onsdag, augusti 10, 2011

Mina politiska visioner

 

           
Mina politiska visioner

Skydda allemansrätten och orörda stränder
Informations- och kommunikationsteknologin görs tillgänglig även för pensionärer
Möjlighet till kulturverksamhet i ett medborgarhus
Ta lagligt ansvar för äldre och funktionshindrade
Minimera mängden avloppsvatten till hav och insjöar
Återinföra den kommunala miljö- och folkhälso-Agenda 21 och starta även Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet
Bygga närservicelokaler för äldre och andra funktionshindrade
Begära statlig kompensation för maxtaxor och äldreförsörjningsstödet
Arbeta för en interaktiv lokal direktdemokrati
Beslutande folkomröstningar om allt utom anslagsfrågor
Mer makt till kommunfullmäktige och mindre till olika nämnder och styrelser
Ta ställning till övriga partiers förslag direkt, utan mellanhänder
Väcka debatt om det tynande politiska intresset och apatin Bättre omhändertagande av äldre med fler servicehem

Inga kommentarer: