lördag, juli 16, 2011

Eliza Roszkowska Öberg: Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjän...

Eliza Roszkowska Öberg: Eliza skriver i Mitt-i-tidningarna: Inför RIT-tjän...: "(Foto: sxc.hu) Den svenska internetekonomin motsvarar 6,6 procent av BNP, är enligt rapporter nu större än både byggsektorn och jordbruket..."

Inga kommentarer: