lördag, juni 25, 2011

Ann-Christine Furustrands egna tyckanden och tankar: Måndag den 20 juni och full fart

Ann-Christine Furustrands egna tyckanden och tankar: Måndag den 20 juni och full fart: "Idag är det verkligen mycket. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott, där utgick ärendet angående överföring av Samhällsbyggnadsnämndens..."

Inga kommentarer: