måndag, februari 15, 2010

"Dagens samhälle" har upphört!

Någon tjänsteman eller politiker har stoppat prenumerationen av DS till de folkvalda i Österåkers kommun, men ingen vet vem, men saknaden är stor hos flertalet folkvalda.

Jag tror också i likhet med ledande S-politiker i Österåkers kommun "på en demokrati där många får vara med och tycka och ta ansvar."

Men det gör uppenbarligen inte alliansen och S-politikerna. Det var därför som Vänsterpartiet ingick ett valtekniskt samarbete med Roslagspartiet och Miljöpartiet efter valet 2006. S var inte alls p.g.a. valresultatet villiga att dela med sig av nämnd-och styrelseplatser samt som nämndemän, revisor etc. till oss i V. Orsaken sades vara att då skulle inte S:s förtroendeplatser räcka till deras egna medlemmar.

Men hur ser det ut nu i slutet av mandatperioden? Kan S fylla alla tomma stolar? Den borgerliga alliansen ser åtminstone till att deras småpartier som i likhet med V har 2 mandat som folkvalda i KF, är representerade även i nämnd-och på styrelseplatser samt som nämndemän och revisorer.

Men efter valet 2006 bildade S tillsammans med borgaralliansen en större allians och stoppade därmed V från en demokratisk representation i likhet med den som Kristtdemokraterna, Österåkerspartiet och Centerpartiet har fått av S, Moderaterna och Folkpartiet.

Jag kan därför till fullo instämma med ledande S-politiker i Österåkers kommun "Därför är det viktigt att partierna finns representerade utifrån sitt förtroende. Att genomföra ett majoritetsstyre som jag föreslår är också ett hot mot offentlig insyn och möjligheten för fler att granska de beslut som tas." och "men annars utgår alltid allting från hur många röster man får i valet, dvs. hur många mandat ett parti ges, vilket också är svaret på varför inte alla partiet finns med i KS."

Men vilka partier är det som bedriver opposition nu och efter valet 2010 i Österåkers kommun? Och vilka av S.s vallöften har de lyckats genomdriva? Vad är skillnaden mellan S och de borgerliga allianspartierna?

Inga kommentarer: