torsdag, juni 23, 2011

Supernämnd i Österåker upphör!Enligt rapport från veckans sammanträde i Samhällsbyggnadsnämnden vägrade ordförande Jan-Olof Sundström (M) att rätta sig efter det beslut som har tagits att lägga ned nämnden enl. f.d. KSO Stefan Cronberg (M).

Mötet tog slut med ett hårt klubbslag. Att sista frågan som väcktes var oönskad blev mycket tydligt. Ledamöterna är ju där för att diskutera, ifrågasätta,förklara, försvara och fråga. KS och senare KF får besluta vad som ska gälla enl. Jonas Jonsson (Mp) ersättare i nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ska återgå till en Byggnadsnämnd och en Miljö- och Hälsovårdsnämnd som tidigare gällde i Österåkers kommun enl. Stefan Cronberg (-).

Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar att lägga ned Samhällsbyggnadsnämnden och ordföranden Sundström får då gilla läget enl. f.d. KF-och KS-ledamoten Tage Lundberg (M) senare (-).

Ordföranden i SBN argumenterade att KS enhälliga beslut inte fattats i demokratisk ordning eftersom beslutet på M-gruppen var en kupp enligt honom. Därför ville han inte att KS beslut togs upp på dagordningen senast. SBNs ordförande och KFs ordförande har krävt ett möte med KSO eftersom man anser att M-gruppens beslut är orättfärdigt och att det äventyrar vår majoritetsöverenskommelse med alliansen. Alliansen är enig om förändringen därav beslutet i KS. M-förbundet är inkopplat sedan några veckor tillbaka och mycket högt upp (allra högst) är man bekymrade över vad som händer i Österåker enl. Viking Skeeborg (M) ersättare i SBN.

Redaktör Pia Åkesson skriver i veckans Mitti Södra Roslagen att Österåkers kommun kan ha slutit felaktiga avtal med entreprenörer för upp till 70 miljoner kronor.
Det säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M), som begärt att revisorerna ska utreda de upphandlingar som kommunen gjorde förra året, då lagen om offentlig upphandling ska ha kringgåtts.

Kommunens revisorer granskar nu ärendet, något som de redan hade planerat att göra när de fick skrivelsen från Michaela Fletcher Sjöman, berättar revisorernas ordförande Bengt Olin (S).

Redan för två år sedan riktade revisorerna kritik mot kommunens upphandlingar och sedan i höstas sluts sådana avtal av särskilda upphandlare enl. Bengt Olin (S).

Inga kommentarer: