år sedan.
Därefter, för 20 miljoner år sedan, kom den mycket hundliknande Mesocyon och därefter, för 10-15 miljoner år sedan Tomarctus som hade hundens alla sociala instinkter.

Den första riktiga Canis uppenbarade sig för 5-7 miljoner år sedan.
För en miljon år sedan fanns en tidig varg som kallas Etruscus som kan vara anfadern till både vargen och tamhunden.
Tamhunden hästammar från vargen och domesticeringen skedde förmodligen på olika platser vid varierande tidpunkter. Säkra bevis på att hunden börjat domesticeras är 10-12 000 år gamla. Det finns även förvildade arter av tamhunden s k ferala djur, en av dessa är dingon.

Utbredning I Sverige finns cirka 700 000 hundar.
Vart femte hushåll har hund och dagligen kommer 2,5 miljoner människor i kontakt med hunden.
Antal registrerade raser och rasvarianter i Sverige är 270.
Antalet registrerade hundar inom de olika rasgrupperna är:

Grupp 1,    vall- boskaps- och herdehundar 8 056 st
Grupp 2,    schnauzer- pinscher, molosser- och sennenhundar 5 848 st
Grupp 3,    terrier 4 005 st
Grupp 4,    taxar 2 803 st
Grupp 5,    spetsar 5 176
Grupp 6,    drivande- och spårhundar 4 654 st
Grupp 7,    stående fågelhundar 1 740 st
Grupp 8,    apporterande hundar 8 870 st
Grupp 9,    sällskapshundar 6 031 st
Grupp 10,    vinthundar 1 030 st

Rasen som dominerar i Sverige är Schäfer med 3 751 exemplar.

Användning & Produktion Hunden används som hjälp inom många olika områden. Den används bl a som polishund, minhund, narkotikahund, service- och signalhund, ledarhund, räddningshund, jakthund, mögelhund, vallhund och draghund. Hunden används inom vården och man har hunden till utställning och tävling. De flesta har förmodligen sin Hund för sällskap.

Inga kommentarer: