måndag, februari 15, 2010

Österåkers hemsida om äldre och funktionshindrade.

På Österåkers hemsida informeras om att en enstaka måltid kostar 59 kronor, som inte är ett självkostnadspris i enlighet med kommunalagen,då priset inte får innehålla ett vinstmoment.

Vidare är abonnemangspriset 2.300 kr/månad, 1.100 kronor för högt då denna del är ersättning för hemtjänst (tillagning av maten som skall ingå i högkostnadsskyddet -Maxtaxan) Det går inte att ta ut avgift för matlagningen samtidigt som kommunen tar ut avgift för t ex omvårdnaden med 1.696 kr som nu är maxtaxa.

I Österåkers kommun finns c:a 180 platser för särskilt boende i enskild och kommunal regi. Multiplicera detta med 1.100 kronor X 12 månader X 7 år, som gått sedan maxtaxan infördes den 1 januari 2003.

Dessutom skall det finnas ett "avgiftsunderlag" för att det skall kunna utgå betalning för maten.

Enligt LOV (Lag om valfrihetssystem)erbjudes kommunerna att "sälja ut" de äldre och funktionshindrade till "Riskkapitalisterna" med säte i skatteparadisen. Hur tänker Österåker göra i dessa fall?

Inga kommentarer: